Hoe behandelen wij rechtsbijstand?

Rechtsbijstand

Heeft u juridische hulp nodig en bent u hiervoor verzekerd bij De Goudse? Dan leest u hieronder hoe wij u verder helpen.

Stap 1: Controle

  • Na ontvangst van uw melding beoordeelt Brandmeester Advocaten en Juristen B.V. of uw zaak binnen de dekking valt. BrandMR is een onafhankelijke partij waarmee wij samenwerken voor onze rechtsbijstandsverzekeringen.
  • U krijgt uiterlijk binnen vijf werkdagen bericht van BrandMR.

Extra service


Als er geen dekking is, kunt u toch juridisch advies krijgen. Dit geldt alleen als hiervoor geen inzage in de stukken nodig is.
Stap 2: Behandeling van uw zaak

Stap 2: Behandeling van uw zaak

Als uw zaak gedekt is door uw rechtsbijstandverzekering dan neemt een jurist van Brandmeester Advocaten en Juristen B.V. uw zaak in behandeling. Uw jurist houdt u altijd op tijd op de hoogte van de voortgang van uw zaak.

De belangrijkste spelregels

Heeft u juridische bijstand nodig? Dan geldt een aantal spelregels.

1. Conflict

Het conflict:

  • is ontstaan binnen de looptijd van de polis;
  • is onvoorzien;
  • is meteen aangemeld bij BrandMR;
  • gaat om een financieel belang van € 450,- of meer.

2. Procedure

Als er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure moet er een advocaat ingeschakeld worden. BrandMR heeft gespecialiseerde advocaten in dienst die uw zaak uitstekend kunnen behandelen. Als u echter toch zelf een advocaat wil kiezen, kan dat mits u daarover vooraf overlegt met BrandMR. Zij stellen de advocaat aan.

3. Verplichtingen

U heeft een paar verplichtingen. Als u zich daar niet aan houdt, kan het zijn dat u daardoor geen dekking heeft of dat u eventueel gemaakte kosten moet vergoeden:

  • Geeft alle benodigde inlichtingen, documenten, feiten en ontwikkelingen door, ook als de zaak door een advocaat wordt behandeld.
  • U werkt volledig mee en doet niets wat de belangen van De Goudse of BrandMR kan schaden, ook als de zaak door een advocaat wordt behandeld.
  • U zorgt ervoor dat uw juiste adres bij BrandMR bekend is.

Wat als u het niet eens bent met de uitkomst?

Bent u het niet eens met de uitkomst van de behandeling door BrandMR of de aanpak van de zaak? Dan kunt u een beroep doen op de Geschillenregeling. Uw jurist legt u uit wat de geschillenregeling inhoudt en waarop u recht heeft. Ook kunt u een klacht sturen naar: BrandMR-klachtenbureau, Oude Middenweg 17, 2491 AC Den Haag.

Bent u het niet eens met de reactie van BrandMR op uw klacht? Dan kunt u uw klacht daarna voorleggen aan de Klachtencommissie De Goudse, Postbus 9, 2800 MA Gouda.