Tomas Hesseling van Strix in Utrecht
Tomas Hesseling van Strix in Utrecht

Ziekteverzuim terugdringen binnen uw bedrijf, 6 tips

Algemeen • Zieke werknemerEerste versie: 27 juli 2021
Wilt u het ziekteverzuim binnen uw bedrijf terugdringen? Om te voorkomen dat uw personeel uitvalt, kunt u veel doen. Vaak meer dan u denkt. In dit artikel leest u wat verzuimpreventie is en wat het uw bedrijf kan opleveren. Daarnaast geven wij 6 tips voor het verlagen van ziekteverzuim binnen uw organisatie. 

Wat is verzuimpreventie?

Met verzuimpreventie voert u een actief beleid om ziekteverzuim van uw personeel zoveel mogelijk te voorkomen. Denk hierbij aan zowel kort als langdurig verzuim dat wordt veroorzaakt door lichamelijke klachten, psychische klachten of persoonlijke omstandigheden. Dat is natuurlijk erg prettig voor uw personeel, maar ook voor u als werkgever. Een zieke medewerker kost u gemiddeld al snel € 250,- per dag en de daadwerkelijke kosten verschillen erg per bedrijf. Het terugdringen van ziekteverzuim kunt u op diverse manieren aanpakken. Welke manieren dat zijn, leest u verderop deze pagina.

6 tips voor het terugdringen van ziekteverzuim

U heeft het ziekteverzuim binnen uw bedrijf natuurlijk nooit helemaal in de hand, maar er zijn wel veel dingen die u kunt doen ter preventie. En wanneer een werknemer zich ziek meldt, kunt u vaak acties ondernemen om langdurig ziekteverzuim waar mogelijk te voorkomen. Hieronder leest u 6 tips voor het verlagen van verzuim binnen uw organisatie. 

Wilt u berekenen hoeveel verzuimkosten u bespaart na het terugdringen van verzuim? Bereken eerst uw verzuimkosten op basis van uw huidige verzuimcijfers. Geef daarna het verzuimpercentage op dat u verwacht te bereiken met uw preventiebeleid, en zie wat u bespaart!

Breng het verzuim in kaart voor het kiezen van de juiste aanpak

U kunt verzuim nooit helemaal voorkomen binnen uw bedrijf. Daarom is het belangrijk dat u het huidige verzuim binnen uw bedrijf in kaart brengt: hoe vaak en hoe lang melden uw werknemers zich ziek? Wat zijn de kosten van verzuim en hoe verhoudt zich dat t.o.v. andere bedrijven in uw branche? En wat zijn uw verzuimkosten voor een specifieke medewerker? Deze informatie geeft u een duidelijk beeld van wat er speelt binnen uw bedrijf op het gebied van verzuim. Op basis hiervan kunt u bepalen of individuele begeleiding nodig is voor het tegengaan van ziekteverzuim of eerder een bredere aanpak. De VerzuimCoach kan u hierbij helpen als u kiest voor een verzuimverzekering van De Goudse.

Bereken uw totale verzuimkosten en vergelijk

De meeste werkgevers schatten hun verzuimkosten te laag in. Naast loondoorbetaling krijgt u ook te maken met indirecte kosten, zoals productieverlies, kosten voor vervanging en verzuimmanagement. Bereken in enkele minuten de totale verzuimkosten voor uw bedrijf en vergelijk deze met andere ondernemers in uw branche. 

Bereken uw verzuimkosten

Banner-Verzuim-Rekentool

Zorg voor een goede verzuimbegeleiding

Heeft een van uw werknemers zich ziekgemeld? Dan is het belangrijk dat er zo snel mogelijk wordt onderzocht wat mogelijk is voor uw werknemer om weer snel en duurzaam aan de slag te gaan. Want: hoe langer iemand thuiszit, hoe lastiger het wordt om weer aan de slag te gaan. Bovendien bent u wettelijk verplicht om er alles aan te doen om uw werknemer zo snel mogelijk te laten re-integreren. Voor een snelle terugkeer naar de werkvloer is goede verzuimbegeleiding belangrijk. 

Bij verzuimbegeleiding moet u denken aan:

  • Het opstellen van een probleemanalyse door uw bedrijfsarts of arbodienst. Inclusief heldere adviezen richting werkhervatting en/of herstel.
  • Het maken van een plan van aanpak samen met uw zieke werknemer op basis van deze probleemanalyse. Dit plan van aanpak helpt uw werknemer om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan.
  • Het bespreken van de voortgang van het herstel van uw zieke werknemer. Dit doet u iedere 6 weken.
  • Het bijhouden van een re-integratiedossier als er sprake is van dreigend langdurig verzuim.
  • Een jaarevaluatie na 1 jaar ziekte. Op basis van deze evaluatie wordt besloten of u de werkplek en/of arbeidsmiddelen van uw werknemer moet aanpassen.  
Lees meer over zieke werknemers

Gratis e-book voor ondernemers:

  • 7 manieren om jouw personeel fit en gezond te houden
  • Praktische tips & uitleg over wet- en regelgeving
  • Bonus: een checklist om direct stappen te zetten

Download gratis e-book

Dit E-book opent direct in een PDF. Je hoeft geen gegevens achter te laten.

Verzuimverzekering met arbodienstverlening afsluiten?

Sluit u een verzuimverzekering met arbodienstverlening bij ons af, dan ondersteunt een arbodienst u bij de verzuimbegeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. Ook heeft u dan een VerzuimCoach als sparringpartner voor verzuimpreventie en re-integratie.  

Bekijk ook onze andere oplossingen voor ziek personeel.