Onze cijfers

Jaarverslag

Jaarverslag-2020Gelijk inzien
U kunt het jaarverslag hier direct downloaden.

Wilt u een gedrukt exemplaar?
Stuur dan een e-mail met als onderwerp 'Jaarverslag 2020' waarin uw naw-gegevens staan naar:
communicatie-info@goudse.com.

Kerncijfers De Goudse

Bedragen x € 1.000,-

Groepsomzet2020

2019

2018

Premie-inkomen

687.527

572.158

516.623

Beleggingsopbrengsten

60.359

78.404

73.831

Overige inkomsten

36.355

34.562

32.841

Totaal

784.241

685.124

623.295

       

Premieverdeling

     

Zakelijke premie

74%

74%

74%

Particuliere premie

26%

26%

26%

       

Resultaat na belastingen

16.503

36.602

40.424

Beleggingen

2.614.728

2.389.208

2.332.775

Technische voorzieningen

2.353.786

2.062.861

2.011.343

Aansprakelijk vermogen

433.655

423.497

389.592

Balanstotaal

2.934.948

2.617.832

2.515.202

Rendement eigen vermogen

4,7%

10,9%

12,5%

Solvabiliteit (Solvency II)*

196,7%

227,8%

232,7%

Aantal medewerkers (FTE/ultimo)

De Goudse

592

574

563

VLC & Partners

235

246

235

Bij het doorvoeren van stelselwijzigingen zijn in de kerncijfers ook de vergelijkende cijfers van het vorig boekjaar aangepast. De cijfers van eerdere boekjaren zijn niet aangepast.

Solvency II rapportages (SFCR)
Via deze link vindt u de Solvency II rapportage 2020 (en QRT-bijlage) en via deze link de Solvency II rapportage 2019 van De Goudse N.V.