Martijn Trouwborst van Trouwborst Hout in Zuid-Beijerland
Martijn Trouwborst van Trouwborst Hout in Zuid-Beijerland

Top 5 preventiemaatregelen in de bouw

Bouw • Ongevallen
Als bouwondernemer is het essentieel om proactief maatregelen te nemen om de veiligheid en gezondheid van uw werknemers te waarborgen. In dit artikel leest u de top 5 preventiemaatregelen die u kunt nemen om de risico’s te verminderen en een veilige werkomgeving te creëren. 

1. Risico-Inventarisatie & -Evaluatie

Met een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) brengt u alle arbeidsrisico’s binnen uw bedrijf in kaart. Aan de hand daarvan kunt u de juiste maatregelen treffen om deze risico’s te verminderen en weg te nemen. En dat is van groot belang. U voorkomt hiermee ongevallen en onnodig verzuim. Daarnaast leidt een veilige werkplek tot meer productiviteit en werkplezier.  

Bijna 40% van de bouwbedrijven met personeel heeft (nog) geen RI&E. Behoort u ook tot deze groep? In dit handige document leest u onder punt 7 hoe u het opstellen van een RI&E aanpakt. Daarnaast komen andere handige oplossingen voor het voorkomen van verzuim in de bouw aan bod. Het document is opgesteld is samenwerking met ArboDuo en Bouwend Nederland.  

Zie ook ons aanbod ‘RI&E opstellen door ArboNed’ in de Preventiezaak voor bouwondernemers.

2. Brandblusser

Brandverzekeringen eisen de aanwezigheid van brandblussers. En dat is natuurlijk niet zonder reden. Ieder bedrijf loopt een risico op brand. En zeker een bouwbedrijf waar gelast wordt, hout wordt bewerkt met machines, spuitwerkzaamheden plaatsvinden of werkmateriaal wordt opgeladen. Dus let op of er in uw werkplaats of loods voldoende, goed bereikbare brandblussers staan.  

Zie ook ons aanbod ‘Brand- en vluchtveiligheid’ in de Preventiezaak voor bouwondernemers.

3. Keuring elektrische installatie

Met spuitwerkzaamheden, het opladen van werkmaterieel en gereedschappen en machines voor machinale houtbewerking wordt de elektrische installatie van uw bedrijf flink belast. Hierdoor ontstaan veel branden. Daarom is het erg belangrijk om een tijdige, erkende SCIOS-keuring te laten plaatsvinden. Zo voldoet uw bedrijf aan de eisen van de Arbowet én aan de eisen van uw verzekering.  

Zie ook ons aanbod ‘Keuring van de elektrische installatie’ in de Preventiezaak voor bouwondernemers.
“De meeste broei ontstaat lang na afronding van de werkzaamheden. Meestal pas als iedereen naar huis is.”

4. Poetsdoekcontainer

Brand door broei komt veel voor bij verven en lakken op basis van lijnolie. En bij lijmen of het gebruik van vluchtige oplosmiddelen, houtskool en houtkrullen. Vooral de combinatie van olie en textiel vormt een groot brandrisico. Denk aan poetsdoeken die gebruikt zijn om parket in de lijnolie te zetten. Of doeken met lijmresten die dakdekkers op het dak laten liggen.  

De meeste broei ontstaat lang na afronding van de werkzaamheden. Meestal pas als iedereen naar huis is. Het zijn vooral verfrommelde doeken met olie of verfresten die een verhoogde kans op brand geven door broei. U beperkt de risico’s op broei door poetsdoeken en soortgelijk afval te deponeren in een poetsdoekcontainer.  

Zie ook ons aanbod voor een poetsdoekcontainer in de Preventiezaak voor bouwondernemers.

5. Laadruimtebeveiliging

Laadruimtes van bedrijfswagens zijn voor dieven een geliefd doelwit. Bij een bestelbus met meerdere schuifdeuren blijft tussen het laden en lossen door al gauw een van die deuren onbedoeld openstaan. Gelukkig is dat eenvoudig te voorkomen. Met een laadruimtebeveiliging sluit u of uw medewerker met één simpele handeling alle schuifdeuren tegelijk.  

Zie ook ons aanbod in de Preventiezaak voor bouwondernemers.

Behoefte aan advies?

Heeft u vragen op het gebied van risicomanagement? Neem dan contact op met uw adviseur. Heeft u nog geen verzekeringsadviseur? Ga eens in gesprek met een onafhankelijk adviseur. Breng samen uw belangrijkste risico’s in kaart en laat u adviseren over passende oplossingen.

Lees meer over ongevallen op het werk

Bekijk ons overzicht met relevante verzekeringen voor de groothandel

Bron

Dit artikel kwam tot stand door een interview met risicospecialist Mike Smulders (De Goudse). Hij voert op locatie inspecties uit, wijst bouwondernemers op hun risico’s en geeft aan hoe zij schade kunnen voorkomen en passende preventiemaatregelen kunnen nemen.