Mangrove in Rotterdam

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Waarom de Verzuimverzekering met arbodienstverlening?

Het voorkomen van verzuim en begeleiden van zieke medewerkers kan u veel geld en tijd kosten. Er gelden vele wettelijke verplichtingen. En waar haalt u de kennis vandaan?
Kies voor onze Verzuimverzekering in combinatie met dienstverlening van een arbodienst waarmee wij samenwerken. Dan heeft u financiële zekerheid voor de loondoorbetaling van een zieke werknemer. Plus een effectieve aanpak van (het voorkomen van) verzuim, met persoonlijke begeleiding.

Belangrijkste voordelen

 • particulier-vinkje
  Begeleiding van persoonlijke coach
 • particulier-vinkje
  Budgetten voor preventie en re-integratie
 • particulier-vinkje
  Eenvoudige verzuimadministratie

Voor wie is de Verzuimverzekering?

 • specialist
  Werkgevers
 • search
  In het mkb

Wat is verzekerd bij de Verzuimverzekering?

U krijgt een uitkering voor het loon dat u aan een zieke werknemer moet doorbetalen. U krijgt hulp en gegarandeerde budgetten om ziekteverzuim te voorkomen of beperken als u kiest voor een Verzuimverzekering met arbodienstverlening. En u kunt gebruikmaken van rechtsbijstand bij juridische geschillen in verband met ziekteverzuim en re-integratie.

Dekking op maat

U bepaalt zelf hoe volledig u verzekerd wilt zijn. Bijvoorbeeld of u uw werknemers tot de
AOW-leeftijd wilt verzekeren of tot 70 jaar. En of oproepkrachten meeverzekerd moeten zijn. Ook kiest u uit de twee arbodiensten waarmee wij samenwerken.
Bekijk het Arbo aanbod

Persoonlijke begeleiding

Uw arbodienst en De Goudse helpen u om verzuim te voorkomen en beperken. Zo heeft u een VerzuimCoach als sparringpartner voor uw algemene vragen op het gebied van preventie en re-integratie. Ook regelt deze coach kosteloze rechtsbijstand bij juridische geschillen in verband met de loondoorbetalingsplicht. U krijgt daarnaast een vast aanspreekpunt bij de arbodienst. Uw VerzuimCoach controleert regelmatig de kwaliteit van de arbodienstverlening, zodat u kunt blijven rekenen op goede begeleiding.

Voordelen complete oplossing inclusief arbodienstverlening

 • Eén online ziek- of herstelmelding is voldoende om ons én uw arbodienst te informeren.
 • Budgetten voor preventie (€ 500,- per dreigend zieke werknemer) en re-integratie
  (€ 4.000,- per zieke werknemer). Ze worden verdubbeld als u ook kiest voor onze WGA-eigenrisicoverzekering of een van onze collectieve WIA-verzekeringen.
 • U voldoet aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter. Krijgt u in het kader van die wet toch een boete? Dan vergoeden wij die.

Kiest u liever zelf een arbodienst? Dat kan ook, maar dan gelden deze voordelen niet. Per zieke werknemer kijken we dan of de baten hoger zijn dan de kosten om te bepalen of we meebetalen.

Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De Verzuimverzekering biedt een ruime dekking. Maar u bent bijvoorbeeld niet verzekerd voor een werknemer die al ziek of arbeidsongeschikt is bij de start van de verzekering. (Als u, voordat u zich bij ons verzekerde, bij een andere maatschappij verzekerd was, valt dit risico vaak nog onder die verzekering.) En u kunt per werknemer maximaal een SV-jaarloon van € 125.000,- verzekeren. Het loon daarboven is niet verzekerd.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico in dagen. Dit is vooral bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf. Heeft u een loonsom van minstens € 675.000,- en minimaal 25 werknemers? Dan kunt u ook kiezen voor een eigen risico in geld. Er gelden dan wel andere voorwaarden voor de dekking. U heeft bijvoorbeeld geen gegarandeerde budgetten voor preventie en re-integratie.
Uw verzekeringsadviseur kan hier meer over vertellen.
Wat kost het?

Wat kost de Verzuimverzekering?

U betaalt een premie voor uw Verzuimverzekering en een tarief voor de arbodienstverlening.
De hoogte van de verzuimpremie hangt onder andere af van de samenstelling van uw personeelsbestand, uw bedrijfsgegevens (sector, vestigingsadres), het verzuim van uw werknemers en de gekozen dekking.

De Verzuimverzekering is onderdeel van CompleetVerzekerd Mijn personeel, ons pakket personeelsverzekeringen. Sluit u daarbinnen meer verzekeringen af? Dan profiteert u van pakketvoordelen, zoals een korting die kan oplopen tot 10%. Vraag ernaar bij uw adviseur.
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Voorwaarden Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen met arbodienstverlening

•    Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn personeel (2001)
•    Aanvullende Voorwaarden Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen (2102)
•    Voorwaarden Preventie, re-integratieondersteuning en budgetten (2607)
•    Voorwaarden Rechtsbijstand (2606)

Voorwaarden Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen zonder arbodienstverlening

•    Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn personeel (2001)
•    Aanvullende Voorwaarden Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen (2102)
•    Voorwaarden Preventie en re-integratieondersteuning (2608).
•    Voorwaarden Rechtsbijstand (2606)

Voorwaarden Verzuimverzekering Eigen Risico in Geld

•    Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn personeel (2001)
•    Aanvullende Voorwaarden Verzuimverzekering Eigen Risico in Geld (2103)
•    Voorwaarden Preventie en re-integratieondersteuning (2608)
•    Voorwaarden Rechtsbijstand (2606)

Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, kunt u die opvragen via inkomen@goudse.com.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen de VerzuimCoach en de arbodienst?
De arbodienst begeleidt u en uw zieke werknemer en helpt u te voldoen aan de wettelijke (poortwachter)verplichtingen. U kunt bij uw VerzuimCoach terecht voor tips om verzuim te voorkomen of voor aanvullend advies, naast dat van de arbodienst. Daarnaast checkt uw VerzuimCoach regelmatig de kwaliteit van de arbodienstverlening, zodat u kunt blijven rekenen op goede begeleiding.
Hoe snel krijg ik mijn uitkering als een werknemer ziek is?
Nadat u de claim online heeft gemeld en de werknemer langer ziek is dan de gekozen eigenrisicotermijn, krijgt u automatisch maandelijks de uitkering.

Verzuimverzekering Stop Loss

Heeft u een verzuimverzekering Stop Loss van De Goudse? Dan hebben wij gegevens van u nodig voor naverrekening. Declaraties ontvangen wij graag digitaal. U leest er hier meer over.