Bart Soldaat van De Bende in Rotterdam
Bart Soldaat van De Bende in Rotterdam

CAR- en Montageverzekering

Tijdens uw bouwproject kan altijd schade ontstaan. Bijvoorbeeld door diefstal, vandalisme, hevige storm, ontwerp- of bouwfouten. Met onze CAR verzekering is alle materiële schade die op uw bouwplaats ontstaat verzekerd.
 • Alle materiële schade op de bouwplaats verzekerd, of die nu is veroorzaakt door bouw-, montage- of installatiewerkzaamheden
 • Grote schade ter plekke vastgesteld
 • Hulpmateriaal kan meeverzekerd worden

Advies op maat? Een onafhankelijk adviseur denkt graag met u mee!

Wat verzekert u met onze CAR- en Montageverzekering?

Een bouwfout, hevige storm of vandalisme: er zijn talloze manieren waarop uw bouwproject kan worden beschadigd. Omdat er in de bouw vaak veel met onderaannemers wordt gewerkt, is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is. Met onze CAR verzekering bent u altijd gedekt.

Wel verzekerd

 • Materiele schade op de werklocatie, bijvoorbeeld door bouw-, montage- of installatiewerkzaamheden
 • Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever is standaard verzekerd tot € 500.000,-
 • Schade tijdens de onderhoudstermijn (maximaal 12 maanden)
 • Doet u installatiewerk? Dan is schade door verlies of beschadiging van zaken die u heeft gemonteerd meeverzekerd. Ook als u die zaken zelf heeft geleverd!

 

Niet verzekerd

 • Schade door opzet of roekeloosheid
 • Schade door asbest
 • Andere schade dan reparatie- of vervangingskosten, zoals bedrijfsschade

Wat is verzekerd bij de CAR- en Montageverzekering?

De CAR verzekering biedt u essentiële zekerheid voor uw bouwbedrijf.

 • Alle materiële schade die op de werklocatie ontstaat, bijvoorbeeld door bouw-, montage- of installatiewerkzaamheden, is verzekerd tot het verzekerd bedrag
  (minimaal € 100.000,-, maximaal € 2 mln.).
 • Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever is standaard verzekerd tot € 500.000,-.
 • Verzekerd is schade tijdens de onderhoudstermijn (maximaal 12 maanden). Die moet schriftelijk zijn afgesproken met de opdrachtgever. Is een kortere termijn afgesproken dan geldt die kortere termijn. De onderhoudstermijn gaat direct in na de (deel)oplevering. Dit geldt niet voor schade door brand en ontploffing, omdat die schade al verzekerd is op de opstalverzekering van de opdrachtgever.

U kunt uw verzekering aanvullen met een aantal dekkingen. U leest er meer over onder ‘Wat zijn de aanvullende dekkingen?'

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

U kunt uw verzekering aanvullen met de onderstaande dekkingen.
Hulpmateriaal

Wat is verzekerd?

Met deze aanvullende dekking bent u verzekerd voor schade aan, of diefstal van, uw hulpmateriaal. Ook schade aan gehuurd hulpmateriaal is standaard meeverzekerd, als u deze schade moet vergoeden aan de verhuurder. U kunt kiezen uit verzekerde bedragen van € 5.000,- tot € 50.000,-. Dit verzekerd bedrag geldt ook voor het gehuurde hulpmateriaal. 

Wat is niet verzekerd?

De Hulpmateriaaldekking biedt ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. Wij vergoeden onder andere geen schade aan motorrijtuigen, zoals bulldozers, en schade die bestaat uit het verlies van geld en geldswaardig papier.
Eigendommen van directie en personeel
Wat is verzekerd?
Met deze aanvullende dekking bent u verzekerd voor schade aan eigendommen van directie en personeel. Het gaat dan zowel om beschadiging als om verlies door diefstal. U kunt kiezen voor een verzekerd bedrag van € 5.000,- of € 10.000,-.

Wat is niet verzekerd?

U heeft ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. Wij vergoeden alleen de kosten van reparatie of vervanging. Daarnaast vergoeden we geen schade die bestaat uit het verlies van geld en geldswaardig papier. Een volledige lijst van de uitsluitingen vindt u in de aanvullende voorwaarden.
Transport

Wat is verzekerd?

Met deze aanvullende dekking bent u verzekerd voor schade aan bouwcomponenten tijdens transport binnen de Benelux en Duitsland. Zowel beschadiging als diefstal is verzekerd, vanaf het moment dat de bouwcomponenten worden geladen totdat ze op de werklocatie zijn aangekomen. U kunt kiezen voor een verzekerd bedrag van € 25.000,- of € 50.000,-.

Wat is niet verzekerd?

U heeft ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. Wij vergoeden bijvoorbeeld geen schade die is ontstaan door beschadiging of verlies tijdens zeetransport. En wij vergoeden ook geen schade door diefstal van bouwcomponenten uit niet afgesloten varend en drijvend materiaal, (lucht)vaartuigen, motorrijtuigen en andere mechanisch of elektrisch voortbewogen transport- of werkmateriaal. U vindt een volledige lijst van de uitsluitingen in de aanvullende voorwaarden.
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De CAR- en Montageverzekering heeft een ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. Er is bijvoorbeeld geen dekking voor:

 • Schade door opzet of roekeloosheid.
 • Schade door asbest.
 • Andere schade dan reparatie- of vervangingskosten, zoals bedrijfsschade.

Een volledige lijst van de uitsluitingen vindt u in de aanvullende voorwaarden.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico. Voor de dekking van het werk is dit € 500,-, € 750,- of € 1.250,- (afhankelijk van het verzekerd bedrag dat u kiest). Voor bestaande eigendommen van de opdrachtgever is het eigen risico afhankelijk van uw gekozen verzekerd bedrag voor de dekking van het werk. Heeft u een schadegeval waarop meerdere dekkingen van uw CAR verzekering van toepassing zijn? Dan brengt De Goudse alleen het hoogste eigen risico in rekening. 

Wat kost een CAR- en Montageverzekering?

Wat kost de CAR-en Montageverzekering?

De premie hangt onder andere af van uw jaaromzet, het verzekerd bedrag en de dekkingen die u kiest.
Dit product maakt onderdeel uit van ons MKB-pakket CompleetVerzekerd. Als u hierbinnen meerdere verzekeringen combineert, profiteert u van aantrekkelijke voordelen, zoals pakketkorting die kan oplopen tot 10%. Uw adviseur vertelt u er graag meer over.
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn bedrijf
Aanvullende Voorwaarden CAR- en Montage

Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, helpt uw onafhankelijke adviseur u hier graag aan.

Veelgestelde vragen

Als ik tijdens het werk schade toebreng aan een pand van de opdrachtgever, is dat dan gedekt?
Ja, schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever is standaard verzekerd tot € 500.000,-.
Als ik hulpmateriaal heb gehuurd en dit wordt gestolen, is dit dan gedekt?
Ja, maar alleen als u gekozen heeft voor de aanvullende dekking Hulpmateriaal. U kunt kiezen uit verzekerde bedragen van € 5.000,- tot € 50.000,-. Die dekking geldt overigens ook voor uw eigen hulpmateriaal.
Ben ik verzekerd voor schade die pas na de oplevering ontstaat?
Dat ligt eraan wanneer die schade ontstaat. U verzekerd voor schade die tot 12 maanden na de oplevering ontstaat (maar wel tijdens de bouw- of montageperiode is veroorzaakt). Dit geldt niet voor schade door brand en ontploffing, omdat die schade al verzekerd is op de opstalverzekering van de opdrachtgever.

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur