Hoe behandelen wij rechtsbijstand?

Rechtsbijstand

Heeft u juridische hulp nodig en bent u hiervoor verzekerd bij De Goudse? Dan leest u hieronder hoe wij u verder helpen.

Stap 1: Controle

 • Na ontvangst van uw melding beoordeelt SRK Rechtsbijstand of uw zaak binnen de dekking valt. SRK is een onafhankelijke partij waarmee wij samenwerken voor onze rechtsbijstandsverzekeringen.
 • U krijgt uiterlijk binnen vijf werkdagen bericht van SRK.

Extra service

Als er geen dekking is, kunt u toch juridisch advies krijgen. Dit geldt alleen als hiervoor geen inzage in de stukken nodig is.
Stap 2: Behandeling van uw zaak

Stap 2: Behandeling van uw zaak

Als uw zaak gedekt is door uw rechtsbijstandverzekering dan neemt een jurist van SRK uw zaak in behandeling. Uw jurist houdt u altijd op tijd op de hoogte van de voortgang van uw zaak.

De belangrijkste spelregels

Heeft u juridische bijstand nodig? Dan geldt een aantal spelregels.
 1. Het conflict:
  - is ontstaan binnen de looptijd van de polis;
  - is onvoorzien;
  - is meteen aangemeld bij SRK;
  - gaat om een financieel belang van € 450,- of meer.

 2. Als er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure moet er een advocaat ingeschakeld worden. SRK heeft gespecialiseerde advocaten in dienst die uw zaak uitstekend kunnen behandelen. Als u echter toch zelf een advocaat wil kiezen, kan dat mits u daarover vooraf overlegt met SRK. Zij stellen de advocaat aan.

 3. U heeft een paar verplichtingen. Als u zich daar niet aan houdt, kan het zijn dat u daardoor geen dekking heeft of dat u eventueel gemaakte kosten moet vergoeden.
  - Geeft alle benodigde inlichtingen, documenten, feiten en ontwikkelingen door, ook als de zaak door een advocaat wordt behandeld.
  - U werkt volledig mee en doet niets wat de belangen van De Goudse of SRK kan schaden, ook als de zaak door een advocaat wordt behandeld.
  - U zorgt ervoor dat uw juiste adres bij SRK bekend is.

Wat als u het niet eens bent met de uitkomst?

Bent u het niet eens met de uitkomst van de behandeling door SRK of de aanpak van de zaak? Dan kunt u een beroep doen op de Geschillenregeling. Uw jurist legt u uit wat de geschillenregeling inhoudt en waarop u recht heeft. Ook kunt u een klacht sturen naar: SRK-klachtenbureau, Oude Middenweg 17, 2491 AC Den Haag.
Bent u het niet eens met de reactie van SRK op uw klacht? Dan kunt u uw klacht daarna voorleggen aan de Klachtencommissie De Goudse, Postbus 9, 2800 MA Gouda.