IXXI uit Den Bosch

Bedrijfsschadeverzekering

Waarom de Bedrijfsschadeverzekering?

Als ondernemer staat u er waarschijnlijk niet bij stil dat na een grote brand of waterschade uw bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk stil kunnen komen te liggen.
Vaste lasten van uw bedrijf, zoals de personeelskosten en de huur, lopen dan gewoon door.

De Bedrijfsschadeverzekering van De Goudse biedt u dekking voor de vaste kosten van uw bedrijf en de winst die u onder normale omstandigheden zou hebben gemaakt. Heeft u vervangende bedrijfsruimte nodig of moet u computerapparatuur of inventaris huren om uw bedrijf snel weer te kunnen openen? Deze kosten worden vergoed. 

Heeft u een horecabedrijf? Dan is de Doorlopende Evenementenverzekering mogelijk een nuttige aanvulling.

Vraag een offerte aan

Belangrijkste voordelen

 • particulier-vinkje
  De kosten voor het huren van vervangende bedrijfsruimte of inventaris worden vergoed
 • particulier-vinkje
  Klantverlies en omzetderving door storingen op de website zijn meeverzekerd
 • particulier-vinkje
  U heeft een overdekking van 150% van het verzekerd bedrag

Bekijk deze verzekering ook voor

Voor wie is de Bedrijfsschadeverzekering?

 • kantoor
  Zakelijke/ persoonlijke dienstverlening
 • horeca
  Horeca en bouw
 • groothandel
  Detailhandel en Groothandel

Wat is verzekerd bij de Bedrijfsschadeverzekering?

Onze verzekering voor bedrijfsschade biedt dekking als uw bedrijf geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen na een gedekte schade. Bijvoorbeeld door brand, blikseminslag, een ontploffing of inbraak. U bent verzekerd voor de vaste lasten van uw bedrijf (denk aan de huur of hypotheek van uw bedrijfspand) en de misgelopen winst.

 • Kosten voor herstel van uw administratie zijn tot € 5.000,- verzekerd. Een hoger verzekerd bedrag is mogelijk.
 • Omzetverlies door schade bij een publiekstrekker (bijvoorbeeld brand bij een nabijgelegen supermarkt) of het wegvallen van een toeleverancier of afnemer is meeverzekerd tot 10% van de brutowinst.
 • Er is ook dekking voor schade door wegvallen van stroom-, gas- of watervoorzieningen en internet na een gedekte schade aan leidingen (bijvoorbeeld door sneeuwdruk, brand etc.).
 • Ook gedekt is schade door het afzetten van de straat (na bijvoorbeeld een flinke schade bij een naburig pand).
 • Er is overdekking van 150% als u jaarlijks uw brutowinst aan ons doorgeeft. Kosten voor herstel van administratie zijn tot € 5.000,- meeverzekerd; een hoger bedrag is mogelijk.

U geeft zelf aan hoelang u nodig denkt te hebben om uw bedrijf na een flinke schade weer op te bouwen. U heeft de keuze uit een uitkeringstermijn van 52, 78 of 104 weken. Bij een uitkeringstermijn van 78 of 104 weken ontvangt u een uitkering van maximaal twee maal de brutowinst.

Er geldt geen eigen risico.

Werkt u in de horeca? Dan is de Doorlopende Evenementenverzekering mogelijk een nuttige aanvulling.

Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De Bedrijfsschadeverzekering heeft een ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. Er is bijvoorbeeld geen dekking als het gaat om opzet of roekeloosheid, geleidelijke of voorzienbare schade of illegale activiteiten. U vindt een volledige lijst van de uitsluitingen in de aanvullende voorwaarden.
Wat kost het?

Wat kost de Bedrijfsschadeverzekering?

Voor het berekenen van de premie van uw bedrijfsschadeverzenring kijken we naar het soort bedrijf dat u heeft en uw jaaromzet. Ook de uitkeringstermijn die u kiest, is van belang.

Dit product maakt onderdeel uit van ons mkb-pakket CompleetVerzekerd. Als u hierbinnen meerdere verzekeringen combineert, profiteert u van aantrekkelijke voordelen, zoals pakketkorting die kan oplopen tot 10%. Uw adviseur vertelt u hier graag meer over.
Wat zijn de voorwaarden?

Bedrijfsschade voorkomen?

Sommige risico’s kunt u aanzienlijk beperken, zoals de kans op een grote brand. Een basismaatregel is het plaatsen van brandblusmiddelen, zoals schuimblussers, CO2-blussers of vetbrandblussers (afhankelijk van het soort bedrijf). En ook rook- en koolmonoxidemelders en noodverlichting. Dit en meer vindt u in de Preventiezaak. Met flinke korting als u bij ons verzekerd bent.

Preventieabonnement
Met goede preventiemaatregelen kunt u schade voorkomen en bovendien zijn ze vaak nodig om een verzekering af te sluiten of een vergunning te krijgen van de gemeente. Maar het is vaak veel werk om het te regelen en het is kostbaar. Daarom is er het Preventieabonnement, een abonnement op preventiediensten naar keuze. De modules Inspectie Elektrische installatie, Brand- en vluchtveiligheid en Camerabeveiliging zorgen voor veiligheid in élk bedrijfspand.

Voordelen:

 • Eenvoudig voldoen aan eisen Arbowet, overheid en verzekeraar.
 • Aantrekkelijk tarief & gespreide kosten.
 • Een Veilig Gevoel regelt alles voor u.

Veelgestelde vragen

Wat is een bedrijfsschadeverzekering?
Een bedrijfsschadeverzekering beschermt u tegen financiële schade als uw bedrijf stil komt te liggen na een calamiteit zoals een brand of waterschade. Omdat uw bedrijf stilligt loopt u omzet mis terwijl uw vaste lasten zoals uw huur, hypotheek of personeelskosten gewoon doorlopen.Een bedrijfsschadeverzekering compenseert uw inkomen als uw bedrijf tijdelijk stil komt te liggen. 
Wordt huur van een tijdelijke bedrijfsruimte en inventaris vergoed?
Ja, kosten voor vervangende bedrijfsruimte en inventaris worden vergoed.
Is storing op de website meeverzekerd?
Ja, als uw internetverbinding wegvalt door een brand, storm of blikseminslag bij uw provider dan wordt de schade als gevolg van klantverlies en omzetderving vergoed. 

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur