Verzuimverzekering: ons Arbo-aanbod I De Goudse Verzekeringen

Kies de arbodienst die bij u past

Als u kiest voor onze Verzuimverzekering met arbodienstverlening profiteert u van:

  • Poortwachtergarantie.
  • Preventiebudget van € 500,-* per dreigend langdurig ziektegeval.
  • Re-integratiebudget van € 4.000,-* per ziektegeval.
  • VerzuimCoach, als uw persoonlijke aanspreekpunt bij De Goudse.

*Deze bedragen verdubbelen als u deze verzuimoplossing combineert met een WGA-eigenrisicoverzekering of een verzekering uit het WIA 0-tot-100 Plan.

De Goudse werkt samen met ArboNed en Perspectief, gerenommeerde arbodiensten met jarenlange ervaring op het gebied van verzuimpreventie en re-integratie. In de basis bieden ze dezelfde dienstverlening. Om u te helpen een keuze te maken, geven wij u een korte beschrijving van de twee bedrijven en hun kostenstructuur. Maar eerst leest u waar hun basisdienstverlening uit bestaat.

Basisdienstverlening: wat doet een goede arbodienst?

Basisdienstverlening: wat doet een goede arbodienst?

  • U krijgt één aanspreekpunt. Deze contactpersoon onderhoudt contact met u en uw verzuimende werknemer over de re-integratie en plant zo nodig een consult in bij de bedrijfsarts. De contactpersoon houdt de regie, stuurt waar nodig bij en overlegt met
    De Goudse over de inzet van het preventie- en het re-integratiebudget dat hoort bij de Verzuimverzekering met arbodienstverlening.
  • Uiterlijk op de 4e dag na de ziekmelding neemt uw contactpersoon contact op met u en eventueel uw werknemer. In overleg wordt bepaald welke acties worden ingezet om de werknemer terug aan het werk te helpen.
  • Er wordt bewaakt dat u voldoet aan de termijnen die de Wet verbetering poortwachter voorschrijft voor het re-integratieproces van verzuimende werknemers. Er wordt bijvoorbeeld een Probleemanalyse voor u opgesteld tussen de 4e en 6e week, u krijgt advies over het opstellen van een Plan van Aanpak voor re-integratie en er wordt zo nodig een 42e weekmelding aan het UWV gedaan.
  • Werknemers hebben recht op een second opinion door een onafhankelijke bedrijfsarts. Dit is ook onderdeel van het arbopakket.
De twee arbodiensten

De twee arbodiensten

logo-arboned-met-payoff

ArboNed helpt u als mkb-ondernemer met al uw (preventieve) arbozaken, zodat u kunt doen waar u goed in bent: ondernemen. Dagelijks staan we klaar voor 61.500 werkgevers en ruim 600.000 werknemers. Wij verlagen verzuim, minimaliseren arbeidsrisico’s en zorgen voor gezonde en vitale medewerkers. Want met vitale mensen kunnen ondernemers hun doelen realiseren en hun ambities waarmaken, kortom: gezond ondernemen.

ArboNed en De Goudse
Om het mkb in Nederland gezonder en vitaler te maken, werkt ArboNed al jaren samen met De Goudse. Dankzij deze samenwerking, in combinatie met onze op data gebaseerde, bewezen effectieve aanpak van verzuimbegeleiding, zijn uw verzuimende werknemers sneller en duurzaam weer aan het werk. Daarnaast levert de samenwerking werkgevers, werknemers en adviseurs veel gemak en voordeel op. Bijvoorbeeld bij het indienen van ziek- en herstelmeldingen, gegevensuitwisseling met de verzekeraar, claimafhandeling en financieringsmogelijkheden van interventies. Uiteraard met inachtneming van alle privacyregels. Zo profiteert u voor een lager tarief van de kwaliteit van ArboNed.

Optimale ondersteuning
De procesregisseurs, bedrijfsartsen en andere professionals van ArboNed hebben ruime ervaring met werkgevers in het mkb. Ze weten wat er speelt en met welke uitdagingen u te maken heeft.

Uw vaste contactpersoon, de procesregisseur, heeft de regie over het gehele proces en werkt vanaf de eerste ziekmelding intensief met u samen om uw werknemer zo snel mogelijk, duurzaam weer aan het werk te krijgen. Waar nodig heeft hij contact met De Goudse, bijvoorbeeld over interventievergoedingen. Dit zorgt voor een snelle communicatie met korte lijnen en voor administratief gemak bij het indienen van een claim. Voor het melden en volgen van verzuim maakt u gebruik van de online omgeving van De Goudse. Daarnaast heeft u toegang tot het online klantportaal ‘Vandaag’ van ArboNed. Hierin kunt u een overzichtelijk werknemersdossier aanleggen, en verzuimacties en terugkoppeling van het spreekuur volgen.

Laag verzuimpercentage
In onze aanpak leggen wij de nadruk op het ondersteunen, adviseren en activeren van zowel de werknemer als de werkgever. Deze samenwerking leidt tot een duurzame, snelle en verantwoorde re-integratie en samen zorgen we ervoor dat de verzekeringspremie laag kan blijven.

Deze aanpak loont: het gemiddelde verzuimpercentage van werkgevers die klant zijn van zowel De Goudse als ArboNed is lager dan het landelijk gemiddelde. Hier leest u meer over ArboNed en De Goudse.

logo-perspectief

Perspectief biedt al meer dan 15 jaar een persoonlijke aanpak en is ervan overtuigd dat elk type bedrijf het ziekteverzuim tot een minimum kan beperken. Daartoe wordt elke klant op maat bediend, passend bij de omvang en de interne deskundigheid.

De verzuimconsultants van Perspectief begeleiden werkgevers en verzuimende werknemers.
Zij werken samen met specialisten op het gebied van arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid om werknemers blijvend terug aan het werk te krijgen. Perspectief stuurt via persoonlijk contact op ‘eigenaarschap’ van werkgever en medewerkers. Dat zorgt ervoor dat bedrijven en medewerkers in beweging komen en herstel en re-integratie optimaal plaatsvinden.

Perspectief is een familiebedrijf, dat creëert gedrevenheid en verbondenheid. De werknemers (dat zijn er nu 170) blijven lang in dienst, en dat komt ten goede aan de service aan klanten. Perspectief ontmoet hen zowel bij de klant zelf als op de circa 60 eigen locaties door het hele land. Voor het melden en volgen van verzuim stelt Perspectief haar systeem CAMAS beschikbaar.

Klanten ervaren Perspectief als een betrouwbare en slagvaardige dienstverlener die dichtbij staat, de juiste ondersteuning biedt en durft te zeggen waar het op staat.Het afgelopen jaar gaven zij Perspectief een 7,9 voor haar dienstverlening.

Een volledig overzicht van de arbodienstverlening leest u in de overeenkomsten die u aangaat net de betreffende arbodienst. Deze vindt u via de link hieronder bij 'Wat kost de arbodienstverlening?'.
Wat kost de arbodienstverlening?

Wat kost de arbodienstverlening?

U betaalt de abonnementskosten rechtstreeks aan de arbodienstverlener. Dit vindt jaarlijks vooraf plaats. De meeste dienstverlening valt onder het abonnement. Enkele zaken worden apart gefactureerd.

 

logo-arboned-met-payoff
logo-perspectief 

Comfort
pakket

Comfort
abonnement

Abonnementsprijs
per 
werknemer
per jaar

€ 110,80
(2021)

€ 109,00
(2021)

De betaling van het abonnement vindt jaarlijks vooraf plaats. De meeste re-integratieactiviteiten zijn inbegrepen in het abonnement. Enkele activiteiten zijn niet opgenomen in het abonnement en worden achteraf, na uitvoering, gefactureerd.

Volledig overzicht kosten

Een volledig overzicht van de kosten van ArboNed of Perspectief vindt u in het contract arbodienstverlening en de bijbehorende documenten. Deze treft u per arbodienst hieronder aan.

ArboNed
Algemene- en Samenwerkingsvoorwaarden ArboNed
Activiteitenoverzicht ArboNed
Activiteiten en Tariefoverzicht ArboNed

Perspectief
Betalings- en Leveringsvoorwaarden Perspectief
Overeenkomst Verzuimmanagement Perspectief
Tarievenlijst Perspectief

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur