Expat Pakket Individueel

Waarom het Expat Pakket Individueel?

Wanneer u internationaal onderneemt, kan het verstandig zijn om een van uw medewerkers tijdelijk in het buitenland te stationeren. Uw medewerker wordt dan een expatriate. Dit betekent dat u en uw expat veel moeten regelen. Er ontstaan bijvoorbeeld nieuwe risico’s. Het is belangrijk om die goed af te dekken. Het Expat Pakket Individueel biedt hiervoor een uitstekende oplossing. U kunt deze verzekering afsluiten voor uw medewerker. Heeft uw bedrijf meerdere expats? Dan biedt het Expat Pakket Collectief waarschijnlijk interessante voordelen.

Het complete individuele pakket bestaat uit negen verzekeringen. U leest er meer over onder ‘Wat is verzekerd?’

Welke verzekeringen u opneemt in het pakket bepaalt u samen met uw werknemer. U verzekert zo alleen wat uw werknemer en zijn gezin nodig hebben. Wij werken met gespecialiseerde adviseurs die u graag helpen om de juiste keuzes te maken.

Belangrijkste voordelen

 • particulier-vinkje
  Het meest complete pakket voor expats
 • particulier-vinkje
  Op maat samen te stellen
 • particulier-vinkje
  Ruime dekkingen

Voor wie is het Expat Pakket Individueel?

 • alleenstaand
  Zelfstandige expats
 • ondernemers
  Werkgevers met expat(s)

Wat is verzekerd bij het Expat Pakket Individueel?

U bepaalt zelf welke van de onderstaande negen verzekeringen u in uw pakket opneemt.

Ik wil een offerte aanvragen

Met dit onderdeel kunt u altijd een beroep doen op De Goudse Alarmcentrale. Samen met artsen en ondersteunend personeel staan de medewerkers altijd klaar om de helpende hand te bieden bij ziekte, ongeval of overlijden. Ook als u voordat u vertrekt informatie wilt over zorginstellingen ter plekke. De alarmcentrale regelt en betaalt de ziekenhuisopname en (zo nodig) de terugkeer naar Nederland. De centrale is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. U bent hiermee ook verzekerd voor de controle en bewaking van de medische voortgang, extra reis- en verblijfskosten en opsporings- en reddingsacties.

Als u zich uitschrijft in Nederland stopt ook uw Nederlandse zorgverzekering. Maar ook als u ingeschreven blijft en tijdelijk in het buitenland gaat wonen, biedt die zorgverzekering niet altijd volledige dekking. De prijzen van de zorg verschillen sterk per land en liggen soms hoger dan in Nederland, ook in landen waarvan u dit misschien niet zou verwachten.

De ziektekostenverzekering van het Expat Pakket Individueel biedt een uitstekende oplossing.
Vanwege de prijsverschillen onderscheiden we vier regio’s.

U bent in ieder geval verzekerd in Europa (regio A). Ligt het land van verblijf buiten Europa? Dan geldt de dekking voor de grotere regio B (zie hieronder). Ligt het land van verblijf ook niet in die regio? Dan geldt de dekking in de nog grotere regio C. Ligt het land van verblijf ook niet in die regio? Dan geldt de dekking wereldwijd (regio D).

 • Regio A: Europa
 • Regio B: Wereld exclusief Canada, China, Hong Kong, Japan, Singapore, Verenigde Arabische Emiraten en de V.S. (inclusief regio A)
 • Regio C: Canada, China, Hong Kong, Japan, Singapore en de Verenigde Arabisch Emiraten (inclusief regio’s A en B)
 • Regio D: V.S. (inclusief regio’s A, B en C)

Daarnaast is er voor sommige zaken ook dekking buiten de regio, bijvoorbeeld voor een spoedeisende, onverwachte ziekenhuisopname. Wij vergoeden alleen de kosten voor medisch noodzakelijke zorg bij een verblijf buiten de regio, als deze zorg niet kan wachten tot het moment  waarop de verzekerde volgens plan weer zou terugkeren. Dit zijn kosten die voortkomen uit een ongeval, ziekte of zwangerschap. De noodzaak voor de medische zorg moet tijdens uw reis zijn ontstaan en mag niet te voorzien zijn geweest toen u op reis ging. De kosten moeten in overeenstemming zijn met de behandeling die een arts heeft bepaald. Het gaat om kosten die redelijk en gebruikelijk zijn.

We bieden drie varianten: Standaard, Optimaal en Excellent, met de keuze uit een  eigen risico van € 250,- of € 500,-. U leest er meer over in het premie- en dekkingsoverzicht.

Alarmcentrale
De Goudse Alarmcentrale regelt en betaalt de ziekenhuisopname en (zo nodig) de terugkeer naar Nederland. Alleen nota’s hoger dan € 1.000,- kunnen rechtstreeks door de alarmcentrale worden voldaan. Lagere nota’s moet u eerst zelf voorschieten en daarna als reguliere schade bij De Goudse indienen, 95% van de verzekerde schades wordt binnen 5 dagen uitbetaald.

 • De Goudse Alarmcentrale is 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer
  +31 182 544 557.
 • Woont of verblijft u in de V.S.? Bel dan naar onze alarmcentrale voor de V.S. op 001 800 694 9832.

Behandeling in Nederland?
Wanneer een expat ernstig ziek wordt, wil hij vaak in Nederland geholpen worden. Gaat u (of een andere verzekerde) voor een behandeling naar Nederland en duurt het verblijf in Nederland langer dan 120 dagen? Dan bent u wettelijk verplicht om u vanaf de eerste dag weer in te schrijven in Nederland en een basisverzekering af te sluiten. Onze dekking in Nederland is gekoppeld aan de wetgeving en duurt maximaal 120 dagen. In zo’n geval helpen we u graag met het terugkeren naar Nederland en het aanvragen van een zorgverzekering. De Goudse werkt samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Als u zich bij Zorg en Zekerheid verzekert, kunt u alle mogelijke aanvullende verzekeringen afsluiten zonder voorbehoud. Ook krijgt u dan collectiviteitskorting: 8% op de basisverzekering en op de aanvullende verzekering(en).
Neem contact op met uw adviseur of met ons via expat@goudse.com voor een kortingscode.    

Met dit onderdeel wordt 80% van de tandartskosten vergoed, met een maximum van € 1.500,- per verzekerde per jaar. Alle behandelingen zijn gedekt, behalve orthodontie en esthetische behandelingen, zoals het bleken van tanden.

Arbeidsongeschiktheid is ingrijpend, zeker in het buitenland. Daar heeft u vaak geen recht op de Nederlandse sociale uitkeringen. Ook kunt u niet te veel rekenen op de plaatselijke overheid. Met het onderdeel Arbeidsongeschiktheid van het Expat Pakket Individueel beschermt u uw inkomen.

Als u arbeidsongeschikt raakt, ontvangt u een maandelijkse uitkering. De hoogte hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid en eventuele inkomsten uit andere werkzaamheden of voorzieningen voor arbeidsongeschiktheid.

 • Bij de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid is de eerste twee jaar uw eigen (verzekerde) beroep bepalend. En niet welk ander werk u eventueel nog kunt doen.
  Uniek in de markt! Daarna wordt wel gekeken naar andere werkzaamheden die u kunt uitvoeren.
 • U bepaalt vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid (minimaal 45%) u een uitkering wilt verzekeren.
 • U bepaalt na hoeveel dagen uw uitkering ingaat (de kortste eigenrisicoperiode is
  90 dagen).

Mensen die voor langere tijd in het buitenland wonen, reizen relatief veel. Het is handig als u niet steeds een aparte verzekering af hoeft te sluiten voor uw bagage. Met dit onderdeel heeft u doorlopende dekking. Uw bagage is verzekerd tegen diefstal, verlies of beschadiging.
Daarnaast is er dekking voor annuleringskosten van uw zaken- en privéreizen.
 • Drie dekkingsmogelijkheden: Standaard, Optimaal of Excellent.
 • Premie is onafhankelijk van het aantal verzekerde personen.

U kunt in het buitenland in allerlei situaties belanden waarin u juridisch advies nodig heeft.
Van arbeidsconflicten en strafzaken tot schadeclaims en koopovereenkomsten die niet worden nagekomen. Met dit onderdeel bent u verzekerd voor de kosten van juridisch advies en bijstand door juridische deskundigen en advocaten.

 • Twee dekkingsmogelijkheden: Standaard of Excellent.
 • Het financieel belang moet minimaal € 450,- per gebeurtenis zijn.
 • Ook verzekerd in Nederland.
 • Geschillen met de belastingdienst zijn niet verzekerd.

Neemt u uw inboedel mee of koopt u nieuwe inboedel? Dan is uw inboedel met dit onderdeel verzekerd op uw nieuwe woonadres voor bijvoorbeeld brand en inbraak. (Maar niet tijdens het vervoer er naartoe.)

 • Drie dekkingsmogelijkheden: Standaard, Optimaal of Excellent.
 • U kunt kostbaarheden (zoals sieraden, kunst en antiek) meeverzekeren. U betaalt dan per jaar € 15,- voor elke € 1.000,- aan kostbaarheden.
 • Keuze uit eigen risico van € 250,- of € 500,-.

In veel landen (zoals België, Frankrijk, Luxemburg, Italië en Zwitserland) bent u aansprakelijk voor schade aan de woning die u huurt. U kunt deze aansprakelijkheid meeverzekeren op uw inboedelverzekering (alleen binnen Europa). Het onderdeel Inboedel is niet beschikbaar voor het Caraïbische gebied.

Waarschijnlijk heeft u al een aansprakelijkheidsverzekering. Want er kan altijd iets gebeuren waardoor u per ongeluk schade veroorzaakt bij een ander. Vaak eindigt de dekking wanneer u niet meer in Nederland woont. Maar juist dan is een aansprakelijkheidsverzekering onmisbaar. De kosten kunnen in sommige landen namelijk enorm oplopen.

Met dit onderdeel bent u verzekerd voor aansprakelijkheid voor schade aan personen (letsel en overlijden) en goederen van iemand anders (beschadiging, vernietiging of verloren gaan).

 • Drie dekkingsmogelijkheden: Standaard, Optimaal of Excellent (voor de V.S. alleen Standaard).
 • Eigen risico altijd gelijk aan dat van de Inboedelverzekering (mits meeverzekerd), dus
  € 250,- of € 500,-.

Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook in het buitenland. De financiële gevolgen kunnen groot zijn, zeker bij blijvende invaliditeit of overlijden. Dit onderdeel van uw Expat Pakket verzacht dit financiële leed, voor uzelf of uw nabestaanden.
 • Dekking mogelijk tot € 50.000,- bij overlijden.
 • En tot € 125.000,- bij blijvende invaliditeit.
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

U stelt uw Expat Pakket Individueel samen in overleg met uw verzekeringsadviseur. Samen bepaalt u wat u wilt verzekeren. En wat niet, bijvoorbeeld omdat het risico klein is of er al een andere oplossing is geregeld.

Het Expat Pakket Individueel biedt u belangrijke zekerheid. Maar soms zijn er uitzonderingen die wij niet verzekeren. Schade die u opzettelijk veroorzaakt, valt natuurlijk buiten de dekking. Het kan ook zijn dat wij bepaalde risico’s in een aantal landen niet, of maar beperkt verzekeren. U leest er meer over in het premie- en dekkingsoverzicht en in de polisvoorwaarden.
Ik wil een offerte aanvragen
Wat kost het?

Wat kost het Expat Pakket Individueel?

U betaalt één scherpe premie voor uw Expat Pakket Individueel. De hoogte daarvan hangt af van de verzekeringen die u kiest. En van de gekozen dekkingen (Standaard, Optimaal of Excellent). Ook maakt het uit in welke regio u gaat wonen en werken.

Uw verzekeringsadviseur maakt voor u graag een vrijblijvende berekening.

Ik wil een offerte aanvragen

Wat zijn de voorwaarden?

Uitbraak Coronavirus

Eind 2019 is het coronavirus uitgebroken in China in de stad Wuhan. Inmiddels is het virus ook in andere landen aangetroffen. Het verspreidt zich van mens tot mens en via de lucht. 

Wij adviseren u om altijd de instructies van lokale autoriteiten op te volgen. Daarnaast adviseren wij u het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (tel. +31 247 247 247) op te volgen.

Meer informatie over het Coronavirus

Meer informatie over het Coronavirus vindt u op de site van het RIVM.

Veelgestelde vragen over het Coronavirus

Vermoedt u dat u besmet bent? Neem dan contact op met onze Alarmcentrale +31 182 544 557. Dit nummer is altijd bereikbaar. Onze Alarmcentrale helpt u verder.

Bent u inderdaad besmet? Dan is er dekking voor uw ziektekosten. Er is ook dekking voor de kosten van medische evacuatie als u lokaal niet behandeld kunt worden. De Alarmcentrale zal dan nagaan waar u wel behandeld kunt worden en alle formaliteiten hiervoor regelen.

Wij vergoeden hiervoor in totaal tijdens de volledige looptijd van de verzekering maximaal € 100,- per persoon. Het moet dan gaan om vaccinatie in het buitenland met een vaccin dat goedgekeurd is door Nederland of de EU. Op de vergoeding is uw gebruikelijke eigen risico van toepassing.
Met de expatverzekering van De Goudse heeft u ook dekking in gebieden met een negatief reisadvies. Let op! Er geldt wel een beperking voor medische evacuaties. Daarvoor wordt maximaal € 75.000,- vergoed. Was u echter al in het gebied toen de code Rood werd afgegeven? Dan heeft u volledige dekking tot het moment dat u het gebied kunt verlaten.
Omdat het luchtruim voor de meeste routes gesloten is en allerlei quarantainemaatregelen van toepassing zijn, zal het zeer lastig zijn om de behandeling nu door te laten gaan. U kunt het beste een nieuwe afspraak maken met de behandelaar. Gaat het om acute spoed? Neem dan altijd contact op met onze Alarmcentrale via +31 182 544 557.
We vergoeden deze kosten alleen als de medische evacuatie noodzakelijk is. Gaat het om planbare zorg die in uw woonland niet geboden kan worden? Dan beoordeelt de Alarmcentrale waar u hiervoor terechtkunt. Als dit in een ander land is zal er een lijnvlucht worden geregeld. Zie hiervoor ook de vraag: ‘Ik heb een behandeling gepland in een ander land dan mijn woonland. Kan dit doorgaan?’ Gaat het om acute spoed? Neem dan altijd contact op met onze Alarmcentrale via +31 182 544 557.

Als u vragen heeft, kunt u 24/7 bellen naar onze expat alarmcentrale +31 182 544 557, of tijdens kantooruren (8.30 tot 17.30) naar De Goudse op +31 182 544 886. U kunt ook een mail sturen naar claims@goudse.com.

Veelgestelde vragen

De primaire taak van de alarmcentrale is om u te helpen bij noodgevallen. De medewerkers regelen en betalen bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of (zo nodig) de terugkeer naar Nederland of een medische evacuatie naar een ziekenhuis.

Klik op de link om te lezen hoe u een schade doorgeeft.

Alleen nota’s hoger dan € 1.000,- worden rechtstreeks door de alarmcentrale betaald. Lagere nota’s moet u eerst zelf voorschieten en daarna als reguliere schade bij De Goudse indienen; 95% van de verzekerde schades wordt binnen vijf dagen uitbetaald.

 • U kunt De Goudse Alarmcentrale 24 uur per dag bellen op +31 182 544 557.
 • Woont of verblijft u in de V.S.? Bel dan naar onze alarmcentrale voor de V.S. op 001-800-694-9832.
U kunt die doorgeven via uw adviseur.
Gaat u weer in Nederland werken? Of komt u terug omdat u ziek bent en in Nederland behandeld wilt worden? Meldt u dan altijd direct aan bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Als u wilt, kunnen wij u daarbij helpen. De Goudse werkt samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Als u zich bij deze verzekeraar verzekert, heeft u recht op alle mogelijke aanvullende verzekeringen zonder voorbehoud. Ook krijgt u dan collectiviteitskorting: 5% op de basisverzekering en 8% op de aanvullende verzekering(en). Neem contact op met uw adviseur of mail expat@goudse.com voor een kortingscode.