Hoe behandelen wij letselschade?

Letselschade

Word je, als verzekerde bij De Goudse, voor letselschade aansprakelijk gesteld? Dan lees je hieronder hoe wij dit behandelen.

Stap 1: Aangifte

Wanneer je letselschade hebt veroorzaakt aan iemand anders, dan is het belangrijk dat je dat zo snel mogelijk bij ons meldt. Dat kan rechtstreeks of via je verzekeringsadviseur.
Stap 2: Controle op aansprakelijkheid

Stap 2: Controle op aansprakelijkheid

Wij bekijken in hoeverre jij aansprakelijk bent en of je verzekering deze schade dekt. Daarna wordt bepaald wat de financiële schade van de persoon die letsel heeft opgelopen is. Soms is dit snel te bepalen. Maar als de zaak wat ingewikkelder ligt, kan het even duren voordat er duidelijkheid is.
Stap 3: Personen die betrokken zijn bij de schadebehandeling

Stap 3: Personen die betrokken zijn bij de schadebehandeling

Na ontvangst van de schademelding gaan verschillende personen voor je aan de slag. Onze schadebehandelaar Personenschade neemt contact op met jou en met degene die letselschade heeft opgelopen. Hij houdt je op de hoogte van de acties die hij onderneemt. Tijdens de behandeling van het schadedossier kunnen experts en schaderegelaars worden ingeschakeld om de geleden schade vast te stellen. Onze medisch adviseurs houden zich bezig met de medische kant van de schadebehandeling. In sommige gevallen wordt een arbeidsdeskundige ingeschakeld om de benadeelde te begeleiden met de hervatting van zijn werk. Tijdens de behandeling van de schade is alles erop gericht om de schade voortvarend en naar tevredenheid van de betrokkenen af te wikkelen.
Stap 4: Uitbetaling schadevergoeding

Stap 4: Uitbetaling schadevergoeding

Als blijkt dat jij aansprakelijk bent en hiervoor bij ons verzekerd bent, ontvangt de persoon die letselschade heeft opgelopen een schadevergoeding van De Goudse.

Fraude

De Goudse heeft een actief fraudebeleid. Onder fraude verstaan wij het doelbewust benadelen van De Goudse om er zelf financieel beter van te worden. Als hiervan sprake is, nemen we maatregelen die tot het volgende kunnen leiden:
  • geen vergoeding van de schade en registratie van de fraudeur in interne registers;
  • vorderen van gemaakte onderzoekskosten;
  • registratie in de signaleringssystemen van de verzekeraars;
  • aangifte bij de politie.