Waarom is dit thema belangrijk voor bouwondernemers?

Vergeleken met andere sectoren is werken in de bouw fysiek zwaar. Daarnaast werken er relatief veel oudere werknemers in de bouw en is de werkdruk hoog. Dit zorgt voor veel ziekteverzuim.

Uitval van personeel brengt hoge kosten met zich mee. Als bouwondernemer wilt u (tijdelijk) uitval van personeel natuurlijk het liefst voorkomen. Hieronder leest u meer over ziekteverzuim in de bouw en vindt u tips om dit risico te beperken.

Bent u lid van Bouwend Nederland? Dan kunt u profiteren van de ledenvoordelen van onze mantelovereenkomst met Bouwend Nederland.

Onder de WAB wordt vast personeel voor u aantrekkelijker dan flexibel personeel. Maar, hoe regelt u straks verzuim van uw vaste medewerkers?

Gevolgen van ziekteverzuim

Gevolgen van ziekteverzuim

Ziekteverzuim heeft onaangename gevolgen voor uw medewerker en voor uzelf. Het komt altijd ongelegen: u moet vervanging zoeken, het gaat ten koste van uw productie én u krijgt extra administratieve rompslomp.

Het hebben van een ziek personeelslid kan verder flink in de papieren lopen. Denk aan loondoorbetaling zolang uw medewerker bij u in dienst is. Volgens de bouw cao betaalt u in het eerste jaar van ziekte uw werknemer 100% door en in het tweede jaar 70%. Als uw werknemer re-integreert kan dit oplopen tot 100%.

Heeft u een middelgroot bedrijf (vanaf circa 10 werknemers)? En heeft u een werknemer die ziek uit dienst gaat, binnen vier weken na uitdiensttreding ziek wordt, of na 2 jaar ziekte in de WGA terecht komt? Dit kan u veel geld kosten door de premies die u hiervoor aan het UWV betaalt. In het meest extreme geval betaalt u deze premies twaalf jaar lang door.
Verzuim belangrijk thema Goudse

Handige tips

  • Wijs een van uw medewerkers aan als preventiemedewerker: iemand die zich inzet om ongevallen en verzuim in uw bedrijf te voorkomen
  • Met een Risico-inventarisatie en –evaluatie(RIE) maakt u arbeidsrisico’s in uw organisatie zichtbaar en bedenkt u maatregelen om risico’s te voorkomen en te beperken.
  • Maak gebruik van een verzuimprotocol. Dit geeft houvast als een van uw medewerkers uitvalt door ziekte.
  • Gemotiveerde medewerkers zijn minder vaak ziek. Zorg daarom voor een open bedrijfscultuur die de motivatie en betrokkenheid van uw medewerkers stimuleert.Financiële zekerheid

Voor uzelf

Wilt u de kosten van verzuim dekken? Dan kunt u de risico's onderbrengen in een Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Zo bent u financieel gedekt en krijgt u ondersteuning om uw medewerker snel weer aan het werk te helpen.

Heeft u een middelgroot bedrijf vanaf circa 10 werknemers? Dan kan het gunstig zijn om Ziektewet- en WGA-eigenrisicodrager te worden. U betaalt dan geen Ziektewetpremie of WGA-premie aan het UWV en besteedt het betalen van de uitkering aan ons uit. Ook krijgt u persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers. Zo houdt u grip op de kosten.

Voor uw personeel

Als werkgever zorgt u graag goed voor uw personeel. Zeker als een van uw werknemers door een ongeval blijvend invalide raakt of komt te overlijden. Maar ook als uw werknemer langer dan 2 jaar ziek wordt en een WGA-uitkering ontvangt.

Arbeidsongeschiktheid (ao) heeft grote inkomensgevolgen. Uw werknemers kunnen zelfs onder bijstandsniveau komen. Onze Collectieve WIA-verzekeringen biedt u financiële zekerheid. Bovendien ondersteunen we langdurig arbeidsongeschikte werknemers met de WIA-coach.

Wist u dat u volgens de bouw cao verplicht bent om een collectieve ongevallenverzekering en een WGA-aanvullende verzekering voor uw werknemers af te sluiten? Met deze verzekeringen biedt u hen als werkgever financiële zekerheid, wat er ook gebeurt.
Bespreek met een adviseur

Bouwondernemers die goed voor hun personeel zorgen hebben minder te maken met ziekteverzuim en ervaren meer betrokkenheid van werknemers. Om ziekteverzuim in uw bouwbedrijf te voorkomen, kunt een aantal maatregelen nemen:

  • Zorg voor prefabricage en betere hulpmiddelen zodat werknemers minder fysiek belast worden.
  • Zorg dat werknemers niet te lang dezelfde functie of hetzelfde takenpakket uitvoeren.
  • Zorg voor een goede werk- privébalans voor uw werknemers, zeker nu de arbeidsmarkt voor de bouw onder druk staat.
  • Zorg voor minder lange werkdagen voor oudere werknemers of medewerkers met lichamelijke klachten. Werknemers van 55 jaar of ouder hebben volgens de Bouw & Infra cao recht op een vierdaagse werkweek. Bij een vierdaagse werkweek blijft het dienstverband bestaan, maar neemt de werknemer elke week een verlofdag op. Hij levert op deze manier geen loon in.
  • Ook belangrijk in de bouw zijn de wettelijk verplichte RI&E en het hebben van preventiemedewerker(s) en bedrijfshulpverlener(s). Bekijk daarom de Training Preventiemedewerker en de Training Bedrijfshulpverlener.

Ziet u op tegen dit soort maatregelen, omdat u daar geen tijd voor heeft? Ondersteuning vóór en tijdens het verzuim is onderdeel van onze Verzuimverzekering. Onze VerzuimCoach is uw sparringpartner en vraagbaak bij (dreigend) ziekteverzuim.

Oplossingen voor zieke werknemer

Een goede oplossing voor het verzuim van werknemers is voor u van groot belang. Bij De Goudse bent u aan het juiste adres.

Verzuimverzekering

Wilt u loondoorbetaling bij ziekte verzekeren? Kies een verzuimverzekering met arbodienstverlening. Met persoonlijke ondersteuning en budgetten voor preventie en re-integratie bij (dreigend) ziekteverzuim.

ZW-eigenrisicoverzekering

Met de ZW-eigenriscoverzekering beheerst u als eigenrisicodrager voor de Ziektewet de kosten en regelt u de persoonlijke begeleiding van uw zieke ex-werknemers.

WGA-eigenrisicoverzekering

De WGA-eigenrisicoverzekering biedt u als eigenrisicodrager voor de WGA een vergoeding van WGA-uitkeringen en persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers.

WIA verzekering (WIA 0-tot-100 Plan)

Wilt u uw werknemers inkomenszekerheid bieden? Regel dan ook een goede verzekering voor arbeidsongeschiktheid.
Met een verzekering van De Goudse biedt u zekerheid over hun inkomen.
Personeel en verzuim, De Frietboutique Rotterdam
sammy-en-pebbles-van-de-frietboutique
In het begin lag ik wakker van een slechte recensie, nu van personeelsproblemen.

Pebbles, De Frietboutique

WIA-calculator

WIA-calculator

Bereken het inkomensverlies van uw werknemers met de WIA-calculator. Voer enkele gegevens in en u ziet precies wat arbeidsongeschiktheid betekent voor het inkomen. Bovendien maakt deze calculator inzichtelijk wat een collectieve WIA-verzekering voor uw personeel kan betekenen.

wia-calculator

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur