Tomas Hesseling van ShopWorks in Utrecht
Tomas Hesseling van ShopWorks in Utrecht

Ziekteverzuim terugdringen binnen uw bedrijf, 5 tips

Algemeen • Zieke werknemerEerste versie: 27 juli 2021

Wilt u het ziekteverzuim binnen uw bedrijf terugdringen? Hier vindt u 5 tips voor het verlagen van ziekteverzuim binnen uw organisatie.

Bekijk ook het artikel: verzuim door psychische klachten voorkomen.

Stel een verzuimbeleid op

Voorkomen is beter dan genezen. Voor de preventie van ziekteverzuim is het belangrijk dat u een verzuimbeleid ontwikkelt. Met een goed beleid kunt u ziekteverzuim zoveel mogelijk voorkomen. Voor het opstellen van een verzuimbeleid is het belangrijk dat u de risico’s in kaart brengt binnen uw bedrijf. Dit kan aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie. Deze is zelfs wettelijk verplicht. Een arbodienst kan u hierbij helpen. Ook onderdeel van een verzuimbeleid: het opstellen van een verzuimprotocol. In een verzuimprotocol (pdf) legt u de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen u en uw zieke werknemer. Deze spelregels zijn grotendeels gebaseerd op de Wet Verbetering Poortwachter.

Wijs een preventiemedewerker aan

Voor het uitvoeren van uw verzuimbeleid is het belangrijk dat u een preventiemedewerker aanwijst binnen uw bedrijf. Volgens de Arbowet bent u zelfs verplicht om een preventiemedewerker in dienst te hebben. Deze helpt u om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren op basis van de uitkomsten van de risico-inventarisatie en -evaluatie binnen uw bedrijf. Zo kunt u ziekteverzuim en ongevallen op de werkvloer voorkomen en beperken. Kiest u voor onze Verzuimverzekering met arbodienstverlening? Dan krijgt u korting op een training voor uw preventiemedewerker door een van de arbodiensten ArboNed of Perspectief.

Creëer een veilige en prettige werksfeer

Een veilige en gezonde werkomgeving heeft ook veel te maken met de werksfeer die u creëert binnen uw bedrijf. Hierbij een paar tips voor een prettige werksfeer:

  • Geef regelmatig complimenten
  • Wees flexibel: merkt u bijvoorbeeld dat een werknemer veel verzuimt door problemen met kinderopvang? Laat uw werknemer dan thuis werken of schuif met werktijden.
  • Investeer in opleiding: als uw werknemers zich kunnen ontwikkelen, verhoogt dat over het algemeen hun werkplezier.
  • Maak verzuim bespreekbaar: zorg dat u het gesprek over ziekteverzuim met uw werknemer niet vermijdt. Veel werknemers ervaren zo’n gesprek juist als prettig omdat u daarmee blijk geeft van interesse in hoe het met hen gaat.

Breng verzuim in kaart

U kunt verzuim nooit helemaal voorkomen binnen uw bedrijf. Daarom is het belangrijk dat u het verzuim binnen uw bedrijf in kaart brengt: hoe vaak en hoe lang melden uw werknemers zich ziek? Deze informatie geeft u een duidelijk beeld van wat er speelt binnen uw bedrijf op het gebied van verzuim. Op basis hiervan kunt u bepalen of individuele begeleiding nodig is voor het tegengaan van ziekteverzuim of eerder een bredere aanpak. De VerzuimCoach kan u hierbij helpen als u kiest voor een verzuimverzekering van De Goudse.

Bereken uw totale verzuimkosten en vergelijk

Bereken uw totale verzuimkosten en vergelijk

Bereken in enkele minuten de totale verzuimkosten voor uw bedrijf. En vergelijk de kosten met andere ondernemers in uw branche.

Banner-Verzuim-Rekentool
Verzuimbegeleiding

Heeft een van uw werknemers zich ziekgemeld? Dan is het belangrijk dat er zo snel mogelijk wordt onderzocht wat mogelijk is voor uw werknemer om weer snel en duurzaam aan de slag te gaan. Want: hoe langer iemand thuiszit, hoe lastiger het wordt om weer aan de slag te gaan. Bovendien bent u wettelijk verplicht om er alles aan te doen om uw werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren. Voor een snelle terugkeer naar de werkvloer is goede verzuimbegeleiding belangrijk.

Bij verzuimbegeleiding moet u denken aan:

  • Het opstellen van een probleemanalyse door uw bedrijfsarts of arbodienst. Inclusief heldere adviezen richting werkhervatting en/of herstel.
  • Het maken van een plan van aanpak samen met uw zieke werknemer op basis van deze probleemanalyse. Dit plan van aanpak helpt uw werknemer om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan.
  • Het bespreken van de voortgang van het herstel van uw zieke werknemer. Dit doet u iedere 6 weken.
  • Het bijhouden van een re-integratiedossier als er sprake is van dreigend langdurig verzuim
  • Een jaarevaluatie na 1 jaar ziekte. Op basis van deze evaluatie wordt besloten of u de werkplek en/of arbeidsmiddelen van uw werknemer moet aanpassen.

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Heeft u een verzuimverzekering met arbodienstverlening? Dan ondersteunt een arbodienst u bij de verzuimbegeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. Ook heeft u dan een VerzuimCoach als sparringpartner.

Bekijk ook onze andere oplossingen voor ziek personeel.

Dit willen ondernemers ook weten:

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur

Google maps: kaartgegevens © 2022