Zakenreisverzekering Collectief

Zijn meerdere mensen binnen uw bedrijf vaak op pad voor het werk? Met de Zakenreisverzekering Collectief van De Goudse zijn al uw medewerkers op reis gedekt.
 • Alle zakelijke reizen verzekerd
 • Plus vijf dagen privédekking
 • Hoge verzekerde bedragen

Reist alleen u internationaal? Of slechts een of twee van uw werknemers? Kijk dan ook eens naar onze Individuele Zakenreisverzekering. Met die verzekering zijn ook particuliere reizen verzekerd.

Advies op maat? Een onafhankelijk adviseur denkt graag met u mee!

In het kort

Wat verzekert onze Zakenreisverzekering Collectief? 

Wat als uw producten beschadigd raken tijdens een zakenreis? Of als een van uw medewerkers verzeild raakt in een juridisch conflict met een van uw zakenpartners? Als u of een van uw mensen voor zaken op reis gaat, wilt u niet lopen piekeren over de risico’s. Onze Zakenreisverzekering Collectief dekt de belangrijkste risico’s voor alle medewerkers van uw bedrijf.

Wel verzekerd

 • Bagage, ook dekking voor zakelijke goederen
 • Annuleringskosten
 • Geneeskundige kosten
 • Ongevallen
 • Buitengewone kosten
 • Rechtsbijstand

Uw Zakenreisverzekering bestaat in ieder geval uit de onderdelen Bagage, Buitengewone kosten, Rechtsbijstand en Annuleringskosten. U kunt daarnaast kiezen voor Geneeskundige kosten, Ongevallen en Automobilistenhulp. 

Niet verzekerd

 • In een gebied waarvoor de rijksoverheid de code rood heeft afgegeven als de schade verband houdt met de oorzaak waarvoor de code rood is afgegeven.
 • Reizen in Nederland naar of van een vakantieverblijf van uzelf (of van een medeverzekerde) of het verblijf in Nederland in een vakantieverblijf van uzelf (of van een medeverzekerde).
 • Schade die ontstaat door deelname aan vechtpartijen of ruzies.
 • Schade die ontstaat in verband met het gebruik van alcohol of drugs.
 • Schade die ontstaat door de uitoefening van gevaarlijke bedrijfs- of beroepswerkzaamheden.
 • Schade die ontstaat door gevaarlijke sporten.
 • Schade die ontstaat door zelfdoding of een poging daartoe door een verzekerde.

Wat is verzekerd bij de Zakenreisverzekering Collectief?

Met de Zakenreisverzekering Collectief verzekert u in één keer alle zakenreizen die voor uw bedrijf worden gemaakt. Dus de reizen van eigenaren, directie én werknemers.
De Zakenreisverzekering Collectief heeft standaard werelddekking. Als u na de zakelijke reis nog een paar dagen privé wilt blijven, dan is er gedurende vijf dagen nog dekking met deze verzekering. En als u tijdens de reis een avontuurlijke sport beoefent dan is dit ook verzekerd.
Uw collectieve zakenreisverzekering bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen: Bagage, Buitengewone kosten, Rechtsbijstand en Annuleringskosten. U kunt daarnaast kiezen voor Geneeskundige kosten en Ongevallen. Hieronder leest u er meer over.

Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Uw Zakenreisverzekering Collectief heeft een ruime dekking. Maar wanneer een verzekerde
(u of uw medewerker) naar een risicogebied reist waarvoor de rijksoverheid de code oranje of rood heeft afgegeven bent u niet verzekerd. Als de verzekerde al in zo’n risicogebied is op het moment waarop de rijksoverheid code oranje of code rood afgeeft, heeft u wel dekking.
Deze dekking duurt tot het moment dat de verzekerde het gebied zou kunnen hebben verlaten.
U bent niet verzekerd voor reizen in Nederland naar of van een vakantieverblijf van uzelf (of van de medeverzekerden) en ook niet voor het verblijf in Nederland in een vakantieverblijf van uzelf (of van de medeverzekerden). Ook is er geen dekking als de schade is ontstaan doordat een verzekerde een misdrijf pleegt, in het bezit is van wapens of deze gebruikt of de schade heeft veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. En we vergoeden geen schade die ontstaat:

 • door deelname aan vechtpartijen of ruzies door een verzekerde;
 • in verband met het gebruik van alcohol of drugs door een verzekerde;
 • in verband met de uitoefening van gevaarlijke bedrijfs- of beroepswerkzaamheden door een verzekerde, zoals beroepsmatig duiken;
 • door gevaarlijke sporten uitgeoefend door een verzekerde;
 • door zelfdoding of een poging daartoe door een verzekerde.

Wij vergoeden nooit schade die bestaat uit misgelopen inkomsten of boetes.


Wat kost het?

Wat kost de Zakenreisverzekering Collectief?

De premie wordt vooraf bepaald op basis van het aantal geschatte reisdagen per jaar van u en alle werknemers samen. Na afloop van ieder verzekeringsjaar vragen wij het daadwerkelijke aantal zakelijke reisdagen op. Wij kunnen dan de premie naverrekenen en zo nodig aanpassen.

 Aantal reisdagen  Premie per reisdag
 De eerste 249 reisdagen  € 3,00
 Voor reisdag 250 tot en met 499  € 2,55
 Voor reisdag 500 en meer  € 2,10
 • Heeft u werknemers die tijdens de zakelijke reis technische uitvoerende werkzaamheden uitvoeren, dan kan er een opslag worden berekend.
 • De minimumpremie is € 350,- per polis.
 • Het meeverzekeren van een werknemer en zijn gezin voor privéreizen kost € 60,- per gezin per jaar.
 • Bedragen zijn exclusief 21% assurantiebelasting.
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Voorwaarden Zakenreisverzekering Collectief

Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, helpt uw onafhankelijke adviseur u hier graag aan.


Uitbraak Coronavirus

Eind 2019 is het coronavirus uitgebroken in China in de stad Wuhan. Inmiddels is het virus ook in andere landen aangetroffen. Het verspreidt zich van mens tot mens en via de lucht. 

Wij adviseren u om altijd de instructies van lokale autoriteiten op te volgen. Daarnaast adviseren wij u het reisadvies van het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (tel. +31 247 247 247) op te volgen.

Meer informatie over het Coronavirus

Meer informatie over het Coronavirus vindt u op de site van het RIVM.

Calamiteitenfonds
Het Calamiteitenfonds biedt geen dekking voor ziektes/epidemieën.

Veelgestelde vragen over het Coronavirus

Veelgestelde vragen

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur