Waarom is dit thema belangrijk voor u?

Werknemers moeten steeds langer doorwerken en de werkdruk is bij veel bedrijven hoog. Hierdoor ligt (langdurig) ziekteverzuim op de loer. Het percentage werknemers dat langdurig verzuimt, is in de afgelopen jaren met 32% gestegen, blijkt uit cijfers van het UWV.

Uitval van personeel brengt hoge kosten met zich mee. In het meest extreme geval betaalt u twaalf jaar lang mee aan de uitkering van een zieke werknemer. Als ondernemer wilt u dit natuurlijk het liefst voorkomen. Hieronder leest u meer over ziekteverzuim en vindt u tips om dit risico te beperken.

Hoe zat het ook alweer met loondoorbetaling bij ziekte?

Onder de WAB wordt vast personeel voor u aantrekkelijker dan flexibel personeel. Maar, hoe regelt u straks verzuim van uw vaste medewerkers?

Gevolgen van ziekteverzuim

Gevolgen van ziekteverzuim

Ziekteverzuim heeft onaangename gevolgen voor uw medewerker en voor uzelf. Het komt altijd ongelegen: u moet vervanging zoeken, het gaat ten koste van uw productie én u krijgt extra administratieve rompslomp.

Het hebben van een ziek personeelslid kan verder flink in de papieren lopen. Denk aan loondoorbetaling zolang uw medewerker bij u in dienst is. Volgens de wet bent u verplicht om uw werknemer in het eerste jaar minimaal 70% van zijn loon door te betalen, maar onder veel cao's geldt een verplichting van 80% tot wel 100% doorbetaling van het oude loon.

Heeft u een middelgroot bedrijf (vanaf ca. 10 werknemers)? En heeft u een werknemer die ziek uit dienst gaat, binnen vier weken na uitdiensttreding ziek wordt, of na 2 jaar ziekte in de WGA terecht komt? Dit kan u veel geld kosten door de premies die u hiervoor aan het UWV betaalt. In het meest extreme geval betaalt u deze premies twaalf jaar lang door.

themapaginas mijn personeel

Handige tips

  • Stimuleer lichaamsbeweging.
    Zo kunt u de trap aanprijzen als een gezond alternatief, met de hele afdeling gaan lunchwandelen of bedrijfsfitness aanbieden.

  • Creëer een veilige en gezonde werkomgeving. Uw werknemers zullen hierdoor minder snel uitvallen door hun werk.

  • Laat u goed adviseren. Bijvoorbeeld over het afdekken van het risico op ziekteverzuim. Een verzekerings-adviseur kan u hierbij helpen.

Financiële zekerheid

Voor uzelf

Wilt u de kosten van verzuim dekken? Dan kunt u de risico's onderbrengen in een Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Zo bent u financieel gedekt en krijgt u ondersteuning om uw medewerker snel weer aan het werk te helpen.

Heeft u een middelgroot bedrijf (vanaf ca. 10 werknemers)? Dan kan het gunstig zijn om Ziektewet- en WGA-eigenrisicodrager te worden. U betaalt dan geen Ziektewetpremie of WGA-premie aan het UWV en besteedt het betalen van de uitkering aan ons uit. Ook krijgt u persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers. Zo houdt u grip op de kosten.

Voor uw personeel

Als werkgever zorgt u graag goed voor uw personeel. Zeker als een van uw werknemers door een ongeval blijvend invalide raakt of komt te overlijden. Maar ook als uw werknemer langer dan 2 jaar ziek wordt en een WGA-uitkering ontvangt. Arbeidsongeschiktheid (ao) heeft grote inkomensgevolgen. Uw werknemers kunnen zelfs onder bijstandsniveau komen. Onze Collectieve WIA-verzekeringen biedt u financiële zekerheid. Bovendien ondersteunen we langdurig arbeidsongeschikte werknemers met de WIA-coach.
Bespreek met een adviseur

U kunt verschillende maatregelen nemen om te voorkomen dat uw personeel uitvalt. Zorg bijvoorbeeld voor een goed ziekteverzuimbeleid, let op signalen van ziekteverzuim en maak het onderwerp bespreekbaar. Een VerzuimCoach – onderdeel van de Verzuimverzekering – helpt u hier graag bij.

Ook belangrijk zijn de wettelijk verplichte RI&E en het hebben van preventiemedewerker(s) en bedrijfshulpverlener(s). Bekijk daarom de Training Preventiemedewerker en de Training Bedrijfshulpverlener

Oplossingen voor zieke werknemer

Een goede oplossing voor het verzuim van werknemers is voor u van groot belang. Bij De Goudse bent u aan het juiste adres.

Verzuimverzekering

Wilt u loondoorbetaling bij ziekte verzekeren? Kies een verzuimverzekering met arbodienstverlening. Met persoonlijke ondersteuning en budgetten voor preventie en re-integratie bij (dreigend) ziekteverzuim.

ZW-eigenrisicoverzekering

Met de ZW-eigenriscoverzekering beheerst u als eigenrisicodrager voor de Ziektewet de kosten en regelt u de persoonlijke begeleiding van uw zieke ex-werknemers.

WGA-eigenrisicoverzekering

De WGA-eigenrisicoverzekering biedt u als eigenrisicodrager voor de WGA een vergoeding van WGA-uitkeringen en persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers.

WIA verzekering (WIA 0-tot-100 Plan)

Wilt u uw werknemers inkomenszekerheid bieden? Regel dan ook een goede verzekering voor arbeidsongeschiktheid.
Met een verzekering van De Goudse biedt u zekerheid over hun inkomen.
Personeel en verzuim, De Frietboutique Rotterdam
sammy-en-pebbles-van-de-frietboutique
In het begin lag ik wakker van een slechte recensie, nu van personeelsproblemen.

Pebbles, De Frietboutique

WIA-calculator

WIA-calculator

Bereken het inkomensverlies van uw werknemers met de WIA-calculator. Voer enkele gegevens in en u ziet precies wat arbeidsongeschiktheid betekent voor het inkomen. Bovendien maakt deze calculator inzichtelijk wat een collectieve WIA-verzekering voor uw personeel kan betekenen.

wia-calculator

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur