Waarom is bedrijfspand en inventaris een belangrijk thema voor u?

Uw bedrijfspand is het kloppende hart van uw bedrijf. Het is de centrale plek waar wordt geproduceerd, vergaderd en gekocht. Door u, uw werknemers en uw klanten. Wat bent u zonder uw bedrijfsgebouw? En zonder de spullen die hierin aanwezig zijn? Tips over bedrijfspand en inventaris en risico’s.

Onmisbaar bedrijfsmiddel

Onmisbaar bedrijfsmiddel

Bezit u een bedrijfspand? Dan is dit voor u waarschijnlijk een onmisbaar bedrijfsmiddel. De kans is groot dat u niet kunt ondernemen zonder uw kantoor, winkel of restaurant.

Als u daar eigenaar van bent, wilt u dit natuurlijk goed beschermen. Niet in het minst omdat een bedrijfsgebouw vaak heel kostbaar is. Zo heeft u misschien jaren gezwoegd om eigenaar te worden van uw bedrijfsruimte. Gesprekken met de bank gevoerd. Of op een andere manier financiering geregeld.

De inhoud van een bedrijfspand is meestal net zo belangrijk. Bij u op de vloer staan misschien waardevolle machines, voorraden en elektronica.
Als daar iets mee gebeurt, kan uw bedrijf stil komen te staan. Met alle (financiële) gevolgen van dien.
Themapagina mijn bedrijf

Handige tips

  • Wapen u tegen schade. Met allerlei  maatregelen, die soms erg eenvoudig zijn, kunt u al veel schade voorkomen of beperken. Een goede staat van onderhoud voorkomt bijvoorbeeld stormschade, lekkages en waterschade.

  • Neem gerichte preventiemaatregelen. Heeft u bijvoorbeeld voldoende brandblussers? Een inbraakalarm? Vraag uw adviseur naar het Preventieabonnement.

  • Laat u goed adviseren over het afdekken van risico’s rondom bedrijfspand en inventaris.
    Een verzekeringsadviseur kan u hierbij helpen.
      

Belangrijkste risico's

Waterschade

Uw bedrijfspand kan blank komen te staan door hevige regen- en hagelbuien. De kans op dit extreme weer kan verder toenemen door klimaatverandering. Ook is waterschade mogelijk door lekkages van allerlei apparaten. Zoals een koffieautomaat, waterkoeler of vaatwasmachine.

Brand

Een brand kan snel en vernietigend zijn. In het ergste geval zit u van de ene op de andere dag zonder uw bedrijfspand en inventaris. Mogelijke oorzaken zijn brandstichting, brandgevaarlijke werkzaamheden en kortsluiting.

Inbraak

In een bedrijfsgebouw staan vaak waardevolle spullen. Denk aan laptops, gereedschap en kostbare apparaten. Deze spullen vormen een aantrekkelijke buit voor inbrekers.
Zij kunnen bijvoorbeeld binnenkomen door een ruit in te slaan of een slot te forceren.

Bespreek met een adviseur

Meer dan 85% van de branden in gebouwen worden succesvol bestreden met een draagbare brandblusser. Het is dan ook belangrijk dat u en uw medewerkers beschikken over de juiste blusmiddelen, zoals een schuimblusser, een CO2-blusser voor elektronica of een vetbrandblusser voor professionele keukens. Deze blusmiddelen moeten goed bereikbaar en zichtbaar zijn voor uw medewerkers. Zorg dat ze ook weten hoe ze deze moeten gebruiken. Daarbij helpen veiligheidspictogrammen en een training kleine blusmiddelen. Dit en meer vindt u in de Preventiezaak. Met flinke korting als u bij ons verzekerd bent.

Preventieabonnement 
Met goede preventiemaatregelen kunt u schade voorkomen en bovendien zijn ze vaak nodig om een verzekering af te sluiten of een vergunning te krijgen van de gemeente. Maar het is vaak veel werk om het te regelen en het is kostbaar. Daarom is er het Preventieabonnement, een abonnement op preventiediensten naar keuze. De modules Brand- en vluchtveiligheid en Inspectie Elektrische Installatie zorgen voor veiligheid in élk bedrijfspand.

Voordelen:

  • Eenvoudig voldoen aan eisen Arbowet, overheid en verzekeraar.
  • Aantrekkelijk tarief & gespreide kosten.
  • Een Veilig Gevoel regelt alles voor u.

Oplossingen voor bedrijfspand en inventaris

Uw inventaris en goederen vertegenwoordigen al snel een fors bedrag. Dat geldt ook voor eventuele elektronica. En als u een bedrijfspand bezit, is de waarde daarvan waarschijnlijk nog veel groter. Met de oplossingen van De Goudse regelt u goede bescherming, bijvoorbeeld bij brand.

Bedrijfsgebouwenverzekering

Met de Bedrijfsgebouwenverzekering heeft u uitgebreide dekking voor schade aan uw bedrijfspand(en).


Inventaris/Goederenverzekering

Met de Inventaris- en goederenverzekering bent u verzekerd tegen schade aan uw inventaris en goederen. Bijvoorbeeld door brand of waterschade.

Elektronicaverzekering

Met de Elektronicaverzekering is uw elektronica verzekerd tegen bijvoorbeeld brand of diefstal. U kunt uw elektronica ook buiten de deur verzekeren. Zo kunt u bijvoorbeeld veilig op stap met uw laptop.

Geldverzekering

Een geldverzekering is belangrijk als u met contant geld werkt. Met onze Geldverzekering is ook uw elektronische geld verzekerd.


Glasverzekering

Een glasverzekering biedt u een uitkering bij onder andere vandalisme, een ongelukje of een storm. Bij ons is de belettering en beschildering standaard meeverzekerd op de Glasverzekering.

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur