Tomas Hesseling van Strix in Utrecht
Tomas Hesseling van Strix in Utrecht

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor de DGA

Algemeen • AOV
Als Directeur-Grootaandeelhouder heb je bij arbeidsongeschiktheid (meestal) geen recht op een uitkering van de overheid of het UWV. Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) biedt je belangrijke financiële zekerheid voor jezelf, je gezin en jouw bedrijf. In dit artikel lees je of je als DGA een AOV nodig hebt, welk inkomen je kunt verzekeren en wat de (financiële) voor- en nadelen zijn van het afsluiten van een AOV in privé of via de BV. We sluiten af met een aantal veelgestelde vragen over de AOV voor DGA’s.

Heb ik een AOV nodig? Doe de test!

ondernemer op kantoor

Heb je als DGA een arbeidsongeschiktheids-verzekering (AOV) nodig?

Ben je als Directeur-Grootaandeelhouder niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Dan ben je niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. In het geval van ziekte of een ongeval, krijg je dan ook geen uitkering vanuit de overheid of het UWV. Het is dan verstandig om als DGA een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Hiermee zorg je dat je bij ziekte of een ongeval een vervangend inkomen ontvangt. Het hangt natuurlijk af van je persoonlijke situatie of een AOV voor jou noodzakelijk is, en welke dekking aansluit bij je risicobereidheid.

Het afsluiten van een AOV kan een belangrijke financiële zekerheid bieden voor jezelf, je gezin en jouw onderneming. Want met de uitkering van een AOV kun je je kosten blijven dragen of - bij langdurige uitval - een vervanger inhuren, zodat jouw bedrijf kan voortbestaan (en je je inkomen uit het bedrijf kunt blijven onttrekken). Twijfel je of je als DGA verplicht verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen? Je leest er meer over in ons artikel over de verzekeringsplicht van DGA’s.


Twijfel je nog over het al dan niet afsluiten van een AOV? Lees dan eens ons artikel: Heb ik een AOV nodig? en lees meer over het afsluiten en de dekking van de AOV.

Als DGA heb je de keuze om een AOV af te sluiten via de BV of in privé

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten via de BV of in privé?

Als Directeur-Grootaandeelhouder heb je de keuze om een arbeidsongeschiktheids­verzekering (AOV) af te sluiten via de BV of in privé. Hieronder lees je de (fiscale) voordelen en nadelen van beide opties.

AOV afsluiten via de BV


Het afsluiten van een AOV via de BV heeft als voordeel dat de premies aftrekbaar zijn van de winst. Hierdoor betaalt de BV minder vennootschapsbelasting. Dit geeft een (gering) lager voordeel dan de aftrek in privé. Bij eventuele arbeidsongeschiktheid ontvangt de BV de uitkering.

Bij het doorbetalen van de uitkering aan de DGA wordt deze betaling fiscaal belast. Dit kan een (gering) voordeel geven ten opzichte van een loonheffing die wordt ingehouden als de DGA zelf optreedt als verzekeringnemer. Wel bestaat het risico dat de uitkering bij een onverhoopt faillissement in de failliete boedel verdwijnt.

AOV afsluiten in privé


Het afsluiten van een AOV in privé heeft onder andere als voordeel dat de uitkering geen gevaar loopt als het bedrijf onverhoopt failliet zou gaan tijdens arbeidsongeschiktheid van de DGA. Daarnaast is de AOV-premie in privé fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (wat in de regel een hoger percentage voordeel is dan het percentage van de vennootschapsbelasting). De eventuele uitkering is belast met loonheffing.

De meeste DGA’s sluiten een arbeidsongeschiktheidsverzekering in privé af. Reden daarvoor is dat zij verwachten langer te kunnen genieten van het fiscale premievoordeel dan van het fiscale voordeel van een eventuele uitkering. Daarnaast lopen ze niet het gevaar dat de uitkering in een failliete boedel verdwijnt.

Denk jij na over het afsluiten van een AOV? Laat je dan altijd adviseren door een onafhankelijk adviseur. Hij helpt je de verzekering te kiezen die het beste past bij jouw situatie en wensen.

Welk inkomen kun je als DGA verzekeren?

Het verzekerd bedrag mag bij het afsluiten niet meer bedragen dan 80% van je gemiddeld (bruto) inkomen over de afgelopen drie jaar. Onder inkomen verstaan wij het belastbare loon en het aan de DGA betaalde dividend. Het belastbare loon wordt vermeerderd of verminderd met het aan de DGA toe te rekenen deel van de belastbare winst of het verlies van de BV.

In 2023 is het gebruikelijk DGA-loon vastgesteld op € 51.000,-, maar je werkelijke loon kan lager uitvallen wanneer er niet voldoende winst is behaald. Het minimum te verzekeren bedrag voor de Ondernemers-AOV is € 10.000,- per jaar en het maximaal te verzekeren bedrag is € 200.000,- per jaar. Vanuit het Optierecht is het onder voorwaarden jaarlijks mogelijk om het verzekerde bedrag te verhogen.

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Of heb je behoefte aan persoonlijk advies? Een adviseur helpt je graag verder.
Lees meer artikelen over arbeidsongeschiktheid

Veelgestelde vragen over de AOV voor DGA’s

Hieronder lees je veelgestelde vragen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor DGA’s. Heb je andere vragen? Lees dan meer over onze Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) of neem contact op met een adviseur.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten?

Denk je aan het afsluiten van een AOV? Of heb je aanvullende vragen over de verzekering? Neem vrijblijvend contact op met een onafhankelijk adviseur, die je graag verder helpt.