Onze cijfers

Jaarverslag

Gelijk inzien
U kunt het jaarverslag hier direct downloaden. In navolging van het verzoek van toezichthouder EIOPA en De Nederlandsche Bank hebben wij het besluit over de winstbestemming opgeschort.Jaarverslag-2019

Wilt u een gedrukt exemplaar?
Stuur dan een e-mail met als onderwerp 'Jaarverslag 2019' waarin uw naw-gegevens staan naar: communicatie-info@goudse.com.

Kerncijfers De Goudse

Bedragen x € 1.000,-

Groepsomzet

2019

2018

2017

Premie-inkomen

572.158

516.623

463.663

Beleggingsopbrengsten

78.404

73.831

75.161

Overige inkomsten

34.562

32.841

32.004

Totaal

685.124

623.295

570.828

       

Premieverdeling

     

Zakelijke premie

74%

74%

73%

Particuliere premie

26%

26%

27%

       

Resultaat na belastingen

36.602

40.424

34.355

Beleggingen

2.389.208

2.332.775

2.465.388

Technische voorzieningen

2.062.861

2.011.343

2.072.699

Aansprakelijk vermogen

423.497

389.592

417.839

Balanstotaal

2.617.832

2.515.202

2.633.266

Rendement eigen vermogen

10,9%

12,5%

9,9%

Solvabiliteit (Solvency II)*

227,8%

232,7%

236,2%

Aantal medewerkers (FTE/ultimo)

De Goudse

574

563

560

Van Lanschot Chabot

246

235

238


*Per 1 januari 2016 is de 'Solvency II'-regelgeving van kracht en is de 'Solvency I'-regelgeving vervallen.

Bij het doorvoeren van stelselwijzigingen zijn in de kerncijfers ook de vergelijkende cijfers van het vorig boekjaar aangepast. De cijfers van eerdere boekjaren zijn niet aangepast.

Solvency II rapportages (SFCR)
Via deze link vindt u de Solvency II rapportage 2019 en via deze link de Solvency II rapportage 2018 van De Goudse N.V.