Tomas Hesseling van Strix in Utrecht
Tomas Hesseling van Strix in Utrecht

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor de DGA

Algemeen • AOV
Als Directeur-Grootaandeelhouder heeft u bij arbeidsongeschiktheid (meestal) geen recht op een uitkering van de overheid of het UWV. Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) biedt u belangrijke financiële zekerheid voor uzelf, uw gezin en uw bedrijf. In dit artikel leest u of u als DGA een AOV nodig heeft, welk inkomen u kunt verzekeren en wat de (financiële) voor- en nadelen zijn van het afsluiten van een AOV in privé of via de BV. We sluiten af met een aantal veelgestelde vragen over de AOV voor DGA’s.

Heeft u als DGA een arbeidsongeschiktheids-verzekering (AOV) nodig? 

Bent u als Directeur-Grootaandeelhouder niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Dan bent u niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. In het geval van ziekte of een ongeval, krijgt u dan ook geen uitkering vanuit de overheid of het UWV. Het is dan verstandig om als DGA een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Hiermee zorgt u dat u bij ziekte of een ongeval een vervangend inkomen ontvangt. Het hangt natuurlijk af van uw persoonlijke situatie of een AOV voor u noodzakelijk is, en welke dekking aansluit bij uw risicobereidheid.

Het afsluiten van een AOV kan een belangrijke financiële zekerheid bieden voor uzelf, uw gezin en uw onderneming. Want met de uitkering van een AOV kunt u uw kosten blijven dragen of - bij langdurige uitval - een vervanger inhuren, zodat uw bedrijf kan voortbestaan (en u uw inkomen uit het bedrijf kunt blijven onttrekken). Twijfelt u of u als DGA verplicht verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen? U leest er meer over in ons artikel over de verzekeringsplicht van DGA’s.

Twijfelt u nog over het al dan niet afsluiten van een AOV? Lees dan eens ons artikel: Heb ik een AOV nodig? en lees meer over het afsluiten en de dekking van de AOV.

Als DGA heeft u de keuze om een AOV af te sluiten via de BV of in privé

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten via de BV of in privé?

Als Directeur-Grootaandeelhouder heeft u de keuze om een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) af te sluiten via de BV of in privé. Hieronder leest u de (fiscale) voordelen en nadelen van beide opties.

AOV afsluiten via de BV


Het afsluiten van een AOV via de BV heeft als voordeel dat de premies aftrekbaar zijn van de winst. Hierdoor betaalt de BV minder vennootschapsbelasting. Dit geeft een (gering) lager voordeel dan de aftrek in privé. Bij eventuele arbeidsongeschiktheid ontvangt de BV de uitkering.

Bij het doorbetalen van de uitkering aan de DGA wordt deze betaling fiscaal belast. Dit kan een (gering) voordeel geven ten opzichte van een loonheffing die wordt ingehouden als de DGA zelf optreedt als verzekeringnemer. Wel bestaat het risico dat de uitkering bij een onverhoopt faillissement in de failliete boedel verdwijnt.

AOV afsluiten in privé


Het afsluiten van een AOV in privé heeft onder andere als voordeel dat de uitkering geen gevaar loopt als het bedrijf onverhoopt failliet zou gaan tijdens arbeidsongeschiktheid van de DGA. Daarnaast is de AOV-premie in privé fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (wat in de regel een hoger percentage voordeel is dan het percentage van de vennootschapsbelasting). De eventuele uitkering is belast met loonheffing.

De meeste DGA’s sluiten een arbeidsongeschiktheidsverzekering in privé af. Reden daarvoor is dat zij verwachten langer te kunnen genieten van het fiscale premievoordeel dan van het fiscale voordeel van een eventuele uitkering. Daarnaast lopen ze niet het gevaar dat de uitkering in een failliete boedel verdwijnt.

Denkt u na over het afsluiten van een AOV? Laat u dan altijd adviseren door een onafhankelijk adviseur. Hij helpt u de verzekering te kiezen die het beste past bij uw situatie en wensen.

Welk inkomen kunt u als DGA verzekeren?

Het verzekerd bedrag mag bij het afsluiten niet meer bedragen dan 80% van uw gemiddeld (bruto) inkomen over de afgelopen drie jaar. Onder inkomen verstaan wij het belastbare loon en het aan de DGA betaalde dividend. Het belastbare loon wordt vermeerderd of verminderd met het aan de DGA toe te rekenen deel van de belastbare winst of het verlies van de BV.

In 2023 is het gebruikelijk DGA-loon vastgesteld op € 51.000,-, maar uw werkelijke loon kan lager uitvallen wanneer er niet voldoende winst is behaald. Het minimum te verzekeren bedrag voor de Ondernemers-AOV is € 10.000,- per jaar en het maximaal te verzekeren bedrag is € 200.000,- per jaar. Vanuit het Optierecht is het onder voorwaarden jaarlijks mogelijk om het verzekerde bedrag te verhogen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Of heeft u behoefte aan persoonlijk advies? Een adviseur helpt u graag verder.
Lees meer artikelen over arbeidsongeschiktheid

Veelgestelde vragen over de AOV voor DGA’s

Hieronder leest u veelgestelde vragen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor DGA’s. Heeft u andere vragen? Lees dan meer over onze Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) of neem contact op met een adviseur.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten?

Denkt u aan het afsluiten van een AOV? Of heeft u aanvullende vragen over de verzekering? Neem vrijblijvend contact op met een onafhankelijk adviseur, die u graag verder helpt.