IXXI in Den Bosch
IXXI in Den Bosch

Wat is een collectieve WIA-verzekering?

Algemeen • Inkomen • 17 juni 2021
Wat is een collectieve WIA-verzekering en is deze verplicht voor werkgevers? Lees hier het antwoord op deze en andere meest gestelde vragen over de collectieve WIA-verzekering voor werknemers.

Wat is de WIA?

De WIA is de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De wet is in het leven geroepen voor werknemers die na twee jaar ziekte nog niet (volledig) aan het werk zijn. Dan stopt namelijk de loondoorbetalingsverplichting van werkgevers voor zieke werknemers. Zieke werknemers kunnen na twee jaar ziekte een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV.

Wat is een collectieve WIA-werknemersverzekering (WIA-hiaatverzekering)?

Een collectieve WIA-verzekering of WIA-hiaatverzekering biedt uw arbeidsongeschikte werknemers financiële zekerheid. Uw werknemers krijgen een aanvulling op het inkomen als zij na twee jaar ziekte nog niet (volledig) kunnen werken. Dit is vaak hard nodig omdat een WIA-uitkering van de overheid meestal een stuk lager is dan het inkomen dat uw werknemer gewend is. Hierdoor kan uw werknemer in de problemen komen als hij bijvoorbeeld zijn hypotheek niet meer kan betalen. Naast een aanvulling op het inkomen, biedt een collectieve WIA-verzekering hulp bij preventie- en re-integratie zodat uw personeel maximaal inzetbaar blijft waar mogelijk.

Welke WIA-verzekeringen zijn er?

Voor elk percentage arbeidsongeschiktheid bestaat weer een andere WIA-werknemersverzekering.

- WIA-aanvullingsverzekering: 1% tot 35% arbeidsongeschikt

De WIA-aanvullingsverzekering onder 35% biedt een uitkering aan werknemers die geen WIA-uitkering ontvangen omdat ze minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn.

- WGA-gatverzekering Plus (WIA-gatverzekering Plus): 35% tot 80% arbeidsongeschikt

De WGA-gatverzekering Plus geeft de zekerheid van een inkomen van 70% van het laatstverdiende loon tot de WIA-loongrens tot aan de AOW-leeftijd (tenzij anders afgesproken met de werkgever). De WIA-loongrens is het maximale loon waarop het UWV de IVA- en de WGA-uitkeringen baseert (€ 58.307,40 in 2021).

- WIA-aanvullingsverzekering boven WIA-loongrens (WIA-excedentverzekering): 35% t/m 100% arbeidsongeschikt en inkomen boven de WIA-loongrens

Met deze verzekering zorgt u voor een vaste inkomensaanvulling van het loon boven de WIA-loongrens tot aan de AOW-leeftijd.

WIA-calculator: de juiste oplossing bij arbeidsongeschiktheid

WIA is ingewikkeld met veel verschillende regelingen. Met deze WIA-calculator ziet u welke uitkering hoort bij welk arbeidsongeschiktheidspercentage en welke oplossing de WIA-werknemersverzekering biedt.

Wat kost een WIA-verzekering?

De kosten van de collectieve WIA-werknemersverzekering hangen af van de verzekering(en) en opties die u kiest, de sector waarin uw bedrijf werkzaam is en de opbouw van uw personeelsbestand. De minimum-premie is € 250,- per jaar.

Wist u dat de premie van de WIA-verzekering fiscaal aftrekbaar is? Eventuele uitkeringen aan werknemers zijn belast. U kunt de premie zelf betalen. Maar u kunt die ook (gedeeltelijk) inhouden op het brutosalaris van uw werknemers.

Ik wil een offerte voor een collectieve WIA-verzekering

Is een WIA-verzekering verplicht voor werkgevers?

Nee, een WIA-hiaatverzekering is niet verplicht. Wel biedt u met deze verzekering een goede secundaire arbeidsvoorwaarde voor uw werknemers. Hiermee zorgt u ervoor dat u aantrekkelijk bent voor werknemers. Ook toont u met een collectieve WIA-werknemersverzekering goed werkgeverschap.

Voordelen van de collectieve WIA-verzekering van De Goudse?

  • U bepaalt zelf hoeveel inkomenszekerheid u uw werknemers biedt
  • Een WIA-coach helpt uw zieke werknemer bij re-integratie
  • Ook bij uitdiensttreding ontvangt uw zieke (ex)werknemer een uitkering
  • Oplossingen op maat: u heeft de keuze als het gaat om de uitkeringsduur en het wel of niet laten stijgen van de jaarlijkse uitkering.

WIA-verzekering afsluiten?

Wilt u een WIA-verzekering afsluiten? Dan is het verstandig om u te laten adviseren door een onafhankelijk verzekeringsadviseur. Een adviseur kent de WIA en de verschillende regelingen die hieronder vallen. Zo weet u zeker dat u verzekert wat nodig is.

Ik wil contact met een adviseur

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil persoonlijk advies

Vind een adviseur