Nick Faken van Kruim in Gouda
Nick Faken van Kruim in Gouda

Wat kost een zieke medewerker in de horeca?

Horeca • InkomenEerste versie: 15 mei 2020
Wist u dat het risico op een ongeval in de horeca hoog is vergeleken met veel andere sectoren? Loopt uw kok ernstige brandwonden op of breekt uw gastvrouw haar heup na een val van een trap? Dan kunnen de kosten van uw zieke medewerker in de horeca hoog oplopen.  In dit artikel leest u alles over de kosten van (langdurig) zieke medewerkers in de horeca.

Kosten langdurig zieke medewerker in de horeca

Een van uw werknemers kan langdurig uitvallen. Bijvoorbeeld door ziekte of na een ernstig ongeval in de keuken. Is uw medewerker langdurig ziek? Dan krijgt u te maken met een aantal kosten. Bij verzuim moet u niet alleen het loon doorbetalen, maar heeft u daarnaast nog extra directe en indirect kosten.

Onder directe kosten vallen bijvoorbeeld: de kosten van arbodienstverlening en re-integratie. Onder indirecte kosten vallen onder andere: kosten van vervangend personeel en productieverlies als gevolg van het inwerken van uw vervanger.

Voorbeeld verzuimkosten chef-kok

Een chef-kok meldt zich ziek en is twaalf weken uit de roulatie. De verzuimkosten kunnen dan al snel oplopen tot bijna € 10.000,-. Bij een uitval van een half jaar tot ruim € 20.000,-.

Hieronder vindt u een rekenvoorbeeld voor de verzuimkosten bij een langdurig zieke medewerker in de horeca.

Bruto jaarsalaris: € 33.500,-
Periode ziekmelding: 12 weken
Kosten vervanging: € 7.607,-
Productieverlies: € 1.649,-
Kosten arbodienstverlening: € 110,-
Verzuimbegeleiding: € 232,-

Totale kosten verzuim
€ 9.598,-

Bereken uw verzuimkosten per medewerker

Wat als één van uw medewerkers (langdurig) ziek is? Met welke kosten krijgt u dan te maken? Bereken hier de kosten van een of meerdere zieke medewerkers voor uw bedrijf.

Ga naar de rekenhulp

illustratie-verzuimkosten-mobiel

Langdurig ziek personeel in de horeca voorkomen

Als horecaondernemer kunt u zelf ook wat doen om ziekteverzuim te voorkomen. Ook bent u wettelijk verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Hieronder vindt u alvast een aantal tips om langdurig ziekteverzuim in de horeca te voorkomen:

  • Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) helpt om risico’s binnen uw bedrijf structureel aan te pakken. In een plan van aanpak geeft u aan welke maatregelen u neemt om risico’s te voorkomen, op welke termijn u die uitvoert en wie daar verantwoordelijk voor is binnen het bedrijf. Wist u dat 65% van de horecabedrijven geen RI&E uitvoert, terwijl dit wettelijk verplicht is? Stel een RI&E op via Rie.nl en bespreek de risico's met uw adviseur.
  • Maak gebruik van een verzuimprotocol. Dit geeft houvast als een van uw medewerkers uitvalt door ziekte.
  • Lees ook eens onze algemene tips voor het terugdringen van ziekteverzuim binnen uw bedrijf.

Ik wil advies

Voorkom kosten en rompslomp van een zieke medewerker

Verzuim verzekeren: vooral voor langdurig ziek personeel
Bent u benieuwd wat u betaalt voor een verzuimverzekering in uw specifieke situatie? Onze onafhankelijke adviseurs helpen u verder. Vul het offerte aanvraagformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Relevante verzekeringen 
Ongevallenverzekering Collectief
Verzuimverzekering met arbodienstverlening
Bekijk meer relevante verzekeringen voor de horeca