IXXI in Den Bosch
IXXI in Den Bosch

Verzuimverzekering, wat zijn mijn kosten?

Algemeen • InkomenEerste versie: 12 november 2020
U overweegt om een verzuimverzekering af te sluiten voor uw personeel. Een goede keuze. Want: als een van uw medewerkers (langdurig) ziek wordt, bent u als werkgever niet alleen verantwoordelijk voor loondoorbetaling maar ook voor de re-integratie van uw zieke medewerker. Benieuwd naar de kosten van een verzuimverzekering? Lees er hier meer over of vraag direct een offerte aan bij een onafhankelijk adviseur. 

Wat zijn de gemiddelde kosten van een verzuimverzekering?

De gemiddelde kosten van een verzuimverzekering hangen af van een aantal factoren, waaronder:

Uw werkzaamheden
De samenstelling van uw personeel
Het ziekteverzuim van de afgelopen 3 jaar
De gekozen dekking: denk aan de hoogte van uw dekkingspercentage en eigen risico en het wel of niet verzekeren van oproepkrachten of werkgeverslasten

Uw werkzaamheden

Het risico op langdurig verzuim binnen uw bedrijf hangt samen met de werkzaamheden van uw werknemers. Zo vallen medewerkers die fysiek zware arbeid verrichten bijvoorbeeld vaker langdurig uit dan medewerkers met een zittend beroep. Ook als ze even oud zijn. Hierdoor zijn de kosten van ziekteverzuim vaak hoger in bedrijfstakken met veel zwaar werk. De werkzaamheden van uw bedrijf worden daarom meegenomen bij de premiebepaling.

De samenstelling van uw personeel: zoals gemiddelde leeftijd, salaris en aantal medewerkers

Ook de samenstelling van uw personeel heeft invloed op het risico op langdurig verzuim binnen uw bedrijf. Heeft u bijvoorbeeld veel oudere werknemers in dienst? Dan zal u een hogere premie betalen voor uw verzuimverzekering dan een bedrijf met relatief veel jonge werknemers.

Het ziekteverzuim van de afgelopen 3 jaar

Als werkgever kunt u niet altijd voorkomen dat uw personeel uitvalt door ziekte, maar u heeft wel invloed op het verzuim. Uw stijl van leidinggeven, de manier waarop u omgaat met verzuim én de arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf: al deze factoren zijn van invloed op de kans op langdurig verzuim van uw medewerkers en daarmee op de kosten van ziekteverzuim. Daarom worden uw verzuimcijfers van de voorgaande jaren meegewogen bij de premiebepaling.

Met een actief personeels- en verzuimbeleid verhoogt u niet alleen de productiviteit en klanttevredenheid van uw bedrijf maar verlaagt u ook de kosten voor uw verzuimverzekering.

Bereken uw totale verzuimkosten en vergelijk

Bereken uw totale verzuimkosten en vergelijk

Bereken in enkele minuten de totale verzuimkosten voor uw bedrijf. En vergelijk de kosten met andere ondernemers in uw branche.

Banner-Verzuim-Rekentool

De gekozen dekking

U bepaalt zelf de dekking van uw verzuimverzekering. Zo kiest u bijvoorbeeld voor:

  • Een dekkingspercentage: dit is een percentage van het verzekerde loon. U kunt kiezen voor een dekkingspercentage van 70% (het wettelijk minimum) of een hoger percentage dat aansluit bij eventuele cao-verplichtingen. Over het algemeen geldt: hoe hoger het dekkingspercentage (en dus de uitkering), hoe hoger de premie.
  • Een eigen risico: tijdens de eerste ziektedagen van uw werknemer betaalt u zelf het loon door. U kunt kiezen tussen een eigen risico van 10, 20, 30, 65, 90, 130 of 260 werkdagen. Het eigen risico geldt per ziektegeval. Ook hier kunt u aanhouden: hoe hoger het eigen risico, hoe hoger uw premie.
  • Een eindleeftijd van de uitkering: u kunt ervoor kiezen om uw werknemers tot hun AOW-leeftijd te verzekeren of tot 70 jaar.
  • Het wel of niet verzekeren van werkgeverslasten: u kunt uw werkgeverslasten meeverzekeren tot een maximum van 25% van de totale verzekerde loonsom. Hoe meer werkgeverslasten u meeverzekert, hoe hoger uw uitkering en dus ook uw premie.
  • Wel of niet verzekeren van oproepkrachten: u kunt ervoor kiezen om oproepkrachten niet mee te verzekeren. Bij ziekte betaalt u dan zelf het loon door van deze werknemers. Hierbij gaat het om oproepkrachten met een nul-urencontract, een min-maxcontract of een voorovereenkomst. Hoe meer werknemers u uitsluit van de verzekering, hoe lager uw premie.

Verzuimverzekering: premie berekenen

De premie van een ziekteverzuimverzekering hangt af van bovenstaande factoren die voor ieder bedrijf weer anders zijn. Een adviseur kan u helpen bij het maken van de juiste keuzes zodat u een verzuimverzekering vindt die het beste bij uw situatie past. 

Premievoorbeeld

Horeca
Detailhandel
Aantal personeelsleden
7
9
Gemiddelde leeftijd
34
38
Gemiddeld ziekteverzuim afgelopen 3 jaar
1,5%
2%
Gemiddelde jaarloonsom
€ 125.000,-
€ 160.000,-

Premievoorbeeld

Horeca
Aantal personeelsleden
7
Gemiddelde leeftijd
34
Gemiddeld ziekteverzuim afgelopen 3 jaar
1,5%
Gemiddelde jaarloonsom
€ 125.000,-

Premievoorbeeld

Detailhandel
Aantal personeelsleden
9
Gemiddelde leeftijd
38
Gemiddeld ziekteverzuim afgelopen 3 jaar
2%
Gemiddelde jaarloonsom
€ 160.000,-
Toon volgend rekenvoorbeeld

Wilt u weten wat ú betaalt? Vul het aanvraagformulier voor een offerte in en een adviseur neemt direct contact met u op.

Vraag een offerte aan

Advies op maat

Wilt u weten wat een verzuimverzekering voor uw bedrijf kost? Vraag dan een offerte aan bij een onafhankelijk adviseur.

Premie ziekteverzuimverzekering fiscaal aftrekbaar

Wist u dat de premie voor uw verzuimverzekering meestal fiscaal aftrekbaar is? Hierdoor kan u de premie van uw verzekering in mindering brengen op uw inkomen bij de aangifte inkomstenbelasting.

Tip: Raadpleeg de belastingdienst of uw boekhouder voor de meest actuele belastingschijven.

Verzuimverzekering met arbodienstverlening van De Goudse

Als u kiest voor onze Verzuimverzekering met arbodienstverlening, dan kiest u voor financiële zekerheid plús persoonlijke ondersteuning en begeleiding bij (preventie van) verzuim. Zo krijgt u een persoonlijke VerzuimCoach: een sparringpartner voor vragen over preventie en re-integratie. Uw VerzuimCoach regelt bijvoorbeeld kosteloze juridische bijstand bij geschillen over de loondoorbetalingsplicht. Ook heeft u recht op budgetten voor preventie en re-integratie en bent u verzekerd van een eenvoudige verzuimadministratie.

U heeft de keuze uit 2 arbodiensten (ArboNed en Perspectief), maar kunt ook zelf een Arbodienst kiezen. Kiest u zelf een Arbodienst? Dan ontvangt u niet standaard een budget voor preventie en re-integratie.

Meer lezen over de Verzuimverzekering met arbodienstverlening.

Ik wil advies   Ik wil een offerte aanvragen

Verzuimverzekering vergelijken

Als u een verzuimverzekering wilt afsluiten die past bij uw bedrijf is het verstandig om verzuimverzekeringen van verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken. Sommige verzekeraars bieden een dekking die goed aansluit bij uw branche of specifieke bedrijf. Een onafhankelijk adviseur kan u hierbij helpen. 

Weten wat uw zieke medewerker kost?

Vraag een adviesgesprek aan met uw adviseur. Nog geen adviseur? Vul uw postcode in en vind een adviseur die het beste past bij uw bedrijf.
Maak een afspraak

Vind een adviseur

Google maps: kaartgegevens © 2022