Expat Pakket Collectief

Waarom het Expat Pakket Collectief?

Heeft u meerdere werknemers die tijdelijk in het buitenland werken en wonen?
Dan zorgt u er met het Expat Pakket Collectief voor dat zij tegen belangrijke risico’s zijn verzekerd. (Gaat het om één medewerker? Informeer dan bij uw adviseur naar ons Expat Pakket Individueel.)

Uw pakket bestaat in ieder geval uit de onderdelen Ziektekosten en/of Arbeidsongeschiktheid. Heeft u Ziektekosten opgenomen dan kunt u ook Tandheelkundige Kosten verzekeren. Daarnaast kunt u altijd Ongevallen meeverzekeren. Kijk bij ‘Wat is verzekerd?’ voor meer informatie per onderdeel.

U sluit één pakket af voor al uw expats en eventueel ook voor hun gezin. U hoeft dus niet iedere keer een nieuw pakket samen te stellen. Wel moet u iemand aanmelden voordat hij vertrekt. U kunt voor elke werknemer de regio bepalen waarin er dekking moet zijn.

 • Europa
 • Wereld excl. Canada, Japan, Singapore, Hong Kong en de V.S.
 • Singapore, Japan, Canada en Hong Kong
 • Verenigde Staten

Er is dekking in de gekozen regio, en in eventuele onderliggende regio's, volledige dekking volgens de voorwaarden.

Belangrijkste voordelen

 • particulier-vinkje
  Acceptatie zonder medische vragen
 • particulier-vinkje
  Op maat samen te stellen
 • particulier-vinkje
  Gezin mee te verzekeren

Voor wie is het Expat Pakket Collectief?

 • alleenstaand
  Werkgevers
 • vakantiekoffer
  Met werknemers die tijdelijk in het buitenland wonen en werken
 • menu hamburger
  In vrijwel alle branches

Wat is verzekerd bij Expat Pakket Collectief?

U bepaalt zelf wat is verzekerd door te kiezen uit de onderstaande vier onderdelen. Daar moet wel altijd Ziektekosten of Arbeidsongeschiktheid bij zijn. Vaak hoeven er geen medische vragen beantwoord te worden. Wij werken met gespecialiseerde adviseurs die u graag helpen om de juiste keuzes te maken.

Vind een adviseur

1. Ziektekosten

Veel dingen die in Nederlandse gezondheidszorg standaard zijn geregeld, zijn niet vanzelfsprekend in andere landen. Daarom is het onderdeel Ziektekosten van groot belang.

 

 • De dekking is het hele jaar door geldig in de gekozen regio. Buiten de regio en in Nederland is er dekking voor reizen korter dan 120 dagen.
 • Spoedeisende hulp buiten de verzekerde regio wordt volledig vergoed en voor niet-spoedeisende ziektekosten is er dekking volgens tarieven van het Nederlandse zorgstelsel.
 • Uw expats kunnen 24/7 een beroep doen op onze SOS-hulpverlening en ondersteuning van de Goudse Alarmcentrale.
 • U kunt kiezen tussen de dekkingen Optimaal, met een maximaal verzekerd bedrag per verzekerde van € 1.500.000,-, of Excellent, met maximaal € 3.000.000,-. De verzekerde risico’s zijn op veel punten hetzelfde, maar de Excellent-variant biedt soms een ruimere dekking. Er wordt bijvoorbeeld bij beide varianten 100% vergoed voor de huisarts, geneesmiddelen, medisch-specialistische kosten, intensive care, nierdialyse en hartrevalidatie. Ook is de verzekerde SOS-hulpverlening hetzelfde. Wel zijn er o.a. verschillen op het gebied van verpleging (bij Excellent is er recht op een éénpersoonskamer, bij Optimaal op een twee- of meerpersoonskamer), preventieve geneeskunde (alleen gedekt bij Excellent), het overvliegen van bloed uit Nederland (alleen bij Excellent), homeopathische geneesmiddelen (alleen bij Excellent, maximaal
  € 300,-) en tandheelkundige hulp na een ongeval (bij Optimaal maximaal € 750,- en bij Excellent maximaal € 1.500,-). Uw verzekeringsadviseur geeft u graag een compleet overzicht van de verschillen.

2. Tandheelkundige kosten

In het onderdeel Ziektekosten is er geen dekking voor tandheelkunde (behalve na een ongeval). Maar een goed gebit is voor veel mensen wel belangrijk. Daarom kunt u dit apart meeverzekeren. De dekking gaat in nadat uw werknemer tien maanden in het buitenland gevestigd is. Er wordt 80% vergoed van de kosten, maximaal € 2.000,- per verzekerde per jaar.

 

3. Ongevallen

De financiële gevolgen van een ongeval kunnen groot zijn, zeker bij blijvende invaliditeit of overlijden. Met de Ongevallenverzekering verzacht u het financiële leed voor uw medewerker of de nabestaanden. U bepaalt zelf welk bedrag u verzekert: minimaal € 50.000,- en maximaal
€ 250.000,-.

Als een werknemer overlijdt door een ongeval, betalen wij dat bedrag uit aan de nabestaanden. Als een werknemer door een ongeval blijvend invalide wordt, krijgt hij een eenmalig bedrag. Een arts stelt vast welk letsel er is. Met behulp van een tabel bepalen we de uitkering. U vindt deze tabel in onze voorwaarden. Ook uw adviseur kan u hieraan helpen.

 

4. Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid is ingrijpend, zeker in het buitenland. Daarom kunt u dit risico onder bepaalde voorwaarden meeverzekeren, tot € 100.000,- per medewerker per jaar. Uitkeringen stijgen jaarlijks met 3% en zijn dus waardevast. Er is wel een eigen risico: de eerste 60 dagen van arbeidsongeschiktheid is er geen recht op een uitkering. U kunt kiezen tussen een kortdurende en een langdurende uitkeringsvariant.


4.1 Kortdurende uitkeringsvariant
Het kan zijn dat u verplicht bent om het loon door te betalen als een uitgezonden medewerker langdurig ziek wordt. Maar ook als u dit niet verplicht bent, kunt u loondoorbetaling meeverzekeren.
 • De uitkering bedraagt 50% van het verzekerde bedrag bij 50% tot 80% arbeidsongeschiktheid.
 • De uitkering bedraagt 100% van het verzekerde bedrag bij arbeidsongeschiktheid van 80% of meer.
 • Het arbeidsongeschiktheidspercentage wordt vastgesteld door te beoordelen in welke mate iemand niet meer in staat is de werkzaamheden binnen zijn   eigen beroep uit te oefenen (beroepsarbeidsongeschiktheid).
 • De kortdurende uitkering stopt uiterlijk twee jaar na de eerste ziektedag.

4.2 Langdurende uitkeringsvariant
Na twee jaar arbeidsongeschiktheid is er soms recht op een uitkering op basis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Maar niet altijd, ook niet bij terugkeer naar Nederland. Soms is er wel recht op een buitenlandse wettelijke regeling. Het is dus belangrijk dat u zich hierover vooraf goed laat informeren. In bepaalde situaties kunt u met het Expat Pakket Collectief ook een langere periode dan twee jaar verzekeren. Dit is afhankelijk van het land van uitzending, de nationaliteit van uw werknemer en de duur en vorm van de uitzending (detachering of niet).
 • Net als bij de kortdurende variant wordt er de eerste twee jaar beoordeeld op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid.
 • Daarna wordt het percentage arbeidsongeschiktheid vastgesteld op basis van beroepen die iemand zou kunnen uitoefenen gezien zijn opleiding, vaardigheden en werkervaring (passende arbeid).

Voor de langdurende uitkeringsvariant geldt het volgende:

Arbeidsongeschiktheidspercentage Uitkeringspercentage van het
verzekerde bedrag
<35%  0%
35% tot 45%  40%
45% tot 55%  50%
55% tot 65%  60% 
65% tot 80%  72,5% 
80% tot en met 100%  100% 
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Het Expat Pakket Collectief biedt veel zekerheid. Maar er is alleen recht op SOS-hulpverlening als u heeft gekozen voor de Ziektekostenverzekering. En voor schade door opzet, roekeloos gedrag of het gebruik van alcohol is er geen dekking. Daarnaast kunnen er per onderdeel bepaalde beperkingen gelden. Ook gelden er soms maximale verzekerde bedragen.
Uw verzekeringsadviseur kan u hierover meer vertellen.

Met het Expat Pakket Collectief kunt u ziektekosten, tandheelkundige kosten, arbeidsongeschiktheid en ongevallen verzekeren. Maar de kans is groot dat uw medewerker daarnaast ook een individuele oplossing zoekt voor bijvoorbeeld aansprakelijkheid, juridische bijstand, inboedel, reisbagage en kostbaarheden. Dit is niet verzekerd met het Expat Pakket Collectief. Maar hiervoor biedt De Goudse individuele oplossingen met het Expat Pakket Individueel.

Vind een adviseur
Wat kost het?

Wat kost het Expat Pakket Collectief?

De premie is afhankelijk van de onderdelen die u kiest, het aantal werknemers dat u verzekert en het dekkingsgebied. Onze premies zijn leeftijdsafhankelijk (behalve voor het onderdeel Ongevallen) en worden berekend per werknemer (en per gezinslid). Hierdoor ziet u precies wat u voor welke medewerker betaalt. U kunt betalen per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. Hiervoor berekenen we geen toeslag. Uw adviseur maakt voor u graag een offerte op maat.

Vind een adviseur
Wat zijn de voorwaarden?

Wat zijn de voorwaarden?

Algemene Voorwaarden Expat Pakket Collectief
Aanvullende Voorwaarden Ziektekosten
Aanvullende Voorwaarden Tandheelkundige Kosten
Aanvullende Voorwaarden Arbeidsongeschiktheid
Aanvullende Voorwaarden Ongevallen
Aanvullende Voorwaarden SOS Hulpverlening

Bent u al verzekerd bij De Goudse? Dan kan voor u een andere versie van deze voorwaarden gelden. Het juiste versienummer staat op uw polisblad. Als u een eerdere versie nodig heeft, helpt uw onafhankelijke adviseur u daar graag aan.

Vind een adviseur

Uitbraak Coronavirus

Eind 2019 is het coronavirus uitgebroken in China in de stad Wuhan. Inmiddels is het virus ook in andere landen aangetroffen. Het verspreidt zich van mens tot mens en via de lucht. 

Wij adviseren u om altijd de instructies van lokale autoriteiten op te volgen. Daarnaast adviseren wij u het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (tel. +31 247 247 247) op te volgen.

Meer informatie over het Coronavirus

Meer informatie over het Coronavirus vindt u op de site van het RIVM.

Veelgestelde vragen over het Coronavirus

Wat als u vermoedt dat u besmet bent?

Vermoedt u dat u besmet bent? Neem dan contact op met onze Alarmcentrale +31 182 544 557. Dit nummer is altijd bereikbaar. Onze Alarmcentrale helpt u verder.

Bent u inderdaad besmet? Dan is er dekking voor uw ziektekosten. Er is ook dekking voor de kosten van medische evacuatie als u lokaal niet behandeld kunt worden. De Alarmcentrale zal dan nagaan waar u wel behandeld kunt worden en alle formaliteiten hiervoor regelen.

Heb ik dekking nu er een negatief reisadvies is (Code Rood)?
Met de expatverzekering van De Goudse heeft u ook dekking in gebieden met een negatief reisadvies. Let op! Er geldt wel een beperking voor medische evacuaties. Daarvoor wordt maximaal € 75.000,- vergoed. Was u echter al in het gebied toen de code Rood werd afgegeven? Dan heeft u volledige dekking tot het moment dat u het gebied kunt verlaten.
Ik heb een behandeling gepland in een andere land dan mijn woonland. Kan dit doorgaan?
Omdat het luchtruim voor de meeste routes gesloten is en allerlei quarantainemaatregelen van toepassing zijn, zal het zeer lastig zijn om de behandeling nu door te laten gaan. U kunt het beste een nieuwe afspraak maken met de behandelaar. Gaat het om acute spoed? Neem dan altijd contact op met onze Alarmcentrale via +31 182 544 557.
Wanneer worden de kosten voor een medische evacuatie vergoed?
We vergoeden deze kosten alleen als de medische evacuatie noodzakelijk is. Gaat het om planbare zorg die in uw woonland niet geboden kan worden? Dan beoordeelt de Alarmcentrale waar u hiervoor terechtkunt. Als dit in een ander land is zal er een lijnvlucht worden geregeld. Zie hiervoor ook de vraag: ‘Ik heb een behandeling gepland in een andere land dan mijn woonland. Kan dit doorgaan?’ Gaat het om acute spoed? Neem dan altijd contact op met onze Alarmcentrale via +31 182 544 557.
Heeft u urgente vragen?

Als u vragen heeft, kunt u 24/7 bellen naar onze expat alarmcentrale +31 182 544 557, of tijdens kantooruren (8.30 tot 17.30) naar De Goudse op +31 182 544 886. U kunt ook een mail sturen naar claims@goudse.com.

Veelgestelde vragen

Moet ik een werknemer aanmelden als hij naar het buitenland gaat?
Ja, geeft u dit altijd aan ons door voordat deze werknemer vertrekt. Mail hiervoor het aanmeldingsformulier naar uw adviseur of naar expat@goudse.com.
Is ook de inboedel van een expat verzekerd?
Nee, dit is geen onderdeel van het Expat Pakket Collectief. Hiervoor biedt De Goudse individuele oplossingen met het Expat Pakket Individueel. Daarin kan bijvoorbeeld ook dekking worden opgenomen voor aansprakelijkheid, juridische bijstand, inboedel, reisbagage en kostbaarheden.
Hoe gaat het met ziektekosten bij terugkeer naar Nederland?
Komt een werknemer weer in Nederland werken? Of komt iemand terug omdat hij ziek is geworden en in Nederland behandeld wil worden? Zorg er dan voor dat hij zich direct aanmeldt bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Als u wilt, kunnen wij u daarbij helpen. De Goudse werkt samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Als uw werknemer zich daar verzekert, heeft hij recht op alle mogelijke aanvullende verzekeringen zonder voorbehoud. En hij krijgt dan 5% korting op de basisverzekering en 8% op de aanvullende verzekering(en). Neem contact op met uw adviseur of met ons via expat@goudse.com voor een kortingscode.
Wat houdt de SOS-hulpverlening in?
Als u kiest voor de Ziektekostenverzekering kunnen uw mensen altijd een beroep doen op onze SOS-hulpverlening en ondersteuning van de Goudse Alarmcentrale.
Deze werknemers spreken meerdere talen. Samen met artsen en ondersteunend personeel staan zij 24 uur per dag, zeven dagen per week klaar om de helpende hand te bieden bij ziekte, ongeval of overlijden. Niet alleen bij noodsituaties in het buitenland, maar ook als een werknemer informatie wil nog voordat hij vertrekt.