Disclaimer

Wat is het doel van deze site?

Deze website is opgezet als informatieve site en heeft niet als doel het afsluiten van transacties.

Functioneren van deze site

De Goudse stelt alles in het werk om deze site goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Maar wij garanderen niet dat de site altijd toegankelijk is en goed functioneert. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die ontstaat doordat de site verminderd of tijdelijk niet functioneert of die op een andere manier wordt veroorzaakt door het gebruik van het internet, of hiermee te maken heeft.
Informatie op deze site

Informatie op deze site

De Goudse stelt deze site met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op deze site juist en volledig is. Maar wij garanderen niet dat die informatie steeds actueel, juist, volledig en toereikend is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, die zou kunnen ontstaan wanneer de informatie, onjuist, onvolledig of ontoereikend is.

Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele koersverliezen of enig ander nadeel dat wordt geleden als gevolg van het gebruik van gegevens, zoals koersgegevens en resultaten van berekeningen. Heb je vragen naar aanleiding van de informatie op deze site? Of wil je naar aanleiding van die informatie verplichtingen met financiële consequenties aangaan? Dan adviseren wij je om contact op te nemen met een adviseur die met ons samenwerkt. De informatie op deze site is van algemene aard en is niet bedoeld als een persoonlijk advies. Wij raden je dan ook aan voor een persoonlijk advies contact op te nemen met een adviseur die alle relevante omstandigheden meeneemt in zijn advies.
Copyright

Copyright

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze site mag zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De Goudse worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook.
Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere sites zijn alleen bedoeld om je te informeren. De Goudse heeft geen bemoeienis met de vorm en de inhoud van die andere sites en we kunnen niet garanderen dat de hyperlinks correct zijn. Wij geven geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en inhoud van die sites. Wij behouden ons het recht voor om iedere link en/of verwijzing naar een andere site te beëindigen of te verwijderen.
Virussen

Virussen

De Goudse garandeert niet dat de informatie, software en andere sites waar op deze site naar verwezen wordt vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.