iO in Rotterdam
iO in Rotterdam

WGA-eigenrisicoverzekering

Na 2 jaar ziekte kan een (ex)werknemer in de WGA terecht komen. Bent u WGA-eigenrisicodrager? Dan vergoeden wij de uitkering die het UWV aan u doorbelast.

Bent u al klant?

Wat is een WGA-eigenrisicoverzekering?

Na 2 jaar ziekte kan uw (ex)werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard worden en in de WGA terecht komen. U bent hiervoor standaard bij het UWV verzekerd, maar u kan ook eigenrisicodrager worden. U betaalt dan zelf de WGA-uitkering van uw arbeidsongeschikte (ex-)werknemer. Met een WGA-eigenrisicoverzekering krijgt u de WGA-uitkering die het UWV bij u in rekening brengt vergoed. Daarnaast krijgt u ondersteuning bij de re-integratie van uw (ex)werknemer gedurende de eerste tien jaar dat hij in de WGA zit. Zo houdt u grip op het re-integratieproces en voorkomt u dat u langdurig doorbelast wordt voor een arbeidsongeschikte (ex)werknemer.
In het kort

Wat verzekert u met onze WGA-eigenrisicoverzekering?

Wel verzekerd

  • Vergoeding (maximaal tien jaar) van de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers
  • Regie van het re-integratietraject van uw arbeidsongeschikte (ex-)werknemer
  • Ondersteuning bij uw rechten en plichten, zoals re-integratieverplichtingen
  • Medische ondersteuning, coaching, omscholing en andere specialistische dienstverlening om WGA-instroom te voorkomen

Niet verzekerd

  • (Ex-)werknemer van wie de eerste ziektedag ligt voor de ingangsdatum van de verzekering of voor de startdatum van zijn dienstverband
  • Werknemers van wie arbeidsongeschiktheid was te verwachten op de ingangsdatum van de verzekering of het dienstverband
  • Werknemers die op de ingangsdatum al een WIA-uitkering (WGA of IVA) hebben
  • DGA’s en gezinsleden. Tenzij zij verplicht deelnemen aan de werknemersverzekeringen. 

Wat kost een WGA-eigenrisicoverzekering?

De hoogte van uw premie hangt onder andere af van uw loonsom, uw bedrijfssector en de typen dienstverband in uw bedrijf (vast, tijdelijk, oproepkracht, DGA of stagiair). Wist u dat u uw werknemers een deel van de premie kan laten betalen. U mag wettelijk maximaal 50% van de premie inhouden op het nettoloon.

Wilt u weten wat een WGA-verzekering voor uw bedrijf kost? Vraag dan een offerte aan bij een onafhankelijk adviseur.

WGA-groot

De voordelen

Veelgestelde vragen over de WGA-eigenrisicoverzekering

Handige links

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur

Google maps: kaartgegevens © 2023