Tiny Riselada van Letterpers in Amersfoort

Milieuschadeverzekering

Waarom de Milieuschadeverzekering?

Iedere ondernemer kan met milieuschade te maken krijgen. Denk aan schoonmaakmiddelen die het milieu aantasten. Of brand of storm, waardoor verontreinigd bluswater of astbestdeeltjes milieuschade veroorzaken. De kosten van sanering kunnen flink oplopen en komen vaak volledig voor uw rekening.

Met de Milieuschadeverzekering bent u verzekerd voor vrijwel alle kosten, waardoor de continuïteit van uw bedrijf gewaarborgd is. Niet alleen de sanering van uw eigen terrein is verzekerd maar ook van derden. Ook de kosten van het opruimen van asbest na brand of storm zijn gedekt. En ‘inkomende’ milieuschade is meeverzekerd (zoals verontreiniging van uw grond door een nabijgelegen benzinestation). Bovendien is er dekking voor bedrijfsschade door sanering (misgelopen winst, vaste lasten). Kortom, een complete oplossing voor het verzekeren van milieuschade.

Vraag een offerte aan

Belangrijkste voordelen

 • particulier-vinkje
  Inkomende milieuschade is ook verzekerd
 • particulier-vinkje
  Brede dekking: de sanering van uw eigen terrein en ook van derden is verzekerd
 • particulier-vinkje
  Bedrijfsschade als gevolg van een sanering is verzekerd

Voor wie is de Milieuschadeverzekering?

 • kantoor
  Zakelijke/ persoonlijke dienstverlening
 • horeca
  Horeca en bouw
 • groothandel
  Detailhandel en Groothandel

Wat is verzekerd bij de Milieuschadeverzekering?

De dekking geldt in Nederland. U bent verzekerd op uw verzekerde adres en voor de omliggende locaties van derden. Locaties van derden waar u werkzaamheden verricht kunt u aanvullend verzekeren. Het verzekerd bedrag is € 250.000,- per gebeurtenis of een veelvoud daarvan (maximaal € 2.500.000,-).

U bent verzekerd voor:

 • saneringskosten, ook voor omringende locaties;   
 • onderzoekskosten;
 • bereddingskosten (kosten om schade te voorkomen of te verminderen);
 • kosten die een gevolg zijn van sanering, zoals:
  - noodzakelijke kosten om sanering uit te voeren;
  - kosten van herstel of vervangen van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels die door verontreiniging beschadigd zijn;
  - herstelkosten van bestrating en beplanting die bij sanering moeten worden weggehaald;
  - bedrijfsschade als gevolg van een sanering.
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De Milieuschadeverzekering heeft een ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. Er is bijvoorbeeld geen dekking voor luchtverontreiniging, verontreiniging die al aanwezig is, personenschade en milieuschade door opslag van gevaarlijke stoffen in ondergrondse tanks.

U vindt een volledige lijst van de uitsluitingen in de aanvullende voorwaarden.

Meestal geldt er geen eigen risico, maar soms wel, afhankelijk van uw werkzaamheden en risicofactoren. Uw adviseur kan u hierover informeren. Heeft u schade die onder meerdere verzekeringen valt? Dan brengt De Goudse alleen het hoogste eigen risico in rekening.
Andere verzekeraars berekenen het eigen risico vaak per gebeurtenis en per verzekering, waardoor u twee keer het eigen risico betaalt.

Wat kost het?

Wat kost de Milieuschadeverzekering?

De premie is onder andere afhankelijk van uw soort bedrijf en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Uw adviseur kan u hierover informeren.

Dit product maakt onderdeel uit van ons MKB-pakket CompleetVerzekerd Mijn bedrijf. Als u hierbinnen meerdere verzekeringen combineert, profiteert u van aantrekkelijke voordelen, zoals pakketkorting die kan oplopen tot 10%.
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn bedrijf
Aanvullende Voorwaarden Milieuschade
Aanvullende Voorwaarden Milieuschade (BedrijfsImpulz)

Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, helpt uw onafhankelijke adviseur u daar graag aan.

Milieuschade voorkomen?

Hoeveel voorzorgsmaatregelen u ook neemt, milieuschade is niet altijd te voorkomen. Denk aan vervuild bluswater of asbestdeeltjes die vrijkomen na een brand. Met enkele basispreventiemaatregelen kunt u de kans hierop wél een stuk kleiner maken. Zorg bijvoorbeeld voor voldoende brandblusmiddelen, zoals schuimblussers, CO2-blussers of vetbrandblussers. Dit en meer vindt u in de Preventiezaak. Met flinke korting als u bij ons verzekerd bent.

Preventieabonnement
Met goede preventiemaatregelen kunt u schade voorkomen en bovendien zijn ze vaak nodig om een verzekering af te sluiten of een vergunning te krijgen van de gemeente. Maar het is vaak veel werk om het te regelen en het is kostbaar. Daarom is er het Preventieabonnement, een abonnement op preventiediensten naar keuze. Met de Module Brand- en vluchtveiligheid weet u zeker dat er voldoende brandblusmiddelen in uw bedrijf aanwezig zijn en dat deze brandblusmiddelen en de noodverlichting voldoen aan de normen. Ook is het belangrijk om uw elektrische installatie regelmatig te laten inspecteren, want maar liefst 60% van alle branden wordt veroorzaakt door een gebrek hierin. U regelt het eenvoudig met de Module Inspectie elektrische Installatie.

Voordelen:

 • Eenvoudig voldoen aan eisen Arbowet, overheid en verzekeraar.
 • Aantrekkelijk tarief & gespreide kosten.
 • Een Veilig Gevoel regelt alles voor u.

Veelgestelde vragen

Is een milieuschadeverzekering wel echt nodig?
Die is veel eerder nodig dan veel ondernemers denken. Ook als de activiteiten van een bedrijf op het eerste gezicht geen milieurisico inhouden. Bij een brand kunnen bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen vrijkomen. En mogelijk bevindt er zich in uw pand asbest. Uw adviseur kan een professionele risicoanalyse voor u maken.
Worden onderzoekskosten ook vergoed?

Ja, deze kosten worden ook vergoed.

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur