Zakenreisverzekering

Bent u of uw medewerker vaak op pad voor uw bedrijf? De Zakenreisverzekering van De Goudse dekt alles wat een gewone reisverzekering niet dekt.
 • Hoge verzekerde bedragen
 • Oók privéreizen verzekerd
 • Gezin mee te verzekeren
 • Ook dekking mogelijk voor een zaakwaarnemer

Worden er namens uw bedrijf veel zakelijke reizen gemaakt? Kijk dan ook eens naar onze Collectieve Zakenreisverzekering.

Advies op maat? Een onafhankelijk adviseur denkt graag met u mee!

In het kort

Wat verzekert onze Zakenreisverzekering?  

Wat als uw producten beschadigd raken tijdens een zakenreis? Of als u in een juridisch conflict terechtkomt met uw zakenpartner? Als u voor uw bedrijf op reis gaat, wilt u zich niet druk maken over de risico’s die u loopt. Met onze verzekering voor uw zakenreis kunt u met een gerust hart op pad.

Wel verzekerd 

 • Bagage, ook zakelijke goederen gedekt
 • Annuleringskosten
 • Geneeskundige kosten
 • Ongevallen
 • Buitengewone kosten
 • Rechtsbijstand

Uw Zakenreisverzekering bestaat in ieder geval uit de onderdelen Bagage, Buitengewone kosten, Rechtsbijstand en Annuleringskosten. U kunt daarnaast kiezen voor Geneeskundige kosten, Ongevallen, Automobilistenhulp en Avontuurlijke sporten.

Niet verzekerd

 • Er geldt geen dekking als u naar een risicogebied reist waarvoor de rijksoverheid de code oranje of rood heeft afgegeven
 • Reizen in Nederland naar of van een vakantieverblijf van uzelf (of van een medeverzekerde) of het verblijf in Nederland in een vakantieverblijf van uzelf (of van een medeverzekerde)
 • Schade die ontstaat door deelname aan vechtpartijen of ruzies
 • Schade die ontstaat in verband met het gebruik van alcohol of drugs
 • Schade die ontstaat door de uitoefening van gevaarlijke bedrijfs- of beroepswerkzaamheden
 • Schade die ontstaat door gevaarlijke sporten
 • Schade die ontstaat door zelfdoding of een poging daartoe door een verzekerde

Wat is verzekerd bij de Zakenreisverzekering?

Met de Zakenreisverzekering verzekert u in één keer uw zakenreizen én uw privévakanties
(of die van een medewerker) in het buitenland. Uw gezin kunt u meeverzekeren voor privévakanties. U kunt kiezen voor Europa- of voor werelddekking. Tijdens zakenreizen is er ook altijd dekking voor één persoon die als assistent meereist.

Uw Zakenreisverzekering bestaat in ieder geval uit de onderdelen Bagage, Buitengewone kosten, Rechtsbijstand en Annuleringskosten. U kunt daarnaast kiezen voor Geneeskundige kosten, Ongevallen en Automobilistenhulp. Hieronder leest u er meer over.

U kunt ook een zaakwaarnemer meeverzekeren. Neemt die uw werkzaamheden waar terwijl u in het buitenland bent en overkomt hem iets waardoor hij dit niet langer kan doen en u eerder terug moet? Dan betalen wij uw extra reiskosten. Gebeurt er iets met u terwijl u in het buitenland bent waardoor u uw noodzakelijke werkzaamheden in het buitenland niet kunt uitvoeren? Dan vergoeden wij de reiskosten die uw zaakwaarnemer moet maken om uw werkzaamheden in het buitenland over te nemen.

U kunt uw bagage voor € 6.000,- per persoon per reis verzekeren. Per voorwerp geldt een apart maximum. Voor brillen is dit bijvoorbeeld € 350,- en voor lijfsieraden is dit € 750,-. U bent verzekerd voor de dagwaarde. Er zijn ook extra dekkingen. Bijvoorbeeld voor het huren van vervangende skispullen als u die verliest en een vergoeding van doorbetaalde skilessen als u die door bijvoorbeeld ziekte niet heeft kunnen gebruiken. Ook is er dekking voor schade die u per ongeluk heeft toegebracht aan uw hotel (of ander verblijf). De volledige lijst met dekkingen, voorwerpen en vergoedingen vindt u in de voorwaarden.

Een zakenreis of vakantie is meestal een flinke kostenpost. U moet vooraf vaak al allerlei kosten maken voor bijvoorbeeld accommodatie en vluchten. Als u (of een andere verzekerde) dan door een ingrijpende persoonlijke gebeurtenis toch ineens niet kunt gaan, of eerder de reis moet afbreken, dan is het extra vervelend als u dan uw geld kwijt bent. Met het onderdeel Annuleringskosten krijgt u in zo’n geval van ons uw kosten vergoed tot maximaal € 5.000,- per verzekeringsjaar. U kunt ook kiezen voor een hogere dekking van € 7.500,- of € 10.000,-.
In de voorwaarden kunt u lezen welke ingrijpende persoonlijke gebeurtenissen onder deze dekking vallen.

Heeft u (of een andere verzekerde) in het buitenland medische hulp nodig door een ongeval, ziekte of zwangerschap? Dan krijgt u de medisch noodzakelijke kosten vergoed. Het gaat om kosten die redelijk en gebruikelijk zijn. We vergoeden alleen de kosten die de Nederlandse zorgverzekering niet vergoedt. Een verzekerde is dan ook verplicht om een Nederlandse zorgverzekering te hebben als u het onderdeel Geneeskundige kosten wilt meeverzekeren.

Een ongeval kan zeer ernstige gevolgen hebben, zoals blijvende invaliditeit of zelfs overlijden. Het leed kunnen we helaas niet wegnemen, maar als u (of een andere verzekerde) dit overkomt dan zorgt dit onderdeel voor een financiële tegemoetkoming.

 • Als de verzekerde in het buitenland door een ongeval overlijdt, is de uitkering € 30.000,-. Rijdt hij tijdens het ongeval op een motor of scooter? Dan bedraagt de uitkering € 15.000,-. Als een verzekerde zonder helm (mee)rijdt op een motor of scooter is de uitkering € 2.500,-.
 • Als een verzekerde in het buitenland door een ongeval blijvend invalide wordt, is de uitkering maximaal € 75.000,-. Rijdt hij tijdens het ongeval op een motor of scooter? Dan bedraagt de maximale uitkering € 25.000,-. Als een verzekerde zonder helm (mee)rijdt op een motor of scooter is de uitkering maximaal € 5.000,-.

Wanneer u (of een andere verzekerde) tijdens uw reis wordt getroffen door pech, ziekte of een calamiteit dan bent u verzekerd voor de extra kosten die dit met zich meebrengt. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten:

 • voor een langer verblijf omdat u door een staking uw geplande vliegreis niet kunt maken;
 • om bij overlijden in het buitenland het stoffelijk overschot naar Nederland te brengen;
 • van het vervoeren van zieke of gewonde verzekerden onder medische begeleiding.
 • om bij een vermiste verzekerde op te sporen;

Het kan zijn dat u in het buitenland in een situatie terechtkomt waarbij u juridische hulp of een advocaat nodig heeft. Afhankelijk van de oorzaak kunt u dan gebruikmaken van deze rechtsbijstandsverzekering. Er is dekking als u:

 • verhaal wilt halen op een derde omdat hij u (of een andere verzekerde) schade heeft toegebracht;
 • strafrechtelijk wordt vervolgd (maar nooit als u criminele intenties had);
 • een geschil heeft over de reis die u heeft geboekt.

Binnen Europa vergoeden we voor rechtsbijstand de kostprijs. Buiten Europa vergoeden we maximaal € 10.000,-. Het financieel belang bij het geschil moet minimaal € 450,- zijn om recht te hebben op een vergoeding.

Met dit onderdeel bent u verzekerd voor hulp bij schade of pech aan uw auto of die van een andere verzekerde. En voor hulp bij het uitvallen van de bestuurder. Deze dekking geldt in de landen die in de voorwaarden worden genoemd. Dit zijn voornamelijk Europese landen en Marokko.

Is er onderweg een noodreparatie nodig? Dan kunt u contact opnemen met onze alarmcentrale. De deskundige medewerkers zorgen er dan voor dat er een pechdienst langskomt. Dit betekent niet dat ook de kosten volledig worden vergoed. Bij pech onderweg is de vergoeding maximaal € 200,- per gebeurtenis voor arbeidsloon; de eventuele kosten van lidmaatschap van een plaatselijke wegenwacht zijn daarbij inbegrepen. Onderdelen en dergelijke worden niet vergoed.

Kan uw voertuig niet langs de weg worden gerepareerd? Dan zorgt de alarmcentrale ervoor dat het wordt weggesleept naar de dichtstbijzijnde garage. De maximale vergoeding hiervoor is € 200,-. Als uw voertuig niet op korte termijn gerepareerd kan worden, kan de alarmcentrale ervoor zorgen dat het naar Nederland wordt overgebracht. Hiervoor betalen wij dan de kosten, maar nooit meer dan de dagwaarde van het voertuig. Ook als er iets gebeurt met de bestuurder zorgt de alarmcentrale ervoor dat het voertuig wordt teruggebracht naar Nederland.

U kunt ook uw aanhanger of caravan meeverzekeren.

Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Uw zakenreisverzekering heeft een ruime dekking. Maar wanneer een verzekerde naar een risicogebied reist waarvoor de rijksoverheid de code oranje of rood heeft afgegeven, is er geen dekking. Is de verzekerde al in zo’n risicogebied wanneer de overheid de code oranje of rood afgeeft? Dan heeft u wel dekking, tot het moment dat de verzekerde het gebied zou kunnen hebben verlaten.

U bent niet verzekerd voor reizen in Nederland naar of van een vakantieverblijf van uzelf (of van een medeverzekerde) en ook niet voor het verblijf in Nederland in een vakantieverblijf van uzelf (of van een medeverzekerde).

We vergoeden geen schade die ontstaat:

 • door deelname aan vechtpartijen of ruzies door een verzekerde;
 • in verband met het gebruik van alcohol of drugs door een verzekerde;
 • in verband met de uitoefening van gevaarlijke bedrijfs- of beroepswerkzaamheden door een verzekerde, zoals beroepsmatig duiken;
 • door gevaarlijke sporten uitgeoefend door een verzekerde;
 • door zelfdoding of een poging daartoe door een verzekerde.

U vindt een volledige lijst van de uitsluitingen in de voorwaarden.

Wat kost het?

Wat kost de Zakenreisverzekering?

Basisdekking

De basisdekking bestaat uit de vaste onderdelen bagage, buitengewone kosten, annuleringskosten en rechtsbijstand. De premie hiervoor staat hieronder.

   Premie
 Europa  € 130,- per jaar
 Wereld  € 150,- per jaar

Aanvullende onderdelen en dekkingen

 Soort dekking   Premie*
 Avontuurlijke sporten hoofdverzekerde  € 20,-
 Gezinsleden meeverzekeren
(altijd incl. avontuurlijke sporten)
 € 60,-
 Geneeskundige kosten  € 25,-
 Ongevallen  € 20,-
 Automobilistenhulp excl. caravan/aanhanger  € 15,-
 Automobilistenhulp incl. caravan/aanhanger  € 25,-
 Extra annuleringsverzekering boven de € 5.000,-:
- extra verzekerd bedrag € 2.500,-
- extra verzekerd bedrag € 5.000,-
- extra verzekerd bedrag € 10.000,-

 € 35,-
 € 70,-
 € 140,-
 Zaakwaarnemer  € 25,-
 Afkoop eigen risico bagage  € 45,-

*Dit is een vast bedrag. Het aantal verzekerden doet er hierbij niet toe.

Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Voorwaarden Zakenreisverzekering

Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, helpt uw onafhankelijke adviseur u daar graag aan.


Uitbraak Coronavirus

Eind 2019 is het coronavirus uitgebroken. Wij kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding hiervan vragen heeft over uw Reis- en Annuleringsverzekering. Om u snel te helpen, geven we u hier antwoord op veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u uw vraag mailen naar claims@goudse.com.

Reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
Wij adviseren u om altijd de instructies van lokale autoriteiten op te volgen. Daarnaast adviseren wij u het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (tel. +31 247 247 247) op te volgen. Op een speciale website van de rijksoverheid vindt u ook antwoorden op veelgestelde vragen over reizen.

Meer informatie over het Coronavirus

Meer informatie over het Coronavirus vindt u op de site van het RIVM.

Calamiteitenfonds
Het Calamiteitenfonds biedt geen dekking voor ziektes/epidemieën.

Veelgestelde vragen over het Coronavirus

Nee, wij hebben de dekking niet gewijzigd.
Geldt de dekking in een land met code oranje? Ja, de dekking is dan van kracht, behalve voor kosten die verband houden met de reden waarom de code oranje is afgegeven.

Voorbeeld
Het land waar u naartoe reist, of al bent, heeft de code oranje vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen.
 • U bent verzekerd als uw bagage in dit gebied wordt gestolen. Dit hangt namelijk niet samen met de reden waarom de code oranje is afgegeven.
 • U bent niet verzekerd als u ziek wordt doordat u in dit gebied corona oploopt. Dit hangt namelijk wél samen met de reden waarom de code oranje is afgegeven.

Let op! Er is geen enkele dekking voor een gebied of land waarvoor de code rood geldt.
Als u vermoedt dat u besmet bent, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw zorgverzekeraar. Bent u inderdaad besmet? Dan is er dekking voor uw ziektekosten voor zover uw Nederlandse Zorgverzekering deze niet vergoedt.
Extra reis- en verblijfskosten zijn alleen verzekerd als u ernstig ziek wordt en daardoor niet terug kunt reizen op de oorspronkelijk geplande wijze. Kunt u niet terugreizen omdat er geen vluchten gaan of omdat u bijvoorbeeld uw accommodatie niet mag verlaten? Dan worden deze kosten niet vergoed. Wij adviseren u in deze gevallen om contact op te nemen met uw reisorganisatie, touroperator of hotel.
Repatriëring omdat er geen vliegtuigen meer vliegen is niet verzekerd. Wij adviseren u in zo’n geval om contact op te nemen met uw reisorganisatie, touroperator of vliegmaatschappij.

Wanneer u door het coronavirus in quarantaine moet, krijgt u géén verblijfkosten vergoed. Een virusuitbraak is niet verzekerd. Wij adviseren u om in zo’n geval contact op te nemen met uw reisorganisator of touroperator.

Ik heb corona. Kan ik mijn annuleringsverzekering gebruiken?
Ja, wanneer u (of een reisgenoot) niet kan of mag reizen omdat u (of de reisgenoot) besmet bent met het coronavirus dan is dit een geldige annuleringsreden. 

Ik ben verkouden. Kan ik mijn annuleringsverzekering gebruiken?
Nee, dit is geen geldige annuleringsreden.

Ik kan niet naar mijn bestemming omdat er een negatief reisadvies geldt. Kan ik mijn annuleringsverzekering gebruiken? 
Een negatief reisadvies (code rood of oranje) is geen geldige annuleringsreden. Wij adviseren u om in zo’n geval contact op te nemen met uw reisorganisator of touroperator. Soms kunt u omboeken naar een andere locatie.

Ik moet na aankomst in mijn vakantieland eerst in quarantaine en wil daarom annuleren. Kan ik mijn annuleringsverzekering gebruiken? 
Nee, dit is geen geldige annuleringsreden.

Ik kan niet naar de VS omdat er geen ESTA kan worden afgegeven. Krijg ik mijn  annuleringskosten vergoed?  
Nee, dit is geen geldige annuleringsreden.

Mijn reisorganisator zegt dat de reis doorgaat, maar door de coronamaatregelen wordt de reis wel aangepast. Kan ik mijn annuleringsverzekering gebruiken?
Nee, het aanpassen van uw reis door de reisorganisator is geen geldige annuleringsreden.

Let op! Als u zelf annuleert, kunt u uw rechten verspelen die u heeft tegenover de reisorganisator. U kunt namelijk alleen in discussie over een overeenkomst die nog bestaat. Als u er niet uitkomt met de reisorganisatie kunt u zich richten tot de Geschillencommissie Reis.

Houd er rekening mee dat er zal worden beoordeeld of de reisorganisatie in redelijkheid handelt, gegeven de omstandigheden, en dat de reisorganisatie alleen verplichtingen heeft voor de geboekte onderdelen, zoals vervoer en verblijf. Dat het openbare leven er anders uitziet is geen grond om de ‘levering’ van de reis ter discussie te stellen. Ook voor aanpassingen aan uw vervoer of verblijf zal worden beoordeeld of er in redelijkheid van u verwacht mag worden dat u deze aanpassingen accepteert.

Veelgesteld vragen

Uw reis start op het moment dat u vertrekt vanuit uw woning in Nederland en duurt tot het moment dat u terugkeert in uw woning. U bent verzekerd voor reizen inclusief (wintersport)vakanties van maximaal 180 aaneengesloten dagen.
U kunt dit doorgeven via uw adviseur.
Nee, u bent hiervoor niet verzekerd. Wij adviseren u contact op te nemen met uw reisorganisator of touroperator. Veel reisorganisaties zijn bereid om de reis uit te stellen of samen met u te kijken naar mogelijkheden om de reis om te boekingen. Eventuele kosten van omboeken vallen niet onder de dekking van een annuleringsverzekering.
Heeft u avontuurlijke sporten meeverzekerd? Dan is er extra dekking voor de onderdelen Bagage, Buitengewone kosten, Geneeskundige kosten en Ongevallen als u iets overkomt dat verband houdt met avontuurlijke sporten. Denk bijvoorbeeld aan schade aan uw uitrusting, of medische kosten als gevolg van een ongeluk tijdens het uitoefenen van uw sport. Heeft u tijdens uw avontuurlijke sportvakantie een schade die geen verband houdt met de avontuurlijke sport? Dan bent u gewoon verzekerd volgens de algemene en aanvullende voorwaarden. Gevaarlijke sporten zijn nooit verzekerd.

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur