Nick Faken van Kruim in Gouda
Nick Faken van Kruim in Gouda

Wat kost een zieke medewerker in de horeca?

Horeca • InkomenEerste versie: 15 mei 2020

Ziekteverzuim in de horeca. Wat kost het?

Wist u dat het risico op een ongeval in de horeca hoog is vergeleken veel andere sectoren? Loopt uw kok ernstige brandwonden op of breekt uw gastvrouw haar heup na een val van een trap? Dan kunnen de kosten van uw zieke medewerker in de horeca hoog oplopen. 

Kosten langdurig zieke medewerker

Een van uw werknemers kan langdurig uitvallen. Bijvoorbeeld door ziekte of na een ernstig ongeval in de keuken. Is uw medewerker langdurig ziek? Dan krijgt u te maken met een aantal kosten.

Een voorbeeld: een chef-kok meldt zich ziek en is twaalf weken uit de roulatie. De verzuimkosten kunnen dan al snel oplopen tot bijna € 10.000,-. Bij een uitval van een half jaar tot ruim € 20.000,-.

Bij verzuim moet u niet alleen het loon doorbetalen, maar heeft u daarnaast nog extra directe en indirect kosten. Onder directe kosten vallen bijvoorbeeld: de kosten van arbodienstverlening en re-integratie. Onder indirecte kosten vallen onder andere: kosten van vervangend personeel en productieverlies als gevolg van het inwerken van uw vervanger.

Hieronder vindt u een rekenvoorbeeld voor de verzuimkosten bij een langdurig zieke medewerker in de horeca.

Functie werknemer: chef-kok

Bruto jaarsalaris: € 33.500,-
Periode ziekmelding: 12 weken
Kosten vervanging: € 7.607,-
Productieverlies: € 1.649,-
Kosten arbodienstverlening: € 110,-
Verzuimbegeleiding: € 232,-
Totale kosten verzuim: € 9.598,-

Bereken de verzuimkosten per medewerker

Bereken de verzuimkosten per medewerker

Wat als één van uw medewerkers (langdurig) ziek is? Met welke kosten krijgt u dan te maken? Bereken hier de kosten van een of meerdere zieke medewerkers voor uw bedrijf.

Banner-Verzuim-Rekentool

Langdurig ziek personeel voorkomen

Als horecaondernemer kunt u zelf ook wat doen om ziekteverzuim te voorkomen. Ook bent u wettelijk verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Heeft u een verzuimverzekering? Dan helpen wij, in samenwerking met onze samenwerkende arbodienst, u graag hierbij. Bespreek de mogelijkheden met uw adviseur.

Ik wil advies

Hieronder vindt u 2 tips om langdurig ziekteverzuim te voorkomen.

  • Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) helpt om risico’s binnen uw bedrijf structureel aan te pakken. In een plan van aanpak geeft u aan welke maatregelen u neemt om risico’s te voorkomen, op welke termijn u die uitvoert en wie daar verantwoordelijk voor is binnen het bedrijf. Wist u dat 65% van de horecabedrijven geen RI&E uitvoert, terwijl dit wettelijk verplicht is? Stel een RI&E op via Rie.nl en bespreek de risico's met uw adviseur. 
  • Maak gebruik van een verzuimprotocol. Dit geeft houvast als een van uw medewerkers uitvalt door ziekte.

Voorkom kosten en rompslomp van een zieke medewerker

Verzuim verzekeren: vooral voor langdurig ziek personeel

Bent u benieuwd wat u betaalt voor een verzuimverzekering  in uw specifieke situatie? Onze onafhankelijke adviseurs helpen u verder. Vul het offerte aanvraagformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Ik wil een offerte aanvragen

Weten wat uw zieke medewerker kost?

Vraag een adviesgesprek aan met uw adviseur. Nog geen adviseur? Vul uw postcode in en vind een adviseur die het beste past bij uw bedrijf.
Maak een afspraak

Vind een adviseur

Google maps: kaartgegevens © 2022