Mijn bedrijf

Zorgeloos ondernemen

Ondernemen is prachtig, maar brengt ook risico’s met zich mee. Want: wat als u arbeidsongeschikt raakt? Of als u te maken krijgt met brand, diefstal of een schadeclaim? Ook dan wilt u het liefste gewoon uw bedrijf blijven runnen, toch? Met onze verzekeringen kunt u zorgeloos blijven ondernemen. Naast verzekeringen voor uw bedrijf, bieden wij verzekeringen voor uzelf of uw personeel. 

Corona: veelgestelde vragen over onze zakelijke schadeverzekeringen

Als mijn bedrijf nu maaltijden gaat bezorgen. Is dit dan verzekerd?

We krijgen veel vragen over de dekking bij maaltijdbezorging. Heeft u een Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven, Personenauto-, Bestelauto- of Verkeersschadeverzekering. Dan zijn de bezorgactiviteiten verzekerd.

Bij De Goudse zien we het bezorgen van maaltijden als een standaard nevenactiviteit voor horecabedrijven die maaltijden bereiden zoals restaurants. Dit betekent dat deze activiteit standaard verzekerd is. Maar ook voor ondernemers in de detailhandel (zoals bakkers en groentehandelaren) die producten bezorgen. Er is geen dekking als een ondernemer gaat bezorgen voor andere bedrijven.

Wat als er preventiemaatregelen moeten worden genomen voordat er dekking wordt verleend?
Voor sommige verzekeringen moeten er preventiemaatregelen worden genomen voordat er dekking wordt verleend. Denk bijvoorbeeld aan een elektrakeuring of inbraakpreventie. Kunnen door het coronavirus bepaalde preventiemaatregelen nu niet genomen worden? Dan kunt u via uw adviseur uitstel vragen voor maximaal drie maanden.
Wat als er een risico-inspectie of waardebepaling op locatie nodig is?
Voor inspecties en waardebepalingen wordt er in overleg met de klant bekeken hoe die nu kunnen worden uitgevoerd. Vaak kunnen ze doorgaan doordat er op afstand wordt meegekeken. Zo nodig volgt er na de coronaperiode een fysieke inspectie. Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met uw adviseur.
Hoe zit het met de evenementendekking van de bedrijfsschadeverzekering?
Binnen onze Bedrijfsschadeverzekering kunnen horecabedrijven een aanvullende dekking bijsluiten voor de annulering van evenementen. Als een evenement niet kan doorgaan doordat er bijzondere omstandigheden zijn die in de voorwaarden worden genoemd, is er dekking. Bijvoorbeeld als het evenement geannuleerd moet worden omdat een artiest niet kan optreden omdat die een ernstige ziekte heeft (zoals corona). 

Op 22 maart jl. heeft de regering om 18:00 uur een ‘horecastop’ afgekondigd. Als er vóór dat tijdstip door de overheid een vergunning voor de organisatie was verleend die nu vanwege de coronacrisis wordt ingetrokken, worden de kosten van de organisatie van het evenement vergoed tot maximaal het verzekerde bedrag. 

Er is uiteraard geen dekking als u nu een evenement organiseert terwijl u weet dat er een grote kans is dat dit niet kan doorgaan. Zodra de beperkende maatregelen in het kader van corona opgeheven zijn kunnen wij voor evenementen die daarna georganiseerd worden weer de gebruikelijke dekking bieden.
Is de apparatuur die ik ter beschikking stel aan mijn medewerkers om thuis te kunnen werken verzekerd op de Inventaris/Goederenverzekering?
Ja, inventaris, en ook apparatuur, is op locatie verzekerd tot het verzekerde bedrag, zolang deze spullen zich in een gebouw in Nederland bevinden. Dit geldt gedurende de periode dat medewerkers op advies van de overheid thuiswerken om verspreiding van het coronavirus te beperken. Bij schade doen we in een thuiswerksituatie geen beroep op de preventie-eisen zoals vermeld in de polisvoorwaarden.

Aansprakelijkheid

Een beroepsfout of een ongeval in uw kantoor: als u te maken krijgt met een schadeclaim kunnen de gevolgen groot zijn.

Rechtsbijstand

Een rechtsbijstandsverzekering beschermt u tegen de financiële gevolgen van een zakelijk conflict.

Bedrijfspand en Inventaris

Wat bent u zonder uw bedrijfsgebouw en de spullen die u op kantoor gebruikt?

Verkeer en vervoer

Bent u of zijn uw medewerkers vaak op pad? Dan kan er altijd iets gebeuren onderweg!

Bedrijfscontinuïteit

Uw bedrijf moet blijven draaien. Anders mist u omzet terwijl uw vaste lasten gewoon doorlopen.

Cybercrime

Uw bedrijf ligt plat, bedrijfsgevoelige informatie of klantgegevens liggen op straat: cybercriminelen kunnen uw bedrijf flink beschadigen. Cyberrisk richt zich in eerste instantie op het voorkomen van cybercrime. Wanneer het u toch overkomt, helpen we u bij het herstellen van de schade. En als dat niet mogelijk is, ontvangt u een financiële vergoeding.

Evenementen

Een evenement organiseren brengt ook risico’s met zich mee: wat als het op het laatste nippertje niet door kan gaan of als een van uw gasten een ongeval krijgt op het evenemententerrein?

Wilt u een persoonlijk advies?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Die brengt de risico’s van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om die te beperken of af te dekken.
Maak een afspraak

Vind een adviseur