Waarom is ongevallen een belangrijk thema voor bouwondernemers?

De bouw behoort tot de top 5 van risicosectoren voor ernstige arbeidsongevallen, blijkt uit een recent rapport van de Inspectie SZW. Als bouwondernemer wilt u ongevallen het liefst voorkomen. Daarom is het belangrijk dat u een veilige werkomgeving biedt. Ondanks al uw inspanningen vindt er in uw bedrijf misschien toch een ongeval plaats. De gevolgen voor u en uw werknemer kunnen dan groot zijn. 

Bekijk dit thema ook voor

Ongevallen op de werkvloer

Ongevallen op de werkvloer

Sinds het weer goed gaat in de bouw, neemt ook het aantal arbeidsongevallen in de sector toe. Een van de oorzaken is een tekort aan goed opgeleid personeel, aldus de inspectie van SZW. Maar ook het toenemende aantal flexwerkers op de bouwvloer leidt tot ongelukken. Flexwerkers worden vaak niet goed ingewerkt en veiligheidsmaatregelen worden niet altijd goed afgestemd.

Ongevallen op de werkvloer leiden vaak tot (langdurig) verzuim. U wilt een ongeval op uw werkvloer dan ook koste wat het kost voorkomen. Zo zorgt u voor de veiligheid en gezondheid van uw werknemers en toont u zich een goed werkgever. Helemaal als u het goed regelt wanneer werknemers toch te maken krijgen met een ongeval.

themapaginas mijn personeel

Handige tips

  • Zorg voor een toereikende risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) in combinatie met een plan van aanpak.
  • Werk aan een veiligheidscultuur, waarin iedereen elkaar van hoog tot laag kan aanspreken. Leidinggevenden geven het goede voorbeeld.
  • Werk al uw (tijdelijke) werknemers, zzp’ers en uitzendkrachten goed in op de werkvloer. Zorg voor een goede communicatie over veiligheidsmaatregelen, zeker als u met buitenlandse arbeidskrachten werkt.
  • Maak één persoon verantwoordelijk voor controle op de veiligheid.

Belangrijkste risico's

Blijvende invaliditeit

Valt een van uw werknemers van een steiger en raakt hij blijvend invalide? Dan bestaat de kans dat uw werknemer niet meer bij u aan de slag kan. 

Gelukkig is omscholing soms een optie. Daarmee kan uw werknemer soms toch bij u aan de slag blijven in een aangepaste functie. Ook kunnen aanpassingen nodig zijn van de werkplek, woning en personenauto.

Overlijden

Een val van grote hoogte of een zware balk tegen het hoofd krijgen: een ernstig ongeval op de bouwplaats zit soms in een klein hoekje. In het ergste geval komt uw werknemer te overlijden. Dit kan niet alleen emotionele, maar ook financiële gevolgen hebben.

Bespreek met een adviseur

Preventietips

Hierboven las u al een aantal tips om ongevallen te voorkomen. Denk ook na over de volgende preventiemaatregelen:

  • Met een RI&E voorkomt u risico’s en kunt u snel schakelen als er écht een probleem ontstaat.
  • Leid één of meerdere medewerkers op tot Preventiemedewerker. Dit is een medewerker die zich, naast zijn normale functie, inzet om ongevallen en verzuim te helpen voorkomen. Naast zijn adviserende taak, werkt de preventiemedewerker mee aan het uitvoeren van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en de verbetermaatregelen die daaruit voortkomen.
  • In een noodsituatie is het belangrijk dat er onmiddellijk hulpverlening is, door personen die weten wat zij moeten doen. Geef daarom medewerkers op voor de Training Bedrijfshulpverlener.

Oplossing voor ongevallen

Een ongeval kan invaliditeit of zelfs het overlijden van een werknemer tot gevolg hebben. Als goed werkgever biedt u uw werknemers – en hun gezinnen – belangrijke zekerheid met een zakelijke ongevallenverzekering. De Goudse heeft een passende oplossing.

Ongevallenverzekering Collectief

Een ongeval kan invaliditeit of zelfs het overlijden van een werknemer tot gevolg hebben. Lees hoe u als goed werkgever de risico’s afdekt met een zakelijke ongevallenverzekering.

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Wilt u de beste oplossing voor uw bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Hij brengt de risico's van uw bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om deze te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur