Onze cijfers

Kerncijfers en jaarverslag

Hieronder vindt u onze kerncijfers. Als u op de afbeelding klikt, kunt u ons jaarverslag inzien. Wilt u een gedrukt exemplaar? Stuur dan een mail met als onderwerp 'Jaarverslag 2016' naar: communicatie-info@goudse.com.

jaarverslag goudse


Kerncijfers De Goudse

Bedragen x € 1.000,-

Premie-inkomen

2016

2015

2014

Schadeverzekeringen Inkomen

223.419

214.072

220.120

Schadeverzekeringen Zaakschade

126.379

131.638

133.815

Levensverzekeringen periodieke premies

59.480

63.923

72.395

Levensverzekeringen
premies ineens

21.160

38.222

33.375

Totaal

430.438

447.855

459.024

Opbrengst beleggingen

85.468

80.583

80.161

Overige inkomsten

15.875

15.755

16.591

Omzet

531.781

544.193

555.776

Resultaat na belastingen

33.346

36.701

33.118

Beleggingen

2.527.712

2.662.586

2.760.692

Technische voorzieningen

2.169.869

2.301.783

2.450.288

Aansprakelijk vermogen

405.403

365.800

308.317

Balanstotaal

2.693.913

2.800.834

2.915.897

Rendement eigen vermogen

10,2%

12,3%

12,0%

Solvabiliteit (Solvency I)*

 

289,9%

228,1%

Solvabiliteit (Solvency II)*

224,3%

 

 

Aantal medewerkers (FTE/ultimo)

De Goudse

550

534

566

Van Lanschot Chabot

121

127

141

*Per 1 januari 2016 is de 'Solvency II'-regelgeving van kracht en is de 'Solvency I'-regelgeving vervallen.

Solvency II rapportage (SFCR)

Via deze link vindt u de Solvency II rapportages 2016 van De Goudse N.V.