Bedrijfscontinuïteit

Als uw bedrijf schade oploopt door bijvoorbeeld brand of een inbraak is het essentieel om zo snel mogelijk weer operationeel te zijn. Bedrijfsstilstand kan immers fataal zijn. Gevolgschade, zoals het verlies van omzet en (potentiële) klanten die naar de concurrent gaan, vormt de grootste bedreiging voor de voortgang van uw bedrijf. Bekijk welke risico’s uw bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen. En hoe u die risico’s kunt beperken of verzekeren. 

Wilt u weten hoe u de bedrijfscontinuïteit van uw bedrijf het beste kunt verzekeren? Een onafhankelijk adviseur denkt graag met u mee! Vul het offerteformulier in voor advies op maat.

Belangrijkste risico’s

Uw bedrijfsactiviteiten liggen stil


Als uw bedrijf door een flinke brand, inbraak of een andere calamiteit wordt getroffen, kan de schade groot zijn. U staat er vaak niet bij stil dat het lange tijd kan duren voordat uw bedrijf weer helemaal op de rails is. Opruimen, vergunningen aanvragen, bouwtekeningen maken en klanten terugwinnen, kosten vaak veel meer tijd dan in u in eerste instantie misschien dacht.

Uitval apparatuur


Steeds meer bedrijven zijn voor hun bedrijfsvoering afhankelijk van ICT. Bij een stroomstoring, kortsluiting of een technisch defect kan apparatuur er zomaar mee ophouden. 

Het milieu raakt aangetast


Als er bij u brand uitbreekt, kan verontreinigd bluswater milieuschade veroorzaken. Ook kunnen vrijgekomen asbestdeeltjes het milieu aantasten. Gebruikt u schadelijke schoonmaakmiddelen? Ook  daarmee loopt u een risico. Zorg daarom dat het goed geregeld is. 

Handige tips

  • Maak een bedrijfscontinuïteitsplan. Belangrijk is dat u hierin niet alleen alle contactgegevens, afspraken, vergunningen en andere relevante informatie vastlegt, maar ook preventieve maatregelen opneemt om het risico te beperken. 
  • Denk na over een plan B. Kan het bedrijf tijdelijk elders opgestart worden. Wat is hiervoor nodig? Hoe informeert u uw klanten? 
  • Laat uw apparaten en elektrische installatie periodiek keuren en onderhouden door een gecertificeerd bedrijf. Niet alleen om brand te voorkomen, ook om te zorgen dat alle apparatuur goed blijft functioneren. Zorg daarnaast voor duidelijke afspraken met uw leveranciers.
  • Laat u goed adviseren. Bijvoorbeeld over het afdekken van risico’s rondom bedrijfscontinuïteit. Een verzekeringsadviseur kan u hierbij helpen.

Wat is bedrijfscontinuïteit?

Wat is bedrijfscontinuïteit?

Bedrijfscontinuïteit betekent dat u kunt blijven ondernemen. Ook als uw bedrijf te maken krijgt met een calamiteit. Dan kunt u denken aan:
  • een grote brand of waterschade die uw bedrijfspand (gedeeltelijk) onbruikbaar maakt;
  • een inbraak in uw bedrijfspand, waarbij computers met belangrijke informatie worden gestolen;
  • een brand of explosie bij een ander gebouw in uw straat, waardoor de straat afgezet wordt en klanten uw bedrijf niet kunnen bereiken.

Na zo’n ingrijpende gebeurtenis wilt u natuurlijk snel de draad weer oppakken. Bijvoorbeeld door verder te gaan op een andere locatie. In de praktijk blijkt dat niet altijd eenvoudig te zijn.
Themapagina mijn bedrijf

Denkt u na over preventie?

Preventie

Voor een goede bedrijfscontinuïteit is het belangrijk om inzicht te hebben in de risico’s die u loopt. Dan kunt u bewust nadenken over welke u wilt beperken, voorkomen, verzekeren of wilt nemen. Basispreventiemaatregelen zijn brandblusmiddelen zoals schuimblussers, CO2-blussers of vetbrandblussers, afhankelijk van het soort bedrijf. Maar ook noodverlichting en een Training kleine blusmiddelen. Dit en meer vindt u in de Preventiezaak. Met flinke korting als u bij ons verzekerd bent.

Preventieabonnement
Met goede preventiemaatregelen kunt u schade voorkomen en bovendien zijn ze vaak nodig om een verzekering af te sluiten of een vergunning te krijgen van de gemeente. Maar het is vaak veel werk om het te regelen en het is kostbaar. Daarom is er het Preventieabonnement, een abonnement op preventiediensten naar keuze. De modules Brand- en vluchtveiligheid, Alarmsysteem en Camerabeveiliging zorgen voor veiligheid in élk bedrijfspand.

Voordelen:

  • Eenvoudig voldoen aan eisen Arbowet, overheid en verzekeraar.
  • Aantrekkelijk tarief & gespreide kosten.
  • Een Veilig Gevoel regelt alles voor u.
bedrijfscontinuiteit-horeca-mobiel
Een lekkage verwacht je niet. Je moet snel kunnen schakelen. Gelukkig kon ik rekenen op mijn adviseur. 
Mark Maree, Brasserie De Zalm

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur

Google maps: kaartgegevens © 2023