Privacyverklaring voor sollicitanten

De Goudse hecht er grote waarde aan dat je persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de (privacy)wet- en regelgeving. Door het sollicitatieformulier te versturen, ga je ermee akkoord dat wij de persoonsgegevens verwerken die staan in je motivatiebrief, cv en sollicitatieformulier.

Wij behandelen je gegevens vertrouwelijk en gebruiken ze alleen voor de sollicitatieprocedure. Ze zijn binnen onze organisatie alleen toegankelijk voor die personen die er toegang toe moeten hebben vanwege hun functie of hun betrokkenheid bij de sollicitatieprocedure. Wij verstrekken geen informatie aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Je kunt alle persoonlijke informatie die je tijdens de sollicitatieprocedure aan ons hebt verstrekt inzien, aanpassen en laten verwijderen. Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan of de verwerking ervan te beperken. Wil je hiervan gebruikmaken? Stuur dan een e-mail naar vacatures@goudse.com. Wij reageren zo snel mogelijk op je verzoek, in ieder geval binnen vier weken.