Hoe behandelen wij je overige schades?

Behandeling schade

Heb je schade opgelopen en ben je verzekerd bij De Goudse? Hieronder lees je hoe wij de schade behandelen en hoe het gaat als er een expert wordt ingeschakeld.

Stap 1: Controle

 • Na ontvangst van je schademelding sturen wij je een ontvangstbevestiging.
 • Wij beoordelen of je verzekering dekking biedt.
 • Binnen tien werkdagen nadat wij je melding hebben ontvangen, informeren wij je inhoudelijk over je schademelding.

Stap 2: Behandeling van de schade

Stap 2: Behandeling van de schade

Kleine schade

Gaat het om een kleine schade? Dan handelen wij je schade snel af, als je melding volledig is en je verzekering de schade dekt (zie stap 3). Soms vragen we je nog wel om aanvullende informatie.

Grote schade

Gaat het om een grotere schade? Dan schakelen we een expert in. Die neemt binnen één werkdag contact met je op om een afspraak te maken.
 • Zo nodig bezoekt de expert je op de dag van de schade.
 • De expert onderzoekt of controleert samen met jou de schadeoorzaak en adviseert zo nodig over het herstel van de schade en het wegnemen van de oorzaak. Hierbij kan ook een herstelbedrijf worden ingeschakeld waarmee wij samenwerken.
 • Ook stelt de expert het schadebedrag vast. Hij heeft hierbij wel je hulp nodig. Hij kan bijvoorbeeld vragen om aankoopfacturen of offertes voor de herstelwerkzaamheden.
Uiterlijk binnen tien werkdagen nadat de expert alle gegevens heeft verzameld, stuurt hij ons zijn rapport. Wij beoordelen daarna je schade en informeren je binnen tien werkdagen. Mocht het toch langer duren, dan laten wij je dit weten. Heb je tussentijds vragen of opmerkingen, bel dan gerust.

Belangrijk om te weten

 • De expert is een onafhankelijke deskundige en is niet verbonden aan De Goudse.
 • De expert moet zich houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties.
 • De expert doet geen uitspraken over de polisdekking, de hoogte van de (eventuele) uitkeringen en de vraag wie aansprakelijk is.
 • Wij betalen de kosten van de expert die wij hebben ingeschakeld.

Jouw eigen expert

Je mag ook zelf een expert inschakelen. Ook hij moet zich houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties. Jouw expert stelt de schade dan vast samen met de expert die wij hebben ingeschakeld. De kosten die jouw expert maakt vergoeden wij maximaal tot het bedrag dat wij vergoeden aan de expert die wij zelf hebben ingeschakeld. Als de kosten van jouw expert hoger zijn, vergoeden wij het meerdere ook als deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt. Het kan dus voorkomen dat een deel van de kosten voor jouw rekening komt.
Stap 3: Uitbetaling schadevergoeding

Stap 3: Uitbetaling schadevergoeding

Als blijkt dat je recht hebt op een schadevergoeding, ontvang je die zo snel mogelijk van ons.

Ben je het niet eens met ons standpunt?

Ben je het niet eens met ons standpunt? Neem dan contact op met de behandelaar van je schade. Samen zoeken wij dan naar een passende oplossing. Komen we er samen niet uit, dan kun je een klacht indienen.

Fraude

De Goudse heeft een actief fraudebeleid. Onder fraude verstaan wij het doelbewust benadelen van De Goudse om er zelf financieel beter van te worden. Als hiervan sprake is, nemen we maatregelen die tot het volgende kunnen leiden:
 • geen vergoeding van de schade en registratie van de fraudeur in interne registers;
 • vorderen van gemaakte onderzoekskosten;
 • registratie in de signaleringssystemen van de verzekeraars;
 • aangifte bij de politie.