Bart Soldaat van De Bende in Rotterdam
Bart Soldaat van De Bende in Rotterdam

CAR- en Montageverzekering

Verzeker u voor schade tijdens de bouw

Met onze doorlopende CAR-verzekering voor de bouw is alle materiële schade die op uw bouwplaats ontstaat verzekerd. Wel zo veilig, want tijdens uw bouwproject kan altijd schade ontstaan. Bijvoorbeeld door diefstal, vandalisme, hevige storm, ontwerp- of bouwfouten.

 • Vrijwel alle materiële schade op de bouwplaats is verzekerd, of die nu is veroorzaakt door bouw-, montage- of installatiewerkzaamheden
 • Grote schade (tot € 50.000,-) wordt ter plekke vastgesteld
 • Schade aan hulpmateriaal, aan bouwmaterialen tijdens transport én schade aan eigendommen van uw opdrachtgever en personeel kan meeverzekerd worden

Advies op maat? Een onafhankelijk adviseur denkt graag met u mee!

Wat verzekert u met onze CAR- en Montageverzekering voor de bouw?

Een bouwfout, hevige storm of vandalisme: er zijn talloze manieren waarop uw bouwproject kan worden beschadigd. Omdat er in de bouw vaak veel met onderaannemers wordt gewerkt, is niet altijd duidelijk wie aansprakelijk is. Met onze CAR-verzekering voor de bouw bent u gedekt.

Wel verzekerd

 • Materiele schade op de werklocatie, bijvoorbeeld door bouw-, montage- of installatiewerkzaamheden
 • Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever is standaard verzekerd tot € 500.000,-
 • Schade tijdens de onderhoudstermijn die is vastgelegd in het bestek of de bouwovereenkomst (maximaal 12 maanden)
 • Doet u installatiewerk? Dan is schade door verlies of beschadiging van zaken die u heeft gemonteerd tijdens de montagetermijn meeverzekerd. Ook als u die zaken zelf heeft geleverd!

 

Niet verzekerd

 • Schade door opzet of roekeloosheid
 • Schade door asbest
 • Andere schade dan reparatie- of vervangingskosten, zoals bedrijfsschade

CAR- en Montageverzekering afsluiten? 

Dat kan! Vraag een offerte aan bij een onafhankelijk adviseur. Deze helpt u bij het afsluiten van de beste en meest voordelige CAR-verzekering voor uw bedrijf. 

Vraag een offerte aan

Voor wie is de CAR- en Montageverzekering bedoeld? 

Op de CAR-verzekering zijn alle partijen meeverzekerd die betrokken zijn bij de bouw waaronder de architect, aannemer en onderaannemers zoals schilders, installateurs en stukadoors.

CAR-verzekering aannemer

Als (hoofd) aannemer bent u eindverantwoordelijk voor het bouwproject en kunt u eigenlijk niet zonder een CAR-verzekering. Want: wat als uw onderaannemer geen goed werk oplevert of tijdens de bouw schade veroorzaakt aan eigendommen van uw opdrachtgever? Een CAR-verzekering dekt deze schade, ongeacht of de onderaannemer aansprakelijk wordt gesteld voor de schade of niet. 

CAR-verzekering onderaannemer

Bent u onderaannemer? Ook dan is het verstandig om een CAR-verzekering af te sluiten voor uw aandeel in het werk. Als er schade ontstaat op de bouwplaats kan er namelijk discussie ontstaan over de vraag op wiens CAR-polis de schade mag worden geclaimd. Ook kan uw opdrachtgever (de hoofdaannemer) een hoog eigen risico op zijn eigen CAR-verzekering aan u doorberekenen waardoor u toch geconfronteerd wordt met hoge kosten.

Wat is verzekerd bij onze CAR- en Montageverzekering voor de bouw?

De CAR verzekering biedt u essentiële zekerheid voor uw bouwbedrijf.

 • Alle materiële schade die op de werklocatie ontstaat, bijvoorbeeld door bouw-, montage- of installatiewerkzaamheden, is verzekerd tot het verzekerd bedrag (minimaal € 100.000,-, maximaal € 2 mln.).
 • Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever is standaard verzekerd tot € 500.000,-.
 • Verzekerd is schade tijdens de onderhoudstermijn (maximaal 12 maanden). Die moet schriftelijk zijn afgesproken met de opdrachtgever. Is een kortere termijn afgesproken dan geldt die kortere termijn. De onderhoudstermijn gaat direct in na de (deel)oplevering. Dit geldt niet voor schade door brand en ontploffing, omdat die schade al verzekerd is op de opstalverzekering van de opdrachtgever.

U kunt uw verzekering aanvullen met een aantal dekkingen. U leest er meer over onder ‘Wat zijn de aanvullende dekkingen?'

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

U kunt uw verzekering aanvullen met de onderstaande dekkingen.

Wat is verzekerd?

Met deze aanvullende dekking bent u verzekerd voor schade aan, of diefstal van, uw hulpmateriaal. Ook schade aan gehuurd hulpmateriaal is standaard meeverzekerd, als u deze schade moet vergoeden aan de verhuurder. U kunt kiezen uit verzekerde bedragen van € 5.000,- tot € 50.000,-. Dit verzekerd bedrag geldt ook voor het gehuurde hulpmateriaal. 

Wat is niet verzekerd?

De Hulpmateriaaldekking biedt ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. Wij vergoeden onder andere geen schade aan motorrijtuigen, zoals bulldozers, en schade die bestaat uit het verlies van geld en geldswaardig papier.

Wat is verzekerd?

Met deze aanvullende dekking bent u verzekerd voor schade aan eigendommen van directie en personeel. Het gaat dan zowel om beschadiging als om verlies door diefstal. U kunt kiezen voor een verzekerd bedrag van € 5.000,- of € 10.000,-.

Wat is niet verzekerd?

U heeft ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. Wij vergoeden alleen de kosten van reparatie of vervanging. Daarnaast vergoeden we geen schade die bestaat uit het verlies van geld en geldswaardig papier. Een volledige lijst van de uitsluitingen vindt u in de aanvullende voorwaarden.

Wat is verzekerd?

Met deze aanvullende dekking bent u verzekerd voor schade aan bouwcomponenten tijdens transport binnen de Benelux en Duitsland. Zowel beschadiging als diefstal is verzekerd, vanaf het moment dat de bouwcomponenten worden geladen totdat ze op de werklocatie zijn aangekomen. U kunt kiezen voor een verzekerd bedrag van € 25.000,- of € 50.000,-.

Wat is niet verzekerd?

U heeft ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. Wij vergoeden bijvoorbeeld geen schade die is ontstaan door beschadiging of verlies tijdens zeetransport. En wij vergoeden ook geen schade door diefstal van bouwcomponenten uit niet afgesloten varend en drijvend materiaal, (lucht)vaartuigen, motorrijtuigen en andere mechanisch of elektrisch voortbewogen transport- of werkmateriaal. U vindt een volledige lijst van de uitsluitingen in de aanvullende voorwaarden.

Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De CAR- en Montageverzekering heeft een ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. Er is bijvoorbeeld geen dekking voor:

 • Schade door opzet of roekeloosheid.
 • Schade door asbest.
 • Andere schade dan reparatie- of vervangingskosten, zoals bedrijfsschade.

Een volledige lijst van de uitsluitingen vindt u in de aanvullende voorwaarden.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico. Voor de dekking van het werk is dit € 500,-, € 750,- of € 1.250,- (afhankelijk van het verzekerd bedrag dat u kiest). Voor bestaande eigendommen van de opdrachtgever is het eigen risico afhankelijk van uw gekozen verzekerd bedrag voor de dekking van het werk. Heeft u een schadegeval waarop meerdere dekkingen van uw CAR verzekering van toepassing zijn? Dan brengt De Goudse alleen het hoogste eigen risico in rekening. 

Wat kost een CAR- en Montageverzekering?

Wat kost een CAR-verzekering?

De kosten van een CAR-verzekering hangen onder andere af van uw jaaromzet, het verzekerde bedrag en de dekkingen die u kiest. Zo kunt u naast schade aan uw bouwwerk ook schade verzekeren aan hulpmateriaal en schade aan eigendommen van uw opdrachtgever en personeel.

De CAR-verzekering maakt onderdeel uit van ons MKB-pakket CompleetVerzekerd Mijn bedrijf. Als u hierbinnen meerdere verzekeringen combineert, profiteert u van aantrekkelijke voordelen, zoals pakketkorting die kan oplopen tot 10%. Uw verzekeringsadviseur kan u vertellen welke verzekeringen het beste aansluiten bij uw bedrijf. 

Rekenvoorbeeld van premie

Voorbeeld: Aannemer

Premie Car- en Montage per maand € 155,53
Jaaromzet excl. btw  € 1.000.000 
Verzekerd bedrag 'Het Werk'  € 250.000 
Verzekerd bedrag 'Bestaande eigendommen opdrachtgever'  € 500.000 
Dekkingen:   
Verzekerd bedrag 'Hulpmaterialen'  € 5.000
Verzekerd bedrag 'Eigendommen directie en personeel' € 5.000 
Verzekerd bedrag 'Transport'  € 50.000 

 

Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn bedrijf
Aanvullende Voorwaarden CAR- en Montage

Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, helpt uw onafhankelijke adviseur u hier graag aan.
Car-verzekering afsluiten?

Hoe kan ik een CAR-verzekering voor de bouw afsluiten?

Als u een CAR-verzekering wilt afsluiten, is het belangrijk dat u kiest voor een verzekering die past bij uw situatie. Zo hangt de hoogte van uw premie bijvoorbeeld af van de omvang van het bouwproject en de dekking die u kiest. Kortom, de keuze voor de beste en meest voordelige CAR-verzekering is niet altijd zo gemakkelijk. Een onafhankelijk adviseur kan u hierbij helpen.

Zo snel mogelijk afsluiten? Vul het offerte aanvraagformulier in en een onafhankelijk adviseur neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.

Veelgestelde vragen CAR- en Montageverzekering

Een CAR verzekering voor de bouw is een verzekering voor alle materiële schade die op uw bouwplaats ontstaat. Daarbij kunt u denken aan schade door: diefstal, vandalisme, hevige storm, ontwerp- of bouwfouten. Omdat er in de bouw vaak veel met onderaannemers wordt gewerkt, is niet altijd duidelijk wie aansprakelijk is. Met een bouwverzekering bent u ook gedekt voor schade door onderaannemers.

Meer weten over de CAR verzekering voor de bouw? Vraag het een adviseur!

De CAR Montageverzekering dekt:

 • Alle materiële schade die op de werklocatie ontstaat, bijvoorbeeld door bouw-, montage- of installatiewerkzaamheden tot maximaal het door u gekozen verzekerd bedrag (minimaal € 100.000,-, maximaal € 2 mln.).
 • Ook gedekt: materiële schade die onder uw verantwoordelijkheid aan het werk ontstaat, wanneer deze veroorzaakt is door bijvoorbeeld een (onder)aannemer, architect, constructeur, adviseur of de opdrachtgever zelf. Deze partijen worden ook als verzekerde aangemerkt. LET OP: dit is alleen het geval zolang de werkzaamheden vallen onder de verzekerde hoedanigheid op de polis.
 • Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever tot € 500.000,-.
 • Schade tijdens de onderhoudstermijn (maximaal 12 maanden). Die moet schriftelijk zijn afgesproken in het bestek of de bouw- of montageovereenkomst met de opdrachtgever. Is een kortere termijn afgesproken dan geldt die kortere termijn. De onderhoudstermijn gaat direct in na de (deel)oplevering. In de onderhoudstermijn is schade door brand en ontploffing niet meer verzekerd, omdat die schade dan al gedekt is op de opstalverzekering van de opdrachtgever.

LET OP: Niet elke schade is verzekerd. Denk bijvoorbeeld aan schade zonder dat er sprake is van beschadiging. Daarvan is sprake als u een vloer heeft gestort die niet voldoet aan de eisen van de opdrachtgever en u moet het werk opnieuw doen.

U kunt uw verzekering aanvullen met een aantal dekkingen.

 • Hulpmateriaal: Met deze aanvullende dekking bent u verzekerd voor schade aan, of diefstal van uw hulpmateriaal. Voorbeelden van hulpmateriaal zijn gereedschap, steigermateriaal of een bouwkeet. Ook schade aan gehuurd hulpmateriaal is standaard meeverzekerd, als u deze schade moet vergoeden aan de verhuurder. U kunt kiezen uit verzekerde bedragen van € 5.000,- tot € 50.000,-. Dit verzekerd bedrag geldt ook voor het gehuurde hulpmateriaal.

  De Hulpmateriaaldekking biedt ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. Wij vergoeden onder andere geen schade aan motorrijtuigen, zoals bulldozers, en schade die bestaat uit het verlies van geld en geldswaardig papier.

 • Eigendommen van directie en personeel: Met deze aanvullende dekking bent u verzekerd voor schade aan eigendommen van directie en personeel van bedrijven die bij het werk zijn betrokken. Het gaat dan zowel om beschadiging als om verlies door diefstal. U kunt kiezen voor een verzekerd bedrag van € 5.000,- of € 10.000,-.

  U heeft ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. Wij vergoeden alleen de kosten van reparatie of vervanging. Daarnaast vergoeden we geen schade die bestaat uit het verlies van geld en geldswaardig papier. Een volledige lijst van de uitsluitingen vindt u in de aanvullende voorwaarden.

 • Transport: Met deze aanvullende dekking bent u verzekerd voor schade aan bouwcomponenten tijdens transport binnen de Benelux en Duitsland. Zowel beschadiging als diefstal is verzekerd, vanaf het moment dat de bouwcomponenten worden geladen totdat ze op de werklocatie zijn aangekomen. U kunt kiezen voor een verzekerd bedrag van € 25.000,- of € 50.000,-.

  U heeft ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. Wij vergoeden bijvoorbeeld geen schade die is ontstaan door beschadiging of verlies tijdens zeetransport. En wij vergoeden ook geen schade door diefstal van bouwcomponenten uit niet afgesloten varend en drijvend materiaal, (lucht)vaartuigen, motorrijtuigen en andere mechanisch of elektrisch voortbewogen transport- of werkmateriaal. U vindt een volledige lijst van de uitsluitingen in de aanvullende voorwaarden.

Wilt u weten welke dekking past bij uw bedrijf? Een adviseur helpt u graag verder!

Nee, een bouwverzekering is niet standaard verplicht. In een bestek of een bouwovereenkomst kan uw opdrachtgever wel verplicht stellen dat u een bouwverzekering heeft.

Direct een offerte aanvragen voor een CAR- en Montageverzekering? Dat kan!

De kosten van een CAR Montageverzekering hangen onder andere af van uw jaaromzet, het verzekerde bedrag en de dekkingen die u kiest. Zo kunt u naast schade aan uw bouwwerk ook schade verzekeren aan hulpmateriaal en schade aan eigendommen van uw opdrachtgever en personeel.
Hieronder vindt u een premievoorbeeld van een CAR Montageverzekering voor een aannemer. Dit is een indicatie, de exacte premie kan nog afwijken op basis van de daadwerkelijke werkzaamheden.

Jaaromzet verzekerde werken: € 1.000.000,-
Het werk: € 250.000,-
Hulpmateriaal: € 5.000,-
Eigendommen direct en personeel: &euro 5.000,-
Transport: € 50.000,-
Premie: € 133,33
Assurantiebelasting: € 25,38
Totaal premie: € 158,71

De CAR Montageverzekering maakt onderdeel uit van ons MKB-pakket CompleetVerzekerd Mijn bedrijf. Als u hierbinnen meerdere verzekeringen combineert, profiteert u van aantrekkelijke voordelen, zoals pakketkorting die kan oplopen tot 10%.

Wilt u weten wat u exact betaalt? Dat kan! U kunt een offerte aanvragen voor een CAR- en Montageverzekering bij een onafhankelijk adviseur. Een adviseur helpt u bij het vinden van een CAR- en Montageverzekering die past bij uw bedrijf.

Ja, de CAR Montageverzekering is geschikt voor zzp’ers.

Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, helpt uw onafhankelijke adviseur u hier graag aan.

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur