Tiny Risselada van Letterpers in Amersfoort
Tiny Risselada van Letterpers in Amersfoort

Milieuschadeverzekering

Krijgt u met milieuschade te maken, bijvoorbeeld door het gebruik van schadelijke schoonmaakmiddelen of het vrijkomen van asbest? Dan zijn de kosten van sanering meestal volledig voor uw rekening. De Milieuschadeverzekering van De Goudse dekt de kosten. Ook als de milieuschade op aanliggende grond is veroorzaakt.
 • Inkomende milieuschade is ook verzekerd
 • Brede dekking: de sanering van uw eigen terrein en ook van derden is verzekerd
 • Bedrijfsschade als gevolg van een sanering is verzekerd

Advies op maat? Een onafhankelijk adviseur denkt graag met u mee!

Wat verzekert u met onze Milieuschadeverzekering?

Iedere ondernemer kan met milieuschade te maken krijgen. Denk aan schoonmaakmiddelen die het milieu aantasten. Of asbest dat vrijkomt bij een brand of storm. Als u op eigen kosten moet saneren, kan dat flink in de papieren lopen. Met onze verzekering voor milieuschade is het altijd goed geregeld.

Wel verzekerd

 • Milieuschade op uw adres en omliggende locaties van derden.
 • Saneringskosten.
 • Onderzoekskosten.
 • Bereddingskosten (kosten om schade te voorkomen of te verminderen).
 • Kosten die het gevolg zijn van sanering, zoals kosten van herstel of vervangen van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels die door verontreiniging beschadigd zijn; herstelkosten van bestrating en beplanting die bij sanering moeten worden weggehaald; bedrijfsschade als gevolg van een sanering.

Niet verzekerd

 • Luchtverontreiniging
 • Verontreiniging die al aanwezig is
 • Personenschade en milieuschade door opslag van gevaarlijke stoffen in ondergrondse tanks

Wat is verzekerd bij de Milieuschadeverzekering?

De dekking geldt in Nederland. U bent verzekerd op uw verzekerde adres en voor de omliggende locaties van derden. Locaties van derden waar u werkzaamheden verricht kunt u aanvullend verzekeren. Het verzekerd bedrag is € 250.000,- per gebeurtenis of een veelvoud daarvan (maximaal € 2.500.000,-).

U bent verzekerd voor:

 • saneringskosten, ook voor omringende locaties;   
 • onderzoekskosten;
 • bereddingskosten (kosten om schade te voorkomen of te verminderen);
 • kosten die een gevolg zijn van sanering, zoals:
  - noodzakelijke kosten om sanering uit te voeren;
  - kosten van herstel of vervangen van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels die door verontreiniging beschadigd zijn;
  - herstelkosten van bestrating en beplanting die bij sanering moeten worden weggehaald;
  - bedrijfsschade als gevolg van een sanering.
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De Milieuschadeverzekering heeft een ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. Er is bijvoorbeeld geen dekking voor luchtverontreiniging, verontreiniging die al aanwezig is, personenschade en milieuschade door opslag van gevaarlijke stoffen in ondergrondse tanks.

U vindt een volledige lijst van de uitsluitingen in de aanvullende voorwaarden.

Meestal geldt er geen eigen risico, maar soms wel, afhankelijk van uw werkzaamheden en risicofactoren. Uw adviseur kan u hierover informeren. Heeft u schade die onder meerdere verzekeringen valt? Dan brengt De Goudse alleen het hoogste eigen risico in rekening.
Andere verzekeraars berekenen het eigen risico vaak per gebeurtenis en per verzekering, waardoor u twee keer het eigen risico betaalt.

Wat kost het?

Wat kost de Milieuschadeverzekering?

De premie is onder andere afhankelijk van uw soort bedrijf en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen. Uw adviseur kan u hierover informeren.

Dit product maakt onderdeel uit van ons MKB-pakket CompleetVerzekerd Mijn bedrijf. Als u hierbinnen meerdere verzekeringen combineert, profiteert u van aantrekkelijke voordelen, zoals pakketkorting die kan oplopen tot 10%.
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn bedrijf 1.0
Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn bedrijf 2.0
Aanvullende Voorwaarden Milieuschade
Aanvullende Voorwaarden Milieuschade (BedrijfsImpulz)
Branchevoorwaarden Bouw
Branchevoorwaarden Horeca
Productvoorwaarden Milieuschade

Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, helpt uw onafhankelijke adviseur u daar graag aan.

Veelgestelde vragen

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur