Hoe behandelen wij schade aan je motorrijtuig?

Je motorrijtuig

Heb je schade aan je motorrijtuig en ben je verzekerd bij De Goudse? Hieronder lees je hoe wij de schade behandelen en hoe het gaat bij diefstal.

Stap 1: Controleren

 • Na ontvangst van je schademelding sturen wij je een ontvangstbevestiging.
 • Wij beoordelen of jouw verzekering dekking biedt.
 • Binnen uiterlijk tien werkdagen nadat wij je melding hebben ontvangen, informeren wij je inhoudelijk over je schademelding.
 • Gaat het om een aanrijding met twee of meer partijen, dan beoordelen wij ook de schuldvraag. (Wie is aansprakelijk, kan de schade verhaald worden op een ander of moet er juist betaald worden?)
Stap 2: Inschakelen expert

Stap 2: Inschakelen expert

Het is mogelijk dat wij een expert inschakelen. Hij stelt samen met jouw reparateur het schadebedrag vast. Ook beoordeelt hij of je motorrijtuig hersteld kan worden of total loss wordt verklaard.
Als je je motorrijtuig laat herstellen door een Schadegarantbedrijf, kan de garage meteen beginnen met het herstel en hoeft er niet eerst een expert langs te komen. Je krijgt gedurende de reparatieperiode gratis een vervangende auto mee.
Binnen enkele dagen nadat de expert alle gegevens heeft verzameld, stuurt hij ons zijn rapport. Wij beoordelen daarna je schade en informeren je binnen tien werkdagen. Mocht het toch langer duren, dan laten wij je dit weten. Heb je tussentijds vragen of opmerkingen, bel dan gerust.

Belangrijk om te weten

 • De expert is een onafhankelijke deskundige en is niet verbonden aan De Goudse.
 • De expert moet zich houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties.
 • De expert doet geen uitspraken over de polisdekking, de hoogte van de (eventuele) uitkeringen en de vraag wie aansprakelijk is.
 • Wij betalen de kosten van de expert die wij hebben ingeschakeld.

Wil je zelf een expert inschakelen?

Als wij een expert inschakelen, heb je het recht om zelf ook een expert in te schakelen. 
 • Die stelt dan de schade vast, samen met de expert die wij hebben ingeschakeld.
 • Als het om een gedekte schade gaat, vergoeden wij de kosten die jouw eigen expert maakt tot maximaal het bedrag dat wij vergoeden aan de expert die wij zelf hebben ingeschakeld. Het kan dus voorkomen dat je (een deel van) de kosten van je eigen expert zelf moet betalen.
 • Als beide experts er samen niet uitkomen, benoemen zij gezamenlijk een derde expert.
 • Deze derde expert stelt dan het schadebedrag vast. Hij blijft daarbij binnen de grenzen van de twee eerder vastgestelde bedragen. Zijn uitspraak is bindend.

Ben je het niet eens met onze expert?

Ben je het niet eens met de expert die wij hebben ingeschakeld? Dan kun je alsnog zelf een expert inschakelen.
Stap 3: Uitbetaling schadevergoeding

Stap 3: Uitbetaling schadevergoeding

Als blijkt dat je recht hebt op een schadevergoeding, betalen wij die uit. Daarbij houden we rekening met het eigen risico (zie verderop).
 • Wij vergoeden de noodzakelijke herstelkosten tot maximaal het verschil tussen de waarde van het motorrijtuig en/of accessoires direct voor de beschadiging en de waarde van de restanten.
 • Als de herstelkosten hoger zijn, is er sprake van total loss. Wij vergoeden dan geen herstelkosten maar de dagwaarde van het motorrijtuig en/of accessoires, waar we de waarde van de restanten van aftrekken.
 • Heb je je motorrijtuig laten herstellen door een bedrijf dat is aangesloten bij Schadegarant? Dan regelen wij de schadevergoeding rechtstreeks met dit bedrijf.

Wat als je het niet met ons eens bent?

Ben je het niet eens met ons standpunt over je schadeclaim? Neem dat contact op met de behandelaar van jouw schade. Samen zoeken wij dan naar een passende oplossing. Komen we er samen niet uit, dan kun je een klacht indienen.

Eigen risico

 • Als je de schade laat herstellen door een Schadegarant-bedrijf of jouw autoruit laat repareren door een Glasgarant-bedrijf, geldt er een eigen risico van € 0,- tenzij er met u een afwijkend eigen risico is afgesproken. Als je je auto of autoruit niet laat herstellen bij een Schadegarant- of Glasgarantbedrijf geldt meestal een eigen risico van € 500,-.
 • Wij beoordelen of jouw schade verhaald kan worden op een ander. Als dat kan, verhalen wij ook je eigen risico. Als de hele schade is verhaald, betalen wij je het eigen risico terug.

Fraude

De Goudse heeft een actief fraudebeleid. Onder fraude verstaan wij het doelbewust benadelen van De Goudse om er zelf financieel beter van te worden. Als hiervan sprake is, nemen we maatregelen die tot het volgende kunnen leiden:
 • geen vergoeding van de schade en registratie van de fraudeur in interne registers;
 • vorderen van gemaakte onderzoekskosten;
 • registratie in de signaleringssystemen van de verzekeraars;
 • aangifte bij de politie.

Diefstal

Is je motorrijtuig gestolen? Dan gebeurt er na je aangifte en de schademelding van de diefstal aan ons het volgende:
 • Na de melding (van je adviseur of van jou) starten wij direct een onderzoek.
 • We schakelen een expert in die de waarde van je voertuig bepaalt en de sleutels en het kentekenbewijs inneemt. Soms schakelen we ook een onderzoeksbureau in. In dat geval nemen beiden contact met je op.
 • De expert stuurt ons zijn rapport (meestal binnen 30 dagen), waarna je schadebehandelaar de diefstal beoordeelt en je binnen tien werkdagen inhoudelijk informeert. Mocht het onverhoopt langer duren omdat er meer onderzoek nodig is, dan informeren we je hierover.
 • Heb je tussentijds vragen of opmerkingen, bel dan gerust.

Let op! Er is sprake van diefstal als je motorrijtuig meer dan 30 dagen vermist blijft. Wij hebben deze 30 dagen nodig om een gedegen onderzoek te laten uitvoeren. Word je motorrijtuig binnen 30 dagen teruggevonden, dan blijft het motorrijtuig jouw eigendom.

Schade zo snel mogelijk verhelpen

Schade aan je auto is vervelend, ook al ben je prima verzekerd. Je wil natuurlijk het liefst dat je auto snel en goed gerepareerd wordt. En dat je tijdens de reparatieduur over een vervangende auto kunt beschikken. Dat kan allemaal bij de door ons geselecteerde herstelbedrijven. Dit betekent dus gemak voor jou!
Wat zijn de voordelen van de geselecteerde herstelbedrijven?

Wat zijn de voordelen van de geselecteerde herstelbedrijven?

 • Kosteloze haal- en brengservice binnen een straal van 25 km van jouw vestigingsplaats en aflevering van de herstelde auto op hetzelfde adres.
  OF 
  Gratis vervangende auto tijdens de duur van de reparatie. Je zit dus niet zonder auto!
 • Snel begin van de reparatie. Je hoeft niet te wachten op een schade-expert van De Goudse en dat bespaart tijd.
 • Gegarandeerde reparatiekwaliteit.
 • Je hoeft het schadebedrag niet voor te schieten (met uitzondering van een eventueel eigen risico). De afwikkeling vindt rechtstreeks plaats met De Goudse.
 • Het standaard eigen risico is € 0,- per gebeurtenis. In plaats daarvan kan er ook een hoger eigen risico met je zijn afgesproken.
Je eigen risico

Je eigen risico

 • blijft onveranderd als je de schade laat repareren door een geselecteerd herstelbedrijf;
 • is € 500,- als je de schade laat repareren door een niet geselecteerd herstelbedrijf;
 • is € 150,- in geval van diefstal van je auto en/of total loss;
 • is € 500,- in alle andere gevallen wanneer je niet tot reparatie overgaat.
Waar vind je geselecteerde herstelbedrijven?

Waar vind je geselecteerde herstelbedrijven?

Kijk op geselecteerde herstelbedrijven. Je kunt rechtstreeks contact met hen opnemen om een afspraak te maken. Neem dan wel je groene kaart mee.

Directe schadeafhandeling voor particulieren

Is je auto bij ons WA of WA-beperkt casco verzekerd? En heb je materiële schade waarvoor de tegen­partij aansprakelijk is? Dan kunnen wij die schade nu voor je verhalen en hoef je geen contact op te nemen met de verzekeraar van de tegenpartij. Voor all-risks-verzekerden (casco) was dit altijd al zo.

Hier lees je meer informatie. Of bekijk deze film. Heb je vragen? Je adviseur helpt je graag verder.