IXXI in Den Bosch
IXXI in Den Bosch

Collectieve WIA-verzekeringen

Raakt een of meerdere van uw werknemers arbeidsongeschikt? Dan kan dat voor hen grote financiële gevolgen hebben. Met de collectieve WIA-verzekeringen van De Goudse biedt u hen financiële zekerheid.
 • Oplossing voor elk arbeidsongeschiktheidspercentage
 • Persoonlijke WIA-coach
 • Duidelijke informatie voor werkgever en werknemers (film, calculator)

Advies op maat? Een onafhankelijk adviseur denkt graag met u mee!

Wat verzekert u met onze collectieve WIA-verzekeringen? 

Met onze collectieve WIA-verzekeringen (WIA 0- tot- 100 plan) regelt u het goed voor uw medewerkers!  Zij hoeven niet bang te zijn dat zij bij arbeidsongeschiktheid moeten rondkomen van een bijstandsuitkering. U kiest zelf welke dekking u biedt. Bovendien kunt u gebruik maken van preventie- en re-integratieondersteuning zodat uw personeel maximaal inzetbaar blijft waar mogelijk.

Wel verzekerd

 • Inkomenszekerheid voor uw werknemers. U bepaalt zelf hoeveel inkomenszekerheid u biedt.
 • Preventie- en re-integratieondersteuning om uw personeel maximaal inzetbaar te houden.

Niet verzekerd

 • Arbeidsongeschiktheid door opzet.
 • Werknemers die al ziek of arbeidsongeschikt zijn bij de start van de verzekering of het dienstverband (als dat later is).
 • Er is geen recht op een uitkering als een werknemer een halfjaar na de start van deelname aan de verzekering ziek wordt en dit te verwachten was.
 • Er is niet altijd recht op een uitkering als u de premie niet of te laat betaalt.

Duidelijke informatie voor uw werknemers

Duidelijke informatie voor uw werknemers

U regelt het goed voor uw werknemers. Met het filmpje laat u dit aan hen zien. Bovendien laat de WIA-calculator duidelijk zien wat dit concreet betekent. Als u een ao-percentage invoert, ziet u het effect op de overheidsuitkeringen en hoe onze oplossingen het inkomensverlies beperken. Nadat u een oplossing heeft gekozen, kunt u met de calculator uw werknemers laten zien welke zekerheid u heeft geregeld.

Wat is verzekerd bij een collectieve WIA-verzekering?

U bepaalt hoeveel inkomenszekerheid u uw werknemers biedt. Daarnaast is er preventie- en re-integratieondersteuning om uw personeel maximaal inzetbaar te houden.

 • 1% tot 35% arbeidsongeschikt


  De WIA-aanvullingsverzekering onder 35% biedt een uitkering aan werknemers die geen WIA-uitkering ontvangen omdat ze minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. Zij ontvangen 2, 3 of 5 jaar 20% van het laatstverdiende (gemaximeerde)* loon.
 • 35% tot 80% arbeidsongeschikt


  De WGA-gatverzekering Plus geeft de zekerheid van een inkomen van 70% van het laatstverdiende (gemaximeerde)* loon. Al bij benutting van 25% van de restverdiencapaciteit komt daar een jaarlijkse bonus bij van 10% van het nieuwe loon.
 • 35% t/m 100% arbeidsongeschikt en inkomen boven de WIA-loongrens


  De WIA-aanvullingsverzekering boven de WIA-loongrens biedt een uitkering die afhangt van het percentage arbeidsongeschiktheid en de dekking die u kiest. De uitkering kan uiteenlopen van 28% t/m 80% van het salarisdeel boven de WIA-loongrens*.

*Het maximale loon waarop het UWV de IVA- en de WGA-uitkeringen baseert, wordt vastgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze WIA-loongrens is in 2020 € 57.232,- op jaarbasis..

Wilt u meer weten? Lees de brochure.

Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Wij bieden een ruime dekking. Maar niet alles is verzekerd. Zo gelden onder andere deze uitzonderingen. Een werknemer:

 • is niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid door opzet;
 • is niet verzekerd als hij al ziek of arbeidsongeschikt was bij de start van de verzekering of het dienstverband (als dat later is). Hij wordt pas verzekerd als hij vier weken aaneengesloten volledig zijn werk heeft verricht;
 • heeft niet altijd recht op een uitkering als hij binnen een halfjaar na de start van deelname aan de verzekering ziek wordt en dit te verwachten was;
 • heeft niet altijd recht op een uitkering als u de premie niet of te laat betaalt.

In de eerste twee jaar van ziekte is er geen recht op een verzekeringsuitkering. Geeft u een werknemer een loonsverhoging nadat hij ziek is geworden, dan telt die niet mee in het salaris waarop wij de uitkering baseren.

Wat kost het?

Wat kost een collectieve WIA-verzekering?

De premie hangt af van de verzekering(en) en opties die u kiest, de sector waarin uw bedrijf werkzaam is en de opbouw van uw personeelsbestand. De minimumpremie is € 250,- per jaar. De premie is fiscaal aftrekbaar. Eventuele uitkeringen aan de werknemers zijn belast. U kunt de premie zelf betalen. Maar u kunt die ook (gedeeltelijk) inhouden op het brutosalaris van uw werknemers.

Pakketkorting

Het WIA 0-tot-100 Plan is onderdeel van CompleetVerzekerd Mijn personeel, ons pakket personeelsverzekeringen. Sluit u naast WIA-verzekering(en) andere personeelsverzekeringen? Dan kan uw pakketkorting oplopen tot 10%. Daarnaast betaalt u bij twee of meer verzekeringen uit dit pakket geen toeslag bij termijnbetaling.

Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn personeel
Aanvullende Voorwaarden WGA-gatverzekering Plus
Aanvullende Voorwaarden WIA-aanvullingsverzekering onder 35%
Voorwaarden Preventie- en re-integratieondersteuning
Voorwaarden Rechtsbijstand

Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, kunt u die opvragen via inkomen@goudse.com.

Veelgestelde vragen

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur