iO in Rotterdam
iO in Rotterdam

ZW-eigenrisicoverzekering

Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet? Dan verzekert u zich met de ZW-eigenrisicoverzekering voor het financiële risico dat u loopt als uw ex-werknemer in de Ziektewet belandt.

Bent u al klant?

Wat is een ZW-verzekering?

Gaat een werknemer ziek uit dienst of wordt die ziek binnen vier weken na uitdiensttreding? Dan betaalt u via premies aan het UWV tot twee jaar mee aan zijn Ziektewetuitkering. U kunt ook eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet. U betaalt dan zelf de ZW-uitkering aan uw zieke ex-werknemer en u heeft de regie bij zijn re-integratie. Met een ZW-eigenrisicoverzekering verzekert u deze kosten. Wij betalen dan de ZW-uitkering aan uw zieke ex-werknemer en een van de gespecialiseerde dienstverleners waar wij mee samenwerken verzorgt de re-integratie. Zo heeft u grip op de re-integratie en op uw kosten. 
In het kort

Wat verzekert u met onze ZW-eigenrisicoverzekering? 

Wel verzekerd

  • Wij bepalen op basis van wettelijke regels of uw medewerker recht heeft op een Ziektewetuitkering, hoe hoog deze moet zijn en hoe lang de uitkering duurt
  • Uitbetaling van de ziektewetuitkering aan uw ex-medewerker
  • Persoonlijke verzuim- en re-integratiebegeleiding voor uw ex-medewerker 

Niet verzekerd

  • Wij keren niet uit als er geen wettelijk recht is op een Ziektewetuitkering.
  • Ziektegevallen die al bestaan als de verzekering ingaat, zijn niet verzekerd.
  • Werknemers van wie de arbeidsongeschiktheid al was te verwachten op de ingangsdatum van de verzekering of het dienstverband. 

Kosten zieke ex-werknemer


Wist u dat een arbeidsongeschikte ex-werknemer u wel twaalf jaar lang geld kan kosten? Dat zit zo: gedurende de eerste twee jaar dat uw ex-werknemer arbeidsongeschikt is, betaalt u het salaris door.  Tenzij uw ex-werknemer ziek uit dienst gaat of binnen vier weken na uitdiensttreding ziek wordt. Dan heeft hij recht op een Ziektewetuitkering. Als ex-werkgever betaalt u (maximaal) twee jaar mee aan deze uitkering door middel van een ZW-premie aan het UWV. Hoe langer uw ex-werknemer ziek blijft, hoe hoger deze premie.  

Is uw ex-werknemer na 2 jaar nog ziek? Dan belandt hij in de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). U betaalt dan met een WGA-premie nog tot maximaal tien jaar mee aan zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering. Met een ZW-eigenrisicoverzekering krijgt u actieve ondersteuning bij de re-integratie van uw zieke ex-werknemer. Dit helpt u niet alleen met het verlagen van uw ZW-kosten maar helpt ook om potentiële WGA-kosten te verlagen.

De voordelen

Kostenbeheersing

U krijgt ondersteuning bij de re-integratie van uw zieke ex-werknemer van een gespecialiseerde dienstverlener waar wij mee samenwerken. Zo heeft u grip op zijn re-integratie en op de kosten.

Preventie van ZW- en WGA-instroom

Wij wachten niet af tot er recht is op een Ziektewetuitkering. Al tijdens de loondoorbetalingsperiode proberen we instroom in de Ziektewet te voorkomen.

Veelgestelde vragen over de ZW-eigenrisicoverzekering

Handige links

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur

Google maps: kaartgegevens © 2023