Wie wij zijn

Ons profiel

Ondernemershart

Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf enorm gegroeid en is er veel veranderd. Maar ondanks deze groei zijn wij nog steeds een onafhankelijk familiebedrijf en werken we nog steeds vanuit ons ondernemershart.

Onafhankelijke adviseurs

Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder. Particulieren en ondernemers hebben behoefte aan iemand die hen kent en een advies geeft dat is afgestemd op hun persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden. Daarom werken wij nauw samen met onafhankelijke adviseurs, die als geen ander in staat zijn om de juiste oplossing samen te stellen.

Breed assortiment

Wij bieden onze klanten een breed assortiment van financiële producten en verzekeringen: schade-, zorg-, inkomens- en levensverzekeringen. We hebben onze organisatie zo ingericht dat we snel en daadkrachtig kunnen inspelen op ontwikkelingen op de verschillende deelmarkten. Daarbij concentreren wij ons steeds sterker op oplossingen voor ondernemers; dit sluit goed aan op het ondernemerskarakter van De Goudse. Op de internationale markt richt De Goudse zich op reis- en expatriatesverzekeringen.
Het kantoor van De Goudse staat in Gouda, terwijl bedrijfsonderdeel De Zeeuwse Verzekeringen is gevestigd in Middelburg. De Nederlandse werkmaatschappijen – met uitzondering van De Zeeuwse Verzekeringen – treden naar buiten onder het label 'De Goudse'.

De ondernemersverzekeraar van Nederland

De Goudse wil de beste ondernemersverzekeraar van Nederland worden. Met producten en diensten die financiële risico’s inzichtelijk maken en afdekken. En met een excellente dienstverlening. Zodat ondernemers zorgelozer en succesvoller kunnen ondernemen. Wij zijn ervan overtuigd dat hun belangen het best zijn gewaarborgd bij een onafhankelijke adviseur die werkt op basis van integraal risicomanagement. Daarom ondersteunen wij adviseurs actief bij het ontwikkelen van hun visie en vaardigheden op dit gebied.

Qredits

Qredits

De Goudse werkt nauw samen met Qredits. Deze organisatie helpt ondernemers verder het succesvol starten of investeren in hun bedrijf.
Net als Qredits hebben wij de doelstelling om mkb-ondernemers verder te helpen. Dit doen wij met goede verzekeringen. Maar ook door ondernemers te coachen. Diverse medewerkers van De Goudse hebben succesvolle ervaringen met hun ondersteuning als coach van Qredits. Wilt u weten wat Qredits voor u kan betekenen? Lees er meer over.

Ondernemers

Ondernemershuis Gouda

Het Ondernemershuis

Een goede werkruimte is voor een ondernemer erg belangrijk. Daar kan Geert Bouwmeester, die in 1924 samen met een compagnon De Goudse oprichtte, over meepraten.
Zijn kantoor was namelijk gevestigd in een trapportaal, niet de ideale startplek! Toch groeide De Goudse snel. Wij helpen ondernemers verder op allerlei manieren. Oók door een deel van ons kantoor beschikbaar te stellen aan startende ondernemers: Het Ondernemershuis. In ruil voor een minimale vergoeding hebben zij een mooie ruimte. Ze kunnen een beroep doen op ondersteuning door onze specialisten, bijvoorbeeld als het gaat om verzekeringstechniek, marketing en communicatie. Andersom kunnen onze medewerkers een beroep doen op de ondernemers uit Het Ondernemershuis.
Dit helpt ons bij de ontwikkeling van producten.

Heel af en toe komt er een ruimte vrij. Bent u een startende ondernemer en wilt u daarvan op de hoogte worden gebracht? Stuur dan een e-mail naar communicatie-info@goudse.com. Zo helpen we u graag aan een betere start dan Geert Bouwmeester ooit had.

Verantwoord ondernemen

De Goudse baseert al sinds jaar en dag haar beleid op een sterk gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Niet alleen ten opzichte van onze polishouders, verzekeringsadviseurs, aandeelhouders en medewerkers.
Maar ook ten opzichte van andere belanghebbenden. Alles wat onze medewerkers doen, moet maatschappelijk verantwoord zijn en zijn gebaseerd op moraliteit, zorgvuldigheid, geloofwaardigheid, loyaliteit en collegialiteit.

Energiezorg

De Goudse besteedt veel aandacht aan energiezorg. Met negen andere verzekeraars nemen wij deel aan de Meerjarenafspraak (MJA) Energie-effiency en wij rapporteren jaarlijks over de voortgang van onze activiteiten met betrekking tot de energiezorg. Dit MJA-programma wordt uitgevoerd in opdracht van de overheid. Door de implementatie van energiemanagement leveren wij een bijdrage aan Nederlandse en Europese milieudoelstellingen. Naast naleving van het duurzaamheidprofiel wordt er structureel verbetering gebracht aan de energie-efficiency.