Welke soorten verzuim­verzekeringen zijn er?

Algemeen • Ziekteverzuim
Verzuim­verzekeringen zijn er in 6 verschillende soorten. De ene verzekering heeft een eigen risico in geld, de andere in dagen of in eigenrisicoperiode. Gelukkig bestaan er verschillende oplossingen voor verzuim, zoals de conventionele en de stoploss verzuim­verzekering. Lees in dit artikel welke soorten verzuim­verzekeringen er zijn.
Met een verzuim­verzekering bescherm je je bedrijf tegen de kosten van verzuim. Als een werknemer lang ziek is en je bent niet verzekerd, dan kan dit een grote impact hebben op je bedrijf.

Denk ook aan de situatie waarin je meerdere (langdurig) zieke werknemers hebt door pech en tegenslagen, zoals een verkeersongeval of een burn-out. Als werkgever ben je verplicht tot twee jaar loondoorbetaling bij ziekte. Een groot risico. Dit risico kun je afdekken met een verzuim­verzekering. 

Wil je meer weten over alle voordelen voor jou als ondernemer? Bekijk dan deze video:
 

Soorten verzuim­verzekeringen

In de praktijk kiest niet iedere werkgever voor dezelfde bescherming. Dit hangt namelijk af van allerlei factoren, zoals de grootte van het bedrijf, de risico's en de beschikbare liquide middelen om tegenslagen op te vangen.

6 verschillende verzuim­verzekeringen

Je hebt verschillende soorten verzuim­verzekeringen. Verzekeraars bieden allerlei oplossingen aan, met als belangrijkste verschil het eigen risico.

Daarnaast heb je extra verzekeringen rond langdurig ziek personeel. Wat zijn de opties voor werkgevers?

 1. Conventionele verzuim­verzekering
 2. Verzuim­verzekering met stoploss dekking
 3. ZW-eigenrisico­verzekering
 4. WGA-eigenrisico­verzekering
 5. Collectieve WIA-verzekering
 6. MKB-ontzorg­verzekering
Soorten verzuimverzekeringen MKB-ondernemers

1. Conventionele verzuim­verzekering

Een conventionele ziekte­verzuim­verzekering gaat uit van een eigen risico in dagen. Dit worden ook wel wachtdagen genoemd.

Eigenrisicoperiode

Afhankelijk van hoeveel wachtdagen je kiest, ben je een bepaald aantal werkdagen per ziektegeval zelf verantwoordelijk voor de loondoorbetaling. Zodra deze eigenrisicoperiode voorbij is, komt de verzekering tot uitkering.

 • Kleinere bedrijven


  Je komt een conventionele verzuim­verzekering veel tegen bij kleine bedrijven van 1 tot ongeveer 25 werknemers.

  De meeste bedrijven tot 10 werknemers kiezen voor een eigen risico van 10 werkdagen. Deze werkgevers hebben meestal minder liquide middelen achter de hand om verzuim­kosten op te vangen.
 • Wachtdagen bij ziekte

  Als je bij een verzuim­verzekering kiest voor een hoger aantal wachtdagen bij ziekte, betaal je een lagere premie, maar loop je wel meer risico. Werkgevers hebben vaak de keuze tussen een eigen risico van 10 dagen tot een eigen risico van een heel jaar.

  Bij de verzuim­verzekering van De Goudse kun je kiezen voor een eigen risico van: 10, 20, 30, 65, 90, 130 of 260 werkdagen.

Verzuim­percentage voorspellen

Bij kleine bedrijven speelt mee dat het verzuim­percentage vaak lastig te voorspellen is. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een bedrijf 1 werknemer in dienst heeft die € 30.000,- verdient. In dit rekenvoorbeeld betaalt zijn werkgever een premie van ongeveer € 900,- per jaar voor de verzuim­verzekering.

Wist je dat de verzuim­verzekering bovenaan staat in de top 5 personeels­verzekeringen.

2. Verzuim­verzekering met stoploss dekking

Een verzuim­verzekering met stoploss dekking werkt met een eigen risico in geld. Uitgangspunt bij deze verzekering is dat de ondernemer regulier verzuim zelf kan betalen.

Calamiteitendekking


De verzekering met stoploss dekking is een vangnet voor meer dan gemiddeld (ziekte)verzuim. Dit wordt ook wel calamiteitendekking genoemd.

Hoogte eigen risico

De hoogte van het eigen risico wordt bij deze verzekering berekend aan de hand van een percentage van de loonsom. Dit percentage is gebaseerd op het verzuim­percentage dat een bedrijf heeft.

 • Voordeel van deze verzuim­verzekering is dat je precies kunt berekenen wat verzuim je maximaal kost, namelijk: je verzuim­premie + het eigenrisicobedrag.
 • Nadeel van deze verzekering is dat pas na afloop van het verzekeringsjaar wordt bekeken of het eigen risico is overschreden. Het is dus belangrijk om voldoende liquide middelen hiervoor te hebben.

Voorspellen verzuim­percentage

Je ziet een verzuim­verzekering met stoploss dekking veel bij grote bedrijven. Het verschil met kleine bedrijven is dat bij deze werkgevers nogal eens sprake is van een beter te voorspellen verzuim­percentage.

Bij een groot bedrijf zorgt de wet van de grote aantallen er namelijk voor dat er sprake is van een stabieler gemiddeld verzuim­percentage.

De Goudse Verzekeringen gebruikt niet de term 'Stoploss dekking' maar 'Verzekering Eigen Risico in Geld'. Deze verzekering is aantrekkelijk voor bedrijven met een loonsom van minstens € 675.000,- en minimaal 25 werknemers.

3. Ziektewet-eigenrisico­verzekering

Als een van je personeels­leden ziek uit dienst gaat en in de Ziektewet (ZW) belandt, dan zorgt het UWV normaal gesproken voor een Ziektewet-uitkering. Maar als jij ervoor gekozen hebt om eigenrisicodrager te zijn, moet jij de uitkering betalen.

Je kunt ook eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet. Met een Ziektewet-eigenrisico­verzekering breng je dit risico onder bij een verzekeraar. De verzekeraar betaalt dan deze uitkering aan jouw zieke medewerker en ondersteunt je bij de re-integratie.

De premie van deze verzuim­verzekering hangt af van de branche waarin jouw bedrijf actief is. Ook wordt er gekeken naar het aantal personeels­leden met een tijdelijk contract en de verhouding tussen het loon van deze tijdelijke medewerkers en de totale loonsom.

Interessant voor middelgrote bedrijven


Alle ondernemers kunnen een Ziektewet-eigenrisico­verzekering afsluiten, maar deze soort verzuim­verzekering is vooral interessant voor middelgrote bedrijven met 30 tot ongeveer 200 medewerkers.

4. WGA-eigenrisico­verzekering

Als een werknemer na twee jaar nog steeds ziek is en voorlopig niet kan werken, krijgt hij een WGA-uitkering. Als jij ervoor gekozen hebt eigenrisicodrager te zijn voor de WGA, dan betaal jij deze uitkering.

Met een WGA-eigenrisico­verzekering dek je dit financiële risico. Je krijgt ook persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers.

Wanneer eigenrisicodrager?

Je kunt er dus voor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet of de WGA. Waarom?

 • Als eigenrisicodrager voor de WGA betaal je alleen nog de basispremie.
 • Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet betaal je een lagere gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas).

Het eigenrisicodragerschap brengt wel kosten met zich mee. Weeg de kosten en baten af voordat je eigenrisicodrager wordt. Bespreek met een adviseur welke soort verzuim­verzekering en dekking het beste past bij jouw onderneming.

5. Collectieve WIA-verzekering

Met een collectieve WIA-verzekering bied je je werknemers een extra vangnet bij arbeidsongeschiktheid. Dit kan een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde zijn voor (nieuwe) werknemers.

Het kan namelijk zijn dat je werknemers een forse inkomensdaling ervaren door ziekte, omdat er vaak beperkt of geen recht is op een WIA-uitkering. Veel werknemers zijn zich niet bewust van dit risico. Het lagere inkomen kan vervelende persoonlijke gevolgen hebben.

Met een WIA-verzekering zorg jij voor een financiële aanvulling en de nodige coaching.

6. MKB verzuim-ontzorg­verzekering

De overheid heeft enkele maatregelen bedacht om werkgevers te helpen bij verzuim. Eén daarvan is de MKB verzuim-ontzorg­verzekering. Deze verzuim­verzekering voldoet aan bepaalde voorwaarden van de overheid en is dus bedoeld - zoals de naam doet vermoeden - voor werkgevers in het MKB. Deze ­verzekering lijkt veel op de reguliere verzuim­verzekering.

De MKB verzuim-ontzorg­verzekering is in het leven geroepen door de overheid in samenwerking met verzekeraars en werkgeversorganisaties. Bekijk alle kenmerken van de verzuim-ontzorg­verzekering.

Verzuim­verzekering voor een dga of ondernemer?

Als dga of ondernemer val je zelf niet onder de verzuim­verzekering. Als je zelf uitvalt, biedt een verzuim­verzekering dan ook geen dekking. De verzekering waarmee je dit risico kunt afdekken, is de arbeidsongeschiktheids­verzekering, ook wel afgekort als AOV.

Wil je meer weten over het afsluiten van een AOV via de BV of in privé? Lees dan AOV voor de dga.

Wil je een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) afsluiten via de BV of in privé? Met een AOV zorg je ervoor dat jij je inkomen behoudt en dat je geholpen wordt bij je re-integratie. Je kunt zelf de hoogte van de uitkering bepalen en de eindleeftijd.

Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om iedere maand € 2.500,- te ontvangen tot aan je 67ste. Mocht je langdurig ziek zijn of tijdelijk uit de running, dan weet je van tevoren wat je uitkering is bij ieder percentage arbeidsongeschiktheid. Op die manier ben je zeker van je inkomen.

Bij veel verzekeraars krijg je ook persoonlijke coaching om arbeidsongeschiktheid te voorkomen (preventie) en een online gezondheidscheck. Bekijk bijvoorbeeld de Ondernemers-AOV van De Goudse verzekeringen. Lees meer over verplichte verzekeringen voor een DGA.

Soorten verzuim en oplossingen


Samengevat, de soorten verzuim en oplossingen op een rij:

Soort verzuim Oplossing
1. Werknemer die kort ziek is Kosten voor eigen rekening
2. Langdurig zieke werknemer Verzuim­verzekering (conventioneel,
stop-loss of MKB verzuim-ontzorg)
3. Werknemer die 2 jaar ziek is WGA-eigenrisico­verzekering
4. Werknemer met tijdelijk contract
en ziek uit dienst
ZW-eigenrisico­verzekering
5. Zeer langdurig zieke werknemer Collectieve WIA-verzekering
6. Zélf ziek AOV voor ondernemers

Tip: bekijk alle verzekeringen voor ziek personeel.

Tips voor het kiezen van de juiste verzuim­verzekering

 1. Naast een verzuim­verzekering zijn er nog meer oplossingen rond arbeidsongeschiktheid. Welke verzekeringen heb jij precies nodig? Bekijk de belangrijkste verzekeringen voor het MKB en maak je eigen risico-checklist. Download het gratis whitepaper.
 2. Maak een goede afweging voor jouw bedrijf. Lees het artikel over de kosten en baten van een verzuim­verzekering.
 3. Bespreek met je adviseur welke dekking het beste bij jouw bedrijf past. Voor ondernemers in bepaalde branches kan sprake zijn van specifieke branchevoordelen.

Mantelovereenkomst afsluiten met branchevereniging


Zo kan een verzekeraar een zogenaamde mantelovereenkomst afsluiten met een branchevereniging. Als je lid bent van de branchevereniging waarop de mantel van toepassing is, kun je bij je verzuim­verzekering profiteren van deze voordelen.

Als onderdeel van een mantel kun je bijvoorbeeld het verzuim­risico afdekken tegen een speciaal tarief. Ook is het mogelijk dat je de beschikking hebt over een re-integratiebudget om zieke werknemers weer aan de slag te helpen.
Soorten verzuimverzekeringen eigen risico

Vragen over soorten verzuim­verzekeringen