Particulier schade melden

(en schadeformulieren)

Privé-schade melden

Heeft u als particulier schade opgelopen of per ongeluk schade toegebracht aan eigendommen van een ander? Dan helpen wij u graag snel verder. U kunt dit rechtstreeks aan ons doorgeven of melden via uw verzekeringsadviseur. Houd daarbij uw polisnummer bij de hand.

Bent u een ondernemer? Ga naar de pagina Schade melden voor ondernemers.


Online

Heeft u een Privé Pakket Online? En heeft uw adviseur u toegang verleend
tot Mijn Goudse? Dan kunt u uw schade melden in mijngoudse.nl. Heeft
u geen toegang? Meld uw schade dan met het schadeformulier en mail
dit naar De Goudse.

online

Via uw adviseur

U kunt uw schade ook melden via uw verzekeringsadviseur. Die zorgt dan
voor de verdere begeleiding.

specialist

 

Telefonisch

Heeft u een ingrijpende schade of is er een noodgeval waarbij direct herstel
nodig is? Belt u ons dan voor schade aan gebouwen (of inhoud daarvan) op
(0182) 544 775 en voor verkeersschade op (0182) 544 777. (dag en nacht bereikbaar)

telefoon

Hulpverlening in het buitenland

Heeft u direct hulp nodig in het buitenland? Bijvoorbeeld bij repatriëring,
een ongeval, ziekenhuisopname of eerdere terugkeer op medische indicatie?
Bel dan naar de Goudse Alarmcentrale Reis op +31 182 544 555.

expat

Heeft u rechtsbijstand nodig?

Voor rechtsbijstand of juridisch advies kunt u rechtstreeks contact
opnemen met Brandmeester Advocaten en Juristen B.V. Bel (088) 018 85 00
of vul op brandmr.nl/verzekerd/de-goudse het online formulier in.
Zij helpen u graag verder.

wettelijk

Overzicht schadeformulieren

Schadecategorie

Schadeformulier

E-mail

Telefoon

Aansprakelijkheid Schadeaangifteformulier Algemeen schade@goudse.com (0182) 544 775
Letselschade Schadeaangifteformulier Algemeen personenschade@goudse.com (0182) 544 883
Ongevallen Schadeaangifteformulier Ongevallen personenschade@goudse.com (0182) 544 883
Vervoer Schadeaangifteformulier Auto (Europees) schade@goudse.com (0182) 544 777
Reis en annulering Schadeaangifteformulier Reis- en Annuleringskosten claims@goudse.com (0182) 544 886
Woonhuis en inboedel Schadeaangifteformulier Algemeen schade@goudse.com (0182) 544 775

Adreswijziging

Gaat u verhuizen en bent u verzekerd bij De Goudse?

 • Geef dan uw adreswijziging door aan uw adviseur. Die kan het adres snel wijzigen in ons systeem en zo nodig ook uw verzekering(en) aanpassen.
 • Gaat het om een levens- of beleggingsverzekering? Dan is het niet nodig om de wijziging via uw adviseur door te geven. Stuur dan een mail naar leven@goudse.com met de volgende gegevens:
  - Uw naam
  - De namen van eventuele medeverzekerden die meeverhuizen
  - Uw oude adres
  - Uw nieuwe adres
  - De polisnummers van uw verzekering(en)
  - De datum waarop u verhuist

Hoe snel reageren wij?

Wij verwerken uw adreswijziging in maximaal tien werkdagen. Als het gaat om een pensioenverzekering kan dit oplopen tot dertig werkdagen.

 • Gaat het om een schade-verzekering? Dan ontvangt u geen bevestiging en geen nieuwe polis, behalve als het gaat om een woonhuisverzekering.
 • Gaat het om een levens- of beleggingsverzekering? Dan ontvangt u een bevestiging. U ontvangt geen nieuwe polis.

Overlijden melden

Hoe meldt u dit?

Is er iemand overleden die verzekerd is bij De Goudse? Meld dit dan bij uw verzekeringsadviseur. U kunt dit ook rechtstreeks melden bij De Goudse:
Team Levensverzekeringen
Postbus 9
2800 MA Gouda
administratie@goudse.com

Wij hebben in eerste instantie in ieder geval de onderstaande gegevens en documenten nodig.

 • Polisnummer
 • Akte van overlijden (mag ook een scan van het origineel zijn)
 • Uw adres
 • Uw relatie met de overledene

Hoe behandelen wij uw melding?

Na uw melding ontvangt u een formulier ‘Verzoek tot uitbetaling’. Hierop kunt u aangeven naar welk bankrekeningnummer de uitkering kan worden overgemaakt. U leest dan ook wat wij nog meer van u nodig hebben. Na ontvangst van alle gegevens en documenten storten we binnen tien werkdagen de uitkering op de bankrekening van de begunstigde.

Wanneer keren we gedeeltelijk of niet uit?

Het is belangrijk dat het verzoek tot uitbetaling is gedaan in overeenstemming met de polisvoorwaarden. Wij moeten ons namelijk houden aan diverse regels van de overheid en de Belastingdienst. Bovendien willen wij zeker weten dat wij uitbetalen aan de persoon die daar recht op heeft. In de volgende gevallen kunnen wij (nog) niet uitkeren, slechts een deel uitbetalen of extra eisen stellen.

 • Als niet alle benodigde documenten compleet en juist binnen zijn.
 • Als er wordt gevraagd om niet uit te keren aan de begunstigde maar aan een ander of wanneer er een niet-betaalrekening is opgegeven.
 • Bij (vermoeden van) fraude.
 • Bij uitbetaling naar een rekening in het buitenland.