Hoe behandelen wij rechtsbijstand?

Rechtsbijstand

Heb je juridische hulp nodig en ben je hiervoor verzekerd bij De Goudse? Dan lees je hieronder hoe wij je verder helpen.

Stap 1: Controle

  • Na ontvangst van je melding beoordeelt Brandmeester Advocaten en Juristen B.V. of jouw zaak binnen de dekking valt. BrandMR is een onafhankelijke partij waarmee wij samenwerken voor onze rechtsbijstandsverzekeringen.
  • Je krijgt uiterlijk binnen vijf werkdagen bericht van BrandMR.

Extra service


Als er geen dekking is, kun je toch juridisch advies krijgen. Dit geldt alleen als hiervoor geen inzage in de stukken nodig is.
Stap 2: Behandeling van jouw zaak

Stap 2: Behandeling van jouw zaak

Als jouw zaak gedekt is door je rechtsbijstandverzekering dan neemt een jurist van Brandmeester Advocaten en Juristen B.V. jouw zaak in behandeling. Je jurist houdt je altijd op tijd op de hoogte van de voortgang van jouw zaak.

De belangrijkste spelregels

Heb je juridische bijstand nodig? Dan geldt een aantal spelregels.

1. Conflict

Het conflict:

  • is ontstaan binnen de looptijd van de polis;
  • is onvoorzien;
  • is meteen aangemeld bij BrandMR;
  • gaat om een financieel belang van € 450,- of meer.

2. Procedure

Als er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure moet er een advocaat ingeschakeld worden. BrandMR heeft gespecialiseerde advocaten in dienst die jouw zaak uitstekend kunnen behandelen. Als je echter toch zelf een advocaat wil kiezen, kan dat mits je daarover vooraf overlegt met BrandMR. Zij stellen de advocaat aan.

3. Verplichtingen

Je hebt een paar verplichtingen. Als je je daar niet aan houdt, kan het zijn dat je daardoor geen dekking hebt of dat je eventueel gemaakte kosten moet vergoeden:

  • Geeft alle benodigde inlichtingen, documenten, feiten en ontwikkelingen door, ook als de zaak door een advocaat wordt behandeld.
  • Je werkt volledig mee en doet niets wat de belangen van De Goudse of BrandMR kan schaden, ook als de zaak door een advocaat wordt behandeld.
  • Je zorgt ervoor dat je juiste adres bij BrandMR bekend is.

Wat als je het niet eens bent met de uitkomst?

Ben je het niet eens met de uitkomst van de behandeling door BrandMR of de aanpak van de zaak? Dan kun je een beroep doen op de Geschillenregeling. Je jurist legt je uit wat de geschillenregeling inhoudt en waarop je recht hebt. Ook kun je een klacht sturen naar: BrandMR-klachtenbureau, Oude Middenweg 17, 2491 AC Den Haag.

Ben je het niet eens met de reactie van BrandMR op je klacht? Dan kunt je jouw klacht daarna voorleggen aan de Klachtencommissie De Goudse, Postbus 9, 2800 MA Gouda.