Bob Koning en Rodny Heemskerk van TWO-O in Amsterdam
Bob Koning en Rodny Heemskerk van TWO-O in Amsterdam

Zieke werknemer in de bouw

Als bouwondernemer kun je op verschillende manieren te maken krijgen met verzuim van een zieke (ex)werknemer. Een zieke metselaar of timmerman kost niet alleen veel geld maar vaak ook veel tijd. Gelukkig bestaan er oplossingen voor verschillende soorten verzuim. Bekijk hier onze verzekeringen voor ziek personeel.

Zoek je de beste verzekering voor jouw situatie? Een adviseur kan je hierbij helpen. Liever direct een offerte aanvragen? Dat kan ook!

Waarom een verzuimverzekering? Bekijk de video.

 

Belangrijkste risico’s

Werkgeversrisico’s bij zieke werknemers

Als ondernemer loopt u het risico om 12 jaar lang te betalen voor een zieke werknemer. Ook als hij uit dienst is. Dat zit zo:

 • Als een personeelslid ziek uitvalt, dan betaal je zijn loon maximaal twee jaar door.
 • Gaat de werknemer ziek uit dienst, dan betaal je via je Ziektewetpremie mee aan zijn Ziektewetuitkering, tenzij je dit risico zelf draagt.
 • Is een (ex-)werknemer na 2 jaar nog niet hersteld en krijgt hij van het UWV een WGA-uitkering toegekend? Dan betaal je via je WGA-premie nog mee aan deze arbeidsongeschiktheidsuitkering, tenzij je dit risico zelf draagt.
  Deze kosten kunnen oplopen tot wel € 200.000,-.

Werknemersrisico’s afdekken

Wil je het risico van verzuim afdekken? Dat kan met de verzuimverzekering met arbodienstverlening of de MKB Verzuim Ontzorg Verzekering. Zo ben je verzekerd van loondoorbetaling bij ziekte en krijg je bovendien ondersteuning om je medewerker snel weer aan het werk te helpen.

Is jouw bedrijf middelgroot en wil je eigen risicodrager worden voor de ZW of WGA? Dat kan met de ZW-eigenrisicoverzekering of de WGA-eigenrisicoverzekering.

Handige tips

 • Wijs een van je medewerkers aan als preventiemedewerker: iemand die zich inzet om ongevallen en verzuim in jouw bedrijf te voorkomen
 • Met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) maak je arbeidsrisico’s in jouw organisatie zichtbaar en bedenk je maatregelen om risico’s te voorkomen en te beperken.
 • Breng de kosten van verzuim in kaart. Gebruik hiervoor onze rekenhulp.
 • Maak gebruik van een verzuimprotocol. Dit geeft houvast als een van je medewerkers uitvalt door ziekte.
 • Gemotiveerde medewerkers zijn minder vaak ziek. Zorg daarom voor een open bedrijfscultuur die de motivatie en betrokkenheid van je medewerkers stimuleert.

Hier vind je meer tips voor ondernemers.

Gratis e-book voor ondernemers: 

 • 7 manieren om jouw personeel fit en gezond te houden
 • Praktische tips & uitleg over wet- en regelgeving
 • Bonus: een checklist om direct stappen te zetten

Download gratis e-book

Dit E-book opent direct in een PDF. Je hoeft geen gegevens achter te laten.

Preventie

Bouwondernemers die goed voor hun personeel zorgen hebben minder te maken met ziekteverzuim en ervaren meer betrokkenheid van werknemers. Om ziekteverzuim in jouw bouwbedrijf te voorkomen, kun je een aantal maatregelen nemen:

 • Zorg voor prefabricage en betere hulpmiddelen zodat werknemers minder fysiek belast worden.
 • Zorg dat werknemers niet te lang dezelfde functie of hetzelfde takenpakket uitvoeren.
 • Zorg voor een goede werk-privébalans voor je werknemers, zeker nu de arbeidsmarkt voor de bouw onder druk staat.
 • Zorg voor minder lange werkdagen voor oudere werknemers of medewerkers met lichamelijke klachten. Werknemers van 55 jaar of ouder hebben volgens de Bouw & Infra cao recht op een vierdaagse werkweek. Bij een vierdaagse werkweek blijft het dienstverband bestaan, maar neemt de werknemer elke week een verlofdag op. Hij levert op deze manier geen loon in.
 • Ook belangrijk in de bouw zijn de wettelijk verplichte RI&E en het hebben van preventiemedewerker(s) en bedrijfshulpverlener(s). Bekijk daarom de Training Preventiemedewerker en de Training Bedrijfshulpverlener.
Zie je op tegen dit soort maatregelen, omdat je daar geen tijd voor hebt? Ondersteuning vóór en tijdens het verzuim is onderdeel van onze Verzuimverzekering. Onze VerzuimCoach is jouw sparringpartner en vraagbaak bij (dreigend) ziekteverzuim.

Persoonlijk advies voor jouw situatie?

Wil je de beste oplossing voor je bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Die brengt de risico's van je bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om die te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur

Google maps: kaartgegevens © 2024