IXXI in Den Bosch
IXXI in Den Bosch

Wat is een collectieve WIA-verzekering?

Algemeen • InkomenEerste versie: 17 juni 2021
Met onze WIA-verzekeringen biedt u uw werknemers financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Bepaal zelf welke inkomenszekerheid u wilt bieden.

Wat is de WIA?


De WIA is de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De wet is in het leven geroepen voor werknemers die na twee jaar ziekte nog niet (volledig) aan het werk zijn. Dan stopt namelijk de loondoorbetalingsverplichting van werkgevers voor zieke werknemers. Zieke werknemers kunnen na twee jaar ziekte een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV.

Wat is een collectieve WIA-verzekering (WIA-hiaatverzekering)?

Een collectieve WIA-verzekering of WIA-hiaatverzekering biedt uw arbeidsongeschikte werknemers financiële zekerheid. Uw werknemers krijgen een aanvulling op het inkomen uit de wettelijke WIA-uitkering als zij na twee jaar ziekte nog niet (volledig) kunnen werken. Dit is vaak hard nodig, omdat een WIA-uitkering van de overheid meestal een stuk lager is dan het inkomen dat uw werknemer gewend is. Hierdoor kan uw werknemer in de problemen komen als hij bijvoorbeeld zijn hypotheek niet meer kan betalen. Naast een aanvulling op het inkomen, biedt een collectieve WIA-verzekering hulp bij preventie- en re-integratie zodat uw personeel maximaal inzetbaar blijft waar mogelijk.

Een aanvulling uit een WIA-verzekering is vaak hard nodig, omdat de WIA-uitkering van de overheid meestal een stuk lager is dan het inkomen dat uw werknemer gewend is.

Welke WIA-verzekeringen zijn er?

Voor elk percentage arbeidsongeschiktheid bestaat weer een andere WIA-werknemersverzekering.

 • WIA-aanvullingsverzekering: 1% tot 35% arbeidsongeschikt
  De WIA-aanvullingsverzekering onder 35% biedt een uitkering aan werknemers die geen WIA-uitkering ontvangen omdat ze minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn.
 • WGA-gatverzekering Plus (WIA-gatverzekering Plus): 35% tot 80% arbeidsongeschikt
  De WGA-gatverzekering Plus geeft de zekerheid van een inkomen van 70% van het laatstverdiende loon tot de WIA-loongrens tot aan de AOW-leeftijd (tenzij anders afgesproken met de werkgever). De WIA-loongrens is het maximale loon waarop het UWV de IVA- en de WGA-uitkeringen baseert (€ 66.956,- in 2023).
 • WIA-aanvullingsverzekering boven WIA-loongrens (WIA-excedentverzekering): 35% t/m 100% arbeidsongeschikt en inkomen boven de WIA-loongrens
  Met deze verzekering zorgt u voor een vaste inkomensaanvulling van het loon boven de WIA-loongrens tot aan de AOW-leeftijd.

WIA-calculator: de juiste oplossing bij arbeidsongeschiktheid

WIA is ingewikkeld met veel verschillende regelingen. Met deze WIA-calculator ziet u welke uitkering hoort bij welk arbeidsongeschiktheidspercentage en welke oplossing de WIA-werknemersverzekering biedt.

Wat kost een WIA-verzekering?

De kosten van de collectieve WIA-werknemersverzekering hangen af van de verzekering(en) en opties die u kiest, de sector waarin uw bedrijf werkzaam is en de opbouw van uw personeelsbestand. De minimumpremie is € 250,- per jaar.

Wist u dat de premie van de WIA-verzekering fiscaal aftrekbaar is? Eventuele uitkeringen aan werknemers zijn belast. U kunt de premie zelf betalen. Maar u kunt die ook (gedeeltelijk) inhouden op het brutosalaris van uw werknemers.

Wist u dat de premie van de WIA-verzekering fiscaal aftrekbaar is?

Is een WIA-verzekering verplicht voor werkgevers?

Nee, een WIA-hiaatverzekering is niet wettelijk verplicht. U kiest er als werkgever meestal zelf voor of u de WIA-verzekering wel of niet aanbiedt. Sommige cao’s kunnen u wel verplichten om een WIA-verzekering af te sluiten, om uw werknemers een beter financieel vangnet na langdurige arbeidsongeschiktheid te bieden.  

U biedt met deze verzekering een goede secundaire arbeidsvoorwaarde voor uw werknemers. Hiermee zorgt u ervoor dat u aantrekkelijk bent voor werknemers. Ook toont u met een collectieve WIA-werknemersverzekering goed werkgeverschap. 

Voordelen van de collectieve WIA-verzekering van De Goudse

 • U bepaalt zelf hoeveel inkomenszekerheid u uw werknemers biedt
 • Een WIA-coach helpt uw zieke werknemer bij re-integratie
 • Ook bij uitdiensttreding ontvangt uw zieke (ex)werknemer een uitkering
 • Oplossingen op maat: u heeft de keuze als het gaat om de uitkeringsduur en het wel of niet laten stijgen van de jaarlijkse uitkering.
Lees meer over zieke werknemers

WIA-verzekering afsluiten?

Wilt u een WIA-verzekering afsluiten? Dan is het verstandig om u te laten adviseren door een onafhankelijk verzekeringsadviseur. Een adviseur kent de WIA en de verschillende regelingen die hieronder vallen. Zo weet u zeker dat u verzekert wat nodig is.