Fruit op je werk in Moordrecht
Fruit op je werk in Moordrecht

Ongevallen in de groothandel bijna twee keer zo hoog als gemiddeld

Algemeen • Ongevallen
Als ondernemer in de groothandel heeft u als belangrijke taak om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Helaas blijkt het aantal ongevallen in uw branche bijna twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. In dit artikel leest u alles over ongevallen in de groothandel en welke maatregelen u kunt nemen.

Hoe vaak komen ongevallen in de groothandel voor?

In de branche groothandel is het aantal werkgerelateerde ongevallen bijna twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. In 2021 was dit 50 ongevallen per 100.000 banen. Het landelijk gemiddelde (voor alle branches samen) bedroeg in dat jaar 27 ongevallen per 100.000 banen. Hoewel het cijfer lager is dan wat de bouwbranche noteerde (118 ongevallen per 100.000 banen), blijft veiligheid op de werkvloer dus een belangrijk thema voor u als ondernemer in de groothandel.

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van ongevallen in de groothandel?

De oorzaken van deze ongevallen variëren, maar vaak blijkt dat de bestuurder het slachtoffer niet of te laat opmerkte. Of dat het slachtoffer zich in de gevarenzone bevond en het voertuig niet zag of hoorde aankomen.  

Ook spelen zaken als slecht onderhoud, ontbrekende veiligheidsgordels, gevaarlijk rijgedrag en het ontbreken van toezicht een rol. Onderzoek toont soms aan dat de bestuurder onvoldoende was getraind in het besturen van het voertuig of dat er geen markeringen, signaleringen of barrières op de route waren aangebracht.
“Bij ongevallen in de groothandel is in driekwart van de gevallen een heftruck of ander mobiel transportmiddel betrokken”

Wat is de impact van een ongeval op uw personeel?

Bij ongevallen in de groothandel is in driekwart van de gevallen een heftruck of ander mobiel transportmiddel betrokken, zo blijkt uit ongeveer 200 meldingen die elk jaar worden gedaan bij de Arbeidsinspectie. Deze ongevallen resulteren vaak in ernstig letsel, en in sommige gevallen zelfs in de dood (36 keer in de afgelopen zeven jaar). Ongeveer een kwart van de slachtoffers ondervindt blijvende gevolgen, zoals amputaties, niet goed herstelde botbreuken of inwendig letsel.  

Naast fysiek letsel kan een bedrijfsongeval ook een (flinke) emotionele impact hebben op uw personeel. Het herstelproces is vaak langdurig en complex, waardoor werknemers (mogelijk) niet in staat zijn om hun taken uit te voeren en hun normale werk- en leefritme te hervatten.  

Psychologische gevolgen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit (posttraumatische) stress, angst en depressie.  

Het mag duidelijk zijn dat het van essentieel belang is om te zorgen voor een veilige werkomgeving en preventieve maatregelen te nemen om bedrijfsongevallen (waar mogelijk) te voorkomen. Verderop leest u welke belangrijke afspraken in de branche zijn gemaakt over het veilig en gezond gebruik van mobiele transportmiddelen. Daarnaast lichten we toe wat u nog meer kunt doen voor een veilige werkomgeving.

Wat is de impact van een ongeval op uw bedrijf?

Een ongeval op de werkvloer heeft ook impact op u als ondernemer. Zowel operationeel als financieel. Uw medewerker is (tijdelijk of langdurig) niet in staat om zijn taken uit te voeren. Dit kan resulteren in productieverlies, vertragingen en een verminderde efficiëntie. Daarnaast kunnen ongevallen leiden tot hogere verzuimcijfers en kan het (afhankelijk van het ongeval) impact hebben op de werksfeer.  

U krijgt meestal ook te maken met financiële gevolgen. Het regelen en aannemen van een vervanger brengt extra kosten met zich mee. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor de loondoorbetaling van uw zieke werknemer en kunt u te maken krijgen met medische kosten en revalidatiekosten.  

Het nut van een verzuimverzekering

Met een verzuimverzekering heeft u de loondoorbetaling, verzuimbegeleiding en re-integratie goed geregeld. Neem contact op met een onafhankelijk adviseur voor meer informatie en advies op maat.

Bereken uw verzuimkosten per medewerker

Weten met welke kosten u te maken krijgt op het moment dat één van uw medewerkers (langdurig) ziek is? Bereken de kosten van één of meerdere zieke medewerkers voor uw bedrijf met onze handige verzuimkostentool.

Bereken mijn verzuimkosten

illustratie-verzuimkosten-mobiel

Belangrijke (branche)afspraken over het veilig gebruik van mobiele transportmiddelen

In de branche technische groothandel zijn afspraken gemaakt over veilig gebruik van mobiele transportmiddelen. Zo streeft de branche samen met ondernemers naar een vermindering van het aantal ongevallen en de ernst ervan. Dit heeft geleid tot belangrijke afspraken over veilig en gezond gebruik van mobiele transportmiddelen, zoals:

 • Heftrucks, reachtrucks en vergelijkbare arbeidsmiddelen mogen alleen worden bediend door aangewezen medewerkers met een passende opleiding.
 • Elektrisch aangedreven palletwagens, stapelaars en orderverzameltrucks mogen alleen worden gebruikt door aangewezen medewerkers die voldoende zijn opgeleid.
 • Wat passend of voldoende is, staat in de Brancheafspraak 'Opleiding veilig gebruik mobiele arbeidsmiddelen'.

Wat u nog meer kunt doen voor een veilige werkomgeving

Naast deze brancheafspraken zijn er nog veel meer aspecten waar u als groothandelaar op kunt letten om de veiligheid van uw medewerkers (waar mogelijk) te waarborgen. Denk aan:

 • Maak een goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en leef deze na. Een RI&E is een systematische analyse van de gevaren en risico's in een bedrijf, die leidt tot een plan van aanpak om deze te verminderen en/of te voorkomen. Een RI&E moet regelmatig worden geactualiseerd en aangepast aan veranderingen in de werkprocessen, de machines, de materialen en de wetgeving.
 • Zorg voor een goed ingericht gebouw en terrein, dat schoon en overzichtelijk is en voorzien van duidelijke markeringen.
 • Let op het gedrag van gebruikers van transportmiddelen, het gebouw en het terrein.
 • Houd toezicht op de werkvloer om te controleren of de (veiligheids)regels worden nageleefd. Spreek medewerkers direct aan op gevaarlijk gedrag.
 • Bied trainingen aan voor beginners én gevorderden om up-to-date te blijven wat betreft techniek en arboregels. Een certificaat verliest niet voor niets na 5 jaar zijn geldigheid.
 • Zorg voor een scheiding tussen voetgangerszones en rijpaden, zowel fysiek als visueel
 • Laat jaarlijkse keuringen uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf met een VeBIT- of BMWT-keurmerk. Hiermee bevordert u de veiligheid in uw bedrijf en voorkomt u boetes.
 • Voer preventief onderhoud uit aan heftrucks en ander materieel.
 • Sluit een ongevallenverzekering af. Hieronder leest u wat een dergelijke verzekering voor u en uw werknemers kan betekenen.
 • Door deze aandachtspunten serieus te nemen, kunt u de veiligheid van uw medewerkers verbeteren en het aantal ongevallen (waar mogelijk) verminderen. 

Lees meer over ongevallen op het werk

Bekijk ons overzicht met relevante verzekeringen voor de groothandel

Het belang van een ongevallenverzekering voor u en uw personeel

Als ondernemer in de groothandel doet u er alles aan om ongevallen op de werkvloer waar mogelijk te voorkomen. Helaas kunt u als werkgever niet ieder ongeval voorkomen. En als er dan iets gebeurt, wilt u uw medewerker (of zijn nabestaanden) natuurlijk zo goed mogelijk ondersteunen.  

Onze collectieve ongevallenverzekering biedt uw medewerkers een eenmalige uitkering als zij door een ongeval (gedeeltelijk) blijvend invalide worden. Daarnaast ontvangt u budgetten om uw medewerker waar mogelijk weer aan de slag te helpen. Wanneer uw medewerker door een ongeval overlijdt, ontvangen zijn nabestaanden een uitkering.  

In een aantal cao's is een collectieve ongevallenverzekering zelfs verplicht. Bijvoorbeeld in de cao voor de technische groothandel of de cao voor de groothandel in levensmiddelen.

Ongevallenverzekering afsluiten of meer weten?

Lees meer over de ongevallenverzekering van De Goudse. Neem voor persoonlijk advies contact op met een onafhankelijk adviseur die u helpt bij al uw vragen. Of vraag direct een offerte aan.