Nick Faken van Kruim in Gouda
Nick Faken van Kruim in Gouda

Personeelsrisico's en verzekeringen: alles op een rij

Algemeen • InkomenEerste versie: 29 juli 2021
Zonder uw personeel kunt u uw zaak wel sluiten. Toch brengen medewerkers ook risico’s met zich mee. Bekijk hier de meest voorkomende personeelsrisico’s en oplossingen voor werkgevers.

Risico 1: Uw werknemer wordt ziek

Als een van uw werknemers een griepje heeft, is hij meestal snel weer op de been. Door een ongeval of ziekte kan uw werknemer ook langdurig uitvallen. Dit kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijf. Hier vindt u twee belangrijke risico’s en verzekeringen voor ziek personeel:

  • Langdurig ziek
    Als uw werknemer langdurig uitvalt door een ongeval of ziekte heeft hij de eerste twee jaar van zijn ziekte recht op doorbetaling van tenminste 70% van zijn loon. Afhankelijk van de CAO waar uw werknemer onder valt, of de afspraken die u heeft vastgelegd in het arbeidscontract, heeft uw werknemer recht op doorbetaling van 80% tot wel 100% van zijn laatstverdiende loon. Daarnaast moet u er als werkgever alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag kan. Dit alles kost u tijd en geld. Heeft u een verzuimverzekering met arbodienstverlening? Dan bent u verzekerd van loondoorbetaling van uw zieke werknemer. Bovendien krijgt u hulp bij de re-integratie van uw zieke werknemer. Daarnaast bieden veel verzekeraars hulp bij het voorkomen en beperken van verzuim binnen uw bedrijf.
  • Ziek uit dienst
    Gaat uw werknemer ziek uit dienst of wordt hij ziek binnen 4 weken na uitdiensttreding? Dan heeft uw werknemer recht op een Ziektewetuitkering die hij krijgt van het UWV. U kunt ook eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet. U betaalt dan zelf de Ziektewetuitkering. Daarnaast houdt u grip op de re-integratie van uw zieke werknemer. Op die manier voorkomt u dat u langdurig meebetaalt aan zijn Ziektewetuitkering. Met een ZW-Eigenrisicoverzekering wordt de ZW-uitkering van uw zieke werknemer vergoed. Daarnaast helpt een gespecialiseerde arbodienst u bij de re-integratie van uw zieke werknemer.

Bereken de verzuimkosten per medewerker

Wat als één van uw medewerkers (langdurig) ziek is? Met welke kosten krijgt u dan te maken? Bereken hier de kosten van een of meerdere zieke medewerkers voor uw bedrijf.
Ga naar de rekenhulp
illustratie-verzuimkosten-mobiel

Risico 2: Uw werknemer wordt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt

Is uw werknemer na 2 jaar nog steeds ziek? En wordt hij door het UWV (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard? Dan heeft uw werknemer mogelijk recht op een WGA-uitkering. Dit wordt standaard door het UWV uitgekeerd. Ook in dit geval kunt u besluiten om eigenrisicodrager te worden. U betaalt dan zelf de WGA-uitkering en ziet zelf toe op de (gedeeltelijke) re-integratie van uw zieke werknemer. Met een WGA-eigenrisicoverzekering wordt de WGA-uitkering van uw zieke werknemer vergoed en krijgt u hulp bij zijn re-integratie.

Risico 3: Uw werknemer krijgt een ongeval

Een ongeval op het werk ligt altijd op de loer. Zo kan uw timmerman van een steiger vallen. Of uw winkelmedewerkster kan een heup breken als zij uitglijdt over een pas gedweilde vloer. Raakt uw werknemer hierdoor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan kan uw werknemer u aansprakelijk stellen. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven kunt u dit risico afdekken. Daarnaast kunt u een ongevallenverzekering afsluiten voor uw personeel. Met deze verzekering voor arbeidsongevallen van uw personeel biedt u uw medewerkers een eenmalige uitkering als zij door een ongeval (gedeeltelijk) blijvend invalide worden. Bovendien krijgt u een vergoeding om uw medewerker waar mogelijk weer aan de slag te helpen. Wanneer uw medewerker overlijdt, ontvangen de nabestaanden een uitkering.

Risico 4: Uw werknemer wordt aansprakelijk gesteld

Uw werknemer kan schade veroorzaken aan personen en spullen van anderen. Denk aan een medewerker die een kop koffie laat vallen op de laptop van uw klant. Of een van uw bouwvakkers die uw opdrachtgever per ongeluk verwondt met een zwaar voorwerp. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven bent u dan gedekt voor de schade. 

Uw werknemer kan ook een aansprakelijkheidsclaim krijgen als gevolg van een beroepsfout. Denk aan een verkeerd advies of een verkeerde berekening. Een beroepsfout kan grote financiële gevolgen hebben voor uw klant. Om u te beschermen tegen de financiële gevolgen van een beroepsfout kunt u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. 

Personeel verzekeren: er is veel mogelijk

Naast bovenstaande verzekeringen zijn er nog meer mogelijkheden om uw personeel te beschermen tegen risico's. Denk bijvoorbeeld aan een nabestaandenverzekering. Welke personeels­verzekering(en) past het beste bij uw bedrijf? En hoe zorgt u dat u zich beschermt tegen de belangrijkste risico’s die u loopt met uw personeel? Een adviseur kan u hier goed bij helpen. Hij of zij kan de risico’s van uw bedrijf in kaart brengen en adviseren welke verzekeraar de beste oplossing(en) biedt voor uw bedrijf.