Zakenreisverzekering

Waarom de Zakenreisverzekering?

De Zakenreisverzekering biedt u een uitstekende verzekeringsoplossing voor uw eigen zakelijke reizen of die van een medewerker. Onmisbaar, want met een gewone reisverzekering heeft u dan geen dekking.

Wat onze Zakenreisverzekering o.a. onderscheidt van de gewone reisverzekering zijn de hogere verzekerde bedragen en de dekking voor zakelijke goederen, zoals (monsters van) uw product. U kunt er ook een dekking in opnemen voor een zaakwaarnemer. Kortom, een uitstekende oplossing als u uw zakelijke reizen goed wilt verzekeren. Worden er namens uw bedrijf veel zakelijke reizen gemaakt? Kijk dan ook is naar onze collectieve zakenreisverzekering.

De Goudse heeft ook reisverzekeringen voor particulieren. Dit zijn de Doorlopende reisverzekering en de Kortlopende reisverzekering.

Belangrijkste voordelen

 • particulier-vinkje
  Hoge verzekerde bedragen
 • particulier-vinkje
  Oók privéreizen verzekerd
 • particulier-vinkje
  Gezin mee te verzekeren

Voor wie is de Zakenreisverzekering?

 • alleenstaand
  Ondernemers
 • ondernemers
  Werkgevers (die afsluiten voor werknemer)
 • gezin
  Oók het gezin

Wat is verzekerd bij de Zakenreisverzekering?

Met de Zakenreisverzekering verzekert u in één keer uw zakenreizen én uw privévakanties
(of die van een medewerker) in het buitenland. Uw gezin kunt u meeverzekeren voor privévakanties. U kunt kiezen voor Europa- of voor werelddekking. Tijdens zakenreizen is er ook altijd dekking voor één persoon die als assistent meereist.

Uw Zakenreisverzekering bestaat in ieder geval uit de onderdelen Bagage, Buitengewone kosten, Rechtsbijstand en Annuleringskosten. U kunt daarnaast kiezen voor Geneeskundige kosten, Ongevallen en Automobilistenhulp. Hieronder leest u er meer over.

U kunt ook een zaakwaarnemer meeverzekeren. Neemt die uw werkzaamheden waar terwijl u in het buitenland bent en overkomt hem iets waardoor hij dit niet langer kan doen en u eerder terug moet? Dan betalen wij uw extra reiskosten. Gebeurt er iets met u terwijl u in het buitenland bent waardoor u uw noodzakelijke werkzaamheden in het buitenland niet kunt uitvoeren? Dan vergoeden wij de reiskosten die uw zaakwaarnemer moet maken om uw werkzaamheden in het buitenland over te nemen.

Bagage

U kunt uw bagage voor € 6.000,- per persoon per reis verzekeren. Per voorwerp geldt een apart maximum. Voor brillen is dit bijvoorbeeld € 350,- en voor lijfsieraden is dit € 750,-. U bent verzekerd voor de dagwaarde. Er zijn ook extra dekkingen. Bijvoorbeeld voor het huren van vervangende skispullen als u die verliest en een vergoeding van doorbetaalde skilessen als u die door bijvoorbeeld ziekte niet heeft kunnen gebruiken. Ook is er dekking voor schade die u per ongeluk heeft toegebracht aan uw hotel (of ander verblijf). De volledige lijst met dekkingen, voorwerpen en vergoedingen vindt u in de voorwaarden.

Annuleringskosten

Een zakenreis of vakantie is meestal een flinke kostenpost. U moet vooraf vaak al allerlei kosten maken voor bijvoorbeeld accommodatie en vluchten. Als u (of een andere verzekerde) dan door een ingrijpende persoonlijke gebeurtenis toch ineens niet kunt gaan, of eerder de reis moet afbreken, dan is het extra vervelend als u dan uw geld kwijt bent. Met het onderdeel Annuleringskosten krijgt u in zo’n geval van ons uw kosten vergoed tot maximaal € 5.000,- per verzekeringsjaar. U kunt ook kiezen voor een hogere dekking van € 7.500,- of € 10.000,-.
In de voorwaarden kunt u lezen welke ingrijpende persoonlijke gebeurtenissen onder deze dekking vallen.

Geneeskundige kosten

Heeft u (of een andere verzekerde) in het buitenland medische hulp nodig door een ongeval, ziekte of zwangerschap? Dan krijgt u de medisch noodzakelijke kosten vergoed. Het gaat om kosten die redelijk en gebruikelijk zijn. We vergoeden alleen de kosten die de Nederlandse zorgverzekering niet vergoedt. Een verzekerde is dan ook verplicht om een Nederlandse zorgverzekering te hebben als u het onderdeel Geneeskundige kosten wilt meeverzekeren.

Ongevallen

Een ongeval kan zeer ernstige gevolgen hebben, zoals blijvende invaliditeit of zelfs overlijden. Het leed kunnen we helaas niet wegnemen, maar als u (of een andere verzekerde) dit overkomt dan zorgt dit onderdeel voor een financiële tegemoetkoming.

 • Als de verzekerde in het buitenland door een ongeval overlijdt, is de uitkering € 30.000,-. Rijdt hij tijdens het ongeval op een motor of scooter? Dan bedraagt de uitkering
  € 15.000,-. Als een verzekerde zonder helm (mee)rijdt op een motor of scooter is de uitkering € 2.500,-.
 • Als een verzekerde in het buitenland door een ongeval blijvend invalide wordt, is de uitkering maximaal € 75.000,-. Rijdt hij tijdens het ongeval op een motor of scooter?
  Dan bedraagt de maximale uitkering € 25.000,-. Als een verzekerde zonder helm (mee)rijdt op een motor of scooter is de uitkering maximaal € 5.000,-.
Buitengewone kosten

Wanneer u (of een andere verzekerde) tijdens uw reis wordt getroffen door pech, ziekte of een calamiteit dan bent u verzekerd voor de extra kosten die dit met zich meebrengt. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten:

 • voor een langer verblijf omdat u door een staking uw geplande vliegreis niet kunt maken;
 • om bij overlijden in het buitenland het stoffelijk overschot naar Nederland te brengen;
 • van het vervoeren van zieke of gewonde verzekerden onder medische begeleiding.
 • om bij een vermiste verzekerde op te sporen;
Rechtsbijstand

Het kan zijn dat u in het buitenland in een situatie terechtkomt waarbij u juridische hulp of een advocaat nodig heeft. Afhankelijk van de oorzaak kunt u dan gebruikmaken van deze rechtsbijstandsverzekering. Er is dekking als u:

 • verhaal wilt halen op een derde omdat hij u (of een andere verzekerde) schade heeft toegebracht;
 • strafrechtelijk wordt vervolgd (maar nooit als u criminele intenties had);
 • een geschil heeft over de reis die u heeft geboekt.

Binnen Europa vergoeden we voor rechtsbijstand de kostprijs. Buiten Europa vergoeden we maximaal € 10.000,-. Het financieel belang bij het geschil moet minimaal € 450,- zijn om recht te hebben op een vergoeding.

Automobilistenhulp

Met dit onderdeel bent u verzekerd voor hulp bij schade of pech aan uw auto of die van een andere verzekerde. En voor hulp bij het uitvallen van de bestuurder. Deze dekking geldt in de landen die in de voorwaarden worden genoemd. Dit zijn voornamelijk Europese landen en Marokko.

Is er onderweg een noodreparatie nodig? Dan kunt u contact opnemen met onze alarmcentrale. De deskundige medewerkers zorgen er dan voor dat er een pechdienst langskomt. Dit betekent niet dat ook de kosten volledig worden vergoed. Bij pech onderweg is de vergoeding maximaal € 200,- per gebeurtenis voor arbeidsloon; de eventuele kosten van lidmaatschap van een plaatselijke wegenwacht zijn daarbij inbegrepen. Onderdelen en dergelijke worden niet vergoed.

Kan uw voertuig niet langs de weg worden gerepareerd? Dan zorgt de alarmcentrale ervoor dat het wordt weggesleept naar de dichtstbijzijnde garage. De maximale vergoeding hiervoor is
€ 200,-. Als uw voertuig niet op korte termijn gerepareerd kan worden, kan de alarmcentrale ervoor zorgen dat het naar Nederland wordt overgebracht. Hiervoor betalen wij dan de kosten, maar nooit meer dan de dagwaarde van het voertuig. Ook als er iets gebeurt met de bestuurder zorgt de alarmcentrale ervoor dat het voertuig wordt teruggebracht naar Nederland.

U kunt ook uw aanhanger of caravan meeverzekeren.

Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Uw zakenreisverzekering heeft een ruime dekking. Maar wanneer een verzekerde naar een risicogebied reist waarvoor de rijksoverheid de code oranje of rood heeft afgegeven, is er geen dekking. Is de verzekerde al in zo’n risicogebied wanneer de overheid de code oranje of rood afgeeft? Dan heeft u wel dekking, tot het moment dat de verzekerde het gebied zou kunnen hebben verlaten.

U bent niet verzekerd voor reizen in Nederland naar of van een vakantieverblijf van uzelf (of van een medeverzekerde) en ook niet voor het verblijf in Nederland in een vakantieverblijf van uzelf (of van een medeverzekerde).

We vergoeden geen schade die ontstaat:

 • door deelname aan vechtpartijen of ruzies door een verzekerde;
 • in verband met het gebruik van alcohol of drugs door een verzekerde;
 • in verband met de uitoefening van gevaarlijke bedrijfs- of beroepswerkzaamheden door een verzekerde, zoals beroepsmatig duiken;
 • door gevaarlijke sporten uitgeoefend door een verzekerde;
 • door zelfdoding of een poging daartoe door een verzekerde.

U vindt een volledige lijst van de uitsluitingen in de voorwaarden.

Wat kost het?

Wat kost de Zakenreisverzekering?

Basisdekking

De basisdekking bestaat uit de vaste onderdelen bagage, buitengewone kosten, annuleringskosten en rechtsbijstand. De premie hiervoor staat hieronder.

   Premie
 Europa  € 130,- per jaar
 Wereld  € 150,- per jaar

Aanvullende onderdelen en dekkingen

 Soort dekking   Premie*
 Avontuurlijke sporten hoofdverzekerde  € 20,-
 Gezinsleden meeverzekeren
(altijd incl. avontuurlijke sporten)
 € 60,-
 Geneeskundige kosten  € 25,-
 Ongevallen  € 20,-
 Automobilistenhulp excl. caravan/aanhanger  € 15,-
 Automobilistenhulp incl. caravan/aanhanger  € 25,-
 Extra annuleringsverzekering boven de € 5.000,-:
- extra verzekerd bedrag € 2.500,-
- extra verzekerd bedrag € 5.000,- 

 € 35,-
 € 70,-
 Zaakwaarnemer  € 25,-
 Afkoop eigen risico bagage  € 45,-

*Dit is een vast bedrag. Het aantal verzekerden doet er hierbij niet toe.

Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Voorwaarden Zakenreisverzekering

Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, helpt uw onafhankelijke adviseur u daar graag aan.


Veelgesteld vragen

Doet het ertoe hoe lang ik op reis ga?
Uw reis start op het moment dat u vertrekt vanuit uw woning in Nederland en duurt tot het moment dat u terugkeert in uw woning. U bent verzekerd voor reizen inclusief (wintersport)vakanties van maximaal 180 aaneengesloten dagen.
Hoe kan ik wijzigingen doorgeven?
U kunt dit doorgeven via uw adviseur.
Er is een negatief reisadvies (code rood of oranje) voor mijn vakantiebestemming. Krijg ik annuleringskosten vergoed?
Nee, u bent hiervoor niet verzekerd. Wij adviseren u contact op te nemen met uw reisorganisator of touroperator. Veel reisorganisaties zijn bereid om de reis uit te stellen of samen met u te kijken naar mogelijkheden om de reis om te boekingen. Eventuele kosten van omboeken vallen niet onder de dekking van een annuleringsverzekering.
Biedt de Zakenreisverzekering dekking voor avontuurlijke sporten?
Heeft u avontuurlijke sporten meeverzekerd? Dan is er extra dekking voor de onderdelen Bagage, Buitengewone kosten, Geneeskundige kosten en Ongevallen als u iets overkomt dat verband houdt met avontuurlijke sporten. Denk bijvoorbeeld aan schade aan uw uitrusting, of medische kosten als gevolg van een ongeluk tijdens het uitoefenen van uw sport. Heeft u tijdens uw avontuurlijke sportvakantie een schade die geen verband houdt met de avontuurlijke sport? Dan bent u gewoon verzekerd volgens de algemene en aanvullende voorwaarden. Gevaarlijke sporten zijn nooit verzekerd.

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur