Dienstverlening bij het personeelspakket

WerkImpulz

Met doelgerichte preventie kunt u voorkomen dat uw personeel uitvalt. En als een werknemer toch ziek wordt dan is goede begeleiding essentieel om hem snel weer aan de slag te helpen. In ons dienstenpakket WerkImpulz staan preventie en begeleiding centraal.

U heeft een verzuim- en re-integratiespecialist van De Goudse als vaste sparringpartner die u verder helpt. Verderop leest u er meer over. De inhoud van de diensten vanuit WerkImpulz hangt af van de (combinatie van) verzekeringen. Hieronder ziet u welke dienstverlening hoort bij welke verzekering.

Dienstverlening vanuit WerkImpulz

Verzekeringen

1. Preventie
basis en
rechtsbijstand
2. Arbo- en
verzuim- begeleiding
3. Re-integratie-
ondersteuning
4. Budget
terug-naar-werk
VerzuimVizier
(=verzuimverzekering
incl. arbodienstverlening)
Preventie basis en
rechtsbijstand 
Ja Ja € 4.000,-
Verzuimverzekering Preventie basis en rechtsbijstand Nee Ja Nee
WGA-eigenrisicoverzekering  Rechtsbijstand Nee Ja Nee
Collectieve WIA-verzekering(en) Preventie basis en rechtsbijstand Nee Ja Nee

Combinatievoordeel
U kunt meer preventiediensten (preventie extra) en een hoger budget terug-naar-werk (€ 8.000,-) krijgen als u verzekeringen uit het personeelspakket combineert

Wat houdt de dienstverlening van WerkImpulz in?

1. Preventie basis en rechtsbijstand
U houdt uw personeel optimaal inzetbaar met onder andere een verzuimbeleidscan en de wettelijk verplichte cursussen preventiemedewerker en bedrijfshulpverlening. De Goudse regelt toegang tot de diensten en betaalt in veel gevallen de helft van de kosten. Daarnaast krijgt u rechtsbijstand bij conflicten met een werknemer over re-integratie of loondoorbetaling.

2. Arbo- en verzuimbegeleiding 
De Goudse werkt samen met de arbodienst ArboNed, die de verzuimbegeleiding vanaf de eerste verzuimdag van een werknemer verzorgt. Hiervoor betaalt u een abonnementstarief per werknemer. Alle activiteiten die moeten plaatsvinden in het kader van de Wet verbetering poortwachter zijn inbegrepen, ook de kosten van de bedrijfsarts. 

3. Re-integratieondersteuning
Uw persoonlijke verzuim- en re-integratiespecialist (zie ook verderop onder ‘uw persoonlijke sparringpartner’) helpt u om (dreigend) langdurig verzuim te verkorten en instroom in de WIA te voorkomen. Standaard worden re-integratiekosten vergoed op basis van een kosten-/ batenanalyse. In combinatie met een verzuimverzekering inclusief arbodienstverlening (VerzuimVizier), krijgt u een gegarandeerd budget
terug-naar-werk.

4. Budget terug-naar-werk
Als u een verzuimverzekering inclusief arbodienstverlening afsluit (VerzuimVizier) krijgt u een gegarandeerd budget van € 4.000,- per ziektegeval voor de kosten van
re-integratieactiviteiten. Als dit bedrag onvoldoende blijkt te zijn, maken wij een berekening op basis van de kosten en baten van een eventuele extra investering. Als u VerzuimVizier combineert met een WIA-verzekering en/of WGA-eigenrisicoverzekering wordt dit gegarandeerde budget verhoogd naar € 8.000,-.

Uw persoonlijke sparringpartner
U heeft altijd één vast aanspreekpunt van De Goudse, afhankelijk van de verzekering die u afsluit. Dit is een verzuim- en re-integratiespecialist (een VerzuimCoach of WGA-expert). Daarnaast is er een speciale WIA-coach voor uw werknemers.

  • De VerzuimCoach ondersteunt u bij het re-integratieproces als u een verzuimverzekering afsluit, (een verzekering voor de loondoorbetaling in de eerste twee jaar van ziekte van uw werknemers). De VerzuimCoach bekijkt ook de preventiemogelijkheden voor uw bedrijf. Als u ook een WGA-eigenrisicoverzekering heeft afgesloten, blijft de VerzuimCoach u begeleiden. De VerzuimCoach kent namelijk de situatie van u en uw werknemers.
  • De WGA-expert is uw aanspreekpunt als u wel een WGA-eigenrisicoverzekering maar geen verzuimverzekering heeft afgesloten. Deze expert adviseert en denkt met u mee om WGA-instroom te voorkomen. Komt een werknemer toch in de WGA terecht? Dan adviseert de WGA-expert u over uw mogelijkheden en plichten als werkgever. Daarnaast adviseert de WGA-expert over het inzetten van een interventie, zoals omscholing of een herbeoordeling waarmee vermindering van de arbeidsongeschiktheid of zelfs uitstroom uit de WIA gerealiseerd kan worden.
  • De WIA-coach is er speciaal voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers als u een collectieve WIA-verzekering heeft afgesloten. De WIA-coach geeft uw arbeidsongeschikte werknemers inzicht in de financiële gevolgen van instroom in de WIA en helpt hen waar mogelijk om hun capaciteiten zo goed mogelijk te benutten.

Print deze pagina