Thomas de Groen en Kitty Smeeten van Hands off my chocolate in Amsterdam
Thomas de Groen en Kitty Smeeten van Hands off my chocolate in Amsterdam

Ongevallen

Wat als een van uw medewerkers een ongeval krijgt? Als werkgever wilt u dat het liefst voorkomen door te zorgen voor veilige werkomstandigheden. Als het toch gebeurt, kunnen de gevolgen voor u en uw werknemer groot zijn. Dan wilt u niet dat uw medewerker met lege handen komt te staan.

Advies op maat? Een onafhankelijk adviseur denkt graag met u mee!

Bekijk dit thema ook voor

Belangrijkste risico’s

Blijvende invaliditeit

Raakt uw werknemer blijvend invalide? Dan is het mogelijk dat hij niet meer bij u kan werken. En daarmee valt (een deel van) zijn inkomen in een klap weg. Gelukkig is omscholing soms een mogelijkheid. Daarmee kan uw werknemer toch bij u aan de slag blijven in een aangepaste functie. Ook zijn aanpassingen van de werkplek, woning en personenauto soms nodig.

Overlijden

In het ergste geval komt uw werknemer te overlijden. Dit kan niet alleen emotionele, maar ook financiële gevolgen hebben.

Handige tips

  • Benader veiligheid vanuit een positieve invalshoek. Dit doet u door werknemers te belonen als zij veilig gedrag laten zien. Hiermee creëert u openheid en maakt u veiligheid bespreekbaar.
  • Werk aan een veiligheidscultuur. Hierin geven leidinggevenden het goede voorbeeld. Hoe u werkt aan zo’n cultuur, leest u in een brochure van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • Laat u goed adviseren. Bijvoorbeeld over het afdekken van risico’s bij ongevallen. Een verzekeringsadviseur kan u hierbij helpen.

Bespreek met een adviseur

Ongevallen op de werkvloer

Ongevallen op de werkvloer

Jaarlijks worden veel mensen het slachtoffer van ongevallen op de werkvloer. Per jaar hebben zo’n kwart miljoen werknemers hiermee te maken, aldus de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daaruit blijkt ook dat werknemers bij bijna 100.000 ongevallen minimaal vier dagen verzuimden.

Het loont dus om ongevallen op de werkvloer te voorkomen. U zorgt zo voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers en toont zich een goed werkgever. Helemaal als u het goed regelt wanneer werknemers toch te maken krijgen met een ongeval.

themapaginas mijn personeel

Voorkom ongevallen

Preventietips

Hierboven las u al een aantal tips om ongevallen te voorkomen. Denk ook na over de volgende preventiemaatregelen:

  • Met een RI&E voorkomt u risico’s en kunt u snel schakelen als er écht een probleem ontstaat.
  • Leid één of meerdere medewerkers op tot Preventiemedewerker. Dit is een medewerker die zich, naast zijn normale functie, inzet om ongevallen en verzuim te helpen voorkomen. Naast zijn adviserende taak, werkt de preventiemedewerker mee aan het uitvoeren van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en de verbetermaatregelen die daaruit voortkomen.
  • In een noodsituatie is het belangrijk dat er onmiddellijk hulpverlening is, door personen die weten wat zij moeten doen. Geef daarom medewerkers op voor de Training Bedrijfshulpverlener.

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur

Google maps: kaartgegevens © 2022