Andre, Christel en Annemarie van Optie A in Gouda
Andre, Christel en Annemarie van Optie A in Gouda

Verzuimverzekering met arbodienstverlening

Als een van uw medewerkers ziek wordt, is dat vervelend voor uw medewerker maar ook voor u: u moet het salaris doorbetalen, nadenken over re-integratie en op zoek naar een vervanger. Heeft u een verzuimverzekering? Dan regelen wij als verzuimverzekeraar de loondoorbetaling en re-integratie. Dat scheelt een hoop geld en gedoe.

 • Verzuimbegeleiding door uw arbodienst en persoonlijke VerzuimCoach
 • Budgetten voor preventie en re-integratie
 • Eenvoudige verzuimadministratie
 • Dekking op maat. U heeft keuzemogelijkheden als het gaat om: het eigen risico, wel of niet verzekeren van oproepkrachten of werkgeverslasten en de eindleeftijd van de verzekering.
 • Eén online ziek- of herstelmelding is voldoende om ons én uw arbodienst te informeren.

Verzuimverzekering afsluiten?
Dat kan! Vraag een offerte aan bij een onafhankelijk adviseur. Deze helpt u bij het afsluiten van een verzuimverzekering die het best bij u past.

Informatie over Corona: veelgestelde vragen

Wij hebben drie soorten verzuimverzekeringen. Voor twee  is het op dit moment mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, een aanvraag te doen. Wilt u een verzuimverzekering aanvragen? Wij werken samen met onafhankelijke adviseurs. Zij kunnen u goed adviseren over wat voor u de beste verzuimoplossing is.

Ja, er is dekking als er sprake is van arbeidsongeschiktheid, dus wanneer een werknemer als gevolg van ziekte (door corona of een andere oorzaak) niet kan werken.

Wij krijgen veel vragen over wanneer een werknemer wel of niet ziek gemeld kan worden. Hieronder staan de meest voorkomende situaties. Er zijn gevallen waarin er geen ziekmelding kan worden gedaan omdat de verzekering er geen dekking voor biedt. Maar daarmee bent u niet altijd geholpen. Kijk daarom of u een beroep kunt doen op overheidsregelingen, zoals de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Meer informatie daarover vindt u op het Coronaloket van de Kamer van Koophandel.

Wanneer kan ik mijn werknemer ziek melden?
Dat kan als uw werknemer ziek is en daardoor niet kan werken. Het maakt niet uit of uw werknemer ziek is door het coronavirus of door wat anders. Er is dekking als hij door ziekte zijn werkzaamheden niet meer kan uitvoeren.

Een werknemer heeft milde gezondheidsklachten. Kan ik hem dan ziek melden?
Als een werknemer milde gezondheidsklachten heeft, bijvoorbeeld een (neus)verkoudheid, keelpijn of hoesten, waarmee hij onder normale omstandigheden gewoon kan werken, maar nu niet mag werken, dan kunt u hem niet ziek melden. Dit valt niet onder de dekking. 

Mijn werknemer is besmet met het coronavirus. Mag ik hem ziek melden?
Als de werknemer gewoon in staat is om te werken, kunt u hem niet ziek melden. Uw werknemer is dan wel verplicht om thuis te blijven en thuis te werken. Als thuiswerken niet mogelijk is, kunt u wellicht een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Als de werknemer door de besmetting ziek is en zodanige gezondheidsbeperkingen heeft dat hij niet kan werken, kunt u hem wel ziek melden.

Mijn werknemer heeft diabetes, valt onder de risicogroep en is als voorzorgsmaatregel gestopt met werken. Mag ik hem ziek melden?
Nee, u kunt de werknemer niet ziek melden. Voor u en de werknemer gelden dezelfde adviezen en voorschriften van het RIVM en de overheid zoals die in algemene zin gelden.

Een werknemer was 100% arbeidsongeschikt en mag van de bedrijfsarts weer gedeeltelijk aan het werk, maar ons bedrijf is gesloten door het coronavirus. Moet de werknemer nu wel gedeeltelijk hersteld worden gemeld?
Ja, want de werknemer is immers weer in staat gedeeltelijk te werken. Wij begrijpen dat dit in de praktijk niet mogelijk kan zijn, maar de verzekering is alleen bedoeld voor de situatie waarin de werknemer ziek is en daardoor niet kan werken. Wij realiseren ons dat u in een moeilijke situatie kunt komen. Zo nodig kunt u een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

Een werknemer werkt 50% in aangepast of eigen werk, maar het bedrijf wordt gesloten door het coronavirus. Mag deze werknemer (weer) 100% arbeidsongeschikt worden gemeld?
Nee. De werknemer blijft voor 50% arbeidsongeschikt. U kunt mogelijk een beroep doen op de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

Mijn werknemer is bang voor het coronavirus en wil thuisblijven. Mag dat?
Het is niet aan ons om dat te bepalen. Een mogelijkheid is om daar de gebruikelijke verlofregelingen voor in te zetten, zoals vakantiedagen. U kunt de werknemer echter niet ziek melden en geen beroep doen op uw verzuimverzekering. Die is bedoeld voor de situatie waarin uw werknemer ziek is en daardoor niet kan werken, en daarvan is nu geen sprake.

Mijn werknemer kan niet naar het werk komen vanwege de overheidsmaatregelen. Moet ik hem doorbetalen?
Ja, u moet uw werknemer doorbetalen. U kunt mogelijk gebruikmaken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

In het kort

Wat kan u verwachten van ons als verzuimverzekeraar? 

Met onze Verzuimverzekering met arbodienstverlening heeft u financiële zekerheid  En wij bieden een effectieve aanpak van (preventie van) ziekteverzuim.

Wel verzekerd ziekteverzuimverzekering

 • Een uitkering voor het loon dat u aan een zieke werknemer moet doorbetalen
 • Rechtsbijstand bij juridische geschillen in verband met ziekteverzuim en re-integratie 
 • Hulp en gegarandeerde budgetten om ziekteverzuim binnen uw bedrijf te voorkomen (€ 500,- per dreigend zieke werknemer of € 4.000,- per zieke werknemer voor re-integratie. Budgetten worden verdubbeld als u ook kiest voor onze WGA-eigenrisico- of collectieve WIA-verzekering).
 • Poortwachter garantie. Krijgt u in het kader van de wet verbetering poortwachter toch een boete? Dan vergoeden wij deze.

Niet verzekerd ziekteverzuimverzekering

 • Een werknemer die al ziek of arbeidsongeschikt is bij de start van de verzekering. Stapt u over van een andere verzekeraar? Dan vallen uw zieke werknemers meestal nog onder het risico van de andere maatschappij.
 • Te verwachten arbeidsongeschiktheid. Stel: een medewerker wordt binnen een halfjaar na de start van de verzekering of zijn dienstverband arbeidsongeschikt. Als blijkt dat zijn gezondheidstoestand bij de start van de verzekering al zo was dat de arbeidsongeschiktheid was te verwachten, kunnen wij een uitkering weigeren.
 • U kunt per werknemer maximaal een SV-jaarloon van € 125.000,- verzekeren. Het loon daarboven is niet verzekerd.

Arbodienst naar uw keuze

Kiest u voor onze verzuimverzekering met arbodienstverlening? Dan heeft u de keuze uit twee arbodiensten waarmee wij samenwerken. Kiest u liever zelf een arbodienst? Dat kan! Alleen ontvangt u dan niet standaard een budget voor preventie en re-integratie. Voor de re-integratiekosten kijken we dan per zieke werknemer of de baten hoger zijn dan de kosten om te bepalen of we meebetalen. Ook vergoeden wij geen boete als u niet voldoet aan de wet verbetering poortwachter.

Persoonlijke verzuimbegeleiding

Met onze verzuimverzekering heeft u recht op een persoonlijke VerzuimCoach: een sparringpartner voor vragen over preventie en re-integratie. Uw VerzuimCoach regelt bijvoorbeeld kosteloze juridische bijstand bij geschillen over de loondoorbetalingsplicht. Ook controleert uw coach de kwaliteit van de arbodienstverlening. 

Wat kost een Verzuimverzekering?

De premie is afhankelijk van uw branche, uw personeelsbestand, het verzuim van uw werknemers en de gekozen dekking. Selecteer hieronder uw branche voor een indicatie.

Premievoorbeeld horeca

 • horeca
  Restaurant
 • user
  Aantal personeelsleden 7
 • specialist
  Gemiddelde leeftijd 34
 • ziek-thermometer
  Gemiddeld ziekteverzuim afgelopen 3 jaar 1,5%
 • euro
  Gemiddelde jaarloonsom € 125.000,-

€ 220,- per maand

Voorbeeld bij tien dagen eigen risico en uitkering van 70% van het loon tijdens de hele loondoorbetalingsduur van twee jaar. Uw bedrijf is uniek. Wilt u weten welke premie precies voor u geldt? Of welke keuzes u kunt maken en hoe die invloed hebben op de kosten? Neem dan contact op met een adviseur. Die helpt u graag met een offerte op maat voor uw bedrijf!

Mijn premie verzuimverzekering berekenen met een adviseur

Premievoorbeeld bouw

 • bouw-hamer
  Aannemingsbedrijf
 • user
  Aantal personeelsleden 9
 • specialist
  Gemiddelde leeftijd 40
 • ziek-thermometer
  Gemiddeld ziekteverzuim afgelopen 3 jaar 4%
 • euro
  Gemiddelde jaarloonsom € 310.000,-

€ 935,-per maand

Voorbeeld bij tien dagen eigen risico en uitkering van 70% van het loon tijdens de hele loondoorbetalingsduur van twee jaar. Uw bedrijf is uniek. Wilt u weten welke premie precies voor u geldt? Of welke keuzes u kunt maken en hoe die invloed hebben op de kosten? Neem dan contact op met een adviseur. Die helpt u graag met een offerte op maat voor uw bedrijf!

Mijn premie verzuimverzekering berekenen met een adviseur

Premievoorbeeld detailhandel

 • detailhandel
  Kledingwinkel
 • user
  Aantal personeelsleden 9
 • specialist
  Gemiddelde leeftijd 38
 • ziek-thermometer
  Gemiddeld ziekteverzuim afgelopen 3 jaar 2%
 • euro
  Gemiddelde jaarloonsom € 160.000,-

€ 315,- per maand

Voorbeeld bij tien dagen eigen risico en uitkering van 70% van het loon tijdens de hele loondoorbetalingsduur van twee jaar. Uw bedrijf is uniek. Wilt u weten welke premie precies voor u geldt? Of welke keuzes u kunt maken en hoe die invloed hebben op de kosten? Neem dan contact op met een adviseur. Die helpt u graag met een offerte op maat voor uw bedrijf!

Mijn premie verzuimverzekering berekenen met een adviseur

Premievoorbeeld groothandel

 • groothandel
  Groothandel in bloemen
 • user
  Aantal personeelsleden 10
 • specialist
  Gemiddelde leeftijd 42
 • ziek-thermometer
  Gemiddeld ziekteverzuim afgelopen 3 jaar 2%
 • euro
  Gemiddelde jaarloonsom € 325.000,-

€ 735,- per maand

Voorbeeld bij tien dagen eigen risico en uitkering van 70% van het loon tijdens de hele loondoorbetalingsduur van twee jaar. Uw bedrijf is uniek. Wilt u weten welke premie precies voor u geldt? Of welke keuzes u kunt maken en hoe die invloed hebben op de kosten? Neem dan contact op met een adviseur. Die helpt u graag met een offerte op maat voor uw bedrijf!

Mijn premie verzuimverzekering berekenen met een adviseur

Premievoorbeeld zakelijke dienstverlening

 • persoonlijke dienstverlening
  Boekhoudkantoor
 • user
  Aantal personeelsleden 7
 • specialist
  Gemiddelde leeftijd 43
 • ziek-thermometer
  Gemiddeld ziekteverzuim afgelopen 3 jaar 2%
 • euro
  Gemiddelde jaarloonsom € 325.000,-

€ 665,- per maand

Voorbeeld bij tien dagen eigen risico en uitkering van 70% van het loon tijdens de hele loondoorbetalingsduur van twee jaar. Uw bedrijf is uniek. Wilt u weten welke premie precies voor u geldt? Of welke keuzes u kunt maken en hoe die invloed hebben op de kosten? Neem dan contact op met een adviseur. Die helpt u graag met een offerte op maat voor uw bedrijf!

Mijn premie verzuimverzekering berekenen met een adviseur

Veelgestelde vragen over de verzuimverzekering

Als uw medewerker ziek wordt, heeft hij recht op maximaal twee jaar doorbetaling van (een deel van) zijn salaris. Een ziekteverzuimverzekering regelt dat (een deel van) het salaris dat u doorbetaalt aan uw medewerker vergoed wordt.  Kiest u voor een verzuimverzekering met arbodienstverlening? Dan krijgt u daarnaast ondersteuning van een arbodienst om ziekteverzuim te voorkomen of beperken binnen uw bedrijf en krijgt u budgetten voor preventie en re-integratie van uw medewerkers.

Twijfelt u tussen een verzuimverzekering met of zonder arbodienstverlening? Een adviseur helpt u graag verder!

Nee, een ziekteverzuimverzekering is niet verplicht voor (mkb) ondernemers. Maar in veel gevallen wel verstandig om af te sluiten: zo kost een zieke medewerker u gemiddeld € 250,- per dag. Daar bovenop komen kosten voor arbodienstverlening, productieverlies en eventueel vervangend personeel.

Een adviseur kan u alles vertellen over de voordelen van een verzuimverzekering voor uw bedrijf.

De kosten van een verzuimverzekering bestaan uit uw premie en een tarief voor arbodienstverlening als u hiervoor kiest. De hoogte van de verzuimpremie hangt bijvoorbeeld af van: de samenstelling van uw personeel, uw bedrijfsgegevens (vestigingsadres, sector), het verzuim van uw werknemers en de dekking en het eigen risico waar u voor kiest.

Wilt u weten wat een verzuimverzekering voor uw bedrijf exact kost? Dat kan! U kunt een offerte aanvragen bij een onafhankelijk adviseur. Een adviseur kan ons aanbod vergelijken met dat van andere verzekeraars. Hij of zij helpt u zo bij het vinden van de beste ziekteverzuimverzekering voor uw bedrijf.

Wilt u onze ziekteverzuimverzekering vergelijken met een ziekteverzuimverzekering van andere verzuimverzekeraars? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur. Hij of zij brengt de risico’s voor uw bedrijf in kaart en kijkt welke verzekeraar een verzekering aanbiedt die het beste aansluit bij uw bedrijf en verzekeringsbudget.

Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, kunt u die opvragen via inkomen@goudse.com

Voorwaarden Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen met arbodienstverlening

Voorwaarden Verzuimverzekering Eigen Risico in Dagen zonder arbodienstverlening

Voorwaarden Verzuimverzekering Eigen Risico in Geld

Meer weten over de voorwaarden van de verzuimverzekering? Vraag het een adviseur!

MKB Verzuim Ontzorg Verzekering

iconLees meer over deze speciaal voor het MKB ontwikkelde verzuimverzekering

MKB Verzuim Ontzorg Verzekering

Preventie

Naast verzekeren heeft u volgens de Arbowet ook wettelijke verplichtingen om verzuim te voorkomen en te beperken. Zorg bijvoorbeeld voor een goede voorlichting over veilig werken, maak een ziekteverzuimbeleid, let op signalen van ziekteverzuim en maak het onderwerp bespreekbaar. Een VerzuimCoach – onderdeel van de Verzuimverzekering – helpt u hier graag bij.

En wist u dat u wettelijk verplicht bent om een RI&E, preventiemedewerkers en bedrijfshulpverleners te hebben? Om het voor u makkelijk te maken kunt u dit en meer regelen in de Preventiezaak: 

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur