Hugo Nagtzaam van De Bende in Rotterdam
Hugo Nagtzaam van De Bende in Rotterdam

Ongevallen in de bouw

De bouw behoort tot de top 5 van risicosectoren voor ernstige arbeidsongevallen. Als werkgever wil je dat het liefst voorkomen door te zorgen voor veilige werkomstandigheden. Als een van je medewerkers toch een ongeval krijgt, kunnen de gevolgen voor jou en je werknemer groot zijn. Dan wil je niet dat je werknemer met lege handen komt te staan.

Advies op maat? Een onafhankelijk adviseur denkt graag met je mee!

Belangrijkste risico’s

Blijvende invaliditeit

Valt een van je werknemers van een steiger en raakt hij blijvend invalide? Dan is het mogelijk dat hij niet meer bij je kan werken. En daarmee valt (een deel van) zijn inkomen in een klap weg. Gelukkig is omscholing soms een mogelijkheid. Daarmee kan je werknemer toch bij je aan de slag blijven in een aangepaste functie. Ook zijn aanpassingen van de werkplek, woning en personenauto soms nodig.

Overlijden

Een val van grote hoogte of een zware balk tegen het hoofd krijgen: een ernstig ongeval op de bouwplaats zit soms in een klein hoekje. In het ergste geval komt je werknemer te overlijden. Dit kan niet alleen emotionele, maar ook financiële gevolgen hebben.

Handige tips

  • Benader veiligheid vanuit een positieve invalshoek. Dit doe je door werknemers te belonen als zij veilig gedrag laten zien. Hiermee creëer je openheid en maak je veiligheid bespreekbaar.
  • Werk aan een veiligheidscultuur. Hierin geven leidinggevenden het goede voorbeeld. Hoe je werkt aan zo’n cultuur, lees je in een brochure van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • Laat je goed adviseren. Bijvoorbeeld over het afdekken van risico’s bij ongevallen. Een verzekeringsadviseur kan je hierbij helpen.

Bespreek met een adviseur

Ongevallen op de werkvloer

Ongevallen op de werkvloer

Jaarlijks worden veel mensen het slachtoffer van ongevallen op de werkvloer. In 2021 rapporteerde het CBS 196.000 werknemers van 15 tot 75 jaar die slachtoffer waren van een ongeval tijdens het werk. De meesten van hen verzuimden daarbij 4 dagen of meer.

Als werkgever zorg je voor de veiligheid en gezondheid van je werknemers. Hiermee toon je je een goed werkgever en voorkom je, waar mogelijk, ongevallen. Hieronder lees je onze artikelen over ongevallen in verschillende branches:
Lees meer over jouw rechten en plichten bij bedrijfsongevallen

Voorkom ongevallen

Hierboven las je al een aantal tips om ongevallen te voorkomen. Denk ook na over de volgende preventiemaatregelen:

  • Met een RI&E voorkom je risico’s en kun je snel schakelen als er écht een probleem ontstaat.
  • Leid één of meerdere medewerkers op tot Preventiemedewerker. Dit is een medewerker die zich, naast zijn normale functie, inzet om ongevallen en verzuim te helpen voorkomen. Naast zijn adviserende taak, werkt de preventiemedewerker mee aan het uitvoeren van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en de verbetermaatregelen die daaruit voortkomen.
  • In een noodsituatie is het belangrijk dat er onmiddellijk hulpverlening is, door personen die weten wat zij moeten doen. Geef daarom medewerkers op voor de Training Bedrijfshulpverlener.

Persoonlijk advies voor jouw situatie?

Wil je de beste oplossing voor je bedrijf? Daar zorgt een adviseur voor. Die brengt de risico's van je bedrijf in kaart en geeft persoonlijk advies om die te beperken of af te dekken.
Ik wil een persoonlijke oplossing

Vind een adviseur

Google maps: kaartgegevens © 2024