Zakenreisverzekering Collectief

Zijn meerdere mensen binnen uw bedrijf vaak op pad voor het werk? Met de Zakenreisverzekering Collectief van De Goudse zijn al uw medewerkers op reis gedekt.
 • Alle zakelijke reizen verzekerd
 • Plus vijf dagen privédekking
 • Hoge verzekerde bedragen

Reist alleen u internationaal? Of slechts een of twee van uw werknemers? Kijk dan ook eens naar onze Individuele Zakenreisverzekering. Met die verzekering zijn ook particuliere reizen verzekerd.

Advies op maat? Een onafhankelijk adviseur denkt graag met u mee!

In het kort

Wat verzekert onze Zakenreisverzekering Collectief? 

Wat als uw producten beschadigd raken tijdens een zakenreis? Of als een van uw medewerkers verzeild raakt in een juridisch conflict met een van uw zakenpartners? Als u of een van uw mensen voor zaken op reis gaat, wilt u niet lopen piekeren over de risico’s. Onze Zakenreisverzekering Collectief dekt de belangrijkste risico’s voor alle medewerkers van uw bedrijf.

Wel verzekerd

 • Bagage, ook dekking voor zakelijke goederen
 • Annuleringskosten
 • Geneeskundige kosten
 • Ongevallen
 • Buitengewone kosten
 • Rechtsbijstand

Uw Zakenreisverzekering bestaat in ieder geval uit de onderdelen Bagage, Buitengewone kosten, Rechtsbijstand en Annuleringskosten. U kunt daarnaast kiezen voor Geneeskundige kosten, Ongevallen en Automobilistenhulp. 

Niet verzekerd

 • Er geldt geen dekking als u naar een risicogebied reist waarvoor de rijksoverheid de code oranje of rood heeft afgegeven
 • Reizen in Nederland naar of van een vakantieverblijf van uzelf (of van een medeverzekerde) of het verblijf in Nederland in een vakantieverblijf van uzelf (of van een medeverzekerde)
 • Schade die ontstaat door deelname aan vechtpartijen of ruzies
 • Schade die ontstaat in verband met het gebruik van alcohol of drugs
 • Schade die ontstaat door de uitoefening van gevaarlijke bedrijfs- of beroepswerkzaamheden
 • Schade die ontstaat door gevaarlijke sporten
 • Schade die ontstaat door zelfdoding of een poging daartoe door een verzekerde.

Wat is verzekerd bij de Zakenreisverzekering Collectief?

Met de Zakenreisverzekering Collectief verzekert u in één keer alle zakenreizen die voor uw bedrijf worden gemaakt. Dus de reizen van eigenaren, directie én werknemers.
De Zakenreisverzekering Collectief heeft standaard werelddekking. Als u na de zakelijke reis nog een paar dagen privé wilt blijven, dan is er gedurende vijf dagen nog dekking met deze verzekering. En als u tijdens de reis een avontuurlijke sport beoefent dan is dit ook verzekerd.
Uw collectieve zakenreisverzekering bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen: Bagage, Buitengewone kosten, Rechtsbijstand en Annuleringskosten. U kunt daarnaast kiezen voor Geneeskundige kosten en Ongevallen. Hieronder leest u er meer over.

Bagage

U kunt uw bagage voor € 5.000,- per persoon per reis verzekeren. Per voorwerp geldt een apart maximum. Voor brillen is het maximum bijvoorbeeld € 350,- en voor lijfsieraden is dat € 750,-. We betalen nooit meer dan de dagwaarde. Er zijn ook extra dekkingen. Bijvoorbeeld voor het huren van vervangende skispullen als u die verliest en een vergoeding van doorbetaalde skilessen als u die niet heeft kunnen gebruiken door bijvoorbeeld ziekte. Ook is er dekking voor schade die u per ongeluk aan uw hotel (of ander verblijf) heeft toegebracht. De volledige lijst met dekkingen, voorwerpen en vergoedingen vindt u in de voorwaarden.

Annuleringskosten

Een zakenreis is meestal een flinke kostenpost. U moet vooraf vaak al allerlei kosten maken voor bijvoorbeeld accommodatie en vluchten. Als u (of de medewerker) dan door een ingrijpende persoonlijke gebeurtenis toch ineens niet kan gaan, of eerder de reis moet afbreken, dan is het extra vervelend als u dan uw geld kwijt bent. Met het onderdeel Annuleringskosten krijgt u in zo’n geval uw kosten vergoed tot maximaal € 5.000,- per verzekeringsjaar. In de voorwaarden kunt u lezen welke ingrijpende persoonlijke gebeurtenissen onder de dekking vallen van uw collectieve zakenreisverzekering.

Geneeskundige kosten

Heeft u of een medewerker in het buitenland medische hulp nodig door een ongeval, ziekte of zwangerschap? En was dit niet te voorzien toen u vertrok? Dan worden de medisch noodzakelijke kosten vergoed. Het gaat om kosten die redelijk en gebruikelijk zijn.
We vergoeden alleen de kosten die de Nederlandse zorgverzekering niet vergoedt. De dekking geldt alleen als de verzekerde een Nederlandse zorgverzekering heeft.

Ongevallen

Een ongeval kan zeer ernstige gevolgen hebben, zoals blijvende invaliditeit of zelfs overlijden. Het leed kunnen we helaas niet wegnemen, maar als de verzekerde (u of een medewerker) dit overkomt, zorgt dit onderdeel voor een financiële tegemoetkoming.

 • Bij overlijden in het buitenland door een ongeval is de uitkering € 30.000,-. Rijdt de verzekerde tijdens het ongeval op een motor of scooter? Dan bedraagt de uitkering
  € 15.000,-. Als de verzekerde zonder helm (mee)rijdt op een motor of scooter is de uitkering € 2.500,-.
 • Als de verzekerde in het buitenland door een ongeval blijvend invalide wordt, is de uitkering maximaal € 75.000,-. Rijdt de verzekerde tijdens het ongeval op een motor of scooter? Dan bedraagt de maximale uitkering € 25.000,-. Als de verzekerde zonder helm (mee)rijdt op een motor of scooter is de uitkering maximaal € 5.000,-.

Buitengewone kosten

Wanneer u of een medewerker tijdens een reis wordt getroffen door pech, ziekte of een calamiteit bent u verzekerd voor de extra kosten die dit met zich meebrengt. Zoals de kosten:

 • om bij een vermissing de verzekerde (u of de medewerker) op te sporen;
 • voor een langer verblijf omdat de verzekerde door een staking de geplande vliegreis niet kunt maken;
 • om bij overlijden van de verzekerde in het buitenland het stoffelijke overschot naar Nederland te brengen;
 • van het vervoeren van zieken of gewonden onder medische begeleiding.

Wat er nog meer is verzekerd en wanneer u precies recht heeft op een vergoeding kunt u lezen in de voorwaarden.


Rechtsbijstand

Het kan zijn dat een verzekerde (u of een medewerker) in het buitenland in een situatie terechtkomt waarbij juridische hulp of een advocaat nodig is. Afhankelijk van de oorzaak kunt u dan gebruikmaken van deze rechtsbijstandsverzekering. Er is dekking als de verzekerde:

 • verhaal wil halen op een derde omdat hij schade heeft toegebracht aan de verzekerde;
 • strafrechtelijk wordt vervolgd (maar nooit als er criminele intenties waren);
 • een geschil heeft over de geboekte reis.

Binnen Europa vergoeden we voor rechtsbijstand de kostprijs. Buiten Europa vergoeden we maximaal € 10.000,-. Het financieel belang bij het geschil moet minimaal € 450,- zijn om recht te hebben op een vergoeding op grond van uw collectieve zakenreisverzekering.

Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Uw Zakenreisverzekering Collectief heeft een ruime dekking. Maar wanneer een verzekerde
(u of uw medewerker) naar een risicogebied reist waarvoor de rijksoverheid de code oranje of rood heeft afgegeven bent u niet verzekerd. Als de verzekerde al in zo’n risicogebied is op het moment waarop de rijksoverheid code oranje of code rood afgeeft, heeft u wel dekking.
Deze dekking duurt tot het moment dat de verzekerde het gebied zou kunnen hebben verlaten.
U bent niet verzekerd voor reizen in Nederland naar of van een vakantieverblijf van uzelf (of van de medeverzekerden) en ook niet voor het verblijf in Nederland in een vakantieverblijf van uzelf (of van de medeverzekerden). Ook is er geen dekking als de schade is ontstaan doordat een verzekerde een misdrijf pleegt, in het bezit is van wapens of deze gebruikt of de schade heeft veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. En we vergoeden geen schade die ontstaat:

 • door deelname aan vechtpartijen of ruzies door een verzekerde;
 • in verband met het gebruik van alcohol of drugs door een verzekerde;
 • in verband met de uitoefening van gevaarlijke bedrijfs- of beroepswerkzaamheden door een verzekerde, zoals beroepsmatig duiken;
 • door gevaarlijke sporten uitgeoefend door een verzekerde;
 • door zelfdoding of een poging daartoe door een verzekerde.

Wij vergoeden nooit schade die bestaat uit misgelopen inkomsten of boetes.


Wat kost het?

Wat kost de Zakenreisverzekering Collectief?

De premie wordt vooraf bepaald op basis van het aantal geschatte reisdagen per jaar van u en alle werknemers samen. Na afloop van ieder verzekeringsjaar vragen wij het daadwerkelijke aantal zakelijke reisdagen op. Wij kunnen dan de premie naverrekenen en zo nodig aanpassen.

 Aantal reisdagen  Premie per reisdag
 De eerste 249 reisdagen  € 3,00
 Voor reisdag 250 tot en met 499  € 2,55
 Voor reisdag 500 en meer  € 2,10
 • Heeft u werknemers die tijdens de zakelijke reis technische uitvoerende werkzaamheden uitvoeren, dan kan er een opslag worden berekend.
 • De minimumpremie is € 350,- per polis.
 • Het meeverzekeren van een werknemer en zijn gezin voor privéreizen kost € 60,- per gezin per jaar.
 • Bedragen zijn exclusief 21% assurantiebelasting.
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Voorwaarden Zakenreisverzekering Collectief

Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, helpt uw onafhankelijke adviseur u hier graag aan.


Uitbraak Coronavirus

Eind 2019 is het coronavirus uitgebroken. Wij kunnen ons voorstellen dat u naar aanleiding hiervan vragen heeft over uw Reis- en Annuleringsverzekering. Om u snel te helpen, geven we u hier antwoord op veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u uw vraag mailen naar claims@goudse.com.

Reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken
Wij adviseren u om altijd de instructies van lokale autoriteiten op te volgen. Daarnaast adviseren wij u het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (tel. +31 247 247 247) op te volgen. Op een speciale website van de rijksoverheid vindt u ook antwoorden op veelgestelde vragen over reizen.

Meer informatie over het Coronavirus

Meer informatie over het Coronavirus vindt u op de site van het RIVM.

Calamiteitenfonds
Het Calamiteitenfonds biedt geen dekking voor ziektes/epidemieën.

Veelgestelde vragen over het Coronavirus

Heb ik dekking in een gebied met een negatief reisadvies?
Bent u al in het gebied waarvoor een negatief reisadvies is afgegeven? Dan heeft u dekking tot het moment dat u redelijkerwijs het gebied heeft kunnen verlaten. Wilt u reizen naar en in een gebied met een negatief reisadvies (code oranje of rood)? Dan bent u niet verzekerd.
Ik ben in het buitenland en vermoed dat ik besmet ben, wat nu?
Als u vermoedt dat u besmet bent, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw zorgverzekeraar. Bent u inderdaad besmet? Dan is er dekking voor uw ziektekosten voor zover uw Nederlandse Zorgverzekering deze niet vergoedt.
Ik moet langer op mijn reisbestemming blijven. Krijg ik de extra reis- en verblijfskosten vergoed?
Extra reis- en verblijfskosten zijn alleen verzekerd als u ernstig ziek wordt en daardoor niet terug kunt reizen op de oorspronkelijk geplande wijze. Kunt u niet terugreizen omdat er geen vluchten gaan of omdat u bijvoorbeeld uw accommodatie niet mag verlaten? Dan worden deze kosten niet vergoed. Wij adviseren u in deze gevallen om contact op te nemen met uw reisorganisatie, touroperator of hotel.
Ik ben gestrand in het buitenland omdat er geen vluchten meer zijn toegestaan. Word ik gerepatrieerd naar Nederland?
Repatriëring omdat er geen vliegtuigen meer vliegen is niet verzekerd. Wij adviseren u in zo’n geval om contact op te nemen met uw reisorganisatie, touroperator of vliegmaatschappij.
Ik moet in het vakantieland in quarantaine. Zijn de extra kosten verzekerd op mijn reisverzekering?

Wanneer u door het coronavirus in quarantaine moet, krijgt u géén verblijfkosten vergoed. Een virusuitbraak is niet verzekerd. Wij adviseren u om in zo’n geval contact op te nemen met uw reisorganisator of touroperator.

Ik heb een vraag over de annuleringsverzekering.

Ik heb corona. Kan ik mijn annuleringsverzekering gebruiken?
Ja, wanneer u (of een reisgenoot) niet kan of mag reizen omdat u (of de reisgenoot) besmet bent met het coronavirus dan is dit een geldige annuleringsreden. 

Ik ben verkouden. Kan ik mijn annuleringsverzekering gebruiken?
Nee, dit is geen geldige annuleringsreden.

Ik kan niet naar mijn bestemming omdat er een negatief reisadvies geldt. Kan ik mijn annuleringsverzekering gebruiken? 
Een negatief reisadvies (code rood of oranje) is geen geldige annuleringsreden. Wij adviseren u om in zo’n geval contact op te nemen met uw reisorganisator of touroperator. Soms kunt u omboeken naar een andere locatie.

Ik moet na aankomst in mijn vakantieland eerst in quarantaine en wil daarom annuleren. Kan ik mijn annuleringsverzekering gebruiken? 
Nee, dit is geen geldige annuleringsreden.

Ik kan niet naar de VS omdat er geen ESTA kan worden afgegeven. Krijg ik mijn  annuleringskosten vergoed?  
Nee, dit is geen geldige annuleringsreden.

Mijn reisorganisator zegt dat de reis doorgaat, maar door de coronamaatregelen wordt de reis wel aangepast. Kan ik mijn annuleringsverzekering gebruiken?
Nee, het aanpassen van uw reis door de reisorganisator is geen geldige annuleringsreden.

Let op! Als u zelf annuleert, kunt u uw rechten verspelen die u heeft tegenover de reisorganisator. U kunt namelijk alleen in discussie over een overeenkomst die nog bestaat. Als u er niet uitkomt met de reisorganisatie kunt u zich richten tot de Geschillencommissie Reis.

Houd er rekening mee dat er zal worden beoordeeld of de reisorganisatie in redelijkheid handelt, gegeven de omstandigheden, en dat de reisorganisatie alleen verplichtingen heeft voor de geboekte onderdelen, zoals vervoer en verblijf. Dat het openbare leven er anders uitziet is geen grond om de ‘levering’ van de reis ter discussie te stellen. Ook voor aanpassingen aan uw vervoer of verblijf zal worden beoordeeld of er in redelijkheid van u verwacht mag worden dat u deze aanpassingen accepteert.

Veelgestelde vragen

Wie zijn er verzekerd?
Verzekerd zijn alle werknemers, eigenaren en directeuren als ze reizen voor het bedrijf dat op de polis is vermeld. Maar wel op voorwaarde dat ze in Nederland wonen en een Nederlandse zorgverzekering hebben. Wilt u een werknemer meeverzekeren die in het buitenland woont? Vraag dan aan uw adviseur of hij dit met De Goudse wil bespreken.
Hoe kan ik wijzigingen doorgeven?
U kunt dit doorgeven via uw adviseur.
Zijn annuleringskosten verzekerd?
Ja, u heeft altijd dekking voor € 5.000,- aan annuleringskosten per jaar. (U kunt een hoger verzekerd bedrag hebben afgesproken, dit staat dan op uw polisblad.)
We vergoeden de kosten die u niet terugkrijgt van de partij waarbij u heeft geboekt. In de voorwaarden staan de redenen die geldig zijn om aanspraak te maken op de annuleringskostendekking.
Er is een negatief reisadvies (code rood of oranje) voor mijn vakantiebestemming. Krijg ik annuleringskosten vergoed?
Nee, u bent hiervoor niet verzekerd. Wij adviseren u contact op te nemen met uw reisorganisator of touroperator. Veel reisorganisaties zijn bereid om de reis uit te stellen of samen met u te kijken naar mogelijkheden om de reis om te boekingen.
Eventuele kosten van omboeken vallen niet onder de dekking van een annuleringsverzekering.

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur