Flexwerkers in de horeca wel of niet verzekeren?
Flexwerkers in de horeca wel of niet verzekeren?

Flexwerkers in de horeca wel of niet verzekeren?

Horeca • Zieke werknemer • 21 februari 2018

Een zzp'er als chef-kok in de keuken, studenten in de bediening en een afwasser op oproepbasis. Bijna de helft van de werknemers in de horeca is flexwerker. Gelden voor hen dezelfde regels rondom ziekteverzuim als voor uw vaste personeel? En als u ervoor kiest om een verzuimverzekering af te sluiten, bent u dan verplicht om al uw flexwerkers mee te verzekeren?

Wat is een flexwerker?

Flexwerkers zijn niet alleen invalkrachten, maar ook uitzendkrachten, seizoenskrachten, werknemers met een vast dienstverband zonder vaste uren en werknemers met een tijdelijk dienstverband.

Bent u verplicht om uw flexwerkers op te nemen in uw verzuimverzekering?

Kiest u voor een verzuimverzekering, dan is het bij veel verzekeraars verplicht om alle werknemers te verzekeren, ook inval- en seizoenskrachten. Bij ons is dat een keuze. Wij kijken naar het contract dat u met uw medewerkers heeft afgesloten. Heeft u een oproepcontract afgesloten, dan kunt u ervoor kiezen om deze medewerkers niet op te nemen in de verzuimverzekering. Een oproepcontract is: een nulurencontract, min-maxcontract of een oproepcontract met voorovereenkomst. Personeel met een oproepcontract noemen wij oproepkrachten.

Of u uw oproepkrachten wilt verzekeren hangt af van het financiële kostenplaatje. Welke contracten biedt u aan, betaalt u zelf het loon door bij ziekte of bent u liever financieel gedekt? Het kan lonen om uw oproepkrachten te verzekeren. Zo komt u als bedrijf met veel oproepkrachten bijvoorbeeld niet voor grote onverwachte uitgaven te staan als een aantal van hen ziek wordt. Bovendien zijn inval- en seizoenskrachten en ook de afwashulp op zaterdag vaak jong en hebben zij een relatief laag salaris. Hierdoor is de premie voor hen lager dan die voor oudere, vakbekwame werknemers.

Flexwerkers in de horeca

In de horeca cao wordt gesproken over: vakkrachten, geen vakkrachten, seizoenskrachten en invalkrachten. Volgens de modelovereenkomsten van de KHN valt een invalkracht in de horeca altijd onder de definitie oproepkracht. Voor de overige medewerkers kunt u zowel een vast als flexibel contract aanbieden zoals een min-maxcontract voor (on)bepaalde tijd.
Let op: sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid zijn de voorwaarden voor invalkrachten veranderd. Wilt u alleen tijdelijk of tijdens piekmomenten extra personeel inzetten? Dan is het slim om vooraf goed na te denken over de voorwaarden waaronder u een medewerker oproept. Na drie contracten voor bepaalde tijd krijgt een medewerker namelijk een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Flexwerkers recht op loon bij ziekte?

Voor elk contract gelden andere verplichtingen. Zo betaalt u een vast personeelslid twee jaar door bij ziekte. Voor flexwerkers gelden net iets andere regels. Helemaal vrij van zorgen bent u als werkgever niet, want ook oproepkrachten met een flexibel contract behouden het recht op doorbetaling van hun loon.

U betaalt volgens de horeca cao minstens 95% van het loon door als uw werknemer ziek wordt tijdens de oproepperiode in het eerste jaar van ziekte. Als dit bedrag lager is dan het minimumloon, betaalt u het minimumloon. Hetzelfde geldt voor iemand met een nulurencontract.

Oproepkrachten aanmelden bij de arbodienst

Wordt uw medewerker buiten de oproepperiode ziek, dan hoeft u geen loon door te betalen. Wel bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van uw medewerker. Zelfs als hij of zij uit dienst is getreden. Alle werknemers moeten altijd worden aangemeld bij een arbodienst. Als u uw werknemer onvoldoende begeleidt bij de ziekte, kan het UWV de schade op u verhalen. 

Goed advies in de horeca

Wilt u zich verzekeren, maar kiest u ervoor om uw oproepkrachten uit te sluiten? Kijk dan goed naar het soort contract dat u aanbiedt en welke verplichtingen daarbij horen. Laat u altijd goed adviseren. Een onafhankelijk adviseur helpt u daarbij. Die kijkt samen met u naar het personeelsbestand. Hoeveel flexwerkers heeft u? Wat zijn uw financiële middelen? En hoeveel risico wilt u nemen? Zo krijgt u scherp wat slim is om te doen.

Flexwerkers in de horeca verzekeren? 

Bespreek uw situatie met een adviseur. U weet daarna precies wat het beste is voor uw horecazaak. Vul uw postcode in en zoek een adviseur bij u in de buurt.
Maak een afspraak

Vind een adviseur