Onze organisatie

Raad van Commissarissen

mr. E. (Ellen) Faber
J. (Jacob) Middeldorp
drs. A.G.L. (Angelique) Palmen CFA
H.H. (Henk) Raué, voorzitter
prof. dr. mr. F. (Frans) van der Wel RA

Bestuur

Geert Bouwmeester
Geert Bouwmeester
(voorzitter)

pieter-de-frel
Pieter de Frel
(financiën en risk)

Marcel Moons
Marcel Moons
(verzekeringen en
operaties)
 Robbert Prins
Robbert Prins
(particulier en
bestuurszaken)

Deugdelijk ondernemingsbestuur

Het is voor ons van groot belang dat ons bestuur integer en transparant handelt, dat hierop goed toezicht wordt gehouden en er verantwoording wordt afgelegd over dit toezicht. Dit heeft onze voortdurende aandacht. De 'Code Tabaksblat' is aanleiding geweest om de situatie bij De Goudse verder aan te scherpen. Inmiddels is er een nieuwe Corporate Governance Code tot stand gekomen. Deze code (“Code 2016”) is op 8 december 2016 door de Monitoring Commissie Corporate Governance Code gepubliceerd. De Goudse valt formeel niet onder de werking van de Corporate Governance Code, maar De Goudse kiest er voor om de uitgangspunten van de code na te leven. Vanwege het karakter van De Goudse als niet beursgenoteerd, familiebedrijf wijkt De Goudse op sommige punten af van de code. De afwijkingen van de code zijn in dit document aangegeven.

Governance principes
Meer informatie vindt u in de Governance Principes 2015 en Governance Principes 2014. Het Bestuur heeft de moreel-ethische verklaring ondertekend (conform principe 3.2.3 van de Governance Principes van het Verbond van Verzekeraars).