Waarom is ongevallen een belangrijk thema voor u?

Als ondernemer wilt u ongevallen het liefst voorkomen. Daarom is het belangrijk dat u een veilige werkomgeving biedt. Maar ondanks al uw inspanningen kunnen in uw bedrijf toch ongevallen plaatsvinden. De gevolgen voor u en uw werknemer kunnen dan groot zijn.
Tips over ongevallen en risico’s.

Bekijk dit thema ook voor

Ongevallen op de werkvloer

Ongevallen op de werkvloer

Jaarlijks worden veel mensen het slachtoffer van ongevallen op de werkvloer. Per jaar hebben zo’n kwart miljoen werknemers hiermee te maken, aldus de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daaruit blijkt ook dat werknemers bij bijna 100.000 ongevallen minimaal vier dagen verzuimden.

Het loont dus om ongevallen op de werkvloer te voorkomen. U zorgt zo voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers en toont zich een goed werkgever. Helemaal als u het goed regelt wanneer werknemers toch te maken krijgen met een ongeval.

Bekijk ook: 

themapaginas mijn personeel

Handige tips

  • Benader veiligheid vanuit een positieve invalshoek. Dit doet u door werknemers te belonen als zij veilig gedrag laten zien. Hiermee creëert u openheid en maakt u veiligheid bespreekbaar.
  • Werk aan een veiligheidscultuur. Hierin geven leidinggevenden het goede voorbeeld. Hoe u werkt aan zo’n cultuur, leest u in een brochure van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • Laat u goed adviseren. Bijvoorbeeld over het afdekken van risico’s bij ongevallen. Een verzekerings-adviseur kan u hierbij helpen.

Belangrijkste risico's

Blijvende invaliditeit

Raakt uw werknemer blijvend invalide? Dan is het mogelijk dat hij niet meer bij u kan werken. En dat kan hij voelen in zijn portemonnee.


Gelukkig is omscholing soms een optie. Daarmee kan uw werknemer soms toch bij u aan de slag blijven in een aangepaste functie. Ook kunnen aanpassingen nodig zijn van de werkplek, woning en personenauto.

Overlijden

In het ergste geval komt uw werknemer te overlijden. Dit kan niet alleen emotionele, maar ook financiële gevolgen hebben.

Bespreek met een adviseur

Preventietips

Hierboven las u al een aantal tips om ongevallen te voorkomen. Denk ook na over de volgende preventiemaatregelen:

  • Met een RI&E voorkomt u risico’s en kunt u snel schakelen als er écht een probleem ontstaat.
  • Leid één of meerdere medewerkers op tot Preventiemedewerker. Dit is een medewerker die zich, naast zijn normale functie, inzet om ongevallen en verzuim te helpen voorkomen. Naast zijn adviserende taak, werkt de preventiemedewerker mee aan het uitvoeren van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en de verbetermaatregelen die daaruit voortkomen.
  • In een noodsituatie is het belangrijk dat er onmiddellijk hulpverlening is, door personen die weten wat zij moeten doen. Geef daarom medewerkers op voor de Training Bedrijfshulpverlener.

Oplossing voor ongevallen

Een ongeval kan invaliditeit of zelfs het overlijden van een werknemer tot gevolg hebben. Als goed werkgever biedt u uw werknemers – en hun gezinnen – belangrijke zekerheid met een zakelijke ongevallenverzekering. De Goudse heeft een passende oplossing.

Ongevallenverzekering Collectief

Een ongeval kan invaliditeit of zelfs het overlijden van een werknemer tot gevolg hebben. Lees hoe u als goed werkgever de risico’s afdekt met een zakelijke ongevallenverzekering.

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur