Onze cijfers

Jaarverslag

Jaarverslag-2021

Gelijk inzien
Download het jaarverslag 2021.

Wilt u een gedrukt exemplaar?
Stuur dan een e-mail met als onderwerp 'Jaarverslag 2021' waarin uw naw-gegevens staan naar:
communicatie-info@goudse.com.

 

 

 

Kerncijfers De Goudse

Bedragen x € 1.000,-

Groepsomzet

2021

2020

2019

Premie-inkomen

763.404

687.527

 572.158

Opbrengst beleggingen

54.991

60.359

 78.404

Overige inkomsten

48.980

36.355

34.562

Totaal

867.375

784.241

 685.124
       

Premieverdeling

     

Zakelijke premie

73%

74%

74%

Particuliere premie

27%

26%

26%

Resultaat na belastingen

47.391

16.503

 36.602

Beleggingen

3.242.921

2.614.728

2.389.208

Technische voorzieningen

2.850.435

2.353.786

2.062.861

Aansprakelijk vermogen

518.300

433.655

423.497

Balanstotaal

3.570.069

2.934.948

2.617.832

Rendement eigen vermogen

12,1%

4,7%

10,9%

Solvabiliteitsratio (Solvency II)

203,1%

196,7%

227,8%

Aantal medewerkers (FTE/ultimo)

De Goudse

632

592

574

VLC & Partners

284

235

246

Het rendement eigen vermogen wordt berekend door het resultaat na belastingen te delen door het jaarlijkse gemiddelde eigen vermogen.
Bij het doorvoeren van stelselwijzigingen zijn in de kerncijfers ook de vergelijkende cijfers aangepast.

Solvency II rapportages (SFCR)
Via deze link vindt u de Solvency II rapportage 2021 (en QRT-bijlage) en via deze link de Solvency II rapportage 2019 van De Goudse N.V.

In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarstukken zoals gedeponeerd bij het handelsregister, prevaleert de laatste.