Verzuimverzekering: ons Arbo-aanbod I De Goudse Verzekeringen

Als je kiest voor onze verzuimverzekering met arbodienstverlening kun je rekenen op een effectieve aanpak van verzuim binnen je bedrijf. Op deze pagina lees je meer over ons Arbo-aanbod. Meer weten over onze Verzuimverzekering met arbodienstverlening? Een adviseur helpt je graag verder. 

Kies de arbodienst die bij je past

Als je kiest voor onze Verzuimverzekering met arbodienstverlening profiteer je van:

  • Poortwachtergarantie.
  • Preventiebudget van € 500,-* per dreigend langdurig ziektegeval.
  • Re-integratiebudget van € 4.000,-* per ziektegeval.
  • VerzuimCoach, als je persoonlijke aanspreekpunt bij De Goudse.

*Deze bedragen verdubbelen als je deze verzuimoplossing combineert met een WGA-eigenrisicoverzekering of een verzekering uit het WIA 0-tot-100 Plan.

De Goudse werkt samen met ArboNed en Perspectief, gerenommeerde arbodiensten met jarenlange ervaring op het gebied van verzuimpreventie en re-integratie. In de basis bieden ze dezelfde dienstverlening. Om je te helpen een keuze te maken, geven wij je een korte beschrijving van de twee bedrijven en hun kostenstructuur. Maar eerst lees je waar hun basisdienstverlening uit bestaat.

Basisdienstverlening: wat doet een goede arbodienst?

Basisdienstverlening: wat doet een goede arbodienst?

  • Je krijgt één aanspreekpunt. Deze contactpersoon onderhoudt contact met je en jouw verzuimende werknemer over de re-integratie en plant zo nodig een consult in bij de bedrijfsarts. De contactpersoon houdt de regie, stuurt waar nodig bij en overlegt met De Goudse over de inzet van het preventie- en het re-integratiebudget dat hoort bij de Verzuimverzekering met arbodienstverlening.
  • Uiterlijk op de 4e dag na de ziekmelding neemt je contactpersoon contact op met je en eventueel met jouw werknemer. In overleg wordt bepaald welke acties worden ingezet om de werknemer terug aan het werk te helpen.
  • Er wordt bewaakt dat je voldoet aan de termijnen die de Wet verbetering poortwachter voorschrijft voor het re-integratieproces van verzuimende werknemers. Er wordt bijvoorbeeld een Probleemanalyse voor je opgesteld tussen de 4e en 6e week, je krijgt advies over het opstellen van een Plan van Aanpak voor re-integratie en er wordt zo nodig een 42e weekmelding aan het UWV gedaan.
  • Werknemers hebben recht op een second opinion door een onafhankelijke bedrijfsarts. Dit is ook onderdeel van het arbopakket.
De twee arbodiensten

De twee arbodiensten

Wat kost de arbodienstverlening?

Wat kost de arbodienstverlening?

Je betaalt de abonnementskosten rechtstreeks aan de arbodienstverlener. Dit vindt jaarlijks vooraf plaats. De meeste dienstverlening valt onder het abonnement. Enkele zaken worden apart gefactureerd.

Arbodienst

logo arboned met slagzin
logo perspectief
Naam pakket/
abonnement

Comfort pakket

Comfort abonnement

Abonnementsprijs
per werknemer per jaar

€ 130,75
(2024)

€ 130,50
(2024)

De betaling van het abonnement vindt jaarlijks vooraf plaats. De meeste re-integratieactiviteiten zijn inbegrepen in het abonnement. Enkele activiteiten zijn niet opgenomen in het abonnement en worden achteraf, na uitvoering, gefactureerd.

Volledig overzicht kosten

Een volledig overzicht van de kosten van ArboNed of Perspectief vind je in het contract arbodienstverlening en de bijbehorende documenten. Deze staan per arbodienst hieronder.

ArboNed
Algemene voorwaarden ArboNed
Activiteitenoverzicht ArboNed
Voorwaarden Poortwachtergarantie ArboNed

Perspectief
Betalings- en Leveringsvoorwaarden Perspectief
Overeenkomst Verzuimmanagement Perspectief
Overeenkomst Verzuimmanagement Ontzorg Perspectief
Tarievenlijst Perspectief

Persoonlijk advies voor jouw situatie?

Wil je de beste oplossing voor je bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Die brengt de risico's van je bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om die te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur

Google maps: kaartgegevens © 2024