IXXI in Den Bosch
IXXI in Den Bosch

Langdurig zieke werknemer verzekeren

Algemeen • InkomenEerste versie: 19 november 2020
Twijfelt u of u zich moet verzekeren voor een langdurig zieke werknemer? U kunt zich als ondernemer niet verzekeren voor een werknemer die al ziek is, maar u kunt zich natuurlijk wel verzekeren voor het risico op een langdurig zieke werknemer. Hier leest u waarom een verzuimverzekering verstandig kan zijn, vooral voor langdurig ziek personeel.

Cijfers (langdurig) ziekteverzuim in Nederland

Veel ondernemers denken bij ziekte aan een griepje. Maar wist u dat: zo’n 80% van het totaalaantal verzuimdagen wordt veroorzaakt door langdurig verzuim (langer dan 6 weken)?

Het jaarlijkse gemiddelde ziekteverzuim stijgt al een aantal jaar gestaag. In het eerste kwartaal van 2022 steeg het ziekteverzuim onder Nederlandse werknemers tot 6,3%, het hoogste verzuim sinds 2003. Een jaar eerder (in deze periode) was het ziekteverzuim nog 4,8%, dus er is sprake van een flinke stijging.

Binnen het MKB worden de meeste verzuimdagen veroorzaakt door: psychische aandoeningen, ziekten van botspierstelsel/bindweefsel en ziekten van het hartvaatstelsel.

Psychische aandoeningen vormen dus het grootste risico op langdurig verzuim. Lees hier hoe u psychische klachten kunt voorkomen.


Langdurig ziek personeel in uw bedrijf


Wat als een van uw medewerkers langdurig uitvalt door een burn-out? Kan de rest van uw personeel het werk dan opvangen? Of loopt u hiermee het risico dat een van hen ook overbelast raakt? U kunt ook een vervanger zoeken, maar dit brengt extra kosten met zich mee.

Valt uw werknemer tijdelijk uit, dan kunt u dat als ondernemer vaak zelf oplossen. De kosten zijn dan meestal nog te overzien. Is uw werknemer langdurig ziek? Dan krijgt u al snel te maken met hoge kosten als u geen verzuimverzekering heeft afgesloten.

Lees hoe u ziekteverzuim binnen uw bedrijf kunt terugdringen.

Kosten langdurig ziek personeel

Heeft u een langdurig zieke werknemer? Dan kan u dat veel geld kosten. Bij ziek personeel krijgt u te maken met de volgende kosten:

  • Loonkosten: uw zieke medewerker heeft tijdens zijn ziekte recht op doorbetaling van zijn loon, tot maximaal 2 jaar. U betaalt uw medewerker minimaal 70% van zijn loon door. Afhankelijk van de cao waar uw werknemer onder valt, heeft hij mogelijk recht op 80% tot wel 100% van zijn loon.
  • Kosten voor vervanging van personeel: als u het werk niet kunt opvangen met het overige personeel, moet u op zoek naar een vervanger. Als u geen vervanger vindt binnen uw netwerk moet u een uitzendbureau inschakelen. Dit kost u gemiddeld 30% extra aan kosten.
  • Productieverlies: uw vervanger zal eerst ingewerkt moeten worden. Hierdoor zal uw productie tijdelijk lager zijn dan u gewend bent. De daadwerkelijke schade die u hierdoor lijdt, ligt aan de specifieke werkzaamheden en de mate van vervangbaarheid van uw werknemer.
  • Kosten voor verzuimbegeleiding en re-integratie: uw zieke werknemer heeft tijdens zijn ziekte recht op verzuimbegeleiding en re-integratie. Kosten waar u mee te maken kunt krijgen zijn een (hoge) rekening van de arbodienst of kosten om uw werknemer te re-integreren.

Lees meer over de kosten van een zieke werknemer.

Rekenvoorbeeld kosten langdurig verzuim

Hieronder vindt u een rekenvoorbeeld van de kosten van langdurig verzuim.

Functie werknemer: uitvoerder bouw
Bruto jaarsalaris: € 44.600,-
Periode ziekmelding: 26 weken
Kosten vervanging: € 19.946,-
Productieverlies: € 6.947,-
Kosten verzuimbegeleiding: € 669,-
Kosten arbodienstverlening: € 127,-
Totale kosten verzuim: € 27.690,-

Bereken uw verzuimkosten per medewerker

Wat als één van uw medewerkers (langdurig) ziek is? Met welke kosten krijgt u dan te maken? Bereken hier de kosten van een of meerdere zieke medewerkers voor uw bedrijf.
Ga naar de rekenhulp
illustratie-verzuimkosten-mobiel

Langdurig zieke werknemers verzekeren

Als werkgever kunt u niet altijd voorkomen dat uw personeel uitvalt. En als u te maken krijgt met een langdurig zieke medewerker loopt u al snel tegen hoge kosten aan. Heeft u geen spaarpotje achter de hand? Dan is het verstandig om een verzuimverzekering af te sluiten voor uw personeel. Met een verzuimverzekering bent u verzekerd van:
  • Loondoorbetaling van uw zieke medewerker
  • Ondersteuning bij preventie van verzuim en re-integratie na verzuim
  • Eenvoudige online verzuimadministratie

Wilt u weten welke verzuimverzekering het beste past bij uw bedrijf? Een adviseur helpt u graag verder.

Lees ook over onze andere oplossingen voor zieke werknemers.

Lees meer over zieke werknemers

Wat kost een verzuimverzekering met arbodienstverlening?

De premie van een verzuimverzekering is afhankelijk van uw branche, uw personeelsbestand, het verzuim van uw werknemers en de gekozen dekking. Hieronder vindt u een premievoorbeeld voor een kledingwinkel.

Bedrijf

kledingwinkel
Aantal personeelsleden
9
Gemiddelde leeftijd
38
Gemiddelde ziekteverzuim afgelopen 3 jaar
2%
Gemiddelde jaarloonsom
€ 160.000,-

Bedrijf

kledingwinkel
Aantal personeelsleden
9
Gemiddelde leeftijd
38
Gemiddelde ziekteverzuim afgelopen 3 jaar
2%
Gemiddelde jaarloonsom
€ 160.000,-

Bedrijf

Aantal personeelsleden
Gemiddelde leeftijd
Gemiddelde ziekteverzuim afgelopen 3 jaar
Gemiddelde jaarloonsom

Dit is een indicatie, de exacte premie kan nog afwijken op basis van de daadwerkelijke werkzaamheden. Het is goed om te weten dat dit bedrag aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.
Bekijk meer premievoorbeelden.

Verzuimverzekering met arbodienstverlening (verzuimbegeleiding) van De Goudse

Met de verzuimverzekering met arbodienstverlening van De Goudse kiest u voor loondoorbetaling bij ziekte plús persoonlijke verzuimbegeleiding (ook preventief). Daarnaast heeft u recht op een persoonlijke VerzuimCoach, die u helpt met al uw vragen over preventie en re-integratie. Weten welke verzuimverzekering het beste bij u past? En wat het u gaat kosten? Laat u adviseren door een onafhankelijk adviseur.