Zieke werknemer in de bouw

Als bouwondernemer kunt u op verschillende manieren te maken krijgen met verzuim van een zieke (ex)werknemer. Een zieke metselaar of timmerman kost niet alleen veel geld maar vaak ook veel tijd. Gelukkig bestaan er oplossingen voor verschillende soorten verzuim. Bekijk hier onze verzekeringen voor ziek personeel. 

Zoekt u de beste verzekering voor uw situatie? Een adviseur kan u hierbij helpen. Liever direct een offerte aanvragen? Dat kan ook!

Belangrijkste risico’s

Werkgeversrisico’s bij zieke werknemers

Als ondernemer loopt u het risico om 12 jaar lang te betalen voor een zieke werknemer. Ook als hij uit dienst is. Dat zit zo:

 • Als een personeelslid ziek uitvalt, dan betaalt u zijn loon maximaal twee jaar door.
 • Gaat de werknemer ziek uit dienst, dan betaalt u via uw Ziektewetpremie mee aan zijn Ziektewetuitkering, tenzij u dit risico zelf draagt.
 • Is een (ex-)werknemer na 2 jaar nog niet hersteld en krijgt hij van het UWV een WGA-uitkering toegekend? Dan betaalt u via uw WGA-premie nog mee aan deze arbeidsongeschiktheidsuitkering, tenzij u dit risico zelf draagt.
  Deze kosten kunnen oplopen tot wel € 200.000,-.

Werknemersrisico’s afdekken

Wilt u het risico van verzuim afdekken? Dat kan met de verzuimverzekering met arbodienstverlening of de MKB Verzuim Ontzorg Verzekering. Zo bent u verzekerd van loondoorbetaling bij ziekte en krijgt u bovendien ondersteuning om uw medewerker snel weer aan het werk te helpen.

Bent u een middelgroot bedrijf en wilt u eigen risicodrager worden voor de ZW of WGA? Dat kan met de ZW-eigenrisicoverzekering of de WGA-eigenrisicoverzekering

Handige tips

 • Wijs een van uw medewerkers aan als preventiemedewerker: iemand die zich inzet om ongevallen en verzuim in uw bedrijf te voorkomen
 • Met een Risico-inventarisatie en -evaluatie(RIE) maakt u arbeidsrisico’s in uw organisatie zichtbaar en bedenkt u maatregelen om risico’s te voorkomen en te beperken.
 • Breng de kosten van verzuim in kaart. Gebruik hiervoor onze rekenhulp.
 • Maak gebruik van een verzuimprotocol. Dit geeft houvast als een van uw medewerkers uitvalt door ziekte.
 • Gemotiveerde medewerkers zijn minder vaak ziek. Zorg daarom voor een open bedrijfscultuur die de motivatie en betrokkenheid van uw medewerkers stimuleert.

Hier vindt u meer tips voor ondernemers

Gevolgen van ziekteverzuim

Gevolgen van ziekteverzuim

Ziekteverzuim heeft onaangename gevolgen voor uw medewerker en voor uzelf. Het komt altijd ongelegen: u moet vervanging zoeken, het gaat ten koste van uw productie én u krijgt extra administratieve rompslomp.

Het hebben van een ziek personeelslid kan verder flink in de papieren lopen. Denk aan loondoorbetaling zolang uw medewerker bij u in dienst is. Volgens de bouw cao betaalt u in het eerste jaar van ziekte uw werknemer 100% door en in het tweede jaar 70%. Als uw werknemer re-integreert kan dit oplopen tot 100%.

Heeft u een middelgroot bedrijf (vanaf circa 10 werknemers)? En heeft u een werknemer die ziek uit dienst gaat, binnen vier weken na uitdiensttreding ziek wordt, of na 2 jaar ziekte in de WGA terecht komt? Dit kan u veel geld kosten door de premies die u hiervoor aan het UWV betaalt. In het meest extreme geval betaalt u deze premies twaalf jaar lang door.

Verzuim belangrijk thema Goudse

Preventie

Preventie

Bouwondernemers die goed voor hun personeel zorgen hebben minder te maken met ziekteverzuim en ervaren meer betrokkenheid van werknemers. Om ziekteverzuim in uw bouwbedrijf te voorkomen, kunt een aantal maatregelen nemen:

 • Zorg voor prefabricage en betere hulpmiddelen zodat werknemers minder fysiek belast worden.
 • Zorg dat werknemers niet te lang dezelfde functie of hetzelfde takenpakket uitvoeren.
 • Zorg voor een goede werk- privébalans voor uw werknemers, zeker nu de arbeidsmarkt voor de bouw onder druk staat.
 • Zorg voor minder lange werkdagen voor oudere werknemers of medewerkers met lichamelijke klachten. Werknemers van 55 jaar of ouder hebben volgens de Bouw & Infra cao recht op een vierdaagse werkweek. Bij een vierdaagse werkweek blijft het dienstverband bestaan, maar neemt de werknemer elke week een verlofdag op. Hij levert op deze manier geen loon in.
 • Ook belangrijk in de bouw zijn de wettelijk verplichte RI&E en het hebben van preventiemedewerker(s) en bedrijfshulpverlener(s). Bekijk daarom de Training Preventiemedewerker en de Training Bedrijfshulpverlener.
Ziet u op tegen dit soort maatregelen, omdat u daar geen tijd voor heeft? Ondersteuning vóór en tijdens het verzuim is onderdeel van onze Verzuimverzekering. Onze VerzuimCoach is uw sparringpartner en vraagbaak bij (dreigend) ziekteverzuim.

WIA-calculator

WIA-calculator

Bereken het inkomensverlies van uw werknemers met de WIA-calculator. Voer enkele gegevens in en u ziet precies wat arbeidsongeschiktheid betekent voor het inkomen. Bovendien maakt deze calculator inzichtelijk wat een collectieve WIA-verzekering voor uw personeel kan betekenen.

wia-calculator

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur

Google maps: kaartgegevens © 2023