Arbo aanbod

Kies de arbodienst die bij u past

Als u kiest voor onze Verzuimverzekering met arbodienstverlening profiteert u van:

  • Poortwachtergarantie.
  • Preventiebudget van € 500,-* per dreigend langdurig ziektegeval.
  • Re-integratiebudget van € 4.000,-* per ziektegeval.
  • VerzuimCoach, als uw persoonlijke aanspreekpunt bij De Goudse.

*Deze bedragen verdubbelen als u deze verzuimoplossing combineert met een WGA-eigenrisicoverzekering of een verzekering uit het WIA 0-tot-100 Plan.

De Goudse werkt samen met ArboNed en Perspectief, gerenommeerde arbodiensten met jarenlange ervaring op het gebied van verzuimpreventie en re-integratie. In de basis bieden ze dezelfde dienstverlening. Om u te helpen een keuze te maken, geven wij u een korte beschrijving van de twee bedrijven en hun kostenstructuur. Maar eerst leest u waar hun basisdienstverlening uit bestaat.

Basisdienstverlening: wat doet een goede arbodienst?

Basisdienstverlening: wat doet een goede arbodienst?

  • U krijgt één aanspreekpunt. Deze contactpersoon onderhoudt contact met u en uw verzuimende werknemer over de re-integratie en plant zo nodig een consult in bij de bedrijfsarts. De contactpersoon houdt de regie, stuurt waar nodig bij en overlegt met
    De Goudse over de inzet van het preventie- en het re-integratiebudget dat hoort bij de Verzuimverzekering met arbodienstverlening.
  • Uiterlijk op de 4e dag na de ziekmelding neemt uw contactpersoon contact op met u en eventueel uw werknemer. In overleg wordt bepaald welke acties worden ingezet om de werknemer terug aan het werk te helpen.
  • Er wordt bewaakt dat u voldoet aan de termijnen die de Wet verbetering poortwachter voorschrijft voor het re-integratieproces van verzuimende werknemers. Er wordt bijvoorbeeld een Probleemanalyse voor u opgesteld tussen de 4e en 6e week, u krijgt advies over het opstellen van een Plan van Aanpak voor re-integratie en er wordt zo nodig een 42e weekmelding aan het UWV gedaan.
  • Sinds 1 juli 2017 is in de Arbowet opgenomen dat werknemers recht hebben op een second opinion door een onafhankelijke bedrijfsarts. Ook dit is onderdeel van het arbopakket.
De twee arbodiensten

De twee arbodiensten

ArboNed

logo-arboned
Al ruim 20 jaar maakt ArboNed Nederland vitaler, zodat meer mensen aan het werk zijn én blijven. Als uw vakmensen ziek worden of dreigen uit te vallen, kunt u bij ArboNed rekenen op daadkrachtige verzuimbegeleiding.

De procesregisseur is uw vaste aanspreekpunt. Hij neemt na elke ziekmelding binnen
4 werkdagen contact met u op. Hij houdt samen met u de regie op het gehele verzuimproces, adviseert en ondersteunt u en uw werknemer bij elke stap die de Wet verbetering poortwachter voorschrijft. Samen met de bedrijfsarts en arbeidsdeskundige kijkt hij naar alle aspecten van het verzuim, zodat uw werknemer weer snel en duurzaam terugkeert in eigen of ander werk. Voor het melden en volgen van verzuim maakt u via ArboNed gebruik van de online omgeving van De Goudse. Daarnaast heeft u toegang tot het online klantportaal ‘Vandaag’ van ArboNed. Hierin kunt u een overzichtelijk werknemersdossier aanleggen, en verzuimacties en terugkoppeling van het spreekuur volgen.

Maar voorkomen is beter dan genezen. Weten hoe een bedrijf ervoor staat, is daarbij het vertrekpunt. Met eigen analyse-instrumenten geeft ArboNed inzicht in verzuim(risico’s) en draagt ze specifieke (branche)oplossingen voor gericht op verzuim, re-integratie én preventie die aantoonbaar bijdragen aan gezonde en fitte werknemers. De dienstverlening is wetenschappelijk getoetst, en kennis en innovatie vormen de basis voor verdere verbetering ervan.

De professionals van ArboNed werken vanuit ruim 60 (spreekuur)locaties verdeeld over heel Nederland. Ook bezoeken ze u graag op uw bedrijf. Alle werknemers worden met zorg opgeleid, getraind en bijgeschoold op de unieke interne Academy. Daarbij is er focus op klanttevredenheid, relatiebeheer, adviesvaardigheden, wetgeving en verzuimbegeleiding.

Het gemiddelde verzuimpercentage van werkgevers die klant zijn van zowel De Goudse als ArboNed is 2,8%. Dit is onder het landelijk gemiddelde. Het afgelopen jaar gaven klanten ArboNed een 7,6 voor de dienstverlening.

Perspectief

logo-perspectief

Perspectief biedt al meer dan 15 jaar een persoonlijke aanpak en is ervan overtuigd dat elk type bedrijf het ziekteverzuim tot een minimum kan beperken. Daartoe wordt elke klant op maat bediend, passend bij de omvang en de interne deskundigheid.

De verzuimconsultants van Perspectief begeleiden werkgevers en verzuimende werknemers.
Zij werken samen met specialisten op het gebied van arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid om werknemers blijvend terug aan het werk te krijgen. Perspectief stuurt via persoonlijk contact op ‘eigenaarschap’ van werkgever en medewerkers. Dat zorgt ervoor dat bedrijven en medewerkers in beweging komen en herstel en re-integratie optimaal plaatsvinden.

Perspectief is een familiebedrijf, dat creëert gedrevenheid en verbondenheid. De werknemers (dat zijn er nu 170) blijven lang in dienst, en dat komt ten goede aan de service aan klanten. Perspectief ontmoet hen zowel bij de klant zelf als op de circa 60 eigen locaties door het hele land. Voor het melden en volgen van verzuim stelt Perspectief haar systeem CAMAS beschikbaar.

Klanten ervaren Perspectief als een betrouwbare en slagvaardige dienstverlener die dichtbij staat, de juiste ondersteuning biedt en durft te zeggen waar het op staat.Het afgelopen jaar gaven zij Perspectief een 7,9 voor haar dienstverlening.

Volledig overzicht dienstverlening

Een volledig overzicht van de arbodienstverlening van ArboNed of Perspectief (afhankelijk van uw keuze) vindt u in het contract arbodienstverlening dat u ontvangt bij de offerte van de verzuimverzekering.

Wat kost de arbodienstverlening?

Wat kost de arbodienstverlening?

U betaalt de abonnementskosten rechtstreeks aan de arbodienstverlener. Dit vindt jaarlijks vooraf plaats. De meeste dienstverlening valt onder het abonnement. Enkele zaken worden apart gefactureerd.

 

logo-arboned logo-perspectief 

Comfort
pakket

Comfort
abonnement

Abonnementsprijs
per
werknemer
per jaar

€ 100,95
(2017 en 2018)

€ 98,50
(2017 en 2018)

De betaling van het abonnement vindt jaarlijks vooraf plaats. De meeste re-integratieactiviteiten zijn inbegrepen in het abonnement. Enkele activiteiten zijn niet opgenomen in het abonnement en worden achteraf, na uitvoering, gefactureerd.

Volledig overzicht kosten

Een volledig overzicht van de kosten van ArboNed of Perspectief (afhankelijk van uw keuze) vindt u in het contract arbodienstverlening dat u ontvangt bij de offerte van de verzuimverzekering.

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur