Wat kost een zieke medewerker in de bouw?

Bouw • InkomenEerste versie: 14 mei 2020
Vergeleken met andere sectoren is werken in de bouw fysiek zwaar. Daarnaast werken er relatief veel oudere werknemers in de bouw en is de werkdruk hoog. Dit zorgt voor veel ziekteverzuim. En: wist u dat de bouw in de top 5 van sectoren staat waar de kans op een ernstig ongeval het grootst is? Valt een van uw medewerkers van een steiger en raakt hij daarbij ernstig gewond, dan kan dit leiden tot langdurig verzuim en hoge kosten. In dit artikel leest u alles over de kosten van (langdurig) zieke medewerkers in de bouw.

Kosten langdurig zieke medewerker in de bouw

Een van uw werknemers kan langdurig uitvallen. Bijvoorbeeld door ziekte of zware rugklachten. Als uw medewerker langdurig ziek is, krijgt u te maken met een aantal kosten. Bij verzuim moet u niet alleen het loon doorbetalen, maar heeft u daarnaast nog extra directe en indirecte kosten.

Bij directe kosten kunt u denken aan: kosten arbodienstverlening en re-integratiekosten. Bij indirecte kosten gaat het om: kosten van vervangend personeel en productieverlies doordat u uw vervanger eerst moet inwerken.

Voorbeeld verzuimkosten: uitvoerder Bouw en installatiewerk 

Deze werknemer meldt zich ziek en is twaalf weken uit de roulatie. De verzuimkosten kunnen dan al snel oplopen tot ruim € 13.000,-. Bij een half jaar ziekte loopt dit al snel op naar bijna € 30.000,- (of bij een jaar € 55.000,-).

Hieronder vindt u het rekenvoorbeeld van verzuimkosten bij een langdurig zieke medewerker in de bouw.  

Bruto jaarsalaris: € 44.600,-
Periode ziekmelding: 12 weken
Kosten vervanging: € 9.164,-
Productieverlies: € 3.225,-
Kosten arbodienstverlening: € 127,-
Kosten verzuimbegeleiding: € 309,-
Totale kosten verzuim: € 12.825,-

Bereken uw verzuimkosten per medewerker

Wat als één van uw medewerkers (langdurig) ziek is? Met welke kosten krijgt u dan te maken? Bereken hier de kosten van een of meerdere zieke medewerkers voor uw bedrijf.

Ga naar de rekenhulp

illustratie-verzuimkosten-mobiel

Langdurig ziek personeel voorkomen

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Toch kunt u als bouwondernemer zelf ook wat doen om ziekteverzuim te voorkomen. U bent zelfs wettelijk verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving.

Hieronder leest u een aantal tips voor het voorkomen van verzuim in de bouw:

  • Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) helpt om risico’s binnen uw bedrijf structureel aan te pakken. In een plan van aanpak geeft u aan welke maatregelen u neemt om risico’s te voorkomen, op welke termijn u die uitvoert en wie daar verantwoordelijk voor is binnen het bedrijf. Wist u dat 35% van de bouwbedrijven geen RI&E uitvoert, terwijl dit wettelijk verplicht is? Stel een RI&E op en bespreek de risico's met uw adviseur.
  • Maak gebruik van een verzuimprotocol. Dit geeft houvast als een van uw medewerkers uitvalt door ziekte.
  • Er zijn diverse regelingen waarmee u als ondernemer in de bouw ervoor kunt zorgen dat uw personeel (langer) inzetbaar blijft. De Goudse, ArboDuo (ArboNed) en Bouwend Nederland hebben ze voor u op een rijtje gezet in dit handige document.
  • Lees ook eens onze algemene tips voor het terugdringen van ziekteverzuim binnen uw bedrijf.

Heeft u een verzuimverzekering? Dan helpt onze BouwCoach Verzuim & Personeel u graag om verzuim te voorkomen. Bespreek de mogelijkheden met uw adviseur.

Ik wil advies

Voorkom gedoe rondom verzuim

Verzuim verzekeren: vooral voor langdurig ziek personeel
Bent u benieuwd wat u betaalt voor een verzuimverzekering in uw specifieke situatie? Onze onafhankelijke adviseurs helpen u verder. Vul het offerte aanvraagformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. 

Relevante verzekeringen
Ongevallenverzekering Collectief
Verzuimverzekering met arbodienstverlening