Onze organisatie

Raad van Commissarissen

J. (Jacob) Middeldorp
drs. A.G.L. (Angelique) Palmen CFA
H.H. (Henk) Raué, voorzitter
prof. dr. mr. F. (Frans) van der Wel RA
J.P. (Joanne) Zwueste

Bestuur

Geert Bouwmeester
Geert Bouwmeester
(voorzitter)
pieter-de-frel
Pieter de Frel
(financiën en risk)
Marcel Moons
Marcel Moons
(verzekeringen
en operaties)
Robbert Prins
Robbert Prins
(particulier en
bestuurszaken)

Deugdelijk ondernemingsbestuur

Het is voor ons van groot belang dat ons bestuur integer en transparant handelt, dat hierop goed toezicht wordt gehouden en er verantwoording wordt afgelegd over dit toezicht. Dit heeft onze voortdurende aandacht. De 'Code Tabaksblat' is aanleiding geweest om de situatie bij De Goudse verder aan te scherpen. Op 8 december 2016 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code een herziene versie gepubliceerd. Op 20 december 2022 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code de Corporate Governance Code uit 2016 geactualiseerd. De Goudse valt formeel niet onder de werking van de Corporate Governance Code, maar De Goudse kiest er voor om de uitgangspunten van de code na te leven. Vanwege het karakter van De Goudse als niet beursgenoteerd, familiebedrijf wijkt De Goudse op sommige punten af van de code. De afwijkingen van de code zijn in dit document aangegeven.

Governance principes


Meer informatie is te vinden in de Governance Principes 2015 en Governance Principes 2014. Het Bestuur heeft de moreel-ethische verklaring ondertekend (conform principe 3.2.3 van de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars).