Sanneke Oskam van Kersvers in Gouda
Sanneke Oskam van Kersvers in Gouda

Anw-pensioen

Overlijdt een van uw werknemers? Dan blijven de achterblijvers vaak met lege handen achter. Met het ANW-pensioen van De Goudse biedt u hen financiële zekerheid. Zelfs als u maar één werknemer heeft.

 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
 • U bepaalt of u meebetaalt
 • Uitkering tot AOW-leeftijd

Advies op maat? Een onafhankelijk adviseur denkt graag met u mee!

Wat verzekert u met ons Anw-pensioen? 

Een maandelijkse uitkering voor de partner van uw overleden werknemer. Tot aan zijn AOW-pensioen.  

Wel verzekerd

 • Een maandelijkse uitkering voor de partner van uw overleden werknemer. Tot aan het AOW-pensioen.

Niet verzekerd

 • Het Anw-pensioen is geen ouderdomspensioen. Uw werknemers bouwen er dus geen pensioen mee op.
 • Gaat een werknemer uit dienst? Dan is er geen aanspraak meer op het Anw-pensioen.

Wat is verzekerd bij het Anw-pensioen?

Als een werknemer overlijdt, krijgt de partner onmiddellijk een maandelijkse uitkering (ongeacht het inkomen en een eventuele wettelijke Anw-uitkering). Die loopt door tot de partner de AOW-leeftijd bereikt (of eerder overlijdt). Ook als de AOW-leeftijd in de toekomst verder stijgt met de levensverwachting.
U heeft diverse keuzemogelijkheden, waarover uw adviseur u graag adviseert.
 • U bepaalt of uw werknemers vrijwillig of verplicht deelnemen.
  - Bij vrijwillige regeling bepalen uw werknemers zelf of ze verzekerd willen zijn.
  (Mogelijk vanaf één werknemer.)
  - Bij verplichte deelname kunt u uit twee mogelijkheden kiezen. Optie 1: de regeling is voor alle werknemers verplicht, ongeacht of er een partner is. U hoeft zo geen partnergegevens bij te houden. (Mogelijk vanaf vijf werknemers.) Optie 2: de regeling is alleen verplicht voor werknemers met een partner. (Mogelijk vanaf één werknemer.)
 • De hoogte van de uitkering is gekoppeld aan de wettelijke Anw-uitkering en wordt automatisch aangepast als die uitkering jaarlijks wordt herzien. U kunt de hoogte ook zelf bepalen: minimaal € 5.000,- en maximaal ruim € 17.000,-. U kunt ervoor kiezen of de uitkering gelijk blijft of jaarlijks stijgt met 2%.
 • U kunt de premie geheel of gedeeltelijk laten betalen door de werknemer (0% tot 100) en dat deel inhouden op het brutosalaris. Het bedrag dat de werknemer netto betaalt, ligt daardoor fors lager.
 • U kunt ervoor kiezen dat er geen premie meer hoeft te worden betaald als een werknemer arbeidsongeschikt wordt. (Of minder als hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt.)
 • U kunt de dekking laten doorlopen voor werknemers die op hun AOW-leeftijd uit dienst gaan en dan een jongere partner hebben. De dekking loopt dan premievrij door tot de partner de AOW-leeftijd heeft bereikt.
Wat is niet verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Het Anw-pensioen biedt bij overlijden van een werknemer recht op een tijdelijk pensioen voor de partner. Dit staat los van een ouderdomspensioen. Uw werknemers bouwen er dus geen pensioen mee op. Gaat een werknemer uit dienst? Dan is er geen aanspraak meer op het Anw-pensioen.
Wat kost het?

Wat kost het Anw-pensioen?

De premie hangt onder andere af van de keuzes die u maakt, de leeftijd van de deelnemers en de bedrijfssector. Uw adviseur helpt u graag bij het maken van uw keuzes en kan voor u een offerte op maat maken.
Het Anw-pensioen is onderdeel van CompleetVerzekerd Mijn personeel, het pakket personeelsverzekeringen van De Goudse. Sluit u daarnaast ook een verzuim-, ongevallen-, collectieve WIA- of WGA-eigenrisicoverzekering? Dan kan uw pakketkorting oplopen tot 10%. Het Anw-pensioen telt mee bij het bepalen van de korting, maar er wordt geen korting verleend over de premie ervan.

Veelgestelde vragen

Ja, de uitkering is bruto.
Dat ligt eraan. De regeling kan als verplichte regeling worden aangeboden maar ook als vrijwillige regeling.
Een uitkering loopt gegarandeerd door tot de AOW-leeftijd van de partner. Ook als die leeftijd in de toekomst stijgt.
Alleen als een werknemer bij ons wordt aangemeld later dan drie maanden nadat hij had kunnen deelnemen.

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur