Risico-Inventarisatie en -Evaluatie door ArboNed

Wat is de Risico-Inventarisatie &-Evaluatie door ArboNed?

Wat is de Risico-Inventarisatie &-Evaluatie door ArboNed?

Ieder bedrijf moet per locatie een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie hebben (RI&E). Die biedt een overzicht van de risico’s binnen uw bedrijf, met een helder Plan van aanpak. Zo voorkomt u risico’s en kunt u snel schakelen als er een probleem ontstaat, bijvoorbeeld door een ongeval of doordat een medewerker de werkdruk niet meer aankan.

U kunt de RI&E zelf maken als er een voorbeeld is voor uw branche (zie www.rie.nl). U kunt die ook laten uitvoeren door een specialist van een arbodienst die met ons samenwerkt. (Kijk voor meer informatie over de branche-RI&E’s en hulpmiddelen op de website van Het Steunpunt RI&E.) U kunt een arbodienst die met ons samenwerkt ook inschakelen voor de toetsing van de RI&E die u zelf heeft uitgevoerd. Zo’n toetsing is verplicht als u meer dan 25 medewerkers heeft. Of als u minder dan 25 medewerkers heeft en geen gebruik kunt maken van een erkende branche-RI&E (www.rie.nl).

ArboNed pakt de RI&E efficiënt aan:
  • ArboNed start met het inventariseren van de risico’s en kijkt dan bijvoorbeeld naar de machineveiligheid, de verlichting, het geluid, de werkdruk en de lichamelijke belasting.
  • De rapportage bevat een voorstel voor het Plan van aanpak. Elk risico krijgt een prioriteit en u krijgt praktische adviezen voor de aanpak. Ook wordt aangegeven welke planning past bij de prioriteit van de verbeterpunten. Dit geeft kaders om het Plan van aanpak aan te vullen met reële termijnen.
  • Voor elk verbeterpunt heeft ArboNed specialisten die weten hoe risico’s kunnen worden aangepakt. Samen met u maakt zo’n specialist een Plan van aanpak om de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf te verbeteren.
  • Als u zelf de RI&E uitvoert, kijkt een consultant van ArboNed onder andere hoe de RI&E is uitgevoerd, of het Plan van aanpak volledig is en of de voorgestelde maatregelen het gewenste effect opleveren.
  • ArboNed gebruikt een webbased systeem, de rie-manager, om de RI&E en het Plan van aanpak op te stellen. De voortgang van actiepunten uit het Plan van aanpak wordt in het systeem bijgehouden.

Voordelen

  • De veiligheid en gezondheid op het werk zijn zo veel mogelijk gewaarborgd. U voldoet aan deze verplichting in de Arbowet en voorkomt hierdoor sancties. U ontdekt naast de zichtbare risico’s ook de verborgen risico’s en u minimaliseert de kans op ongelukken.

Vraag een offerte aan
Arboned-RisicoInventarisatie

Prijs

RI&E laten opstellen

Normale prijs

op offertebasis

De Goudse prijs

op offertebasis*

RI&E laten toetsen (aanmelding via uw verzekeringsadviseur)

Normale prijs

€ 775,- per locatie

De Goudse prijs

€ 658,75 per locatie
*afhankelijk van bedrijfsgrootte en bedrijfsrisico’s

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw. De Goudse prijs geldt als u de Verzuimverzekering met arbodienstverlening van De Goudse afneemt en de arbodienstverlening bij ArboNed is ondergebracht. Als klant van De Goudse kunt u van het speciale aanbod om een RI&E te laten toetsen of opstellen gebruikmaken via uw verzekeringsadviseur.
Vraag een offerte aan

In samenwerking met

logo-arboned