Klachtenregeling

Klachten

Ben je tevreden, vertel het anderen. Ben je niet tevreden, vertel het ons. De Goudse hecht veel waarde aan een juiste klachtafhandeling. 
Wij proberen iedere klacht naar tevredenheid op te lossen.

Wat is een klacht?

Een klacht is elke blijk van onvrede van een klant, ook als de klacht direct wordt opgelost.
Heb je een klacht?

Heb je een klacht?

Je kunt een klacht aan ons doorgeven:
 • via ons online formulier;
 • per e-mail naar de betreffende afdeling,
  of naar info@goudse.com;
 • telefonisch naar de betreffende afdeling,
  of je kunt bellen naar ons algemene telefoonnummer (0182) 544 544;
 • per brief naar:
  De Goudse
  Postbus 9
  2800 MA Gouda
Wanneer hoor je van ons?

Wanneer hoor je van ons?

Als het mogelijk is, lossen wij je klacht zo snel mogelijk op. Lukt dit niet binnen de daarvoor gestelde termijn, dan ontvang je van ons een brief. Daarin lees je wanneer we je klacht hebben ontvangen, wie je klacht behandelt, waarom de behandeling van je klacht langer duurt en wanneer je uiterlijk onze reactie kunt verwachten.
Wat als je niet tevreden bent?

Wat als je niet tevreden bent?

Als je niet tevreden bent over onze behandeling van jouw klacht, dan kun je een brief sturen naar de directie of naar de Klachtencommissie van De Goudse.
En daarna?

En daarna?

Als je niet tevreden bent over de reactie van de Klachtencommissie (of het standpunt van de directie), dan kun je contact opnemen met het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
T 0900 355 22 48

Doorwijzing door KiFiD

Als het KiFiD een zaak behandelt waaraan ook een tuchtrechtelijk aspect zit, dan verwijst KiFiD dat deel van de klacht door naar de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën). Het KiFiD informeert je hierover. Ook als een klacht alleen van tuchtrechtelijke aard is moet je die bij KiFiD indienen (voor jou is er dus één aanspreekpunt). De Tuchtraad, die onder een onafhankelijke stichting valt, toetst de klacht en kan, als de klacht gegrond is, sancties opleggen.

De Goudse hecht veel waarde aan uitspraken van het KiFiD en de Tuchtraad. Kijk voor meer informatie op kifid.nl.nl of tuchtraadfd.nl.

Rechter

Ook kun je er voor kiezen om niet naar het KiFiD en/of de Tuchtraad te gaan, maar je klacht voor te leggen aan een bevoegde rechter. Let er dan wel op dat je na deze stap niet meer naar het KiFiD kunt. Bemiddeling door KiFiD is voor jou (grotendeels) gratis.

Autoriteit Persoonsgegevens

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens en ben je niet tevreden over de reactie die je daarop hebt gehad, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie daarover lees je op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Termijnen

Termijnen

De Goudse geeft duidelijkheid wanneer je een reactie krijgt. Hiervoor hanteert De Goudse de volgende termijnen waarbinnen jouw klacht behandeld wordt:
 • Op een klacht gericht aan een afdeling ontvang je binnen 10 werkdagen een reactie
 • Op een klacht gericht aan de directie ontvang je binnen 15 werkdagen een reactie (je ontvangt binnen 5 werkdagen eerst een ontvangstbevestiging)
 • Op een klacht gericht aan de Klachtencommissie van De Goudse ontvang je binnen 30 werkdagen een reactie (je ontvangt binnen 5 werkdagen eerst een ontvangstbevestiging).
Rapportage

Rapportage

Hier vind je de klachtenrapportage over 2022. In dit overzicht staat hoeveel klachten er zijn geweest, op welke verzekeringssoort deze betrekking hadden, hoeveel er zijn toegewezen en hoe lang de behandeling duurde.