VvE Pakket

Waarom het VvE Pakket?

Als bestuur van een Vereniging van Eigenaren heeft u een verantwoordelijke taak. Tal van zaken vragen om uw aandacht, zoals verzekeringen. U regelt het in één keer goed met het VvE Pakket van De Goudse. U bepaalt zelf wat u erin opneemt en kunt kiezen uit verzekeringen voor het gebouw (incl. glas), bestuurdersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid, ongevallen en rechtsbijstand.

Belangrijkste voordelen

 • particulier-vinkje
  Glas wooneenheden en gemeenschappelijke ruimten standaard meeverzekerd
 • particulier-vinkje
  Gemeenschappelijke eigendommen meeverzekerd tot € 10.000,-
 • particulier-vinkje
  Bestuurdersaansprakelijkheid mee te verzekeren

Voor wie is het VvE Pakket?

 • ondernemers
  Verenigingen van Eigenaren
 • bergruimte
  In Nederland
 • particulier-vinkje
  Die zijn ingeschreven bij de KvK

Wat is verzekerd?

U kunt de volgende verzekeringen in het pakket opnemen. 

Gebouw inclusief glas

U bent onder meer verzekerd voor brand-, storm- en braakschade. De gemeenschappelijke inventaris is tot € 10.000,- verzekerd. Overspanning na bliksem is standaard gedekt. Bij waterschade is opsporing en herstel van een defect aan leidingen meeverzekerd. Opruimingskosten zijn verzekerd tot 10% van het verzekerd bedrag. Glas dat is bestemd voor lichtdoorlating is standaard verzekerd voor wooneenheden en gemeenschappelijke ruimten. Balkon- en sierglas in windschermen is meeverzekerd tot € 250,- per wooneenheid.

Aansprakelijkheid

Met deze verzekering is uw VvE beschermd tegen de financiële gevolgen van letsel- of zaakschade waarvoor u aansprakelijk bent. Het verzekerd bedrag is € 2.500.000,- per aanspraak en € 5.000.000,- per verzekeringsjaar. Onderlinge aansprakelijkheid van VvE-leden voor schade door hun appartement is meeverzekerd. U heeft gratis aanvullende dekking voor aansprakelijkheid in verband met onderhoudswerkzaamheden. Dit betreft licht onderhoudswerk zonder brandrisico. En ook voor aansprakelijkheid voor schade  aan zaken die toebehoren aan bedrijven die in uw pand zijn gehuisvest. Bijvoorbeeld bedrijfsinventarissen, bedrijfsgereedschappen en handelsvoorraden.

Ongevallen

U kunt uw aansprakelijkheidsverzekering uitbreiden met dekking voor ongevallen. Hiermee verzekert u € 12.500,- bij overlijden en € 25.000,- bij blijvende invaliditeit waarvoor uw VvE als ‘werkgever’ aansprakelijk is. Denk aan vrijwilligers of uitzendkrachten die in opdracht werkzaamheden uitvoeren. 

Bestuurdersaansprakelijkheid

U kunt uw aansprakelijkheidsverzekering uitbreiden met dekking voor bestuurdersaansprakelijkheid. U bent dan als VvE-bestuurder beschermd wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor fouten die u maakt tijdens de uitoefening van uw functie, ook als u in uw privévermogen wordt aangesproken. Het verzekerd bedrag is
€ 250.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar. 

Rechtsbijstand

U bent verzekerd van juridische bijstand als uw VvE een geschil heeft met derden. U kunt kosteloos gebruikmaken van telefonische adviesservice. Voor vrijwel alle geschillen geldt een onbeperkte dekkingssom. 

Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Het VvE Pakket heeft een ruime dekking, maar wij vergoeden niet alles. Er is bijvoorbeeld geen dekking als er sprake is van opzet, roekeloosheid of vermogensdelicten, zoals diefstal, afpersing, verduistering, bedrog of valsheid in geschrifte. En u bent niet verzekerd voor opgelegde boetes en dwangsommen. U vindt een volledige lijst van de uitsluitingen in de aanvullende voorwaarden. De rechtsbijstandsverzekering biedt geen dekking voor bouwgeschillen en voor onderlinge geschillen tussen leden van uw VvE.

Voor de gebouwenverzekering is het eigen risico € 250,-. Maar er is geen eigen risico bij schade door brand, brandblussing, ontploffing, blikseminslag of overspanning na bliksem. Voor glasschade is het eigen risico € 250,-. Maar u kunt dit ook afkopen. Voor aansprakelijkheid is er geen eigen risico bij letselschade maar wel bij zaakschade (slechts € 100,-). Voor de overige verzekeringen is er geen eigen risico.
Wat kost het?

Wat kost het?

De premie is onder andere afhankelijk van de herbouwwaarde van uw gebouw. Neem voor meer informatie contact op met een onafhankelijke adviseur.
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Algemene Voorwaarden VvE Pakket
Aanvullende Voorwaarden VvE Pakket Aansprakelijkheid
Aanvullende Voorwaarden VvE Pakket Bestuurdersaansprakelijkheid
Aanvullende Voorwaarden VvE Pakket Gebouwen
Aanvullende Voorwaarden VvE Pakket Ongevallen
Aanvullende Voorwaarden VvE Pakket Rechtsbijstand

Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, helpt uw adviseur u daar graag aan.

Veelgestelde vragen

Als iemand zijn wooneenheid heeft verbouwd, is dat dan meeverzekerd?
Voor individuele wooneenheden is meerwerk meeverzekerd tot maximaal 20% van de herbouwwaarde. Onder meerwerk verstaan we verbeteringen die een eigenaar zelf in zijn eigen appartement heeft aangebracht.
Wie voert de rechtsbijstand uit?

Om volledig onafhankelijke, gespecialiseerde rechtsbijstandverlening te waarborgen, wordt de rechtsbijstand niet verleend door De Goudse, maar door Stichting Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandverzekering (SRK). Wanneer u rechtsbijstand of juridisch advies nodig heeft, kunt u rechtstreeks contact opnemen met SRK Rechtsbijstand. Bij voorkeur via e-mail: nieuwemelding@srkrechtsbijstand.nl of via

SRK Rechtsbijstand
Oude Middenweg 17
2491 AC Den Haag
(088) 018 85 00