Risico-Inventarisatie en -Evaluatie door Perspectief

Wat is de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie door Perspectief?

Wat is de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie door Perspectief?

Ieder bedrijf moet per locatie een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie hebben (RI&E). Die biedt een overzicht van de risico’s binnen uw bedrijf, met een helder Plan van aanpak. Zo voorkomt u risico’s en kunt u snel schakelen als er een probleem ontstaat, bijvoorbeeld door een ongeval of doordat een medewerker de werkdruk niet meer aankan.

U kunt de RI&E zelf maken als er een voorbeeld is voor uw branche (zie www.rie.nl). U kunt die ook laten uitvoeren door een specialist van een arbodienst die met ons samenwerkt. (Kijk voor meer informatie over de branche-RI&E’s en hulpmiddelen op de website van Het Steunpunt RI&E.) U kunt een arbodienst die met ons samenwerkt ook inschakelen voor de toetsing van de RI&E die u zelf heeft uitgevoerd. Zo’n toetsing is verplicht als uw bedrijf meer dan 25 medewerkers heeft en er voor u geen branche-RI&E is.

Perspectief hanteert een uitgebreide en effectieve werkwijze bij het opstellen van de RI&E en een Plan van aanpak:

 • Interviews met diverse functionarissen in uw bedrijf.
 • U stelt schriftelijk informatie over de organisatie, processen en personeelsaangelegenheden beschikbaar die door Perspectief wordt bestudeerd.
 • U stelt aanwezige arbodocumenten (inspectierapporten van brandweer, GGD, gemeentelijke of provinciale overheid, energieleveranciers, keuringsinstanties van blusmiddelen, e.d.) beschikbaar die door Perspectief worden bestudeerd.
 • Bedrijfsbezoek bij elke opgegeven locatie, inclusief gesprekken met de locatieleider en een aantal sleutelfunctionarissen.
 • Evaluatie van de gevonden risico's, rapportage over de bevindingen en opstellen van een aanzet voor het Plan van aanpak.
 • U geeft een reactie op het conceptrapport, waarna dit wordt besproken.
 • Toetsing van de RI&E door een kerndeskundige van Perspectief.
 • Definitief maken van de RI&E als basis voor het innovatieve Veiligheid Volgsysteem. Dit systeem is dé online oplossing voor het actueel houden van uw RI&E. Perspectief zet het Plan van aanpak in z’n geheel in haar digitale systeem, zodat u alle informatie altijd online beschikbaar heeft.

Voordelen


 • De veiligheid en gezondheid op het werk zijn zo veel mogelijk gewaarborgd.
 • U voldoet aan deze verplichting in de Arbowet en voorkomt hierdoor sancties.
 • U ontdekt naast de zichtbare risico’s ook de verborgen risico’s en u minimaliseert de kans op ongelukken.
Ik heb interesse in dit product
mensen in een magazijn

Prijs

RI&E laten opstellen bij 25+ medewerkers

Normale prijs

€ 1.399,- per locatie

De Goudse prijs

€ 1.259,- per locatie

RI&E laten toetsen bij 25+ medewerkers

Normale prijs

€ 899,- per RI&E

De Goudse prijs

€ 809,- per RI&E
Onderdeel De Goudse prijs
RI&E laten opstellen bij minder dan 25 medewerkers € 995,-
RI&E laten toetsen bij minder dan 25 medewerkers  € 695,-

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. De Goudse prijs geldt als u de Verzuimverzekering met arbodienstverlening van De Goudse afneemt en de arbodienstverlening bij Perspectief is ondergebracht.

Vraag een offerte aan

In samenwerking met

logo-perspectief