We are you in Rotterdam
We are you in Rotterdam

WGA-eigenrisicoverzekering

Na 2 jaar ziekte kan een (ex)werknemer in de WGA terecht komen. U bent standaard bij het UWV verzekerd, maar u kunt ook eigenrisicodrager worden. De WGA-eigenrisicoverzekering van De Goudse vergoedt de WGA-uitkering die aan u wordt doorbelast. En wij helpen u om uw (ex)werknemer weer aan de slag te krijgen. Zo heeft u grip op het re-integratieproces.

 • Persoonlijke regisseur
 • Preventie van WGA-instroom
 • Ondersteuning bij bezwaar tegen een UWV-besluit, bijvoorbeeld bij een te laag of hoog arbeidsongeschiktheidspercentage

Advies op maat? Een onafhankelijk adviseur denkt graag met u mee!

Wat verzekert u met onze WGA-eigenrisicoverzekering? 

Wordt uw zieke (ex-)werknemer na twee jaar ziekte (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard door het UWV? En heeft u meer dan ca. 10 werknemers? Dan kan dit u nog tien jaar lang veel geld kosten.  U kunt eigenrisicodrager voor de WGA worden. Dan verzekert u  zich voor dit financiële risico en krijgt u persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex) werknemers.  Hierdoor heeft u meer grip op het re-integratieproces. 

Wel verzekerd

 • Vergoeding van de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers die het UWV bij u als eigenrisicodrager in rekening brengt
 • Regie van het re-integratietraject van uw arbeidsongeschikte (ex-)werknemer
 • Ondersteuning bij uw rechten en plichten, zoals de re-integratieverplichtingen.
 • Ondersteuning met medische expertise, coaching, omscholing en andere specialistische dienstverlening om WGA-instroom te voorkomen of beperken.

Niet verzekerd

 • (Ex-)werknemers van wie de eerste ziektedag ligt voor de ingangsdatum van de verzekering, of voor de startdatum van zijn dienstverband, als dat later is
 • Werknemers van wie de arbeidsongeschiktheid was te verwachten op de ingangsdatum van de verzekering of het dienstverband
 • Werknemers die op de ingangsdatum al een WIA-uitkering (WGA of IVA) hebben
 • DGA’s en gezinsleden, tenzij zij verplicht deelnemen aan de werknemersverzekeringen

Wat is verzekerd bij de WGA-eigenrisicoverzekering?

Onze verzekering biedt u een oplossing voor het financiële risico van arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers. Wij vergoeden de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers die het UWV bij u als eigenrisicodrager in rekening brengt. Dit doen wij voor de hele periode van doorbelasting: maximaal tien jaar.
U heeft bij De Goudse één vast aanspreekpunt. Deze deskundige:

 • regisseert het re-integratietraject van de arbeidsongeschikte (ex-)werknemer;
 • ondersteunt u bij uw rechten en plichten, zoals de re-integratieverplichtingen. Bijvoorbeeld bij het opstellen of optimaliseren van uw verzuim- en sanctiebeleid;
 • zet medische expertise, coaching, omscholing en andere specialistische dienstverlening in om WGA-instroom te voorkomen of beperken.

Ook zijn we actief in de eerste twee ziektejaren om WGA-instroom te voorkomen. Zo werken we met u samen om arbeidsongeschiktheid zo veel mogelijk te voorkomen en te beperken.

 
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De WGA-eigenrisicoverzekering biedt een ruime dekking. Maar niet alles is verzekerd. Niet verzekerd zijn:

 • (ex-)werknemers van wie de eerste ziektedag ligt voor de ingangsdatum van de verzekering, of voor de startdatum van zijn dienstverband, als dat later is; 
 • werknemers van wie de arbeidsongeschiktheid was te verwachten op de ingangsdatum van de verzekering of het dienstverband;
 • werknemers die op de ingangsdatum al een WIA-uitkering (WGA of IVA) hebben;
 • DGA’s en gezinsleden, tenzij zij verplicht deelnemen aan de werknemersverzekeringen.
Wat kost het?

Wat kost de WGA-eigenrisicoverzekering?

U betaalt één totaalpremie voor de verzekering en de dienstverlening. De hoogte hangt onder andere af van uw loonsom, uw bedrijfssector en de typen dienstverband in uw bedrijf (vast, tijdelijk, oproepkracht, DGA of stagiair).

U kunt uw werknemers een deel van de premie laten betalen. U mag wettelijk maximaal 50% van de premie inhouden op het nettoloon.

De WGA-eigenrisicoverzekering is onderdeel van CompleetVerzekerd Mijn personeel, ons pakket personeelsverzekeringen. Sluit u naast de WGA-eigenrisicoverzekering ook een verzuim-, ZW-eigenrisico-, ongevallen-, collectieve WIA- of Nabestaandenverzekering Collectief? Of het Anw-pensioen? Dan kan uw pakketkorting oplopen tot 10%. Daarnaast betaalt u bij twee of meer verzekeringen uit dit pakket geen toeslag bij termijnbetaling.
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn personeel (2001)
Aanvullende Voorwaarden WGA-eigenrisicoverzekering (2301)
Voorwaarden Preventie en Re-integratieondersteuning (2608)
Aanvullende Voorwaarden Rechtsbijstand (2606)

Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, kunt u die opvragen via inkomen@goudse.com.

Veelgestelde vragen

Als een werknemer ziek wordt, krijgt hij twee jaar zijn loon (grotendeels) doorbetaald. Daarna bepaalt het UWV de mate van arbeidsongeschiktheid. Is hij minstens 35% maar minder dan 80% arbeidsongeschikt, of 80-100% niet duurzaam arbeidsongeschikt (waarbij er een redelijke kans is op herstel)? Dan krijgt hij van het UWV een WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).

De WGA-uitkering van een arbeidsongeschikte (ex-)werknemer belast het UWV maximaal tien jaar aan u door via de gedifferentieerde WGA-premie. U betaalt die premie ook voor werknemers die ziek uit dienst gaan of binnen vier weken na uitdiensttreding ziek worden en voor werknemers met een bijzondere arbeidsovereenkomst (o.a. thuiswerkers) als zo’n werknemer na de Ziektewetuitkering een WGA-uitkering ontvangt.

Als u er echter voor kiest om eigenrisicodrager voor de WGA te worden, betaalt u geen gedifferentieerde WGA-premie meer voor deze (ex-)werknemers. In plaats daarvan betaalt u de WGA-uitkering van uw arbeidsongeschikte (ex-)werknemer. Als u kiest voor de WGA-eigenrisicoverzekering vergoeden wij deze uitkering voor u. Bovendien krijgt u een persoonlijk regisseur die u optimaal ondersteunt bij uw rechten en plichten.

Voor meer informatie: zie de brochure

Als u nu gedifferentieerde WGA-premie aan het UWV betaalt voor al uw werknemers bent u nog geen eigenrisicodrager. U kunt jaarlijks op twee momenten WGA-eigenrisicodrager worden: op 1 januari en op 1 juli. Een ondernemer die voor het eerst iemand in dienst neemt, kan direct op het moment dat hij werkgever wordt eigenrisicodrager worden.

Hierbij stelt het UWV twee voorwaarden.

 1. In de drie jaar vóór de begindatum van het eigenrisicodragerschap mag u geen WGA-eigenrisicodrager zijn geweest.
 2. U heeft een garantstelling nodig, zodat de WGA-uitkeringen die aan u doorbelast kunnen worden, ook worden doorbetaald als uw bedrijf bijvoorbeeld failliet gaat. (Als u dit risico verzekert bij De Goudse, zorgen wij hiervoor.)

U stuurt uw aanvraagformulier voor het WGA-eigenrisicodragerschap minimaal 13 weken voor het moment van uittreden naar de Belastingdienst.

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur