Onze cijfers

Jaarverslag

Gelijk inzienjaarverslag-2018
U kunt het jaarverslag hier direct downloaden.

Wilt u een gedrukt exemplaar?
Stuur dan een e-mail met als onderwerp 'Jaarverslag 2018' waarin uw naw-gegevens staan naar: communicatie-info@goudse.com.

Kerncijfers De Goudse

Bedragen x € 1.000,-

Premie-inkomen

2018

2017

2016

Schadeverzekeringen Inkomen

276.370

251.917

223.419

Schadeverzekeringen Zaakschade

161.965

136.363

126.379

Levensverzekeringen periodieke premies

52.034

54.830

59.480

Levensverzekeringen premies ineens

26.254

20.553

21.160

Totaal

516.623

463.663

430.438

Opbrengst beleggingen

73.831

75.161

85.468

Overige inkomsten

32.841

32.004

15.875

Omzet

623.295

570.828

531.781

       

Premieverdeling

     

Zakelijke premie

74%

73%

70%

Particuliere premie

26%

27%

30%

       

Resultaat na belastingen

36.251

34.355

33.346

Beleggingen

2.332.775

2.465.388

2.527.712

Technische voorzieningen

1.961.433

2.072.699

2.169.869

Aansprakelijk vermogen

429.271

417.839

405.403

Balanstotaal

2.514.275

2.633.266

2.693.913

Rendement eigen vermogen

10,1%

9,9%

10,2%

Solvabiliteit (Solvency II)*

232,7%

236,2%

224,3%

Aantal medewerkers (FTE/ultimo)

De Goudse

563

560

550

Van Lanschot Chabot

235

238

121


*Per 1 januari 2016 is de 'Solvency II'-regelgeving van kracht en is de 'Solvency I'-regelgeving vervallen.

Solvency II rapportage (SFCR)
Via deze link vindt u de Solvency II rapportage 2018 van De Goudse N.V.