Thomas de Groen en Kitty Smeeten van Hands off my chocolate in Amsterdam
Thomas de Groen en Kitty Smeeten van Hands off my chocolate in Amsterdam

Vrachtautoverzekering

Een vrachtauto is een forse investering. Met de Vrachtautoverzekering van De Goudse bent u gedekt als er iets met uw vrachtauto gebeurt. Bovendien zit u met onze snelle schadeafhandeling snel weer op weg.
 • Nieuwwaarde- en aanschafwaarderegeling bij Volledig casco
 • Na afloop van deze regelingen wordt de dagwaarde uitgekeerd. Vanaf dat moment betaalt u minder premie
 • Accessoires en belettering zijn bij Volledig casco tot € 1.250,- verzekerd

Advies op maat? Een onafhankelijk adviseur denkt graag met u mee!

In het kort

Wat verzekert u met onze vrachtautoverzekering?

Een vrachtwagen zit veel op de weg. Een ongeluk ligt daarom al snel op de loer. Gebeurt er iets met uw vrachtwagen? Dan bent u meestal niet klaar met een paar honderd euro. Mocht er iets gebeuren onderweg dan is schade aan uw vrachtauto met onze verzekering voor uw vrachtwagen gedekt. 

Wel verzekerd 

U heeft de keuze uit WA, WA + Beperkt Casco of WA + Volledig Casco.

 • WA (Wettelijke Aansprakelijkheid): U bent verzekerd als u met uw vrachtauto schade toebrengt aan een ander.
 • Beperkt Casco: schade aan uw vrachtauto door een beperkt aantal oorzaken: brand en explosie, aanrijdingen met dieren, hagel, natuurrampen, storm, diefstal en ruitschade.
 • Volledig Casco: schade aan uw vrachtauto door een breed aantal oorzaken waaronder schade die u zelf veroorzaakt zoals een botsing of van de weg raken.
 • Accessoires zijn tot € 1.250,- meeverzekerd bij Volledig Casco. Een hoger bedrag is mogelijk. 
 • Nieuwwaarde regeling van 1 jaar voor nieuwe vrachtauto’s.
 • Aanschafwaarderegeling voor occasions als de vrachtauto binnen 1 jaar na aanschaf total loss raakt of gestolen wordt.

Eigen risico
Er geldt een eigen risico van € 150,-.

Aanvullende dekkingen
U kunt uw verzekering aanvullen met dekkingen voor accessoires, ongevallen inzittenden, rechtsbijstand en schade inzittenden. U leest er meer over onder 'Wat zijn de aanvullende dekkingen?' op deze pagina. U ziet: wij bieden u een complete oplossing voor het verzekeren van uw vrachtauto.

Niet verzekerd

Wij vergoeden geen schade:

 • Die ontstaat tijdens een snelheidswedstrijd of het rijden op een circuit
 • Tijdens sliptesten, slipcursussen of rijvaardigheidstrainingen
 • Tijdens verhuur, gebruik als taxi of lesauto
 • Terwijl de bestuurder de auto niet mag besturen (geen rijbewijs, rijbevoegdheid ontzegd of ingetrokken) of hij de auto niet veilig kan of mag besturen omdat hij alcohol of medicijnen heeft gebruikt

Wat is verzekerd bij de Vrachtautoverzekering?

De Vrachtautoverzekering is geldig in alle landen die op het Internationaal Motorrijtuigverzekeringsbewijs (’groene kaart’) staan vermeld en niet zijn doorgehaald. U kunt kiezen uit de onderstaande drie dekkingen.

WA (Wettelijke Aansprakelijkheid)

Dit biedt dekking tegen aansprakelijkheid voor zaak- of personenschade die u toebrengt aan anderen. Ook de aansprakelijkheid van de bestuurder ten opzichte van de passagiers valt daaronder. Wij vergoeden niet alleen de schade als u daadwerkelijk aansprakelijk bent, maar wij regelen ook het vaststellen van de aansprakelijkheid.

Beperkt Casco

Deze dekking beschermt u tegen de financiële gevolgen van schade door onder andere brand en explosie, aanrijdingen met dieren, hagel, natuurrampen, storm, diefstal en ruitschade, maar niet alle oorzaken zijn gedekt. Dit is een passende dekking als uw vrachtauto al wat ouder is en de dagwaarde niet meer zo hoog is.

Volledig Casco

Deze dekking beschermt u ook nog eens tegen de financiële gevolgen van schade door onder andere botsingen, van de weg of in het water raken en andere externe schadeoorzaken. Dus ook schade aan de vrachtauto die u zelf veroorzaakt, is verzekerd. Deze dekking is aan te raden bij elke nieuwe vrachtauto en voor een vrachtauto die nog een hoge dagwaarde heeft. Voor Volledig Casco geldt het volgende.

 • Nieuwwaarderegeling van 1 jaar voor nieuwe vrachtauto’s.
 • Aanschafwaarderegeling voor occasions. Als uw vrachtauto binnen 1 jaar na aanschaf total loss raakt of gestolen wordt, krijgt u de aanschafwaarde terug.
 • Voorwaarde voor beide regelingen is dat de originele aankoopnota van een BOVAG-bedrijf of merkdealer overhandigd wordt. Na afloop van de nieuwwaarde- of aanschafwaarderegeling wordt de dagwaarde vergoed.

Aanvullende dekkingen

U kunt de verzekering uitbreiden met vier aanvullende dekkingen. U leest er meer over onder ‘Wat zijn de aanvullende dekkingen?’

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

Wat zijn de aanvullende dekkingen?

U kunt uw Vrachtautoverzekering uitbreiden met de onderstaande dekkingen.

Accessoires (boven € 1.250,-)

Bij de Volledig Cascodekking heeft u standaard dekking voor accessoires tot € 1.250,-. Bij de Beperkt Cascodekking is dit € 500,-. Het Accessoirespakket is alleen nodig als u een hoger bedrag wilt verzekeren. Let op: Het Accessoirespakket is er voor de accessoires die later zijn aangebracht op of in uw vrachtauto, zoals velgen of een beveiligingssysteem. De opties waarmee uw auto door de fabriek is afgeleverd, zijn al meeverzekerd via de (Beperkt of Volledig) Cascodekking. Daarvoor hoeft u dus geen aanvullende dekking te nemen.

Ongevallen Inzittenden

Hoe voorzichtig u ook rijdt, een ongeval kunt u niet altijd voorkomen. Met de Ongevallenverzekering voor inzittenden verzekert u de inzittenden van uw vrachtauto. Zij of hun nabestaanden ontvangen een uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden.

Rechtsbijstand Motorrijtuigen

U kunt als eigenaar of bestuurder van een vrachtauto in vervelende situaties terechtkomen.
Zo kan er verschil van mening ontstaan over de schuldvraag na een aanrijding. Of u kunt na de aanschaf van een auto onenigheid krijgen met de dealer over de garantievoorwaarden.
De Rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen biedt u in zulke gevallen juridische ondersteuning, waardoor u zich geen zorgen hoeft te maken.

Schade Inzittenden

Hoe voorzichtig u ook rijdt, een ongeval kunt u niet altijd voorkomen. Met de Schadeverzekering Inzittenden verzekert u de schade die inzittenden van uw vrachtauto kunnen oplopen. Denk hierbij aan zaakschade (kleding, brillen), inkomstenderving, huishoudelijke hulp, vervoerskosten, smartengeld, medische kosten en overlijdenskosten.
Ook de bestuurder is verzekerd. En wij vergoeden de schade ook als de bestuurder zelf aansprakelijk is. Bijvoorbeeld als de bestuurder met uw auto tegen een boom rijdt en gewond raakt.
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

De Vrachtautoverzekering heeft een ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. Zo is er geen dekking voor schade die ontstaat tijdens een snelheidswedstrijd of het rijden op een circuit.
En niet voor schade die ontstaat terwijl de bestuurder of passagier geen toestemming had om uw auto te gebruiken, de bestuurder de auto niet mag besturen (geen rijbewijs, rijbevoegdheid ontzegd of ingetrokken) of hij de auto niet veilig kan of mag besturen omdat hij alcohol of medicijnen heeft gebruikt. U vindt een volledige lijst met uitsluitingen in de aanvullende voorwaarden.

Eigen risico

Bij de WA-verzekering heeft u geen eigen risico.
Voor ruitschade geldt het volgende:
 • Bij vervanging van een ruit door een geselecteerd autoruitherstelbedrijf is het eigen risico € 75,-. Kijk voor geselecteerde bedrijven op 123ruit of bel (088) 185 05 00.
 • Bij reparatie door een geselecteerd autoruitherstelbedrijf is het eigen risico € 0,-.
 • Bij reparatie of vervanging door een niet-geselecteerd herstelbedrijf is het eigen risico
  € 150,-.

Voor overige schade geldt het volgende:

Het standaard eigen risico is € 150,- per gebeurtenis. U kunt ook kiezen voor een hoger eigen risico. Het voordeel daarvan is dat u minder premie betaalt. Welke keuze voor u beter is, hangt af van uw situatie.

Heeft u schade die onder meerdere verzekeringen valt? Dan brengt De Goudse alleen het hoogste eigen risico in rekening. Andere verzekeraars berekenen het eigen risico vaak per gebeurtenis en per verzekering, waardoor u twee keer het eigen risico betaalt.

Wat kost het?

Wat kost de Vrachtautoverzekering?

De premie is onder andere afhankelijk van de waarde van de vrachtauto en het aantal schadevrije jaren dat u heeft opgebouwd.

Dit product maakt onderdeel uit van ons mkb-pakket CompleetVerzekerd. Als u hierbinnen meerdere verzekeringen combineert, profiteert u van aantrekkelijke voordelen, zoals pakketkorting die kan oplopen tot 10%.
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn bedrijf 1.0
Algemene Voorwaarden CompleetVerzekerd Mijn bedrijf 2.0
Aanvullende Voorwaarden Vrachtauto
Branchevoorwaarden Bouw
Branchevoorwaarden Detailhandel
Branchevoorwaarden Horeca
Productvoorwaarden Vrachtauto

Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, helpt uw onafhankelijke adviseur u daar graag aan.

Veelgestelde vragen

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur