iO in Rotterdam
iO in Rotterdam

ZW-eigenrisicoverzekering

Ben je eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan verzeker je je met de ZW-eigenrisicoverzekering voor het financiële risico dat je loopt als jouw ex-werknemer in de Ziektewet belandt.

Wat is een ZW-verzekering?

Gaat een werknemer ziek uit dienst of wordt die ziek binnen vier weken na uitdiensttreding? Dan betaal je via premies aan het UWV tot twee jaar mee aan zijn Ziektewetuitkering. Je kunt ook eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet. Je betaalt dan zelf de ZW-uitkering aan je zieke ex-werknemer en je hebt de regie bij zijn re-integratie. Met een ZW-eigenrisicoverzekering verzeker je deze kosten. Wij betalen dan de ZW-uitkering aan je zieke ex-werknemer en een van de gespecialiseerde dienstverleners waar wij mee samenwerken verzorgt de re-integratie. Zo heb je grip op de re-integratie en op je kosten.
In het kort

Wat verzeker je met onze ZW-eigenrisicoverzekering? 

Wel verzekerd

  • Wij bepalen op basis van wettelijke regels of je medewerker recht heeft op een Ziektewetuitkering, hoe hoog deze moet zijn en hoe lang de uitkering duurt
  • Uitbetaling van de ziektewetuitkering aan je ex-medewerker
  • Persoonlijke verzuim- en re-integratiebegeleiding voor je ex-medewerker

Niet verzekerd

  • Wij keren niet uit als er geen wettelijk recht is op een Ziektewetuitkering
  • Ziektegevallen die al bestaan als de verzekering ingaat, zijn niet verzekerd
  • Werknemers van wie de arbeidsongeschiktheid al was te verwachten op de ingangsdatum van de verzekering of het dienstverband

Kosten zieke ex-werknemer


Wist je dat een arbeidsongeschikte ex-werknemer je wel twaalf jaar lang geld kan kosten? Dat zit zo: gedurende de eerste twee jaar dat je ex-werknemer arbeidsongeschikt is, betaal je het salaris door. Tenzij je ex-werknemer ziek uit dienst gaat of binnen vier weken na uitdiensttreding ziek wordt. Dan heeft hij recht op een Ziektewetuitkering. Als ex-werkgever betaal je (maximaal) twee jaar mee aan deze uitkering door middel van een ZW-premie aan het UWV. Hoe langer je ex-werknemer ziek blijft, hoe hoger deze premie.  

Is je ex-werknemer na 2 jaar nog ziek? Dan belandt hij in de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Je betaalt dan met een WGA-premie nog tot maximaal tien jaar mee aan zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering. Met een ZW-eigenrisicoverzekering krijg je actieve ondersteuning bij de re-integratie van je zieke ex-werknemer. Dit helpt je niet alleen met het verlagen van je ZW-kosten maar helpt ook om potentiële WGA-kosten te verlagen.

De voordelen

Kostenbeheersing

Je krijgt ondersteuning bij de re-integratie van je zieke ex-werknemer van een gespecialiseerde dienstverlener waar wij mee samenwerken. Zo heb je grip op zijn re-integratie en op de kosten.

Preventie van ZW- en WGA-instroom

Wij wachten niet af tot er recht is op een Ziektewetuitkering. Al tijdens de loondoorbetalingsperiode proberen we instroom in de Ziektewet te voorkomen.

Veelgestelde vragen over de ZW-eigenrisicoverzekering

Handige links

Persoonlijk advies voor jouw situatie?

Wil je de beste oplossing voor je bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Die brengt de risico's van je bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om die te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur

Google maps: kaartgegevens © 2024