Bjorn en Evelyn Veldboer van Customcamp in Hengelo
Bjorn en Evelyn Veldboer van Customcamp in Hengelo

Nabestaandenverzekering Collectief

Met de Nabestaandenverzekering Collectief van De Goudse biedt u nabestaanden van overleden werknemers een uitkering na overlijden.

Wat is een nabestaandenverzekering?

Als een werknemer overlijdt, hebben nabestaanden vaak lang niet altijd recht op een Anw-uitkering van de overheid. Met de Nabestaandenverzekering Collectief biedt u de partner of andere nabestaanden van uw overleden werknemer een uitkering. Met deze regeling zorgt u voor een financieel vangnet voor de nabestaanden van uw werknemers.
In het kort

Wat is verzekerd met onze Nabestaandenverzekering Collectief?

De Nabestaandenverzekering Collectief biedt u de keuze uit een variant die verplicht is voor al uw werknemers en een variant waarbij werknemers zelf bepalen of ze deelnemen. Voor beide productvarianten gelden specifieke voorwaarden. Hieronder leest u meer over wat wel of juist niet is verzekerd.

Wel verzekerd

 • Verplichte variant:
  De verzekering biedt een eenmalige uitkering voor de nabestaanden van uw werknemer na overlijden. Afhankelijk van uw keuze bedraagt die uitkering 1 tot en met 5 keer het bruto jaarsalaris van de werknemer (in totaal maximaal € 500.000,- per deelnemer).
  De verzekering geldt voor al uw werknemers.

 • Vrijwillige variant:
  - De verzekering biedt een uitkering voor de partner of andere nabestaanden van uw werknemer na overlijden. U kunt kiezen uit twee mogelijkheden:
     o Een eenmalige uitkering voor de partner, kinderen of andere nabestaanden ter hoogte van 1 tot en met 5 keer het jaarsalaris (in totaal maximaal € 500.000,-).
     o Een maandelijkse uitkering, uitsluitend voor de partner, tot zijn of haar AOW-leeftijd. Op jaarbasis bedraagt deze uitkering € 10.000,-, € 15.000,- of € 20.000,-.
  - De verzekering geldt voor al uw werknemers. Het is ook mogelijk dat hun partners worden meeverzekerd.

Niet verzekerd

 • Verplichte variant: 
  Werkgevers/DGA’s kunnen niet worden meeverzekerd.
  Het overlijdensrisico van partners kan niet worden meeverzekerd.
  Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is niet mogelijk.

 • Vrijwillige variant: 
  Werknemers die ervoor kiezen om niet deel te nemen, zijn uiteraard niet verzekerd.
  In de variant met de maandelijkse uitkering vindt bij overlijden van de werknemer alleen een uitkering plaats aan de partner, niet aan de kinderen of andere nabestaanden. 

Wat kost een Nabestaandenverzekering?

Op basis van uw keuzes wordt de premie berekend die hoort bij de leeftijd van de deelnemers en uw bedrijfssector. De premie verschilt per kalenderjaar en is afhankelijk van de leeftijd op 1 januari.

Premievoorbeeld

Zakelijke dienstverlening
Soort bedrijf
Administratiekantoor
Verzekerd bedrag bij overlijden
€ 100.000,- (2 x jaarsalaris van € 50.000) (eenmalig)
Leeftijd werknemer
40

Premievoorbeeld

Zakelijke dienstverlening
Soort bedrijf
Administratiekantoor
Verzekerd bedrag bij overlijden
€ 100.000,- (2 x jaarsalaris van € 50.000) (eenmalig)
Leeftijd werknemer
40

Premievoorbeeld

Soort bedrijf
Verzekerd bedrag bij overlijden
Leeftijd werknemer

De Nabestaandenverzekering Collectief is onderdeel van CompleetVerzekerd Mijn personeel, het pakket personeelsverzekeringen van De Goudse. Afhankelijk van uw keuzes kan uw pakketkorting oplopen tot 10%. Uw adviseur vertelt er graag meer over.

Vraag een offerte aan

Oplossing op maat

Bij het afsluiten van de Nabestaandenverzekering Collectief heeft u de keuze uit de verplichte en de vrijwillige variant:

 • Bij de verplichte variant doen al uw medewerkers mee en betaalt u de premie. Bij overlijden keren wij de nabestaanden van uw werknemer een eenmalig bedrag uit van 1 tot 5 keer het jaarsalaris.
 • Bij de vrijwillige variant kiezen uw werknemers zelf of ze mee willen doen en betalen ze ook zelf de premie (als werkgever houdt u de premie in op het nettoloon). U bepaalt vooraf of er bij overlijden van de werknemer een eenmalige óf een periodiek bedrag wordt uitgekeerd. Een eenmalige uitkering bedraagt 1 tot 5 keer het jaarsalaris. Een periodieke uitkering bedraagt € 10.000,-, € 15.000,- of € 20.000,- per jaar en loopt door tot de AOW-leeftijd van de partner.
 • Bij de vrijwillige variant kunt u ervoor kiezen dat er geen premie meer betaald hoeft te worden voor een werknemer die arbeidsongeschikt wordt, en minder premie als de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt. De verzekering loopt dan wel gewoon door.

Bij de periodieke variant heeft u nog een aantal extra keuzes. Zo kunt u:

 • kiezen voor een jaarlijkse stijging van de uitkering met 2%, nadat de uitkering is ingegaan;
 • de dekking langer laten doorlopen voor deelnemers die op hun AOW-leeftijd uit dienst gaan en dan een jongere partner hebben; de dekking wordt dan premievrij voortgezet tot de partner de AOW-leeftijd bereikt, met een maximum van vijf jaar.
  Verplichte variant  Vrijwillige variant
Uitkering fiscaal Netto Netto
Begunstigde Werkgever ontvangt uitkering
en keert vervolgens uit aan de nabestaanden
Nabestaanden ontvangen de
uitkering rechtstreeks
Uitkering Eenmalig Eenmalig of periodiek
Bedrag 1-5x jaarsalaris
1-5x jaarsalaris 
OF 
€ 10.000,-, € 15.000,- of € 20.000,- per jaar
Wie betaalt Werkgever Werknemer
Partner mee verzekeren Niet mogelijk Mogelijk

De voordelen

Veelgestelde vragen nabestaandenverzekering

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur

Google maps: kaartgegevens © 2023