We are you in Rotterdam
We are you in Rotterdam

ZW-eigenrisicoverzekering

Een werknemer die ziek uit dienst gaat, of binnen vier weken na uitdiensttreding ziek wordt, kan u veel geld kosten als u een middelgroot tot groot bedrijf heeft. Met de ZW-eigenrisicoverzekering van De Goudse weet u zeker dat er werk wordt gemaakt van de begeleiding en re-integratie van zieke ex-werknemers.

 • Vooral aantrekkelijk voor grotere bedrijven
 • Kostenbeheersing
 • Persoonlijke begeleiding
 • Preventie om ZW-instroom en WGA-instroom te voorkomen

Advies op maat? Een onafhankelijk adviseur denkt graag met u mee!

Informatie over Corona: veelgestelde vragen

Bekijk alle veelgestelde vragen over corona en de ZW-eigenrisicoverzekering

Wat verzekert u met onze ZW-eigenrisicoverzekering? 

Gaat een van uw werknemers ziek uit dienst? Of wordt uw medewerker ziek binnen vier weken na uitdiensttreding? En heeft u een middelgroot tot groot bedrijf?Dan betaalt u door middel van premies aan het UWV voor langere tijd mee aan de ziektewetuitkering van uw medewerker en daarna ook de verhoogde WGA- premie. Dat wilt u toch graag voorkomen? Met onze ZW-eigenrisicoverzekering heeft u meer grip op het re-integratieproces, zodat er alles aan gedaan wordt om WGA-instroom te voorkomen.

Wel verzekerd

 • Wij bepalen op basis van wettelijke regels of uw medewerker recht heeft op een Ziektewetuitkering, hoe hoog deze moet zijn en hoe lang de uitkering duurt
 • Uitbetaling van de ziektewetuitkering aan uw ex-medewerker
 • Persoonlijke verzuim- en re-integratiebegeleiding voor uw ex-medewerker 

Niet verzekerd

 • Wij keren niet uit als er geen wettelijk recht is op een Ziektewetuitkering.
 • De eerste twee ziektedagen in de Ziektewetperiode vallen onder het eigen risico van de zieke ex-werknemer (net zoals bij het UWV). Als een loondoorbetaling bij ziekte voorafgaat aan de Ziektewetuitkering en minimaal twee dagen heeft geduurd, geldt er geen eigen risico.
 • Ziektegevallen die al bestaan als de verzekering ingaat, zijn niet verzekerd.
 • Er is geen dekking voor werknemers van wie de arbeidsongeschiktheid al was te verwachten op de ingangsdatum van de verzekering of het dienstverband.

Wat is verzekerd bij de ZW-eigenrisicoverzekering?

De Goudse bepaalt volgens de wettelijke regels of er recht is op een Ziektewetuitkering, hoe hoog die moet zijn en hoe lang de uitkering duurt. Omdat u hiervoor verzekerd bent, betalen wij die dan voor u uit aan de zieke ex-werknemer.


Persoonlijke begeleiding

Een zieke ex-werknemer wordt door een casemanager begeleid. Hiervoor werken wij samen met een professionele partij die over veel ervaring beschikt. Die onderhoudt actief contact met de ex-werknemer en houdt ook u goed op de hoogte.

Lees meer over de ZW-dienstverleners waaruit u kunt kiezen

We wachten overigens niet tot er recht is op een Ziektewetuitkering. Al tijdens de loondoorbetalingsperiode zijn wij in beeld. Een persoonlijke verzuim- en re-integratiespecialist kijkt naar de mogelijkheden om de medewerker weer aan het werk te helpen, om zo instroom in de Ziektewet te voorkomen.

Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De Goudse biedt u belangrijke zekerheid. Maar er zijn situaties waarin er geen dekking is.

 • Wij keren niet uit als er geen wettelijk recht is op een Ziektewetuitkering.
 • De eerste twee ziektedagen in de Ziektewetperiode vallen onder het eigen risico van de zieke ex-werknemer (net zoals bij het UWV). Als een loondoorbetaling bij ziekte voorafgaat aan de Ziektewetuitkering en minimaal twee dagen heeft geduurd, geldt er geen eigen risico.
 • Ziektegevallen die al bestaan als de verzekering ingaat, zijn niet verzekerd.
 • Er is geen dekking voor werknemers van wie de arbeidsongeschiktheid al was te verwachten op de ingangsdatum van de verzekering of het dienstverband.
 
Wat kost het?

Wat kost de ZW-eigenrisicoverzekering?

U betaalt één totaalpremie voor de verzekering en de dienstverlening. De premie hangt onder andere af van de sector waarin uw bedrijf actief is, van uw percentage medewerkers met een tijdelijk of bijzonder dienstverband en van de verhouding tussen het loon van deze medewerkers en uw totale loonsom.

De ZW-eigenrisicoverzekering is onderdeel van CompleetVerzekerd Mijn personeel, ons pakket personeelsverzekeringen. Sluit u naast de ZW-eigenrisicoverzekering ook een verzuim-, WGA-eigenrisico-, ongevallen-, collectieve WIA- of Nabestaandenverzekering Collectief? Of het Anw-pensioen? Dan kan uw pakketkorting oplopen tot 10%. Daarnaast betaalt u bij twee of meer verzekeringen uit dit pakket geen toeslag bij termijnbetaling.

Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn personeel (2001)
Aanvullende Voorwaarden ZW-eigenrisicoverzekering (2202)
Voorwaarden Dienstverlening ZW-eigenrisicoverzekering (2203)

Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, kunt u die opvragen via inkomen@goudse.com.

Veelgestelde vragen

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur